1. Thực hiện Quyết định số 680/QĐ-BXD ngày 09/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã có Tài liệu (Đã gửi đến đơn vị và đăng trên trang website của Hiệp hội -https://vacc.vn ) hướng dẫn đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình (Hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ), theo đó đơn vị nộp 1 bộ hồ sơ về Văn phòng Hiệp hội để được xét cấp chứng chỉ. Theo quy định tại Điều 90 Nghị định 15/2021/NĐ – CP đơn vị nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định  qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực. Hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ theo tài liệu hướng dẫn của Hiệp hội, đơn vị nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hiệp hội. Riêng qua mạng trực tuyến cần phải có đủ cơ sở vật chất và kỹ thuật riêng nên Hiệp hội sẽ có hướng dẫn cụ thể đến Quý đơn vị sau.
  2. Tài liệu hướng dẫn xin điều chỉnh, bổ sung, gia hạn và cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Hiệp hội sẽ có hướng dẫn và có thông báo đến các đơn vị sau.