Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-VACC về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Thiên Trường về thi công công tác xây dựng công trình lĩnh vực:

  • Công trình Dân dụng: Hạng II
  • Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng II
  • Công trình Giao thông (cầu – hầm): Hạng III
  • Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi, đê điều): Hạng III
  • Lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

Mời Quý bạn đọc xem chi tiết Quyết định Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Thiên Trường tại văn bản dưới đây: