Truyền hình Thông Tấn, chương trình “Tiêu điểm kinh tế” ngày 31/3/2019 phát sóng với chủ đề: “Tạo ra “sân chơi” bình đằng cho nhà thầu. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn độc giả:
http://vnews.vnanet.vn/tieu-diem-kinh-te-ngay-31032019