Liên quan đến những vấn đề vướng mắc khi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06: 2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đề nghị Quý Đơn vị có ý kiến phản ảnh những bất cập vướng mắc cần góp ý, sửa đổi để đáp ứng công việc của các đơn vị.

          Để điều chỉnh QCVN 06: 2022/BXD trước khi Bộ Xây dựng ban hành, Hiệp hội đề nghị các Đơn vị tập hợp và gửi văn bản góp ý kiến gấp về VP Hiệp hội trước ngày 12/7/2023 (qua email: vaccvn1999@gmail.com) để Hiệp hội tập hợp và có ý kiến với Bộ Xây dựng.

          Mọi thông tin xin liên hệ Ms Thùy Vinh (0912.078.587)

          Xin trân trọng cảm ơn!