DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/QĐ-VACC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2021.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 107 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00125796Từ Mạnh Tiến19/10/1979Kỹ sư Hệ thống điện
2HNT-00125797Lê Văn Toàn12/05/1987Kỹ sư Xây dựng
3HNT-00124476Trịnh Bình Minh05/10/1976Kỹ sư công trình Công thôn
4HNT-00125798Phạm Văn Phúc18/11/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
5HNT-00125799Trịnh Anh Dũng01/09/1986Kỹ sư xây dựng
6HNT-00125800Nguyễn Văn Xuân06/01/1988Kỹ sư thủy văn và tài nguyên nước
7HNT-00125801Trần Quang Lại24/04/1987Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
8HNT-00125802Nguyễn Công Tuấn24/10/1994Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
9HNT-00125803Trần Thị Nga21/03/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
10HNT-00023781Nguyễn Mạnh Cường04/11/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
11HNT-00125804Phương Kim Huy04/02/1993Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
12HNT-00125805Trần Ngọc Thành08/02/1986Kỹ sư xây dựng
13HNT-00125806Nguyễn Thế Anh22/08/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
14HNT-00125807Nguyễn Văn Kiên25/09/1979Kỹ sư xây dựng đường bộ
15HNT-00125808Phùng Xuân Tú06/02/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
16HNT-00125809Nguyễn Văn Lâm24/10/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
17HNT-00125810Vũ Anh Tuân30/01/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
18HNT-00125811Nguyễn Quang Hưng09/11/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
19HNT-00125812Nguyễn Đức11/01/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
20HNT-00002863Trần Ngọc Tú02/09/1979Kỹ sư công nghệ môi trường
21HNT-00125813Nguyễn Tuấn Sơn26/07/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
22HNT-00125814Vũ Anh Tùng15/10/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
23HNT-00125815Trần Đình Hưng13/10/1984Kiến trúc sư
24HNT-00125816Nguyễn Văn Chính30/01/1996Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
25HNT-00125817Nguyễn Việt Hùng14/06/1978Kỹ sư – Xây dựng công trình ngầm và mỏ
26HNT-00125818Phạm Văn Hùng19/05/1980Kỹ sư – Xây dựng công trình ngầm và mỏ
27HNT-00125819Nguyễn Hữu Hải29/05/1964Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
28HNT-00125820Trần Ngọc Châu02/10/1970Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
29HNT-00065948Dương Đức Tiến21/04/1977Tiến sỹ xây dựng công trình thủy
30HNT-00111773Dương Văn Kiên06/08/1985Kỹ sư Công trình thủy lợi
31HNT-00125821Phạm Trường Thịnh26/08/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
32HNT-00102039Nguyễn Việt Hà04/12/1974Thạc sỹ Địa chất học
33HNT-00122894Tạ Tiến Tài07/11/1987Kỹ sư xây dựng
34HNT-00125822Bùi Văn Công06/07/1989Kỹ sư xây dựng cầu – đường
35HNT-00125823Đàm Văn Thuận02/07/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
36HNT-00125824Nguyễn Lương Thiện05/03/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
37HNT-00125825Phạm Đức Tài02/11/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
38HNT-00125826Phạm Quốc Thành22/12/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
39HNT-00095652Nguyễn Xuân Nghiêm07/02/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
40HNT-00125827Nguyễn Đức Thiệu13/02/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
41HNT-00097471Nguyễn Trần Thuận02/01/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
42HNT-00125828Phạm Tiến Thành05/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
43HNT-00124224Trần Thanh Sơn26/06/1984Kỹ sư xây dựng Cầu Đường Bộ
44HNT-00074148Nguyễn Văn Hùng20/05/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
45HNT-00074149Lương Văn Dương27/09/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
46HNT-00125829Nguyễn Anh Toản16/05/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
47HNT-00125830Nguyễn Đức Thiện16/06/1983Kỹ sư Xây dựng
48HNT-00125831Trương Lê Minh07/03/1971Kiến trúc sư
49HNT-00125832Nguyễn Thế Cương12/12/1976Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
50HNT-00125833Đặng Thanh Lam18/05/1976Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
51HNT-00037557Nguyễn Xuân Hải19/05/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
52HNT-00125834Nguyễn Đức Văn15/12/1978Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
53HNT-00125835Nguyễn Xuân Thắng25/05/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
54HNT-00125836Lưu Hùng Minh26/06/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
55HNT-00027991Lương Văn Kiên10/10/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
56HNT-00020163Nguyễn Đức Minh09/04/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
57HNT-00026225Nguyễn Tiến Đạt20/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật CT xây dựng
58HNT-00111791Văn Trọng Tiệp18/01/1992Kỹ sư hệ thống điện
59HNT-00125837Phùng Xuân Thập30/06/1972Kỹ sư xây dựng
60HNT-00077674Phùng Xuân Thập07/11/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
61HNT-00110331Nguyễn Hoàng Khôi11/05/1983Kỹ sư công trình thủy
62HNT-00125838Đỗ Như Huấn30/11/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
63HNT-00125839Nguyễn Huy Bình01/03/1988Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
64HNT-00125840Bùi Trọng Kiên13/09/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
65HNT-00125841Hoàng Văn Thanh28/04/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
66HNT-00125842Nguyễn Ngọc Thắng13/08/1973Tiến sĩ kỹ thuật
67HNT-00125843Trần Văn Giáp01/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
68HNT-00125844Trần Văn Mạnh04/07/1996Cao đẳng kỹ thuật Máy lạnh và điều hoà không khí
69HNT-00125845Nguyễn Văn Báo28/04/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
70HNT-00125846Nguyễn Văn Bình29/09/1977Kỹ sư Cơ khí
71HNT-00125847Vũ Mạnh Tấn13/09/1989Kỹ sư kỹ thuật Cơ điện tử
72HNT-00125848Vũ Đình Tráng20/07/1985Kỹ sư Cơ khí
73HNT-00125849Trần Thành Đạt28/03/1986Kỹ sư Điện-Điện tử
74HNT-00125850Trần Văn Thiết10/09/1986Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
75HNT-00125851Chu Việt Hùng22/11/1987Kỹ sư cơ khí
76HNT-00125852Lê Văn Đảm02/11/1986Kỹ sư cơ khí
77HNT-00125853Đoàn Xuân Thắng01/08/1972Kỹ sư xây dựng
78HNT-00125854Lê Văn Chiến02/08/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
79HNT-00125855Nguyễn Văn Hòa03/12/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường
80HNT-00125856Nguyễn Hữu Hà16/07/1991Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị
81HNT-00125857Lê Văn Đô17/04/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường ô tô và sân bay
82HNT-00125858Nguyễn Quốc Hưng28/09/1977Thạc sỹ kỹ thuật
83HNT-00125859Nguyễn Duy Hải28/07/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
84HNT-00125860Đỗ Trọng Cường06/08/1989Kỹ sư xây dựng
85HNT-00125861Cấn Xuân Dũng19/10/1983Kỹ sư xây dựng công nghệ kỹ thuật xây dựng
86HNT-00125862Đỗ Văn Tú06/10/1987Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
87HNT-00125863Nguyễn Thanh Diễn19/09/1989Kỹ sư kỹ thuật Địa chất
88HNT-00125864Nguyễn Văn Thành30/04/1981Thạc sĩ xây dựng công trình thủy
89HNT-00125865Nguyễn Thị Dịu05/08/1993Kỹ sư kinh tế xây dựng
90HNT-00045161Ngô Thùy Dương02/05/1981Kỹ sư thủy lợi
91HNT-00093529Vũ Đình Hoài10/04/1981Kỹ sư công trình thủy lợi
92HNT-00119943Hoàng Văn Dũng24/11/1981Kỹ sư thủy lợi
93HNT-00125866Cao Xuân Quý05/10/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
94HNT-00103867Vũ Văn Hiếu30/03/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
95HNT-00125867Đặng Hữu Kỳ11/08/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
96HNT-00125868Nguyễn Hữu Quang28/03/1986Kỹ sư xây dựng cầu – đường
97HNT-00125869Ngô Anh Quân07/07/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
98HNT-00015567Đỗ Anh Tuấn03/11/1975Kỹ sư cầu đường
99HNT-00125870Vũ Đức Chính05/03/1991Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
100HNT-00125871Đặng Anh Dũng20/02/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
101HNT-00125872Hoàng Văn Tư24/04/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
102HNT-00125873Phùng Ngọc Giang03/02/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
103HNT-00125874Ngô Quốc Đạt20/09/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
104HNT-00125875Đỗ Kiến Minh01/08/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
105HNT-00125876Nguyễn Quang Trung22/04/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
106HNT-00125877Nguyễn Đức Thành29/04/1980Kỹ sư cơ khí – Chế tạo máy
107HNT-00125878Hoàng Minh Hải24/10/1982Kỹ sư trắc địa
108HNT-00125879Nguyễn Anh Đức25/11/1982Kỹ sư kinh tế xây dựng
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội