DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2024/QĐ-VACC NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2024

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 509 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 35/2024/QĐ-VACC ngày 21/05/2024)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00188508Đỗ Viết Hải04/10/1996Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
2HNT-00049839Nguyễn Mạnh Tùng23/01/1983Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
3HNT-00188509Nguyễn Thế Đức26/09/1997Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
4HNT-00188510Nguyễn Tiến Lương22/07/1984Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
5HNT-00188511Nguyễn Viết Phong16/06/1973Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
6HNT-00188512Đàm Huy Hùng01/04/1997Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
7HNT-00188513Nguyễn Trọng Vĩnh05/02/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
8HNT-00188514Nguyễn Văn Vỹ26/04/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
9HNT-00188515Lê Trung Đức06/12/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
10HNT-00188516Trần Bá Tung12/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
11HNT-00043313Trần Văn Huỳnh01/02/1985Kỹ sư Xây dựng (Dân dụng và công nghiệp )Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
12HNT-00057832Lê Công Mạnh09/12/1965Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
13HNT-00170499Nguyễn Văn Ninh21/07/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
14HNT-00186717Đỗ Văn Tân08/06/1981Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
15HNT-00186718Lê Ngọc Châm15/07/1970Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
16HNT-00063635Lương Hồng Hải08/12/1974Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
17HNT-00047252Phạm Cát Hải08/10/1974Kỹ sư Xây dựng Đường bộ – Xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
18HNT-00186722Hoàng Văn Hữu29/04/1981Cử nhân Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
19HNT-00186727Lưu Quang Hậu09/04/1981Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
20HNT-00186728Nguyễn Văn Quynh04/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
21HNT-00186729Nguyễn Văn Thành07/05/1998Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
22HNT-00186730Trần Thanh Hà08/03/1983Kỹ sư xây dựng – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
23HNT-00132711Đỗ Hồng Việt04/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
24HNT-00186731Nguyễn Hữu Bình14/11/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
25HNT-00186732Nguyễn Duy Đĩnh25/12/1984Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
26HNT-00186733Nguyễn Văn Linh10/10/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
27HNT-00186734Nguyễn Thế Thái19/02/1984Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
28HNT-00186735Thạch Anh Việt18/08/1979Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
29HNT-00186736Trần Văn Tuyển24/08/1996Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
30HNT-00186737Vũ Đức Mẫn09/10/1989Kỹ sư xây dựng cầu- đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
31HNT-00186738Ngô Văn Huỳnh22/09/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
32HNT-00186739Đỗ Văn Chưởng23/07/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
33HNT-00186740Hoàng Anh Tuấn20/08/1996Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
34HNT-00186741Phạm Quyết Thắng04/05/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
35HNT-00129269Nguyễn Trường Kiên11/03/1990Kỹ sư xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
36HNT-00186742Nguyễn Đình Khôi15/05/1980Kỹ sư hệ thống điện ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
37HNT-00186743Lê Hữu Giáp21/07/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
38HNT-00186744Nguyễn Văn Phái10/03/1991Kỹ sư ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
39HNT-00051135Phạm Thành Trung06/06/1976Kỹ sư đường bộ ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
40HNT-00118532Nguyễn Văn Nghĩa26/10/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
41HNT-00186745Vũ Anh Dũng25/12/1982Kỹ sư xây dụng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
42HNT-00186746Trần Tuấn Dương01/08/1991Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
43HNT-00186747Nguyễn Hữu Bản20/01/1985Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
44HNT-00084417Nguyễn Anh Tuấn08/01/1980Kỹ sư ngành khai thác mỏThiết kế xây dựng công trình khai thác mỏII
45HNT-00084418Phạm Văn Việt07/12/1985Kỹ sư khai thác mỏThiết kế xây dựng công trình khai thác mỏII
46HNT-00186748Trịnh Hữu Cường19/07/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
47HNT-00186749Đào Mạnh Trung15/10/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
48HNT-00186750Nguyễn Hữu Dũng29/11/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
49HNT-00185763Đinh Văn Luyện06/04/1985Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng thủy lợi- thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
50HNT-00186751Phạm Anh Đức12/01/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
51HNT-00186752Phạm Văn Quyết13/12/1993Kiến trúc sư kiến trúcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
52HNT-00182230Vũ Hữu Hùng13/02/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
53HNT-00186753Nguyễn Văn Pháp09/02/1984Kỹ sư Đường hầm và Metro – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
54HNT-00186754Đặng Thái Dương26/06/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
55HNT-00186755Lê Văn Đông26/09/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
56HNT-00186756Phạm Việt Hà03/10/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
57HNT-00186757Vũ Vĩnh San28/09/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
58HNT-00186758Trần Văn Thế06/10/1986Kỹ sư xây dựng ngành công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
59HNT-00178834Đậu Văn Giàu24/10/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
60HNT-00051427Nguyễn Văn Trung15/08/1972Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
61HNT-00186759Nguyễn Văn Trường15/10/1975Trung học Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
62HNT-00186760Trần Văn Thắng09/12/1998Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
63HNT-00093282Trần Phi Sơn Tùng09/06/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
64HNT-00186761Trần Minh Quân16/12/1992Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngKhảo sát địa hìnhIII
65HNT-00186762Trịnh Tiến Thành27/10/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
66HNT-00186763Nguyễn Tài Thịnh26/02/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
67HNT-00046940Trần Minh25/02/1983Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
68HNT-00186764Phùng Linh Châu22/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhIII
69HNT-00186765Lê Hữu Việt12/04/1962Kỹ sư Xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
70HNT-00186766Cao Trung Kiên12/10/1982Kỹ sư Xây dựng ngành Cấp thoát nướcThiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
     Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
     Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtII
71HNT-00186767Trần Xuân Vinh17/11/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
72HNT-00186768Vũ Văn Điệp21/06/1989Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử và viên thôngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
73HNT-00005893Phan Nhân Tịnh09/03/1977Kiến trúc sư ngành Kiến trúcQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
74HNT-00186769Phạm Đức Tâm22/11/1987Kiến trúc sư ngành Kiến trúcQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
75HNT-00051148Lê Trọng Lưu02/08/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
76HNT-00186770Vũ Tuấn Anh12/04/1988Kiến trúc sư Kiến trúc công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
77HNT-00186771Trịnh Kế Lực01/12/1987Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
78HNT-00186772Hoàng Thái Long18/10/1978Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp ngành Điện khí hóa và cung cấp điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
79HNT-00186773Mai Thanh Ngọc30/03/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
80HNT-00049635Nguyễn Văn Tùng24/11/1993Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
81HNT-00186774Hồ Đức Sơn09/10/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
82HNT-00186775Nguyễn Hữu Tuân09/08/1989Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
83HNT-00186776Nguyễn Quang Bính20/06/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
84HNT-00049633Phạm Văn Thiện20/12/1982Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
85HNT-00032876Trương Quang Nam27/08/1983Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
86HNT-00186777Phạm Ngọc Hùng13/01/1975Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
87HNT-00054656Ngô Văn Minh24/04/1983Kỹ sư xây dựng Cầu đườngKhảo sát địa hìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
88HNT-00054658Hoàng Văn Quynh02/02/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Hầm Ngành xây dựng Cầu – ĐườngKhảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
89HNT-00039219Đỗ Đức Quang12/07/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
90HNT-00186778Đặng Đình Trung16/01/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Khảo sát địa hìnhIII
91HNT-00186779Trần Văn Thanh06/09/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
92HNT-00186780Nguyễn Khương Duy20/10/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
93HNT-00186781Nguyễn Quốc Bảo02/07/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
94HNT-00186782Phạm Quốc Đạt27/03/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
95HNT-00186783Đinh Công Ân06/12/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmIII
96HNT-00186784Bùi Việt Quang29/08/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmIII
97HNT-00186785Nguyễn Quốc Đạt04/10/1998Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmIII
98HNT-00186786Phạm Trung Đức28/12/1998Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmIII
99HNT-00186787Vi Minh Hiếu09/10/1997Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
100HNT-00186788Lê Văn Hà20/08/1993Kỹ sư kỹ thuật Công trình Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
101HNT-00007322Vũ Văn Thái24/03/1984Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
102HNT-00175609Lê Đình Sứng20/05/1981Kỹ sư xây dựng cầu hầm – Xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
103HNT-00186789Lê Thanh Sơn21/09/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
104HNT-00186790Hoàng Trọng Nghĩa03/06/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
105HNT-00185725Mai Văn Tuấn01/06/1991Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
106HNT-00119093Ngô Văn Hạnh14/03/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
107HNT-00186791Bùi Quang Dũng06/01/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
108HNT-00144917Phạm Văn Quang16/09/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
109HNT-00186792Mai Văn Sơn10/06/1986Kỹ sư Công trình giao thông Công chính – Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
110HNT-00103195Nguyễn Văn Thăng12/08/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
111HNT-00161430Lê Phương Sơn20/02/1979Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
112HNT-00186793Đinh Văn Dương08/05/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
113HNT-00028921Ngô Xuân Thủy26/03/1986Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
114HNT-00169662Bùi Nhật Khải27/11/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
115HNT-00186794Đào Văn Trường04/12/1997Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhIII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
116HNT-00186795Trịnh Văn Dũng27/07/1989Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạoGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
117HNT-00186796Vũ Trọng Thanh26/08/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
118HNT-00043582Cao Đắc Tuấn26/03/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
119HNT-00186797Trần Văn Toản01/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
120HNT-00184187Phạm Hoàng Nghiêm05/11/1981Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
121HNT-00065851Đỗ Đình Hiển30/01/1977Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng công trình sông và nhà máy thủy điệnQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
122HNT-00040458Đặng Văn Huấn28/04/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường – Xây dựng đường hầm và MetroGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
123HNT-00186799Phạm Thanh Tùng23/06/1988Trung cấp kỹ thuật viên xây dựng Chuyên ngành Thi công; Kỹ sư vận tảiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
124HNT-00019704Lê Việt Hưng04/10/1974Kỹ sư xây dựng ngành Môi trường nước – cấp thoát nước; Tiến sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
125HNT-00186800Lê Văn Hạnh03/04/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
126HNT-00186801Lê Thế Liêm10/12/1992Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
127HNT-00186802Lê Hữu Tỉnh10/09/1992Kỹ sư Quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
128HNT-00186803Ngô Mạnh Tiến26/01/1998Kỹ sư quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
129HNT-00124052Trịnh Khắc Thanh10/10/1975Kỹ sư Thủy lợi – Công trình Thủy điệnQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
130HNT-00186804Vũ Quốc Huy18/07/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
131HNT-00186805Vũ Tiến Đạt28/03/1995Cử nhân Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
132HNT-00186806Nguyễn Công Chiêm04/05/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
133HNT-00059646Nguyễn Hữu Thắng26/02/1985Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
134HNT-00043209Nguyễn Thanh Tuấn16/11/1984Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
135HNT-00082874Vũ Văn Lượng20/11/1983Kỹ sư Trắc địa; Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpKhảo sát địa hìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
136HNT-00186807Bùi Tuấn Anh29/08/1998Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
137HNT-00046983Nông Kim Thủy05/10/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
138HNT-00046980Đàm Văn Quyết06/12/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhII
139HNT-00046834Trần Minh Tú02/01/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
140HNT-00083960Nguyễn Thái Sơn02/09/1986Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
141HNT-00051025Hoàng Gia03/08/1980Kỹ sư xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
142HNT-00186808Phạm Văn Hướng06/12/1996Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
143HNT-00149919Nguyễn Đức Tuấn18/06/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
144HNT-00186809Nguyễn Xuân Trường06/11/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
145HNT-00186811Nguyễn Hùng Sơn25/09/1986Kỹ sư kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
146HNT-00186813Nguyễn Văn Diễn20/05/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
147HNT-00028870Vũ Trường Giang29/07/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
148HNT-00046437Phạm Quang Tuyến29/05/1985Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
149HNT-00043659Nguyễn Trung Hiếu09/01/1983Kỹ sư cấp thoát nướcThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
150HNT-00186815Vũ Duy Long17/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – bản đồKhảo sát địa hìnhIII
151HNT-00056729Trần Văn Duẩn07/04/1973Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
152HNT-00120724Nguyễn Đức Bình02/06/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
153HNT-00095493Nguyễn Văn Quyết29/10/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng,Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
154HNT-00186818Khương Khiết Thanh06/09/1970Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
155HNT-00051124Nguyễn Trần Vượng17/11/1987Kỹ sư công trình thủy điệnThiết kế kết cấu công trìnhII
156HNT-00186819Phạm Quang Thành31/05/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
157HNT-00186821Đoàn Văn Thái22/09/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
158HNT-00053401Vũ Hồng Quang19/10/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
159HNT-00186822Trần Đăng Ban27/10/1965Kỹ sư Cơ khí chế tạo máyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
160HNT-00186823Trương Văn Thuận15/07/1959Kỹ sư chế tạo máy ngành công cụGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
161HNT-00186824Nguyễn Văn Đạt17/11/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
162HNT-00186825Bùi Văn Long20/12/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
163HNT-00186826Phạm Công Tuấn28/02/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựngKhảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
164HNT-00103023Hà Sỹ Huynh19/01/1984Kỹ sư Xây dựng – xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
165HNT-00088833Đặng Quốc Khánh03/09/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
166HNT-00186829Đỗ Văn Giang10/02/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
167HNT-00186831Lê Trung Thành06/05/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng ngành xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
168HNT-00186834Đinh Văn Phong13/04/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
169HNT-00186835Nguyễn Xuân Tuấn01/07/1988Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
170HNT-00186837Cao Quang Minh12/06/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
171HNT-00150062Vũ Lệnh Khương04/04/1986Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
172HNT-00145142Tạ Văn Chương23/07/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
173HNT-00186839Nguyễn Văn Hội04/02/1988Kỹ sư – Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
174HNT-00069889Nguyễn Văn Nguyên16/07/1978Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
175HNT-00161421Trịnh Văn Giang18/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
176HNT-00186840Nguyễn Đình Nam08/02/1988Kỹ sư xây dựng – xây dựng cảng – đưởng thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
177HNT-00186841Nguyễn Quang Lộc06/05/1963Kỹ sư công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
178HNT-00183926Nguyễn Tiến Chức22/01/1969Kỹ sư công trình thủyQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
179HNT-00054413Lê Văn Tiềm25/04/1982Kỹ sư đô thị – kỹ thuật hạ tầng đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
180HNT-00124176Lê Văn Nguyên17/06/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
181HNT-00186857Hồ Viết Linh16/11/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
182HNT-00186858Nguyễn Huy Tưởng24/10/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
183HNT-00186859Đỗ Minh Hải07/04/1983Cử nhân cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
184HNT-00186860Nguyễn Thành Luân13/05/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
185HNT-00186861Nguyễn Thanh15/02/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
186HNT-00186862Nguyễn Thanh Tùng10/11/1992Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
187HNT-00186863Nguyễn Bá Mạnh10/09/1991Kiến trúc sư – Kiến trúc công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
188HNT-00186864Thiệu Anh Kiên04/12/1980Trung học chuyên nghiệp ngành Trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
189HNT-00186865Nguyễn Việt Hà09/01/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
190HNT-00186866Hoàng Quang Vượng20/07/1991Cao đẳng Kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
191HNT-00186868Lương Cảnh Dương10/02/1981Cử nhân cao đẳng Xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
192HNT-00186871Triệu Lê Quốc Hưng30/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
193HNT-00186874Ngô Văn Hướng06/12/1968Kỹ sư Thủy lợi ngành Công trình Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
194HNT-00186875Bùi Ngọc Hưng23/01/1983Kỹ sư Công trình Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
195HNT-00186876Võ Huy Tạo26/06/1990Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ĐiệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
196HNT-00049731Bùi Duy Hậu30/05/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
197HNT-00037479Đinh Đức Cảnh09/05/1990Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
198HNT-00186884Lê Đức Hưng26/04/1975Kỹ sư Xây dựng -Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
199HNT-00050835Nguyễn Hoài Điệp24/10/1981Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
200HNT-00081926Ong Văn Đoàn16/12/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
201HNT-00186892Nguyễn Văn Trình09/08/1989Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
202HNT-00186893Bùi Văn Khoát13/06/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
203HNT-00155468Nguyễn Cao Sách25/03/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
204HNT-00046456Lê Tiến Dũng11/10/1985Kỹ sư Khai thác mỏThiết kế xây dựng công trình khai thác mỏII
205HNT-00037356Nguyễn Trác Mạnh22/08/1977Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
206HNT-00036568Lê Minh Thu19/12/1980Kỹ sư Hệ thống điện ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
207HNT-00008206Nguyễn Văn Huệ13/04/1987Kỹ sư Công trình Thủy lợiThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
208HNT-00138500Phạm Tiến Dũng12/06/1979Kỹ sư Thuỷ lợi – Thủy nông- Cải tạo đấtThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
209HNT-00123451Mai Văn Sơn11/08/1986Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
210HNT-00043155Đặng Trần Thụ11/07/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
211HNT-00013721Phạm Văn Điệp05/06/1983Kỹ sư xây dựng – công nghệ xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
212HNT-00023372Phạm Văn Đoàn21/11/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
213HNT-00124003Bùi Văn Hiến11/12/1973Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
214HNT-00186897Nguyễn Tiến Đạt01/11/1997Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – bản đồKhảo sát địa hìnhIII
215HNT-00186898Vũ Xuân Toàn10/01/1996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
216HNT-00133726Lê Văn Quân05/05/1986Kỹ sư Kinh tế xây dưngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
217HNT-00186902Nguyễn Mạnh Cường07/10/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
218HNT-00186903Nguyễn Đình Tráng10/08/1978Kỹ sư Địa chất thủy văn – ĐCCTKhảo sát địa chất công trìnhIII
219HNT-00186905Nguyễn Tiếng Doanh28/04/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
220HNT-00186906Lê Đại Dương02/05/1997Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
221HNT-00186907Chu Văn Linh20/10/1977Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
222HNT-00186908Nguyễn Mạnh Trường19/05/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
223HNT-00186909Phạm Văn Huỳnh13/09/1974Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
224HNT-00186910Bùi Hoàng Hiệp02/04/1984Kỹ sư Xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
225HNT-00186912Ngô Quang Huỳnh05/07/1991Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
226HNT-00050951Phan Bá Thông23/05/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
227HNT-00159053Vũ Huy Hoàng18/11/1996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
228HNT-00186914Phạm Văn Tuấn04/07/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
229HNT-00186915Đàm Văn Tiến03/02/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
230HNT-00036708Trần Thanh Bình16/03/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
231HNT-00186916Trần Bá Nam18/07/1997Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
232HNT-00186921Hà Thanh Tùng03/11/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
233HNT-00016085Phạm Tuấn Hiệp17/10/1984Kỹ sư Công trình ThủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
234HNT-00048351Nguyễn Duy Tiến20/11/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
235HNT-00186929Nguyễn Xuân Phương23/12/1978Kỹ sư Thuỷ lợi – Công trình Thuỷ lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
236HNT-00186931Vũ Hồng Khanh28/12/1982Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
237HNT-00186953Nguyễn Văn Tú05/09/1964Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
238HNT-00186954Ngô Văn Tướng25/05/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
239HNT-00186955Phạm Mạnh Hùng12/01/1980Kỹ sư Kỹ thuật điện năngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
240HNT-00186956Đặng Văn Phi02/01/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
241HNT-00050099Văn Đình Sơn03/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
242HNT-00164515Phạm Ánh Dương03/05/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
243HNT-00186957Nguyễn Sư Sơn04/06/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
244HNT-00186958Hoàng Văn Quyết01/09/1993Kỹ sư Nhiệt điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
245HNT-00186959Nguyễn Văn Song20/10/1981Kỹ sư xây dựng CT ngầm và mỏGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
246HNT-00186960Bùi Tiến Mạnh04/06/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
247HNT-00186961Bùi Văn Trường28/10/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
248HNT-00186962Phạm Văn Định23/05/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
249HNT-00186963Trần Văn Xuân15/01/1990Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
250HNT-00186964Nguyễn Văn Dần16/12/1998Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
251HNT-00186965Nguyễn Văn Dương20/06/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
252HNT-00186966Trần Công Thưởng27/02/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
253HNT-00186967Đặng Đình Thế07/09/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
254HNT-00186968Dư Đình Huy12/10/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
255HNT-00032633Phạm Văn Cường10/06/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu Hầm ngành Xây dựng Cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
256HNT-00035873Hoàng Mạnh Linh31/12/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường ngành kỹ thuật công trìnhKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
257HNT-00186969Vũ Quang Đức22/12/1983Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
258HNT-00186970Phạm Khắc Cường20/12/1989Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
259HNT-00172470Nguyễn Văn Nghĩa02/07/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
260HNT-00186971Lê Duy Phúc21/01/1975Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
261HNT-00182211Tằng Đức Hiệu21/07/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
262HNT-00139372Nguyễn Văn Vệ15/02/1989Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
263HNT-00147396Nguyễn Bá Vương30/01/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
264HNT-00186974Nguyễn Kim Đồng24/08/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
265HNT-00186976Khuất Đình Phú13/04/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
266HNT-00099187Dương Huy Hùng20/02/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
267HNT-00186977Nguyễn Đức Nghĩa21/10/1998Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
268HNT-00186978Ngô Văn Lâm04/09/1991Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
269HNT-00186979Nguyễn Văn Thành09/12/1990Kỹ sư cấp thoát nướcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
270HNT-00186980Trương Ngọc Linh06/01/1990Kỹ sư công nghệ tự độngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
271HNT-00186981Nguyễn Văn Tưởng08/12/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
272HNT-00186982Phạm Minh Trí15/10/1996Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
273HNT-00186983Nguyễn Ngọc Tuệ28/08/1977Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
274HNT-00089973Nguyễn Thế Hoàng01/08/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
275HNT-00186984Nguyễn Văn Duy06/10/1989Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
276HNT-00186985Nguyễn Sỹ Hiếu26/07/1966Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
277HNT-00186986Hoàng Văn Hùng11/02/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
278HNT-00052639Nguyễn Đăng Đông02/01/1974Kỹ sư Xây dựng Ngành Xây dựng – Cảng- đường thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
279HNT-00186631Nguyễn Ngọc Tĩnh24/01/1982Kỹ sư Thủy lợi – công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
280HNT-00186987Đỗ Văn Hiếu16/12/1986Kỹ sư xây dựng – xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
281HNT-00186988Nguyễn Huy Anh23/02/1984Kỹ sư công trình thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
282HNT-00186989Nguyễn Sơn Trường22/05/1979Kiến trúc sư ngành kiến trúcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
283HNT-00186990Bùi Thành Giang20/11/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
284HNT-00157911Nguyễn Ba Đông24/04/1982Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
285HNT-00186994Vũ Quốc Hán27/11/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
286HNT-00088581Ngô Văn Hiển01/02/1962Kỹ sư Công trình thuỷGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
287HNT-00186998Phạm Văn Nam02/12/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
288HNT-00186133Vũ Đức Minh04/02/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
289HNT-00186134Lâm Ngọc Danh20/04/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
290HNT-00186135Nguyễn Đặng Thành Nhân23/08/1997Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
291HNT-00186136Phan Thanh Tú25/06/1979Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử chuyên ngành Hệ thống điệnThiết kế cơ – điện công trìnhIII
292HNT-00078568Đào Minh Thật17/04/1991Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhIII
293HNT-00186138Lê Đình Hiệu04/10/1993Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
294HNT-00186139Đặng Quyết Tâm22/04/1980Kỹ sư Công trình ThủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
295HNT-00186140Vũ Xuân Hợi28/03/1979Kỹ sư Xây dựng Cảng & Công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
296HNT-00186141Cao Ngọc Thành14/06/1976Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
297HNT-00186142Phan Mạnh Hùng19/07/1991Kỹ sư Tin học xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
298HNT-00015944Đặng Thế Trưởng12/10/1980Kỹ sư Xây dựng ngành Tin học Xây dựng công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
299HNT-00186152Nguyễn Thành Trung22/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
300HNT-00186153Nguyễn Hữu Tâm12/05/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
301HNT-00186156Nguyễn Công Thượng Khuyến15/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp)Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
302HNT-00186161Nguyễn Văn Cam29/11/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
303HNT-00185747Trần Quốc Hội01/12/1989Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
304HNT-00186164Nguyễn Minh Tân02/07/1998Kỹ sư Kỹ thuật môi trườngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
305HNT-00186165Trịnh Văn Lực12/02/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
306HNT-00186166Phạm Tuyên Dương18/07/1998Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa)Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa, hàng hảiIII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
307HNT-00037738Phan Vũ Nguyên30/11/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao đẳng Cấp thoát nướcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế cấp – thoát nước công trìnhIII
308HNT-00185748Phạm Văn Sơn03/06/1983Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
309HNT-00186167Lê Minh Khôi21/05/1985Cao đẳng Vật liệu và cấu kiện xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
310HNT-00186168Bùi Quốc Hoàn01/11/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình Biển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa, hàng hảiIII
311HNT-00141725Đặng Công Toàn22/12/1981Kỹ sư Công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
312HNT-00186169Lê Văn Vinh07/09/1982Kỹ sư Công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
313HNT-00050217Ngô Ngọc Minh09/07/1985Kỹ sư Công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
314HNT-00186170Nguyễn Đức Hiếu20/07/1982Kỹ sư Công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
315HNT-00016014Phí Minh Tuấn13/10/1970Kỹ sư Công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
316HNT-00075202Trần Phi Long23/11/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
317HNT-00073554Nguyễn Trung Kiên02/05/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
318HNT-00186171Nguyễn Bá Lai01/06/1993Kỹ sư Xây dựng Công trình ThủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
319HNT-00186179Lê Văn Dũng02/09/1988Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
320HNT-00087241Đinh Giang San28/12/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
321HNT-00185741Nguyễn Xuân Thanh27/10/1991Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng; Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
322HNT-00186180Trần Minh Tuấn31/12/1976Kỹ sư Xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
323HNT-00186187Nguyễn Tăng Đại24/09/1995Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
324HNT-00186189Lê Ngọc Hải02/09/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
325HNT-00186193Võ Duy Sơn10/03/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
326HNT-00164744Phạm Thanh Tùng06/03/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
327HNT-00186194Trần Minh Hải01/01/1973Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
328HNT-00149150Trần Ngọc Thạch11/05/1978Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
329HNT-00186195Phạm Văn Định20/08/1988Kỹ sư xây dựng cầu- đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
330HNT-00186196Võ Viết Dũng28/03/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
331HNT-00186197Lê So Đa20/03/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng – công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
332HNT-00186198Nguyễn Ngọc Long15/02/1984Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
333HNT-00186200Nguyễn Văn Quang10/08/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
334HNT-00186201Nguyễn Minh Quan26/02/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
335HNT-00179607Đỗ Trí Minh22/08/1974Kỹ sư xây dựng ngành kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
336HNT-00186202Nguyễn Hữu Phước19/05/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
337HNT-00186203Đinh Ngọc Thuận12/02/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
338HNT-00186204Trịnh Văn Sơn03/03/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
339HNT-00186205Nguyễn Kỹ Phi01/05/1974Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
340HNT-00186206Huỳnh Minh Được12/02/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
341HNT-00186207Võ Quốc Cường14/09/1992Kỹ sư kỹ thuật địa chấtKhảo sát địa hìnhIII
     Khảo sát địa chất công trìnhIII
342HNT-00186208Nguyễn Vĩnh Hưng10/11/1992Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
343HNT-00186209Hồ Sỹ Hậu25/10/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
344HNT-00186210Nguyễn Nam Thái09/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật Điện, điện tử (Điện công nghiệp)Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
345HNT-00057243Trần Đức Minh17/10/1982Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
346HNT-00057240Nguyễn Minh Phong16/12/1973Kỹ sư Xây dựng ngành Kỹ thuật Công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
347HNT-00057241Nguyễn Trọng Duy16/02/1974Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
348HNT-00040610Trương Anh Quân21/06/1976Kỹ sư Công nghiệp Ngành Công nghiệp Công thônGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
349HNT-00186212Trần Đình Trinh18/11/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
350HNT-00186213Phạm Văn Cường15/02/1996Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
351HNT-00095353Nguyễn Tuấn Anh02/12/1982Kỹ sư Xây dựng công trình ThủyQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
352HNT-00118947Chung Văn Sáu21/05/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa)Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
353HNT-00169891Lê Phan Bảo Huy01/01/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa)Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
354HNT-00169890Nguyễn Trung Kiên01/01/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa)Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
355HNT-00078612Trần Tuấn Việt15/02/1981Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
356HNT-00048489Lê Minh Thoại18/01/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
357HNT-00186214Trần Hoàng Duy07/09/1997Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
358HNT-00106683Nguyễn Viết Tuy11/01/1979Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
359HNT-00186215Trương Quang Tùng02/10/1985Kỹ sư xây dựng công trình thủyThiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa, hàng hảiII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
360HNT-00186218Trần Anh Dũng26/09/1989Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
361HNT-00186222Nguyễn Văn Dũng29/10/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
362HNT-00116747Đỗ Duy Hải Dương03/07/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
363HNT-00186223Nguyễn Tấn Luân16/11/1992Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
364HNT-00148540Phan Lê Nhật Thanh20/06/1974Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
365HNT-00039636Cấn Việt Cường09/10/1968Kỹ sư Xây dựng xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
366HNT-00054066Phạm Văn Thủy08/12/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
367HNT-00186232Võ Tấn Dũng14/07/1990Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
368HNT-00186239Lê Công Đức12/08/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
369HNT-00186244Nguyễn Duy Khánh16/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
370HNT-00174401Dương Xuân Thịnh21/12/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
371HNT-00005334Lê Thành Duy16/09/1985Kỹ sư đô thị, ngành kỹ thuật hạ tầng đô thịQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
372HNT-00006361Nguyễn Đức Hào07/03/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
373HNT-00139711Đinh Văn Đỉnh29/10/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
374HNT-00186247Bùi Duy Tới20/01/1985Kỹ sư tự động hóa công nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
375HNT-00186250Bùi Đức Lê23/02/1984Kỹ sư Xây dựng – Công nghệ Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
376HNT-00186251Nguyễn Văn Thương04/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
377HNT-00186252Hoàng Văn Lập13/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
378HNT-00186253Phạm Ngọc Tiến05/09/1990Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
379HNT-00024805Nguyễn Văn Khoa18/05/1981Ky sư Xây dựng Cầu- ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
380HNT-00059100Trần Tuấn Anh30/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
381HNT-00186256Lâm Văn Thành11/08/1988Kỹ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
382HNT-00159239Nguyễn Anh Tuấn31/07/1990Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
383HNT-00186258Phùng Đắc Nguyên20/05/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
384HNT-00186261Nguyễn Hoàng Phương07/11/1977Kiến trúc sư Ngành Kiến trúc công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
385HNT-00185751Bùi Mỹ Đức11/03/1998Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
386HNT-00186262Bùi Xuân Phúc19/04/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
387HNT-00118663Đặng Xuân Phương30/08/1978Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng chuyên ngành Xây dựng Cầu ĐườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
388HNT-00186263Hoàng Quốc Toản04/04/1977Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
389HNT-00173491Hoàng Hữu Khánh10/10/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
390HNT-00186264Nguyễn Trọng Việt02/09/1993Trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng cầu đường bộ; Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
391HNT-00186265Nguyễn Thế Quốc18/08/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
392HNT-00186027Nguyễn Quang20/10/1977Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
393HNT-00186266Hồ Sĩ01/01/1991Cao đẳng Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
394HNT-00186271Trần Hữu Trung21/12/1994Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
395HNT-00186275Đoàn Văn Quý11/10/1986Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – Điện lạnhThiết kế cơ – điện công trìnhII
396HNT-00186276Võ Thành Đô20/07/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
397HNT-00185758Nguyễn Thế Tân30/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
398HNT-00186280Nguyễn Đình Phú26/02/1991Kỹ sư Cấp thoát nước và môi trường nướcGiám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)II
     Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
399HNT-00186281Lê Khắc Vinh25/08/1983Cao đẳng Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
400HNT-00186282Phạm Văn Đông23/02/1987Kỹ sư Xây dựng – Máy xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
401HNT-00186283Trần Trọng Kim14/03/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
402HNT-00111243Lê Tôn Thủ02/01/1985Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
403HNT-00043919Ngô Kim Thang01/01/1980Kỹ sư Công trình Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
404HNT-00043920Nguyễn Doãn Nghị06/10/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
405HNT-00020728Huỳnh Đình Bách06/03/1971Cử nhân Khoa học – Địa chất công trìnhKhảo sát địa chất công trìnhII
406HNT-00031480Nguyễn Mạnh29/11/1982Kỹ sư Xây dựng DD & CN ngành kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
407HNT-00186284Trần Đình Thái04/03/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
408HNT-00186285Võ Kiên08/02/1978Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
409HNT-00186286Nguyễn Mạnh Hùng03/10/1983Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
410HNT-00185759Nguyễn Phước Toàn20/03/1978Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – TĐGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
411HNT-00185760Huỳnh Anh Vương05/05/1992Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
412HNT-00018506Võ Tấn Cường20/07/1981Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – TĐGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
413HNT-00186288Nguyễn Ngọc Tú19/05/1970Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & CNGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
414HNT-00130681Nguyễn Văn Sĩ06/04/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
415HNT-00186289Trịnh Đức Quy07/09/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuât Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
416HNT-00186291Trần Văn Hiện23/07/1990Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
417HNT-00186300Huỳnh Bình14/04/1996Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóaGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
418HNT-00186301Nguyễn Đình Sắc03/12/1994Kỹ sư kỹ thuật điện- điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
419HNT-00186315Đoàn Đức Vượng12/03/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
420HNT-00131325Trần Thị Tâm27/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầngThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
421HNT-00115895Nguyễn Hoàng Thiện14/08/1993Cao đẳng công nghệ Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
422HNT-00186324Đỗ Văn Đạo10/07/1992Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
423HNT-00186325Dư Huy Tuấn20/10/1980Kỹ sư máy và thiết bị công nghiệp Hóa chất dầu khí ngành công nghệ hóa họcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
424HNT-00186330Trần Quốc Hùng29/06/1978Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
425HNT-00186342Lê Thanh Lực07/09/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
426HNT-00053357Thân Ngọc Lộc03/11/1983Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
427HNT-00186364Nguyễn Quang Trung22/12/1979Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
428HNT-00186397Nguyễn Hồng Trọng25/09/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
429HNT-00186398Dương Thu Thảo06/08/1998Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcIII
430HNT-00186399Đặng Đình Cường09/07/1999Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmIII
431HNT-00186400Trần Công Nam29/10/1999Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
432HNT-00053432Phan Trọng Thắng14/06/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
433HNT-00186414Nguyễn Thị Hường16/10/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
434HNT-00170632Hoàng Quang Huy04/01/1979Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
435HNT-00057817Trần Hồng Quân15/10/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
436HNT-00057947Nguyễn Văn Việt26/02/1983Kỹ sư địa chất công trình – địa kỹ thuậtKhảo sát địa hìnhII
     Khảo sát địa chất công trìnhII
437HNT-00186418Nguyễn Văn Bằng25/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
438HNT-00186440Hoàng Thế Minh14/06/1977Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
439HNT-00186442Ngô Thị Lương07/08/1997Kỹ sư kỹ thuật công trình thủyQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
440HNT-00049804Trịnh Viết Sơn06/06/1985Kỹ sư Công trình – Công thônQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
441HNT-00186445Đặng Văn Thanh06/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
442HNT-00186446Nguyễn Trí Công29/03/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
443HNT-00186447Hồ Đức Khang05/03/1997Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
444HNT-00186448Trần Thanh Quân18/10/1992Cao đẳng Kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
445HNT-00186449Nguyễn Anh Vũ22/12/1978Kiến trúc sư Kiến trúc công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
446HNT-00186450Trần Văn Chung16/10/1988Kỹ sư Xây dựng ngành Kỹ thuật Đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
447HNT-00186451Vũ Văn Phòng05/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
448HNT-00006446Thân Hải Đăng08/11/1976Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
449HNT-00053625Nguyễn Hữu Thiêm18/11/1972Kỹ sư Xây dựng đường bộ ngành Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
450HNT-00121599Lê Tôn Trưởng12/06/1991Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmIII
451HNT-00070972Đinh Lê Bửu Nhơn24/06/1992Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
452HNT-00055619Phan Văn Trông29/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thôngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
453HNT-00186474Đoàn Quang Vinh28/05/1986Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
454HNT-00186483Đào Trí Cương24/01/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
455HNT-00186490Nguyễn Văn Ngọc05/10/1994Kỹ sư kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
456HNT-00186491Nguyễn Hồ Quân10/05/1986Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
457HNT-00186494Hà Đức Thụ01/07/1985Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
458HNT-00186495Nguyễn Anh Dũng17/05/1985Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
459HNT-00046815Ninh Quang An02/01/1969Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
460HNT-00186532Khương Văn Giáp10/11/1994Trung cấp chuyên nghiệp trắc địa – địa hình – địa chínhKhảo sát địa hìnhIII
461HNT-00186543Bùi Văn Phi08/06/1978Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
462HNT-00186554Nguyễn Mạnh Toàn10/07/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
463HNT-00112726Trịnh Thị Tuyến16/02/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
464HNT-00186557Đoàn Thị Thu Hằng29/11/1969Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
465HNT-00037647Nguyễn Đức Dương22/07/1983Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
466HNT-00186569Phan Đình Mại08/07/1983Cư nhân Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật XD Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
467HNT-00169334Lê Thanh Tĩnh27/04/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
468HNT-00056844Lê Anh Đức23/03/1978Kỹ sư đô thị – Kỹ thuật Hạ tầng & Môi trường Đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
469HNT-00186867Đào Quang Tiến10/08/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
470HNT-00186596Nguyễn Quảng Hà21/03/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp ngành Kỹ thuật công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
471HNT-00026314Hoàng Tuấn Anh11/06/1981Kỹ sư Hệ thống điện ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
472HNT-00186602Vũ Sơn Hải04/12/1988Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
473HNT-00186603Nguyễn Ngọc Phàn10/06/1963Kỹ sư Hệ thống điện ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
474HNT-00186604Nguyễn Quang Chiến10/03/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
475HNT-00186608Nguyễn Đình Đức09/02/1992Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt chuyên ngành Kỹ thuật năng lượngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
476HNT-00186610Nguyễn Trọng Duy05/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
477HNT-00046159Đỗ Trung Kiên02/05/1978Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
478HNT-00186611Lưu Hồng Đức26/11/1996Kỹ sư Quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
479HNT-00176324Vũ Minh Đức30/12/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
480HNT-00103377Trần Trung Hiếu21/05/1993Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
481HNT-00086633Phan Huỳnh Bảo Ân25/02/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
482HNT-00186648Lê Phước Huy17/04/1983Kỹ sư Xây Dựng (Cầu Đường)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
483HNT-00056765Phạm Thanh Tùng12/03/1987Kỹ sư An toàn đường thủy ngành bảo đảm an toàn đường thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
484HNT-00179665Nguyễn Anh Tú16/10/1999Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
485HNT-00186666Nguyễn Quang Trung27/09/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
486HNT-00161015Trần Minh Sơn10/02/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
487HNT-00186675Hoàng Tuấn Dũng20/03/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
488HNT-00186687Nguyễn Văn Đô17/10/1986Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
489HNT-00186695Đinh Văn Quang20/05/1987kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
490HNT-00186697Hồ Như Thắng10/04/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
491HNT-00127250Mạch Thọ Sáu01/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
492HNT-00039366Trịnh Minh Tuân05/09/1969Kỹ sư Thủy lợi – Thuỷ nông cải tạo đấtQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
493HNT-00185974Nguyễn Trung Thành26/01/1985Kỹ sư Điện – Tự động hoá XNCNGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
494HNT-00185979Lê Xuân Vinh08/10/1985Kỹ sư công trình giao thông công chính ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
495HNT-00163182Hà Xuân Nam13/11/1997Kỹ sư Cấp thoát nướcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)II
     Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
496HNT-00186013Ngô Roãn Thiện16/01/1981Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
497HNT-00186049Hồ Diên Huy26/07/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
498HNT-00186059Đặng Văn Phụng08/12/1992Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
499HNT-00131362Đỗ Hồng Tấn20/07/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
500HNT-00122604Hoàng Mạnh Trung08/07/1970Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng; Kỹ sư Điện kỹ thuậtGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
501HNT-00122609Trần Xuân Hải20/10/1971Kỹ sư Điện – điện dân dụng và công nghiệpThiết kế cơ – điện công trìnhII
502HNT-00186079Lê Văn Vang04/02/1975Kỹ sư Điện kỹ thuậtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
503HNT-00186081Vũ Văn Tuệ10/09/1983Kỹ sư Xây dựng – kỹ thuật đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Khảo sát địa hìnhIII
504HNT-00186108Nguyễn Bá Tuấn07/05/1982Kỹ sư xây dựng Cầu hầm – Xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
505HNT-00186115Nguyễn Thế Anh07/01/1975Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trình trên sông – nhà máy thủy điệnQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
506HNT-00005948Mạc Thành Long09/02/1979Kỹ sư Kinh tế – Kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
507HNT-00186514Nguyễn Văn Chính08/01/1985Kỹ sư Xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
508HNT-00159500Nguyễn Mạnh Tường08/07/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
509HNT-00157433Lê Trọng Hiển09/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 35/2024/QĐ -VACC ký ngày 21/05/2024 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!