DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2024/QĐ-VACC NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2024

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 104 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 36/2024/QĐ-VACC ngày 21/05/2024)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00188546Phạm Thế Cường25/12/1982Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
2HNT-00188547Lê Đức Thường10/09/1977Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
3HNT-00188548Sái Văn Công23/07/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
4HNT-00137483Nguyễn Ngọc Trường15/03/1994Kỹ sư quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
5HNT-00049733Phan Thanh Hà13/04/1971Kỹ sư cấp thoát nước và môi trường nướcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
6HNT-00188549Vương Văn Quảng11/12/1979Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
7HNT-00188550Phạm Ngọc Tuân23/05/1994Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
8HNT-00188551Nguyễn Xuân Nam17/03/1967Kỹ sư kinh tế ngành kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
9HNT-00188552Nguyễn Văn Đức24/11/1997Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
10HNT-00063434Nguyễn Văn Kỳ10/01/1983Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy ĐiệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
11HNT-00188553Nguyễn Xuân Chiến14/05/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
12HNT-00182800Dương Bá Chung08/07/1987Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
13HNT-00188554Cao Minh Tuệ25/11/1959Kỹ sư cơ khí động lực ngành ô tô máy kéoQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
14HNT-00162046Nguyễn Đình Phúc01/01/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
15HNT-00188555Nguyễn Thanh Tùng05/07/1994Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
16HNT-00053538Trần Văn Hùng01/02/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình Giao thôngII
17HNT-00172435Đỗ Quốc Trung12/11/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
18HNT-00188556Nguyễn Văn Thảo19/12/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
19HNT-00057355Nguyễn Văn Trà02/07/1989Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
20HNT-00188557Vũ Văn Nam10/10/1996Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
21HNT-00188558Hoàng Văn Giang15/05/1985Kỹ sư xây dựng cầu – đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
22HNT-00188559Vũ Đình Ngọc11/10/1984Kỹ sư công nghệ chế tạo máy ngành cơ khíQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
23HNT-00188560Đoàn Trung Kiên28/12/1990Kỹ sư xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
24HNT-00188561Trần Hải Ninh04/08/1997Kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chuyên ngành điện công nghiệp và dân dụngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
25HNT-00186803Ngô Mạnh Tiến26/01/1998Kỹ sư quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
26HNT-00188562Lê Duy Nam11/05/1983Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
27HNT-00188563Đoàn Huy Gia10/02/1987Kiến trúc sư kiến trúc công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
28HNT-00185761Nguyễn Kỷ Đốc01/11/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
29HNT-00188564Nguyễn Đình Yên23/03/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
30HNT-00069614Trịnh Minh Hải23/02/1979Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
31HNT-00188565Nguyễn Anh Tuấn13/02/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
32HNT-00076359Nguyễn Phú Sang26/07/1974Kỹ sư điện – điện tửQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
33HNT-00188566Lý Hoài Đạt10/08/1989Kỹ sư ngành xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
34HNT-00188567Nguyễn Quý Tài20/02/1986Kỹ sư xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
35HNT-00034000Huỳnh Đức Thích19/05/1983Kỹ sư công nghệ ngành xây dựng Dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
36HNT-00188568Nguyễn Chính Tâm12/09/1993Kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thôngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
37HNT-00120521Đặng Văn Lượng20/10/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
38HNT-00171568Nguyễn Hồng Giàu10/08/1991Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa, hàng hảiII
39HNT-00188569Đinh Văn Mãnh17/09/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
40HNT-00188570Nguyễn Hoàng Thuyên21/08/1989Cao đẳng kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
41HNT-00048591Lâm Văn Cưng18/10/1971Kỹ sư xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
42HNT-00188571Lê Đức Hùng17/05/1977Kỹ sư kỹ thuật công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuậtIII
43HNT-00038615Ngô Xuân Đông01/09/1982Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuậtII
     Khảo sát địa hìnhII
44HNT-00188572Phan Việt Phú03/02/1994Kỹ sư kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
45HNT-00188573Bùi Năng Vinh09/10/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
46HNT-00188574Võ Việt Lâm27/03/1985Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
47HNT-00188575Trần Trung Đức16/11/1993Kỹ sư kỹ tthuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
48HNT-00188576Hoàng Văn Đạt08/05/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
49HNT-00082130Lê Văn Triệu12/08/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
50HNT-00188577Lê Văn Hào25/05/1998Cao đẳng quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
51HNT-00188578Hồ Đắc Bảo19/06/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
52HNT-00188579Huỳnh Trung Khuê21/08/1992Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
53HNT-00044614Lương Văn Xuân04/05/1981Kỹ sư Ngành Xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
54HNT-00152443Nguyễn Tấn Lộc21/10/1979Kỹ sư Ngành Xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
55HNT-00188580Nguyễn Văn Tân07/06/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu hầm)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
56HNT-00176224Trần Minh Nhựt03/05/1970Kỹ sư ngành thiết bị điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
57HNT-00030328Lê Hữu Thùy24/09/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
58HNT-00188581Phạm Thanh Tuấn17/08/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
59HNT-00054221Đặng Thái Sơn09/11/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
60HNT-00188582Nguyễn Văn Di13/11/1998Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
61HNT-00116041Huỳnh Minh27/11/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
62HNT-00090383Nguyễn Khắc Hải07/11/1988Kỹ sư công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
63HNT-00081107Võ Thành15/07/1982Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
64HNT-00188583Đỗ Nhật Trường05/07/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
65HNT-00001364Trần Công Tài22/03/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
66HNT-00188584Trần Thái Quí16/05/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (quy hoạch và thiết kế công trình giao thông)Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
67HNT-00188585Ngô Thanh Tùng07/09/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
68HNT-00188586Đỗ Xuân Hưng31/08/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
69HNT-00142125Lê Trung Thịnh12/11/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
70HNT-00188587Phạm Thanh Vị02/12/1990Cao đẳng Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
71HNT-00188588Phạm Văn Ngọc04/04/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
72HNT-00188589Trần Ngọc Tuấn15/04/1992Kiến trúc sư Kiến trúcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
73HNT-00014154Võ Trọng Dũng10/07/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
74HNT-00048996Bạch Minh Ngọc06/05/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
75HNT-00188590Tô Minh Nghĩa05/04/1968Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
76HNT-00188591Nguyễn Hoàng Kiệt17/07/1996Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
77HNT-00188592Lê Đình Tiến08/10/1988Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
78HNT-00188593Bùi Đăng Tuyển23/08/1972Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
79HNT-00188594Hà Nguyễn Hoàng Nghĩa02/04/1984Cử nhân cao đẳng kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
80HNT-00188595Nguyễn Hữu Thọ17/02/1996Kỹ sư ngành kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
81HNT-00185787Nguyễn Quang Giáo23/07/1976Kỹ sư xây dựng nông thônGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
82HNT-00040045Nguyễn Trọng Vịnh12/10/1983Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
83HNT-00186670Hoàng Thanh Hòa12/08/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng công trình thủy – thềm lục địa)Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
84HNT-00188596Lê Công Phố28/08/1980Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – TĐGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
85HNT-00163369Bùi Hồng Hà17/07/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Thiết kế Kết cấu công trìnhII
86HNT-00188597Lê Trí Hiển02/09/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
87HNT-00175807Lê Trọng Hiếu09/02/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng &Công nghiệpThiết kế Kết cấu công trìnhII
88HNT-00114392Nguyễn Phan Hải Hậu16/05/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
89HNT-00188598Nguyễn Thành Huy22/05/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
90HNT-00188599Phạm Đức Hiển20/04/1984Kỹ sư xây dựng (Dân Dụng và công nghiệp)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
91HNT-00188600Phan Tất Việt28/02/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
92HNT-00157241Trần Hậu Đức13/01/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
93HNT-00188601Trần Quốc Kha04/10/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửThiết kế Cơ – Điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
94HNT-00188602Trần Xuân Tiến01/01/1983Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
95HNT-00188603Trương Công Việt18/12/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
96HNT-00088296Nguyễn Thanh Tấn Thịnh10/02/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Khảo sát địa hìnhIII
97HNT-00188604Nguyễn Hữu Vinh07/08/1993Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
98HNT-00188605Lương Văn Trung12/04/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
99HNT-00188606Phạm Văn Phước24/03/1986Kỹ sư Đô thị – Kỹ thuật hạ tầng đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
100HNT-00188607Đặng Quang Chương16/09/1997Kỹ sư cấp thoát nướcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
101HNT-00188608Dương Vĩnh Thông27/05/1998Kỹ sư cấp thoát nướcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
102HNT-00134274Trương Thanh Tâm15/02/1962Kỹ sư xây dựng (cấp thoát nước) Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ sở hạ tầngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
103HNT-00188609Phạm Quang Hải12/10/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình Giao thôngII
104HNT-00119891Lê Ngọc Hải07/02/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 36/2024/QĐ -VACC ký ngày 21/05/2024 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!