DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/QĐ-VACC NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2019.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 98 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00073122Trần Văn Thiện15/05/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
2HNT-00073123Nguyễn Duy Thao07/01/1993Kỹ sư kinh tế xây dựng
3HNT-00073124Lê Văn Tiến24/07/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
4HNT-00073125Lê Thế Hưởng17/09/1960Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
5HNT-00073126Nguyễn Đăng Linh01/08/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
6HNT-00073127Nguyễn Xuân Tùng10/12/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
7HNT-00073128Trần Đức Mạnh26/03/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
8HNT-00073129Nguyễn Xuân Trường18/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
9HNT-00073130Nguyễn Thanh Hải17/02/1988Kiến trúc sư
10HNT-00073131Nguyễn Thanh Hải06/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
11HNT-00073132Nguyễn Minh Đức18/08/1987Kỹ sư Tự động hóa Xí nghiệp công nghiệp
12HNT-00073133Phạm Thành Duy01/03/1982Kỹ sư Kỹ thuật điện – Điện tử
13HNT-00073134Trần Đức Dũng18/07/1986Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
14HNT-00073135Vũ Thanh Thọ07/05/1983Kỹ sư Công nghệ điện
15HNT-00073136Hoàng Tử Biển18/08/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình Xây dựng
16HNT-00073137Trịnh Đức Thọ09/05/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường bộ
17HNT-00073138Bùi Hoàng Hải11/09/1991Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
18HNT-00073139Đoàn Ngọc Quân25/09/1988Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
19HNT-00073140Phạm Quang Tạo14/01/1978Kỹ sư Kinh tế xây dựng
20HNT-00073141Vũ Đức Năng18/05/1985Kỹ sư Kinh tế xây dựng
21HNT-00073142Nguyễn Quang Ngọc01/10/1985Kỹ sư xây dựng Cầu đường
22HNT-00073143Trần Đức Quyết17/02/1982Kỹ sư công trình Thủy Lợi
23HNT-00073144Nguyễn Xuân Chí01/01/1984Kỹ sư – Xây dựng dân dụng và công nghiệp
24HNT-00073145Phan Bá Phước19/06/1992Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
25HNT-00067863Đàm Kim Ngọc16/12/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
26HNT-00073146Hoàng Khắc Hân21/07/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
27HNT-00073147Vương Ngọc Hải30/08/1988Kỹ sư xây dựng
28HNT-00073148Đỗ Văn Thanh03/12/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
29HNT-00073149Nguyễn Văn Tuấn10/08/1984kỹ sư kỹ thuật công trình
30HNT-00073150Nguyễn Hoàng Anh07/01/1979Kỹ sư – Cơ khí chế tạo máy
31HNT-00073151Hoàng Xuân Tới01/08/1984Cử nhân cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
32HNT-00073152Vũ Đức Hải28/10/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
33HNT-00073153Bùi Văn Khiên10/12/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
34HNT-00073154Nguyễn Văn Tùng19/03/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
35HNT-00073155Nguyễn Việt Hòa20/10/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
36HNT-00073156Nguyễn Mạnh Cường04/10/1990Kỹ sư – Kỹ thuật Công trình Xây dựng
37HNT-00073157Phạm Vũ Cường02/08/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
38HNT-00073158Bùi Văn Quang10/03/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
39HNT-00073159Trần Mạnh Long29/07/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
40HNT-00073160Trần Văn Hậu06/08/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
41HNT-00073161Ngọ Doãn Hiển24/08/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
42HNT-00073162Trần Văn Chường20/08/1979Thạc sỹ Kỹ thuật công trình giao thông
43HNT-00073163Nguyễn Quang An11/08/1988Cao đẳng xây dựng cầu đường bộ
44HNT-00073164Lê Minh Khôi13/08/1988Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
45HNT-00073165Lê Thanh Hải17/07/1982Kỹ sư thủy lợi – thủy nông cải tạo đất
46HNT-00068103Đỗ Văn Tưởng18/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
47HNT-00073166Lê Mạnh Sơn14/04/1982Kỹ sư kinh tế xây dựng
48HNT-00009773Đặng Thành Công06/09/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
49HNT-00073167Nguyễn Xuân Sinh23/01/1982Kỹ sư xây dựng – Công nghệ kỹ thuật xây dựng
50HNT-00073168Vũ Hữu Đạt11/07/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
51HNT-00073169Đỗ Hồng Hà03/05/1986Kỹ sư kỹ thuật CTXD-XD DD và CN
52HNT-00073170Đình Văn Dũng28/10/1963Kỹ sư Xây dựng
53HNT-00073171Nguyễn Văn Hoan03/04/1991Kỹ sư kỹ thuật địa chất
54HNT-00073172Phạm Duy Hùng10/02/1979Xây dựng cầu đường bộ
55HNT-00073173Phạm Duy Hoạt31/03/1984Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
56HNT-00073174Phạm Xuân Linh19/08/1983Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
57HNT-00073175Phạm Văn Bảng14/09/1956Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
58HNT-00073176Nguyễn Văn Nam10/10/1980Kỹ sư thủy lợi
59HNT-00049843Đỗ Xuân Trường09/05/1970Kỹ sư xây dựng
60HNT-00073177Bùi Quốc Hưng12/01/1963Xây dựng đường ô tô
61HNT-00011742Lê Đình Hùng26/06/1964Kỹ sư xây dựng Cầu Đường bộ
62HNT-00073178Đoàn Duy Anh02/11/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
63HNT-00073179Nguyễn Quang Triển08/12/1965Kỹ sư thủy lợi
64HNT-00073180Vũ Văn Giang12/05/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
65HNT-00073181Cao Văn Trường04/11/1981Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
66HNT-00073182Tạ Quốc Thành18/07/1987Kỹ thuật cấp thoát nước
67HNT-00073183Nguyễn Đình Đỉnh15/08/1961Kỹ sư xây dựng
68HNT-00073184Trần Đức Dũng20/09/1979Kỹ sư công trình thủy lợi
69HNT-00073185Nguyễn Đức Tâm24/04/1985Kỹ sư công trình giao thông công chính
70HNT-00073186Đặng Văn Đức05/01/1980Xây dựng Cầu Đường
71HNT-00020116Nguyễn Tăng Lợi18/03/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
72HNT-00073187Lục Thành Trung09/07/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
73HNT-00073188Phạm Hồng Quảng07/04/1988Xây dựng xây dựng cầu đường
74HNT-00073189Phạm Thành Dương15/03/1992Xây dựng công trình
75HNT-00073190Đỗ Quang Vị10/12/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
76HNT-00073191Hoàng Anh Tuấn03/11/1981Kỹ sư thủy lợi
77HNT-00069905Trần Bích Thúy13/02/1981Kỹ sư đường bộ
78HNT-00073192Đào Cư Quang19/05/1985kỹ sư xây dưng
79HNT-00073193Lê Văn Đốc20/12/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
80HNT-00073194Trịnh Quốc Hùng19/10/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
81HNT-00073195Trần Duy Chinh05/01/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
82HNT-00073196Phạm Trọng Quang10/02/1991Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình giao thông
83HNT-00073197Vũ Ngọc Tuyên26/03/1979Kỹ sư xây dựng Cầu-Đường
84HNT-00073198Lê Văn Mạnh20/12/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
85HNT-00072508Nguyễn Ngọc Khởi26/01/1984Kỹ sư công trình thủy lợi
86HNT-00073199Nguyễn Văn Thịnh23/02/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
87HNT-00068176Đinh Văn Tuy13/12/1974Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
88HNT-00073200Bùi Đức Thịnh05/03/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
89HNT-00073201Ông Ngọc Tuân24/06/1987Kỹ sư xây dựng cầu- đường
90HNT-00073202Trần Văn Hòa22/01/1974Kỹ sư thủy nông
91HNT-00073203Cao Đăng Lưu13/08/1991Cao đẳng kỹ thuật công trình
92HNT-00073204Trần Hữu Đạt08/12/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
93HNT-00073205Nguyễn Trí Trung30/04/1986Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
94HNT-00073206Trần Lê Vinh09/04/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
95HNT-00073207Nguyễn Hữu Tính18/06/1983Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
96HNT-00070074Hoàng Văn Cường20/03/1981Kỹ sư xây dựng đường bộ
97HNT-00073208Hoàng Văn Hải19/10/1991Kỹ sư xây dựng
98HNT-00073209Nguyễn Nam Thắng12/05/1985Kỹ sư Điện – Điện tử
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.
Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.
Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:
Lan Hương: 0983 045 822
Ngọc Lan: 0941 064 900
Thanh Mai: 0974 144 726
Kim Hiền: 0334 660 395
Kim Oanh: 0933 926 806