DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/QĐ-VACC NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 153 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00065528Đinh Văn Hướng01/04/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
2HNT-00065529Đinh Ngọc Tuấn05/12/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
3HNT-00086390Thân Văn Phương17/11/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
4HNT-00086391Đinh Văn Trung04/08/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
5HNT-00086392Lê Xuân Linh05/06/1990Kỹ sư dân dụng và công nghiệp
6HNT-00086393Phạm Văn Hùng06/08/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình
7HNT-00086394Triệu Huy Tùng10/12/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
8HNT-00086395Đinh Văn Trường10/03/1984Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình
9HNT-00086396Trần Lê Hoàng Thái02/09/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
10HNT-00086397Nguyễn Việt Chương08/08/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
11HNT-00086398Trần Văn Thủy28/12/1980Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
12HNT-00086399Ngô Ngọc Tạo27/01/1985Kỹ sư xây dựng
13HNT-00086400Đinh Văn Điệp16/04/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
14HNT-00086401Nguyễn Hoàng Khải15/05/1978Kỹ sư Xây dựng Dân dung và Công nghiệp
15HNT-00086402Liễu Văn Trường07/09/1994Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật giao thông
16HNT-00086403Lương Anh Thuận26/06/1986Kỹ sư công nghệ Vật liệu xây dựng
17HNT-00086404Lê Tiến Dũng19/08/1989Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
18HNT-00086405Hoàng Quốc Huy24/12/1980Kỹ thuật điện tử viễn thông
19HNT-00086406Đỗ Văn Bạo24/09/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
20HNT-00086407Trần Anh Trung10/05/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
21HNT-00043810Đào Thanh Tú15/11/1981Kỹ sư Kinh tế xây dựng
22HNT-00043808Đặng Hiền Lương20/06/1983Kỹ sư Tin học xây dựng
23HNT-00043811Lã Quang Trung11/03/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
24HNT-00067876Nguyễn Văn Mạnh26/09/1988Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
25HNT-00086408Phạm Thế Hoàng01/12/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
26HNT-00086409Giang Thiên Phong08/09/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường bộ
27HNT-00086410Phạm Hải Linh06/05/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
28HNT-00077037Nguyễn Hữu Dũng10/10/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
29HNT-00086411Nguyễn Thành Luân20/10/1993Kỹ sư kinh tế xây dựng
30HNT-00086412Trần Lê Thông31/10/1963Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
31HNT-00086413Phạm Xuân Trinh12/08/1971Kỹ sư Cầu Đường
32HNT-00086414Đỗ Văn Nghệ30/10/1949Kỹ sư cầu hầm
33HNT-00086415Chu Văn Chuông17/08/1981Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay
34HNT-00086416Phùng Đắc Tiến03/11/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu -Đường
35HNT-00086417Dương Văn Quý20/08/1985Kỹ sư Xây dựng cầu hầm
36HNT-00086418Nguyễn Việt Thái20/05/1985Kỹ sư cấp thoát nước
37HNT-00039066Vũ Minh Đức14/08/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
38HNT-00039065Lương Xuân Dũng11/08/1989Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
39HNT-00086419Trần Đạt Tuyên01/02/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
40HNT-00086420Bùi Văn Khánh02/12/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
41HNT-00086421Bùi Văn Liên25/06/1972Kỹ sư công trình thủy lợi
42HNT-00086422Bùi Hải Long04/08/1985Kỹ sư xây dựng cầu -đường bộ
43HNT-00086423Bùi Văn Hữu11/05/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
44HNT-00086424Bùi Văn Duy15/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
45HNT-00086425Bùi Văn Thái29/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
46HNT-00086426Bùi Văn Lựng23/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
47HNT-00086427Bùi Quang Thứ05/05/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
48HNT-00086428Bùi Văn Quân31/01/1993Kỹ sư xây dựng cầu đường
49HNT-00086429Phạm Như Lộc18/03/1994Kỹ sư xây dựng
50HNT-00043598Vũ Trọng Hưng09/11/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
51HNT-00086430Phí Văn Toàn07/06/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
52HNT-00086431Bùi Công Quân31/12/1989Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
53HNT-00086432Đinh Xuân Phong17/04/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
54HNT-00086433Hà Mạnh Cường08/11/1981Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
55HNT-00086434Phạm Duy Bình13/06/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
56HNT-00086435Phạm Đăng Hào01/12/1983Kỹ sư xây dựng
57HNT-00086436Dương Tất Nam11/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
58HNT-00086437Đặng Thanh Hà16/08/1982Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
59HNT-00086438Vũ Văn Quang15/03/1982Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
60HNT-00086439Lê Văn Tĩnh25/10/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
61HNT-00086440Nguyễn Văn Ngọc28/05/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
62HNT-00086441Kim Ngọc Tú22/07/1984Kỹ sư xây dựng
63HNT-00086442Lê Thế Anh23/04/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
64HNT-00018086Kim Văn Chương11/01/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
65HNT-00086443Nguyễn Hoàng Trung Hiếu18/04/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
66HNT-00086444Nguyễn Ngọc Dũng20/05/1979Kỹ sư điện tử viễn thông
67HNT-00086445Lê Anh Tuấn29/03/1982Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
68HNT-00086446Nguyễn Tiến Quân24/09/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
69HNT-00086447Đặng Ngọc Thái22/11/1987Kỹ sư xây dựng
70HNT-00086448Hoàng Công Hà02/01/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
71HNT-00086449Nguyễn Trung Khải28/07/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
72HNT-00086450Phạm Tiến Long26/06/1981Kỹ sư điện
73HNT-00086451Đặng Quang Quân01/08/1986Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
74HNT-00086452Trần Nam Long15/06/1986Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử
75HNT-00086453Nguyễn Văn Dũng10/08/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
76HNT-00086454Nguyễn Văn Hóa30/06/1978Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
77HNT-00086455Đặng Quốc Dũng03/03/1989Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
78HNT-00086456Bùi Văn Toàn12/04/1993Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
79HNT-00086457Trần Văn Luyện03/01/1988Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin liên lạc
80HNT-00086458Nguyễn Thế Trường15/07/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
81HNT-00073159Trần Mạnh Long29/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
82HNT-00086459Phạm Minh Tâm27/11/1970Thạc sĩ kiến trúc
83HNT-00024843Nguyễn Tùng Lâm21/10/1967Kỹ sư Kinh tế xây dựng
84HNT-00020125Trần Văn Chung13/05/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
85HNT-00086460Nguyễn Văn Trường20/09/1984Kỹ sư cấp thoát nước
86HNT-00086461Đậu Thành Hồng13/03/1987Kỹ sư xây dựng Đường hầm và Metro
87HNT-00086462Trần Quý Nhân06/02/1984Kỹ sư công trình thủy lợi
88HNT-00086463Dương Văn Vũ29/04/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
89HNT-00086464Phạm Xuân Tùng01/04/1981Kỹ sư công trình thủy lợi
90HNT-00074827Nguyễn Hoàng Minh03/01/1986Kỹ sư xây dựng
91HNT-00086465Nguyễn Minh Hải18/05/1986Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – Lạnh
92HNT-00086466Nguyễn Tiến Thành13/03/1986Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
93HNT-00086467Nguyễn Văn Sơn10/03/1991Kỹ sư kỹ thuật Điện – Điện tử
94HNT-00086468Nguyễn Đình Thư04/02/1984Kỹ sư Xây dựng cầu -đường
95HNT-00086469Trần Văn Hoàn13/05/1990Kỹ sư kỹ thuật Công trình biển
96HNT-00086470Nguyễn Ngọc Quyết30/03/1992Kỹ sư quản lý xây dựng đô thị
97HNT-00086471Nguyễn Tiến Công20/07/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
98HNT-00053381Nguyễn Hữu Long25/10/1985Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
99HNT-00086472Phạm Hữu Tuyền07/10/1979Kỹ sư Địa chất công trình
100HNT-00086473Lê Doãn Việt07/01/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
101HNT-00086474Nguyễn Quốc An16/10/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
102HNT-00086475Nguyễn Doãn Luận17/06/1990Cử nhân công nghệ cơ khí
103HNT-00086476Đỗ Tuấn Việt18/10/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
104HNT-00086477Nguyễn Xuân Tứ08/05/1987Trung cấp chế tạo cơ khí
105HNT-00086478Huỳnh Ngọc Long20/11/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
106HNT-00086479Đặng Huy Đàn02/12/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
107HNT-00086480Nguyễn Văn Tiến14/04/1982Kỹ sư Xây Dựng dân dụng và Công Nghiệp
108HNT-00086481Nguyễn Xuân Hợp20/07/1975Kỹ sư Địa Chính
109HNT-00086482Trần Văn Cương31/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
110HNT-00086483Lê Anh Thuận25/04/1982Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
111HNT-00086484Nguyễn Hữu An02/06/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
112HNT-00086485Nguyễn Thanh Tú20/05/1985Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
113HNT-00086486Phạm Lê Hoàng31/05/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
114HNT-00086487Lý Thái Bình22/11/1991Kỹ sư Xây dựng
115HNT-00086488Châu Hồng Quốc Phương20/05/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình
116HNT-00086489Ung Nho Lưu14/04/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
117HNT-00086490Hoàng Trung Nghĩa16/08/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
118HNT-00086491Bùi Quang Đầy12/04/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình
119HNT-00016908Lê Văn Du18/08/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
120HNT-00086492Trần Thái Vi19/09/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
121HNT-00086493Nguyễn Quang Tuệ05/05/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
122HNT-00086494Nguyễn Minh Khiêm20/12/1985Kỹ sư xây dựng đường bộ
123HNT-00073164Lê Minh Khôi13/08/1988Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên môi trường
124HNT-00080731Phạm Đức Lộc15/07/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
125HNT-00006028Trần Đức Ban13/06/1988Kỹ sư Thủy lợi -Thủy điện-Cấp thoát nước
126HNT-00061128Trần Gia Thế15/04/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
127HNT-00086495Lê Duy Gia27/08/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
128HNT-00086496Nguyễn Quốc Huy29/05/1991Kỹ sư Điện công nghiệp
129HNT-00086497Nguyễn Ngọc Hưng12/01/1989Thạc sĩ Kỹ thuật
130HNT-00086498Lục Thị Thanh Tuyền20/06/1988Kỹ sư Lâm sinh
131HNT-00086499Dương Ngô Minh11/09/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
132HNT-00086500Trương Thị Kim Ánh07/05/1981Kỹ sư Nông học
133HNT-00086501Ngô Văn Sáng17/05/1975Kỹ sư xây dựng Đường bộ
134HNT-00086502Phùng Đức Dũng18/08/1981Kỹ sư xây dựng Đường bộ
135HNT-00086503Đỗ Quốc Phương02/10/1992Kỹ thuật xây dựng
136HNT-00086504Lê Đức Huy21/10/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình
137HNT-00086505Nguyễn Xuân Trường20/08/1991Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật xây dựng
138HNT-00086506Phạm Cao Tân08/09/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
139HNT-00086507Dương Thanh Vĩ17/06/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
140HNT-00086508Lê Kim Lĩnh10/02/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
141HNT-00086509Nguyễn Thanh Tuấn28/07/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
142HNT-00069784Nguyễn Xuân Nam16/06/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
143HNT-00077075Phạm Huy Vương07/04/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
144HNT-00086510Đào Xuân Quý23/04/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
145HNT-00086511Lê Văn Tài21/01/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
146HNT-00086512Nguyễn Bá Tâm27/09/1986Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Điện
147HNT-00086513Trần Tuấn Đạt17/02/1992Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp
148HNT-00086514Phạm Văn Đại21/07/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
149HNT-00086515Mai Bình Thường22/08/1982Kỹ sư thiết bị điện – Điện tử
150HNT-00086516Trịnh Văn Hiếu26/08/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Cơ khí
151HNT-00086517Nguyễn Văn Cần04/02/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
152HNT-00054933Huỳnh Quốc Cường30/05/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
153HNT-00086518Hoàng Anh Thanh05/08/1982Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội