DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2023/QĐ-VACC NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 110 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm Sinh
1HNT-00086934Nguyễn Ngọc Sơn01/01/1986
2HNT-00164492Trần Minh Tân21/12/1990
3HNT-00091872Lưu Giai Khánh23/05/1985
4HNT-00164493Lê Mẫu Nhi Tình20/10/1993
5HNT-00164494Trịnh Duy Thái13/03/1989
6HNT-00164495Nguyễn Mạnh Hùng13/04/1978
7HNT-00164496Nguyễn Ngọc Hướng18/12/1978
8HNT-00164497Phạm Văn Thư08/04/1973
9HNT-00164498Lê Tiến Thành20/06/1984
10HNT-00036965Nguyễn Công Thuận22/10/1985
11HNT-00164499Trần Minh Tuấn24/04/1997
12HNT-00164500Phạm Văn Thủy27/10/1976
13HNT-00008556Nguyễn Hiền Nhân08/11/1958
14HNT-00143108Nguyễn Phước11/06/1986
15HNT-00164501Lê Hoàng Nhi28/09/1997
16HNT-00164502Nguyễn Kỳ Anh21/09/1995
17HNT-00028190Ngọ Doãn Kiên10/11/1983
18HNT-00164503Trần Danh Châu02/10/1996
19HNT-00164504Nguyễn Đình Tọa25/11/1980
20HNT-00164505Phạm Văn Trang15/09/1990
21HNT-00164506Lê Thanh Tôn16/10/1997
22HNT-00164507Trần Duy Thực15/12/1997
23HNT-00129077Vũ Ngọc Hải01/11/1978
24HNT-00164508Trần Thị Lệ Thuỷ11/09/1988
25HNT-00164509Phạm Quốc Trí07/11/1979
26HNT-00164510Nguyễn Hoàng Nam05/10/1995
27HNT-00022750Phùng Xuân Trung27/06/1979
28HNT-00086038Vũ Xuân Cường08/09/1978
29HNT-00164511Phạm Văn Thọ07/10/1980
30HNT-00164512Nguyễn Mạnh Trường01/02/1975
31HNT-00164513Trần Minh Vương03/05/1992
32HNT-00164514Hoàng Quốc Hồng23/02/1996
33HNT-00164515Phạn Ánh Dương03/05/1995
34HNT-00160918Nguyễn Thành Nam18/08/1992
35HNT-00164516Nguyễn Đình Hanh24/08/1988
36HNT-00164517Bùi Văn Nhường28/09/1990
37HNT-00105695Phạm Văn Thì29/08/1994
38HNT-00164518Lê Tiến Đạt09/09/1997
39HNT-00001923Nguyễn Quốc Minh19/11/1976
40HNT-00004440Hoàng Minh Thành18/12/1978
41HNT-00000810Vũ Hồng Sơn01/06/1986
42HNT-00003149Bùi Văn Hoa26/04/1969
43HNT-00164519Tạ Văn Sáu19/02/1970
44HNT-00009545Trần Văn Thụ14/01/1968
45HNT-00017805Đinh Bạt Bình15/04/1983
46HNT-00032555Đoàn Mạnh Hùng01/11/1979
47HNT-00032556Nguyễn Văn Tú12/06/1954
48HNT-00019594Nguyễn Thúy Lợi15/09/1962
49HNT-00164520Chu Văn Hùng21/11/1993
50HNT-00164521Trịnh Đức Cường08/05/1997
51HNT-00164522Vũ Xuân Tuấn19/10/1992
52HNT-00164523Lê Sỹ Quân15/12/1991
53HNT-00164524Nguyễn Tất Ngọc14/04/1990
54HNT-00164525Nguyễn Văn Hùng28/01/1989
55HNT-00164526Nguyễn Chí Thành11/10/1985
56HNT-00164527Mai Tiến Chinh10/04/1993
57HNT-00164528Phạm Quang27/03/1992
58HNT-00164529Nguyễn Văn Tình22/12/1989
59HNT-00164530Phan Xuân Thắng22/11/1983
60HNT-00164531Trần Anh Bằng13/02/1995
61HNT-00164532Nguyễn Hữu Minh07/04/1976
62HNT-00066497Hà Anh Tuấn17/09/1978
63HNT-00101884Đặng Văn Du09/09/1970
64HNT-00164533Lý Sỹ Sáng29/01/1980
65HNT-00149401Bùi Công Hiền07/10/1995
66HNT-00164534Nguyễn Bảo Hưng30/10/1993
67HNT-00034850Phạm Đình Tôn15/08/1992
68HNT-00139495Nguyễn Anh Tuấn13/11/1983
69HNT-00137301Nguyễn Huy Quân14/09/1982
70HNT-00164535Nguyễn Quốc Hưng24/09/1979
71HNT-00164536Đỗ Đăng Long14/08/1991
72HNT-00164537Kiều Xuân Trường11/09/1985
73HNT-00164538Nguyễn Khánh Toàn06/08/1986
74HNT-00164539Bùi Ngọc Thắng03/12/1987
75HNT-00016002Ngô Văn Trọng26/08/1991
76HNT-00164540Lại Văn Phê24/12/1989
77HNT-00164541Lê Chí Thanh25/01/1994
78HNT-00164542Mai Văn Thọ11/10/1987
79HNT-00164543Phạm Duy Văn22/06/1985
80HNT-00164544Lại Quang Vũ22/08/1997
81HNT-00164545Hoàng Xuân Trung20/09/1984
82HNT-00164546Trần Đăng Khoa20/10/1988
83HNT-00092604Lê Ngọc Nam18/10/1995
84HNT-00164547Lê Văn Trường10/10/1994
85HNT-00119731Lương Đức Huân22/03/1986
86HNT-00164548Nguyễn Anh Đức30/01/1983
87HNT-00164549Nguyễn Minh Tâm18/11/1977
88HNT-00075037Nguyễn Trung Chính12/09/1974
89HNT-00164550Đặng Thái Dinh05/10/1993
90HNT-00022671Ứng Trọng Đông26/10/1983
91HNT-00164551Nguyễn Hoàng Việt26/11/1989
92HNT-00164552Đỗ Đình Văn14/02/1990
93HNT-00164553Nguyễn Hữu Đắc02/12/1979
94HNT-00164554Trần Minh Tuấn09/10/1993
95HNT-00164555Nguyễn Hữu Song04/12/1987
96HNT-00008265Đinh Hữu Huy10/01/1984
97HNT-00119113Nguyễn Việt Thương23/08/1993
98HNT-00164556Chu Tiến Thành15/10/1988
99HNT-00150530Nguyễn Văn Dương05/03/1992
100HNT-00164557Nguyễn Thành Phan28/03/1992
101HNT-00164558Đào Văn Dương20/03/1982
102HNT-00103926Tưởng Đăng Thiên10/08/1973
103HNT-00164559Đồng Văn Tuấn18/07/1983
104HNT-00049408Vũ Văn Tý21/04/1984
105HNT-00085098Trần Văn Cường06/07/1983
106HNT-00164560Bùi Gia Thế25/10/1993
107HNT-00028604Lê Hải Châu02/09/1988
108HNT-00164561Quách Đình Kết14/01/1983
109HNT-00164562Trần Thanh Phú15/03/1994
110HNT-00164563Nguyễn Gia Quang Anh01/09/1998

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 11/2023/QĐ -VACC ký ngày 03/04/2023 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!