DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ SỐ 17/QĐ-VACC NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 148 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTHọ và tênNăm sinh
(dd/MM/yyyy)
Số CMND/hộ chiếu/thẻTrình độ chuyên môn
1Đặng Hữu Hòa19/03/1961001061014290Kỹ sư xây dựng Thông gió cấp nhiệt
2Bùi Xuân Hải20/03/1982038082018245Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
3Phạm Trường Sơn07/05/1983001083004416Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
4Phạm Đức Hướng09/03/1980030080007012Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
5Nguyễn Văn Cương02/03/1991163110361Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng
6Bùi Xuân Giang24/10/1987172864057Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
7Nguyễn Thị Hảo04/07/1981125042051Thạc sỹ Điện tử – Viễn thông
8Nguyễn Văn Tuấn02/04/1984038084020448Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
9Bùi Ngọc Chiến09/11/1979171785864Thạc sĩ xây dựng công trình thủy lợi
10Cao Nam Phong07/01/1994038094004636Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
11Bùi Đắc Duy01/11/198408010062Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
12Nguyễn Văn Sơn15/01/1970001070000709 Kỹ sư xây dựng cầu – đường
13Chu Văn Thanh05/08/1981111496415Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
14Đỗ Anh Sơn27/5/1990034090005996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
15Nguyễn Quang Trung21/09/1982040082000670Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
16Phạm Thanh Sơn06/05/1987162880543Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
17Nguyễn Đăng Dũng13/04/1990186846035Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
18Nguyễn Văn Lĩnh23/10/1989164440340Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
19Đỗ Xuân Trung17/04/1993168502372Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng
20Nguyễn Ngọc Bộ15/12/1983034083000546Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
21Đào Viết Toàn07/04/1989036089006389Kỹ sư cơ sở hạ tầng giao thông
22Phạm Phúc Thông20/08/1987183554294Kỹ sư xây dựng
23Nguyễn Văn Minh10/05/1981038081007389Kỹ sư xây dựng
24Đinh Hữu Trác01/04/1990036090003862Kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
25Vũ Quang Đại24/11/1982001082026506Kỹ sư xây dựng ngành cảng – đường thủy
26Phạm Thế Minh11/10/1987036087002201Kỹ sư cấp thoát nước
27Trần Văn Tùng26/03/1987036087009386Kiến trúc sư quy hoạch đô thị
28Lê Văn Thế09/07/1988112302205Kiến trúc sư
29Nguyễn Đăng Khiên23/03/1984013112622Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
30Phạm Bá Phương19/07/1992031799050Kiến trúc sư
31Nguyễn Văn Lợi09/12/1982001082007648Kiến trúc sư
32Vũ Minh Ngọc20/05/1984001084014908Kỹ sư xây dựng
33Vũ Văn Tuyến Đạt17/12/1987031087011671Kỹ sư thiết bị điện – điện tử
34Ngô Huy Hùng28/06/1983111788705Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
35Lê Văn Quang06/09/1983001083021182Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
36Nguyễn Nhật Tuyến30/12/1983001083011034Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
37Nguyễn Xuân Huy11/01/1987112133000Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
38Ngô Văn Hiển01/02/1962030947899Kỹ sư Công trình thủy
39Trần Minh Hải10/10/1979019079000169Kỹ sư Công trình thủy
40Lê Văn Bình07/02/1963034063003835Kỹ sư Công trình thủy
41Nguyễn Việt Quân31/10/1976111292242Kỹ sư xây dựng Cảng – Đường thủy
42Lê Huy Sáng22/06/1964031064006801Kỹ sư Công trình thủy
43Lê Mỹ Hảo08/06/1992001192009298Kiến trúc sư
44Trần Đức Chính19/05/1985036085002230Kiến trúc sư Quy hoạch
45Nguyễn Tiến Hảo01/07/1982013602426 Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
46Lê Duy Luyện01/11/1980201445158Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
47Trần Văn Hùng05/04/1981026081000284Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
48Nguyễn Đức Hạnh14/08/1967001067013352Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
49Trần Anh Tuấn08/05/1980001080026191Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
50Nguyễn Phan Ngọc Hiếu02/02/1983082083000001Kỹ sư Công nghệ Hóa học & Thực phẩm
51Nguyễn Tiến Đạt25/03/1981001081030072 Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
52Nguyễn Văn Diện05/06/1987033087006030Kỹ sư công nghệ Cơ – Điện tử
53Triệu Văn Giáp31/10/1969012049948Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
54Hoàng Văn Quý10/10/1994082277789Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
55Đào Quang Thái06/11/1967034067005586Kỹ sư điện khí hoá và cung cấp điện
56Nguyễn Văn Khang05/08/1986001086012533Kỹ sư Kinh tế xây dựng
57Nguyễn Xuân Sơn13/10/1982135064820Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường bộ
58Nguyễn Thế An01/12/1987012543850Kỹ sư Kinh tế xây dựng
59Trương Văn Hà08/05/1988035088004732Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
60Nguyễn Hàm Hiệu20/06/1991187096244Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
61Vũ Viết Hưng19/09/1984111919167Kỹ sư xây dựng
62Cồ Hữu Khương24/11/1992017502110Cao đẳng Quản lý xây dựng
63Lê Văn Mừng28/01/1984001084022301Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
64Lê Trọng Long06/02/1984038084006352Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
65Nguyễn Văn Linh05/09/1992070933426Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
66Phan Đại Thắng02/06/1975036075005187Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
67Lại Quang Việt18/07/1979001079016020 Kỹ sư xây dựng cầu đường
68Bùi Văn Thắng07/02/1986001086029505Kỹ sư xây dựng
69Nguyễn Trung Thành04/04/1974040074000006Kỹ sư xây dựng đường bộ
70Trịnh Ngọc Châu09/01/1974011658358Kỹ sư xây dựng
71Vương Văn Đức08/10/1992001092025983Kiến trúc sư
72Trần Đình Hoan24/08/1991001091013088Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị
73Mai Văn Sang16/04/1986036086001049Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
74Vũ Xuân Lai20/11/1975036075002716Thạc sỹ kỹ thuật
75Bùi Ánh Ngọc29/06/1994163284084Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao Thông
76Quản Văn Nam20/12/1993163261025Kỹ sư Kinh tế xây dựng
77Nguyễn Hữu Lĩnh01/09/1959042059000194Kỷ sư Cầu – Đường
78Mai Văn Hiệp27/03/1968036068000062Kỹ sư dân dụng & công nghiệp
79Trần Văn Cẩn01/01/1990036090008532Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
80Phạm Tiến Đạt12/01/1994034094000715Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông 
81Trần Sỹ Lương20/05/1989036089006671Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình  xây dựng
82Phan Việt Hùng22/09/1979001079014987Kỹ sư  xây dựng cầu đường
83Bùi Duy Hải31/05/1991017004505Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
84Lương Văn Bằng02/04/1989163045578Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
85Nguyễn Bá Thanh25/3/1984034084012603Kỹ sư xây dựng đường bộ
86Đào Văn Huy26/08/1987038087013733Kỹ sư Cầu và Hầm giao thông
87Nguyễn Văn Dũng23/05/1985121579884Kỹ sư xây dựng cầu đường
88Bùi Văn Thắng16/05/1980171879148Kỹ sư xây dựng cầu đường 
89Tăng Văn Tuấn10/11/1984034084002227Kỹ sư xây dựng cầu đường 
90Cao Nguyên Thắng09/07/1983010083000016Kỹ sư xây dựng đường bộ
91Bùi Bá Bình03/07/1991034091008531Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
92Lê Anh Thắng01/04/1983131337562Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
93Đỗ Đức Lộc15/10/1985034085004127Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
94Nguyễn Duy Công14/02/1989112388045Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây Dựng  
95Đặng Hoàng Dương01/11/1975001075023246Kỹ sư Xây dựng
96Trần Xuân Hoàn08/11/1982031082007915Kỹ sư Xây Dựng 
97Phạm Văn Hợp12/09/1982142236970Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng Đô thị
98Hà Đăng Khoa27/01/1990125363612Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây trường 
99Cao Văn Minh18/10/1991173340561Kỹ sư Xây Dựng Dân
 dụng và Công nghiệp
100Vũ Văn Mười01/02/1993163259792Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
101Nguyễn Phú Thắng20/02/1986001086024508Kỹ sư kỹ thuật công trình Xây Dựng  
102Đỗ Ngọc Tú06/11/1985001085007596Kỹ sư Xây Dựng
103Nguyễn Văn Định24/09/1983024083000857Kỹ sư Xây Dựng Cầu- Đường bộ
104Nhữ Công Thỏa03/03/1980013584256Kỹ sư Trắc địa
105Nguyễn Ngọc Đỉnh01/06/1966161512600Kỹ sư xây dựng
106Vũ Đình Hiếu08/06/1984125919655Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
107Đỗ Công Du19/07/1992163210070Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
108Nguyễn Lương Thuận13/02/1992186754436Kỹ sư Kinh tế xây dựng
109Trịnh Văn Dũng10/12/1987001087027556Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
110Phạm Xuân Hiếu17/09/1986022086000432Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
111Nghiêm Tuấn Anh10/08/1995017177943Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
112Phạm Văn Hùng20/01/1996152085780Cao đẳng công nghệ kỹ thuật kiến trúc
113Trần Ngọc Đức14/11/1982012225815Kỹ sư tự động hoá xí nghiệp công nghiệp
114Phan Văn Việt06/09/1980036080007960Thạc sỹ kỹ thuật điện tử
115Nguyễn Thành Tân24/01/1981001081012260Kỹ sư Điện tử – Viễn thông
116Triệu Đức Quân26/12/1991163068300Thạc sỹ điện tử và điện tử nano
117Trần Đăng Tùng Lâm09/08/1994013171762Kỹ sư  công nghệ kỹ thuật xây dựng
118Nguyễn Văn Đệ03/02/1960040060000693Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
119Nguyễn Mạnh Hùng20/9/1989001089017171Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
120Trần Tuấn Dũng30/08/1991173590874Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị
121Hoàng Phúc Hưng20/07/1993187336237Kỹ sư-Kỹ thuật công trình xây dựng
122Trần Văn Hoàn12/09/1994187422431Kỹ sư-Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
123Vũ Bá Hà22/10/1990030090008624Kỹ sư-Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
124Mạc Văn Huyến19/01/1990030090004185Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
125Lê Huy Hoàng02/06/1966034066000025Kỹ sư Cầu hầm
126Trần Văn Hải06/07/1987035087002905Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
127Lê Công Chung10/09/1986038086018251Kỹ sư Kinh tế xây dựng
128Trần Văn Biển22/07/1981034081007241Kỹ sư  xây dựng dân dụng và công nghiệp
129Nguyễn Văn Long6/12/1984151459742 Kỹ sư xây dựng
130Nguyễn Viết Thắng01/07/1984036084004548Thạc sĩ  Kiến trúc 
131Nguyễn Văn Anh05/06/1979162166945Kỹ sư thiết bị điện – Điện tử công suất
132Vũ Đình Hanh10/05/1983142106304Kỹ sư  điện, điện tử
133Vũ Trọng Hưởng29/09/1993125464541Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
134Ngô Văn Hà24/06/1986037086002670Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
135Vũ Văn Thông11/10/1987001087030609Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
136Nguyễn Mạnh Tú24/07/1987070806868Công nghệ Kỹ thuật xây dựng Cầu Đường bộ
137Nguyễn Trọng Kính01/02/1966011066000003Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
138Nguyễn Văn Thắng15/12/1988035088000742Kỹ sư công trình thủy lợi
139Vũ Quang Lợi10/10/1993125432299Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
140Nguyễn Văn Tuấn06/04/1982001082030334Kỹ sư kỹ thuật Điện tử – viễn thông
141Nguyễn Văn Bằng04/ 10/ 1982012006800Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
142Nguyễn Tiến Tài18/ 02 /1978024078000383Kỹ sư xây dựng cầu đường
143Hoàng Minh Hiếu29/3/1987080507040Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
144Trần Văn Huynh01/11/1987013384938Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
145Trần Văn Vinh02/04/1991036091006529Kỹ sư xây dựng cầu đường
146Lê Thế Thảo16/02/1978135685043Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
147Phạm Văn Giang17/09/1973034073000021Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dưng
148Trần Thanh Tùng26/08/1985164167978Kỹ sư kỹ thuật công trình Xây dựng

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Ngọc Lan: 0941 064 900

Thanh Mai: 0974 144 726

Kim Hiền: 0334 660 395

Lan Hương: 0983 045 822

Kim Oanh: 0933 926 806