DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 6 THI NGÀY  

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 07/10/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát xây dựng cho 86 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STT Họ và tên Năm Sinh Trình độ chuyên môn Số Chứng chỉ
1 Phạm Duy Hùng 10/02/1979 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00073172
2 Nguyễn Văn Diện 05/06/1987 Kỹ sư công nghệ cơ điện tử HNT-00077018
3 Đỗ Nhật Tùng 22/05/1988 Kỹ sư kỹ thuật công trình HNT-00077019
4 Phan Thắng Kỳ 03/03/1987 Kỹ sư xây dựng HNT-00077020
5 Bùi Xuân Mạnh 10/02/1981 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00077021
6 Trần Văn Quyết 14/12/1989 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00058503
7 Tạ Quang Thọ 22/10/1983 Kỹ sư xây dựng HNT-00073070
8 Nguyễn Trung Diễm 20/05/1988 Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo HNT-00006785
9 Nguyễn Văn Đồng 19/02/1987 Kỹ sư kinh tế xây dựng HNT-00077091
10 Trần Đình Hạnh 10/02/1984 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00077022
11 Lê Anh Sơn 08/05/1990 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00077023
12 Phạm Hùng Cường 13/12/1972 Kỹ sư cầu hầm HNT-00077024
13 Nguyễn Đăng Quân 20/11/1989 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00077025
14 Nguyễn Văn Sơn 04/05/1984 Kỹ sư địa kỹ thuật xây dựng công trình HNT-00077026
15 Vũ Hồng Quang 19/10/1987 Kỹ sư – Xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00053401
16 Lê Anh Vũ 22/08/1986 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00036220
17 Nguyễn Văn Lâm 09/03/1985 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00077027
18 Nguyễn Văn Xuân 26/05/1989 Kỹ sư – Kỹ thuật điện, điện tử HNT-00077028
19 Trịnh Văn Thống 18/08/1987 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông HNT-00077029
20 Nguyễn Hữu Ba 01/01/1977 Kỹ sư Thủy lợi HNT-00077030
21 Hoàng Thanh Tùng 13/09/1974 Kỹ sư xây dựng HNT-00077031
22 Nguyễn Đình Thắng 26/10/1987 Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường HNT-00077032
23 Hoàng Trường Nam 27/07/1974 Kỹ sư kinh tế xây dựng HNT-00077033
24 Từ Ngọc Toàn 19/05/1986 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường HNT-00077034
25 Nguyễn Quang Đô 15/11/1976 Kỹ Sư KTXD HNT-00077035
26 Nguyễn Hữu Bình 05/11/1981 Kỹ Sư xây dựng cầu đường HNT-00077036
27 Nguyễn Hữu Dũng 10/10/1992 Kỹ sư – kỹ thuật xây dựng công trình giao thông HNT-00077037
28 Ngô Quang Đăng 14/09/1976 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00077038
29 Lê Văn Kiên 23/06/1968 Kỹ sư xây dựng đường ô tô HNT-00025737
30 Đinh Duy Linh 29/05/1992 Kỹ sư kinh tế xây dựng HNT-00077039
31 Nguyễn Văn Linh 26/12/1987 Kỹ sư công trình thủy lợi HNT-00077040
32 Dương Tuấn Anh 02/06/1981 Kỹ sư kỹ thuật công trình HNT-00029805
33 Vũ Văn Hoàn 03/10/1993 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí HNT-00077041
34 Lê Đông 05/11/1980 Kỹ sư – xây dựng Thủy lợi, thủy điện HNT-00077042
35 Vũ Tuấn Anh 27/06/1987 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng HNT-00077043
36 Nguyễn Tiến Long 22/11/1991 Kỹ sư – Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00077044
37 Phạm Xuân Ngội 04/06/1978 Kỹ sư máy xây dựng và thiết bị thủy lợi HNT-00077045
38 Phạm Minh Sơn 26/10/1977 Kỹ sư kinh tế xây dựng HNT-00013985
39 Đặng Quốc Việt 11/01/1976 Kỹ sư công trình thủy lợi HNT-00077046
40 Nguyễn Mạnh Cường 01/11/1972 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00077047
41 Đoàn Ngọc Tuấn 06/12/1985 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00077048
42 Đặng Vũ Hưng 14/01/1972 Kỹ sư xây dựng – Xây dựng công trình HNT-00077049
43 Kiều Văn Vân 03/03/1982 Kỹ sư công trình giao thông công chính HNT-00077050
44 Trần Bảo Ngọc 28/07/1983 Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình HNT-00077051
45 Nguyễn Đình Vụ 15/09/1993 Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00077052
46 Ngô Văn Tuấn 10/04/1988 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00077053
47 Nguyễn Đức Nhàn 03/05/1986 Kỹ sư cơ điện HNT-00077054
48 Hoàng Bá Tâm 14/05/1988 Kỹ sư công trình thủy lợi HNT-00077055
49 Giang Quốc Dương 10/12/1984 Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00077056
50 Phạm Văn Phước 25/06/1989 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-00077057
51 Bùi Văn Khôi 04/04/1991 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng HNT-00077058
52 Bùi Văn Hiến 19/10/1993 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-00077059
53 Nguyễn Thế Vịnh 16/09/1987 Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00077060
54 Đỗ Chí Lượng 07/03/1988 Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây Dựng HNT-00077061
55 Nguyễn Sinh Cung 27/03/1992 Kỹ sư kinh tế xây dựng HNT-00077062
56 Nguyễn Sỹ Phúc 28/12/1989 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00077063
57 Chu Quang Hiền 09/06/1992 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông HNT-00077064
58 Nguyễn Văn Bằng 03/11/1976 Kỹ sư công nghệ chế tạo máy HNT-00077065
59 Ngô Đức Minh 26/03/1969 Kỹ sư xây dựng HNT-00077066
60 Đặng Đức Vương 31/01/1990 Kỹ sư quản lý xây dựng HNT-00077067
61 Nguyễn Trung Hiếu 16/12/1983 Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường HNT-00077068
62 Nguyễn Ngọc Chí Hiếu 20/12/1982 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường HNT-00077069
63 Nguyễn Trọng Phú 10/10/1987 Kỹ sư Xây dựng HNT-00077070
64 Phạm Thanh Hải 10/10/1994 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông HNT-00077071
65 Nguyễn Chính 03/01/1991 Kỹ sư xây dựng HNT-00077072
66 Phạm Trọng Trung 20/08/1981 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00077073
67 Nguyễn Duy Linh 30/11/1986 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng HNT-00077074
68 Phạm Huy Vương 07/04/1983 Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00077075
69 Nguyễn Quách Luân 17/11/1984 Xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00077076
70 Diệp Xuân Thắng 18/10/1962 Kỹ sư thủy lợi HNT-00077077
71 Phạm Thành Tâm 12/03/1990 Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00077078
72 Đặng Thanh Tùng 31/10/1986 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00047052
73 Huỳnh Tấn Lâm 05/07/1990 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-00077079
74 Hoàng Anh Ngọc 29/04/1981 Kỹ sư Xây dựng DD & CN HNT-00077080
75 Trương Văn Huy 27/07/1982 Kỹ sư cơ khí ô tô HNT-00077081
76 Đoàn Văn Huyện 20/07/1982 Kỹ sư kỹ thuật tàu thủy HNT-00077082
77 Phạm Hà Nam 16/11/1982 Kỹ sư công trình nông thôn HNT-00077083
78 Nguyễn Đức Anh 20/05/1989 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng HNT-00077084
79 Trịnh Đức Sơn 11/12/1991 Kỹ sư kỹ thuật an toàn hàng hải HNT-00077085
80 Bùi Tấn Tài 02/08/1987 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00034202
81 Vũ Quang Thưởng 06/03/1983 – Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00032365
82 Nguyễn Trọng Lượng 02/09/1978 -Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00077086
83 Lê Phước Lộc 26/04/1985 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00077087
84 Lê Công Hiếu 26/09/1983 Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường HNT-00077088
85 Nguyễn Viết Thắng 01/01/1986 Kỹ sư Công nghiệp HNT-00077089
86 Lê Sĩ Nguyên 18/09/1991 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình dân dụng HNT-00077090

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Lĩnh vực cấp bao gồm

  • Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng gồm: GS công tác xây dựng công trình; GS công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (hạng II và hạng III)
  • Chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng gồm: địa hình, địa chất công trình (hạng II và hạng III)

Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Ngọc Lan: 0941 064 900

Thanh Mai: 0974 144 726

Kim Hiền: 0334 660 395

Hồng Nhung: 094 804 6668