DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 7 THI NGÀY  06/11/2019 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 06/11/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát xây dựng cho 88  cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STT Họ và tên Năm Sinh Cơ sở đào tạo
1 Trương Quý Ngọc 22/07/1982 HNT-00078901
2 Hoàng Văn Mạnh 22/02/1992 HNT-00078902
3 An Ngọc Hanh 14/03/1984 HNT-00078903
4 Nguyễn Hữu Tú 11/01/1991 HNT-00078904
5 Đinh Quang Hiển 20/09/1981 HNT-00078905
6 Vương Quốc Việt 20/05/1984 HNT-00078906
7 Nguyễn Bá Quân 29/08/1987 HNT-00078907
8 Hoàng Văn Đức 19/08/1989 HNT-00078908
9 Lê Anh Tuấn 19/05/1988 HNT-00078909
10 Vũ Văn Mạnh 04/01/1987 HNT-00078910
11 Nguyễn Khắc Đức 08/09/1993 HNT-00078911
12 Hoàng Tuấn Anh 04/08/1984 HNT-00078912
13 Nguyễn Phúc Đạt 16/09/1984 HNT-00078913
14 Trần Bảo Quốc 22/07/1982 HNT-00078914
15 Huỳnh Kim Sang 25/09/1992 HNT-00078915
16 Nguyễn Hồ Thanh Hải 05/12/1980 HNT-00078916
17 Trần Trọng Cương 08/09/1991 HNT-00078917
18 Nguyễn Hùng Vương 22/05/1986 HNT-00078918
19 Hồ Viết Tuấn 20/10/1988 HNT-00078919
20 Nguyễn Văn Hùng 23/12/1975 HNT-00078920
21 Vũ Tiến Tâm 06/12/1983 HNT-00078921
22 Nguyễn Anh Tuấn 04/06/1977 HNT-00078922
23 Nguyễn Thị Hảo 04/07/1981 HNT-00063186
24 Phùng Minh Đông 04/01/1989 HNT-00031342
25 Lê Quang Hưng 20/10/1985 HNT-00070880
26 Hoàng Anh Đức 05/01/1985 HNT-00070876
27 Nguyễn Đức Hoàng 29/05/1992 HNT-00078923
28 Chu Đức Mạnh 10/01/1994 HNT-00078924
29 Nguyễn Văn Phú 18/11/1990 HNT-00078925
30 Nguyễn Đức Thịnh 29/08/1974 HNT-00078926
31 Đỗ Quốc Trình 08/05/1983 HNT-00078927
32 Lương Văn Huy 23/07/1975 HNT-00078928
33 Nguyễn Thanh Tùng 11/01/1973 HNT-00078929
34 Nguyễn Thế Vũ 24/07/1980 HNT-00078930
35 Nguyễn Đức Thắng 02/07/1991 HNT-00078931
36 Huỳnh Vũ Long 07/03/1970 HNT-00078932
37 Vũ Quốc Khanh 23/11/1979 HNT-00078933
38 Đỗ Hoàng Anh 13/09/1971 HNT-00078934
39 Ngô Kiều Hưng 03/04/1976 HNT-00078935
40 Mạc Đại Hằng 08/02/1975 HNT-00078936
41 Nguyễn Minh Tuấn 01/09/1984 HNT-00078937
42 Trần Tuấn Anh 11/09/1993 HNT-00078938
43 Phạm Thế Hiền 16/09/1971 HNT-00078939
44 Nguyễn Quang 06/07/1985 HNT-00078940
45 Thiệu Văn Đức 30/10/1980 HNT-00078941
46 Nguyễn Việt Hưng 11/04/1984 HNT-00078942
47 Hoàng Văn Chung 10/11/1988 HNT-00078943
48 Lê Vũ Linh 03/07/1986 HNT-00078944
49 Phạm Văn Mạnh 13/07/1991 HNT-00078945
50 Nguyễn Việt Hưng 06/11/1977 HNT-00078946
51 Nguyễn Đức Dũng 28/10/1982 HNT-00078947
52 Vũ Duy Bắc 18/12/1987 HNT-00078948
53 Hoàng Quốc Kỳ 02/12/1986 HNT-00078949
54 Đỗ Văn Duy 02/10/1978 HNT-00029792
55 Nguyễn Tiến Dũng 09/07/1982 HNT-00078950
56 Nguyễn Phú Bình 16/12/1983 HNT-00078951
57 Nguyễn Quang Tuân 30/04/1984 HNT-00078952
58 Hoàng Đình Thuận 02/08/1985 HNT-00078953
59 Phạm Hồng Phương 16/09/1980 HNT-00078954
60 Lương Xuân Tuyên 24/11/1984 HNT-00078955
61 Nguyễn Tiến Nam 26/07/1981 HNT-00062882
62 Phan Trọng Thái Quyền 16/07/1985 HNT-00078956
63 Nguyễn Văn Lĩnh 23/10/1989 HNT-00078957
64 Đỗ Xuân Trung 17/04/1993 HNT-00078958
65 Đào Viết Toàn 07/04/1989 HNT-00078959
66 Vũ Mạnh Cường 13/03/1984 HNT-00078960
67 Nguyễn Đăng Dũng 13/04/1990 HNT-00078961
68 Đoàn Văn Hiệp 21/11/1990 HNT-00078962
69 Nguyễn Văn Hùng 12/03/1982 HNT-00078963
70 Dương Mạnh Tuấn 28/11/1988 HNT-00063597
71 Bùi Đăng Thu 13/05/1960 HNT-00078964
72 Nguyễn Anh Tuấn 04/04/1990 HNT-00046951
73 Nguyễn Ngọc Bích 13/03/1960 HNT-00078965
74 Lê Trọng Long 06/02/1984 HNT-00078966
75 Đặng Ngọc Lâm 25/07/1982 HNT-00078967
76 Nguyễn Mạnh Trung 14/01/1986 HNT-00078968
77 Lê Ngọc Hân 26/09/1987 HNT-00078969
78 Nguyễn Quốc Hoàn 11/06/1976 HNT-00053400
79 Nguyễn Hải Đăng 22/06/1974 HNT-00078970
80 Phan Ngọc Thơm 08/05/1966 HNT-00078971
81 Quách Văn Phúc 18/09/1986 HNT-00078972
82 Nguyễn Hữu Ninh 24/02/1988 HNT-00078973
83 Nguyễn Văn Thịnh 05/06/1982 HNT-00078974
84 Đỗ Thế Anh 21/07/1994 HNT-00078975
85 Bế Ích Hòa 09/01/1959 HNT-00078976
86 Lương Việt Anh 19/02/1992 HNT-00078977
87 Trần Đình Hạnh 10/02/1984 HNT-00077022
88 Lê Anh Sơn 08/05/1990 HNT-00077023

 

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Lĩnh vực cấp bao gồm

  • Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng gồm: GS công tác xây dựng công trình; GS công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (hạng II và hạng III)
  • Chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng gồm: địa hình, địa chất công trình (hạng II và hạng III)

Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Ngọc Lan: 0941 064 900

Thanh Mai: 0974 144 726

Kim Hiền: 0334 660 395

Hồng Nhung: 094 804 6668