DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/QĐ-VACC NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 88 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00082605Ngọ Văn Phong15/04/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
2HNT-00082606Dương Văn Hảo27/02/1985Kiến trúc sư
3HNT-00082607Nguyễn Đình Đại04/10/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
4HNT-00082608Phùng Ngọc Tân27/04/1980Kỹ thuật công trình xây dựng
5HNT-00082609Đinh Hữu Thắng10/10/1996Kỹ sư điện
6HNT-00082610Phạm Xuân Đông01/11/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
7HNT-00082611Đào Văn Hiệu08/05/1985Kỹ sư công nghệ tự động
8HNT-00082612Trần Văn Nam07/03/1967Kỹ sư xây dựng
9HNT-00082613Nguyễn Khắc Tứ06/10/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
10HNT-00082614Bạch Ngọc Thắng16/08/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
11HNT-00082615Hoàng Mạnh Tiến15/08/1980Kỹ sư hệ thống điện
12HNT-00076909Lê Trung Kiên19/10/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
13HNT-00082616Chu Sơn Tùng15/10/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
14HNT-00082617Hoàng Ngọc Anh15/09/1975Cao đẳng thiết bị điện
15HNT-00082618Bùi Xuân Thủy12/12/1978Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
16HNT-00082619Nguyễn Xuân Thao13/09/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
17HNT-00082620Đỗ Anh Nam12/04/1990Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn
18HNT-00082621Đinh Văn Huấn18/01/1992Kỹ sư quản lý xây dựng đô thị
19HNT-00082622Đỗ Văn Chính21/04/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
20HNT-00082623Nguyễn Thành Bin05/11/1985Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
21HNT-00014616Trần Văn Nam16/02/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
22HNT-00010287Nguyễn Văn Tin20/08/1988Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
23HNT-00050806Phạm Văn Đạt07/03/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
24HNT-00050808Nguyễn Thành Long02/01/1976Kỹ sư xây dựng
25HNT-00082624Phạm Văn Cường12/10/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường bộ
26HNT-00082625Bùi Bá Dũng10/12/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
27HNT-00082626Vũ Văn Sinh07/03/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
28HNT-00082627Nguyễn Chí Công10/05/1968Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
29HNT-00046136Nguyễn Hoàng Cường05/05/1990Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
30HNT-00082628Nguyễn Đăng Mạnh21/10/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
31HNT-00082629Nguyễn Hồng Sơn05/09/1975Kỹ sư cầu hầm
32HNT-00082630Trần Cao Cường04/09/1980Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
33HNT-00082631Dương Nguyễn Mạnh20/11/1980Kỹ sư XDDD & công nghiệp
34HNT-00082632Nguyễn Mạnh Khương01/04/1975Kỹ sư XDDD & công nghiệp
35HNT-00067839Nguyễn Hoàng Long10/10/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
36HNT-00082633Tăng Đình Thanh05/05/1991Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
37HNT-00082634Nguyễn Văn Thắng21/12/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
38HNT-00082635Nguyễn Ngọc Quang09/06/1971Kỹ sư xây dựng
39HNT-00082636Đoàn Quang Huy03/03/1982Kỹ sư xây dựng
40HNT-00082637Phạm Trung Phan01/09/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình Biển
41HNT-00082638Tạ Văn Quỳnh16/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
42HNT-00082639Ngô Quang Sáng23/05/1976Kỹ sư Xây dựng
43HNT-00082640Trần Văn Hùng10/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
44HNT-00082641Trịnh Đình Thủy26/04/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
45HNT-00082642Nguyễn Trọng Thuỳ29/09/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
46HNT-00077041Vũ Văn Hoàn03/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
47HNT-00082643Nguyễn Khang Trang08/06/1976Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử
48HNT-00082644Lê Đình Quyết28/12/1979Kỹ sư Hệ Thống Điện
49HNT-00082645Đỗ Quang Thuận15/10/1980Kỹ sư công trình giao thông công chính
50HNT-00082646Phạm Linh08/02/1991Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị
51HNT-00082647Phạm Huy Hoàng24/10/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
52HNT-00082648Nguyễn Văn Long07/05/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
53HNT-00082649Phạm Văn Điềm10/04/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
54HNT-00082650Vũ Quốc Dũng06/03/1979Kỹ sư điều khiển tự động
55HNT-00058669Nguyễn Thanh Tùng28/09/1992Kiến trúc sư
56HNT-00065205Nguyễn Trung Hiếu25/05/1992Kiến trúc sư
57HNT-00082651Hoàng Hải Trung27/11/1977Kiến trúc sư
58HNT-00082652Phạm Trường Linh29/10/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
59HNT-00082653Nguyễn Tuấn Vũ28/10/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
60HNT-00082654Phạm Duy Quân29/07/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
61HNT-00082655Lê Bá Long27/12/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng, công nghiệp và nông nghiệp
62HNT-00082656Bế văn Dương28/11/1991Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy
63HNT-00082657Nguyễn Văn Hiếu12/09/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình
64HNT-00082658Phạm Văn Đỉnh16/01/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
65HNT-00082659Nguyễn Văn Thuấn08/11/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
66HNT-00082660Nguyễn Việt Dũng04/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
67HNT-00082661Nguyễn Đức Dũng22/01/1989Kiến trúc sư
68HNT-00082662Nguyễn Văn Phương06/05/1984Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường
69HNT-00082663Vũ Trí Biên11/10/1993Kỹ sư kinh tế xây dựng
70HNT-00082664Bùi Đào Dương03/10/1984Kỹ sư Máy và Tự động thủy khí
71HNT-00082665Lương Hải Thế29/01/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
72HNT-00082666Hồ Cảnh Vịnh03/06/1991Kỹ sư xây dựng công trình thủy
73HNT-00082667Nguyễn Tuấn Anh22/11/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
74HNT-00082668Phan Huy Toản15/10/1976Xây dựng dân dụng và công nghiệp
75HNT-00082669Dương Văn Sáng20/02/1989Cao đẳng Công nghệ chế tạo máy
76HNT-00082670Nguyễn Văn Đại18/10/1990Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
77HNT-00072262Đặng Ngọc Hiển26/08/1984Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
78HNT-00082671Lê Việt Hùng03/06/1983Kỹ sư xây dựng
79HNT-00082672Phạm Thông Tin14/08/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
80HNT-00082673Nguyễn Đình Cường15/11/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
81HNT-00082674Nguyễn Như Tú23/11/1989Kiến trúc sư quy hoạch đô thị
82HNT-00082675Nguyễn Văn Đức09/02/1984Kỹ sư xây dựng
83HNT-00082676Đoàn Quốc Hương28/11/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
84HNT-00082677Nguyễn Quang Anh15/08/1976Kiến trúc sư
85HNT-00082678Nguyễn Bá Tráng18/02/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
86HNT-00082679Đinh Trọng Hà03/07/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
87HNT-00082680Nguyễn Tiến Tịnh10/11/1982Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
88HNT-00082681Huỳnh Nhật Huy15/09/1988Cao đẳng xây dựng cầu đường

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Ngọc Lan: 0941 064 900

Thanh Mai: 0974 144 726

Kim Hiền: 0334 660 395

Lan Hương: 0983 045 822

Kim Oanh: 0933 926 806