DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 5 THI NGÀY 26/09/2019 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 26/09/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát xây dựng cho 98 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STT     Họ và tên  Năm Sinh           Trình độ chuyên môn      Số Chứng chỉ
52 Đình Văn Dũng 28/10/1963 Kỹ sư Xây dựng HNT-00073170
53 Nguyễn Văn Hoan 03/04/1991 Kỹ sư kỹ thuật địa chất HNT-00073171
54 Phạm Duy Hùng 10/02/1979 Xây dựng cầu đường bộ HNT-00073172
55 Phạm Duy Hoạt 31/03/1984 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông HNT-00073173
56 Phạm Xuân Linh 19/08/1983 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông HNT-00073174
57 Phạm Văn Bảng 14/09/1956 Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00073175
58 Nguyễn Văn Nam 10/10/1980 Kỹ sư thủy lợi HNT-00073176
59 Đỗ Xuân Trường 09/05/1970 Kỹ sư xây dựng HNT-00049843
60 Bùi Quốc Hưng 12/01/1963 Xây dựng đường ô tô HNT-00073177
61 Lê Đình Hùng 26/06/1964 Kỹ sư xây dựng Cầu Đường bộ HNT-00011742
62 Đoàn Duy Anh 02/11/1990 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng HNT-00073178
63 Nguyễn Quang Triển 08/12/1965 Kỹ sư thủy lợi HNT-00073179
64 Vũ Văn Giang 12/05/1981 Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp HNT-00073180
65 Cao Văn Trường 04/11/1981 Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông HNT-00073181
66 Tạ Quốc Thành 18/07/1987 Kỹ thuật cấp thoát nước HNT-00073182
67 Nguyễn Đình Đỉnh 15/08/1961 Kỹ sư xây dựng HNT-00073183
68 Trần Đức Dũng 20/09/1979 Kỹ sư công trình thủy lợi HNT-00073184
69 Nguyễn Đức Tâm 24/04/1985 Kỹ sư công trình giao thông công chính HNT-00073185
70 Đặng Văn Đức 05/01/1980 Xây dựng Cầu Đường HNT-00073186
71 Nguyễn Tăng Lợi 18/03/1989 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00020116
72 Lục Thành Trung 09/07/1983 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00073187
73 Phạm Hồng Quảng 07/04/1988 Xây dựng xây dựng cầu đường HNT-00073188
74 Phạm Thành Dương 15/03/1992 Xây dựng công trình HNT-00073189
75 Đỗ Quang Vị 10/12/1979 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00073190
76 Hoàng Anh Tuấn 03/11/1981 Kỹ sư thủy lợi HNT-00073191
77 Trần Bích Thúy 13/02/1981 Kỹ sư đường bộ HNT-00069905
78 Đào Cư Quang 19/05/1985 kỹ sư xây dưng HNT-00073192
79 Lê Văn Đốc 20/12/1989 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00073193
80 Trịnh Quốc Hùng 19/10/1986 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00073194
81 Trần Duy Chinh 05/01/1991 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-00073195
82 Phạm Trọng Quang 10/02/1991 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình giao thông HNT-00073196
83 Vũ Ngọc Tuyên 26/03/1979 Kỹ sư xây dựng Cầu-Đường HNT-00073197
84 Lê Văn Mạnh 20/12/1992 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông HNT-00073198
85 Nguyễn Ngọc Khởi 26/01/1984 Kỹ sư công trình thủy lợi HNT-00072508
86 Nguyễn Văn Thịnh 23/02/1987 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00073199
87 Đinh Văn Tuy 13/12/1974 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ HNT-00068176
88 Bùi Đức Thịnh 05/03/1990 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-00073200
89 Ông Ngọc Tuân 24/06/1987 Kỹ sư xây dựng cầu- đường HNT-00073201
90 Trần Văn Hòa 22/01/1974 Kỹ sư thủy nông HNT-00073202
91 Cao Đăng Lưu 13/08/1991 Cao đẳng kỹ thuật công trình HNT-00073203
92 Trần Hữu Đạt 08/12/1980 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00073204
93 Nguyễn Trí Trung 30/04/1986 Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước HNT-00073205
94 Trần Lê Vinh 09/04/1976 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00073206
95 Nguyễn Hữu Tính 18/06/1983 Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường HNT-00073207
96 Hoàng Văn Cường 20/03/1981 Kỹ sư xây dựng đường bộ HNT-00070074
97 Hoàng Văn Hải 19/10/1991 Kỹ sư xây dựng HNT-00073208
98 Nguyễn Nam Thắng 12/05/1985 Kỹ sư Điện – Điện tử HNT-00073209

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Lĩnh vực cấp bao gồm

  • Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng gồm: GS công tác xây dựng công trình; GS công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (hạng II và hạng III)
  • Chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng gồm: địa hình, địa chất công trình (hạng II và hạng III)

Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Ngọc Lan: 0941 064 900

Thanh Mai: 0974 144 726

Kim Hiền: 0334 660 395