Ngày 25/11/2021 Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành theo hình thức online và offline. Buổi họp có sự tham gia của 21 thành viên trong đó các thành viên Ban Chấp hành ở khu vực Hà Nội họp theo hình thức offline còn các địa phương khác họp theo hình thức online. Nội dung báo cáo các hoạt động 9 tháng năm 2021. Thông qua danh sách Ban Chấp hàng và các nội dung có liên quan chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ V. Ban Chấp hành thống nhất đánh giá:

–   Trong thời gian dịch bệnh đặc biệt đợt dịch lần thứ tư, BCH Hiệp hội vẫn luôn sát cánh, đồng hành chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp qua văn bản kiến nghị Chính phủ, các Bộ nghành liên quan đề nghị sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn do giá thép tăng đột biến.

–   Chia sẻ với các doanh nghiệp xây dựng để nhà thầu thi công liên tục không bị đứt gẫy, tạo công ăn việc làm cho doanh nghiệp, Hiệp hội đã đề xuất giải pháp duy trì hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

–   Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc lâu nay trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, đặc biệt vướng mắc trong thủ tục, thanh quyết toán hay tranh chấp trong hợp đồng xây dựng, tháng 6/2021 Hiệp hội đã chủ trì phối hợp cùng Trung tâm trọng tài Quốc tế (VIAC) thuộc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo on-line  chủ đề “Tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện hợp đồng xây dựng” với gần 1000 Zoom tham dự. Hội thảo được nghe nhiều ý kiến thiết thực, có ích để từ đó đề xuất để BXD nghiên cứu sửa đổi chính sách trong  hợp đồng xây dựng.

–    Trong thời gian qua, do các hoạt động của Hiệp hội sát với thực tế sản xuất nên các đóng góp ý kiến văn bản quy phạm pháp luật của Hiệp hội đã được các Bộ ngành rất coi trọng như Bộ XD về luật xây dựng và các Nghị định thông tư hướng dẫn, Bộ KH-ĐT về luật, các nghị định Đấu thầu.

–    Xác định cấp chứng chỉ năng lực hành nghề đối với cá nhân là một nhiệm vụ hoạt động quan trọng theo quy định pháp luật. Công tác này nền nếp, có chất lượng tăng cường hoạt động Hội đồng xét cấp chứng chỉ cần phải tiếp tục củng cố tổ thường trực xét cấp chứng chỉ.

–    Đánh giá tổng thể hoạt động của Hiệp hội trong giai đoạn từ cuối năm 2020 đến nay là khá năng động, được các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp xây dựng đánh giá cao, thiết lập được các đường dây liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp do có quan hệ mật thiết về thông tin và công việc.

Ban Chấp hành thống nhất tổ chức Đại hội vào cuối tháng 3 – đầu năm 2022 tại Hà Nội, hình thức họp Đại hội tùy thuộc diễn biến dịch COVID lúc đó.

Hội nghị kết thúc 16h30′