Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng tháng 1/2022

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh tham dự đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội và Đà Nẵng như sau:

Thời gian thi sát hạch: Tại Hà Nội

9h00 Sáng Thứ 6 ngày 07/01/2022

9h00 Sáng Thứ 6 ngày 14/01/2022

Địa điểm: Văn phòng đào tạo của Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam tại: số 124a Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian thi sát hạch: Tại Đà Nẵng

9h00 Sáng Thứ 7 ngày 15/01/2022

Địa điểm:Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng số 962 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết.

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo./.