DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2023/QĐ-VACC NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 170 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm Sinh
1HNT-00163882Đặng Văn Dung15/04/1976
2HNT-00163883Lê Tư Duy20/10/1987
3HNT-00163884Đoàn Kim Cát Nhật01/01/1991
4HNT-00163885Nguyễn Văn Trãi10/07/1980
5HNT-00163886Phạm Ngọc Lâm10/10/1983
6HNT-00163887Phạm Trương Thuận02/09/1986
7HNT-00163888Nguyễn Viết Thanh03/12/1978
8HNT-00158662Nguyễn Quốc Khiết23/04/1991
9HNT-00163889Mai Thị Thơm28/10/1994
10HNT-00163890Nguyễn Ngọc Kỳ02/09/1996
11HNT-00011333Đỗ Đức Phong22/08/1987
12HNT-00163891Nguyễn Đức Hanh26/04/1996
13HNT-00015566Nguyễn Hùng Cường15/10/1979
14HNT-00055170Nguyễn Thanh Sang20/11/1987
15HNT-00163892Phạm Ngọc Nam11/11/1991
16HNT-00163893Vũ Tuấn Trung27/10/1987
17HNT-00163894Nguyễn Thị Hồng Tuyến15/11/1981
18HNT-00163895Nguyễn Hữu Trung15/08/1984
19HNT-00163896Lê Sỹ Nam08/09/1984
20HNT-00163897Nguyễn Văn Tiến28/04/1993
21HNT-00163898Phạm Văn Lâm03/07/1982
22HNT-00118976Trần Lê Trung17/06/1980
23HNT-00163899Đỗ Quốc Nguyễn Huệ04/05/1988
24HNT-00001878Nguyễn Văn Bắc26/03/1983
25HNT-00163900Nguyễn Kim Tú01/11/1990
26HNT-00163901Nguyễn Duy Ngọc18/02/1994
27HNT-00163902Vũ Quang Trung13/10/1995
28HNT-00163903Nguyễn Trọng Hoàng05/12/1987
29HNT-00163904Nguyễn Ngọc Tiến23/07/1988
30HNT-00163905Nghiêm Văn Đồng01/07/1985
31HNT-00158142Lại Thái Dương12/05/1974
32HNT-00163906Phạm Xuân Bách24/03/1994
33HNT-00163907Triệu Văn Chí01/09/1994
34HNT-00163908Phạm Đình Kiều15/06/1994
35HNT-00163909Bùi Đức Huỳnh13/10/1994
36HNT-00163910Trần Xuân Tùng07/11/1995
37HNT-00163911Nguyễn Hữu Mạnh15/01/1993
38HNT-00163912Nguyễn Văn Toàn30/09/1994
39HNT-00163913Vũ Văn Phi01/11/1995
40HNT-00163914Trần Quốc Kiên26/12/1980
41HNT-00007256Vũ Dương Linh19/01/1984
42HNT-00158272Khương Hải Tuyến29/10/1994
43HNT-00158273Nguyễn Thế Tuấn09/10/1980
44HNT-00011228Hoàng Mạnh Dũng29/08/1982
45HNT-00163915Trần Văn Doanh12/11/1986
46HNT-00024803Nguyễn Anh Đức12/04/1975
47HNT-00024804Nguyễn Đắc Ninh01/01/1957
48HNT-00163916Nguyễn Văn Tình06/07/1991
49HNT-00163917Dương Văn Lộc07/01/1979
50HNT-00163918Nguyễn Hoàng Phương19/11/1980
51HNT-00003263Nguyễn Duy Trung09/12/1973
52HNT-00135442Nguyễn Ngọc Tuấn13/02/1989
53HNT-00163919Lê Xuân Tùng11/11/1994
54HNT-00163920Nguyễn Tiến Triển22/02/1991
55HNT-00048382Thái Danh Quốc20/04/1974
56HNT-00163921Lưu Văn Thành01/06/1982
57HNT-00163922Bùi Duy Công08/06/1992
58HNT-00163923Bùi Duy Đông02/11/1988
59HNT-00163924Bùi Duy Trường23/06/1988
60HNT-00163925Nguyễn Hữu Duy13/07/1986
61HNT-00163926Phạm Thanh Chúc25/11/1996
62HNT-00015999Nguyễn Viết Hùng20/10/1981
63HNT-00163927Vũ Minh Tiến28/06/1997
64HNT-00163928Bùi Văn Tuyến03/01/1993
65HNT-00095745Nguyễn Ngọc Tân07/04/1981
66HNT-00163929Triệu Văn Thắng20/03/1991
67HNT-00163930Đỗ Văn Nam09/08/1984
68HNT-00163931Lê Đình Long06/06/1991
69HNT-00099872Nguyễn Đình Quyết09/10/1989
70HNT-00163932Nguyễn Văn Quân03/08/1993
71HNT-00117835Hoàng Quốc Dương19/12/1996
72HNT-00138330Nguyễn Văn Phong01/09/1978
73HNT-00163933Lê Hải Dương24/06/1994
74HNT-00012434Nguyễn Thanh Triều22/04/1985
75HNT-00000613Hồ Sỹ Nghĩa10/10/1989
76HNT-00163934Phạm Thị Anh10/04/1991
77HNT-00033841Phạm Kim Bảng03/12/1979
78HNT-00136388Lâm Thanh Nghị03/06/1969
79HNT-00048667Nguyễn Hữu Lương19/02/1991
80HNT-00163935Trần Nguyễn Đình Khiêm26/02/1993
81HNT-00163936Bùi Văn Thanh14/04/1997
82HNT-00031811Lê Đình Linh08/11/1988
83HNT-00031813Nguyễn Đình Hiền12/08/1976
84HNT-00031815Vũ Ngọc Sáng09/02/1985
85HNT-00031810Nguyễn Huỳnh Khang20/08/1985
86HNT-00163937Nguyễn Thành Nghi07/09/1976
87HNT-00163938Nguyễn Đình Tấn05/10/1993
88HNT-00163939Hà Huy Vĩnh Trường03/10/1996
89HNT-00008055Kiều Quốc Thanh21/05/1983
90HNT-00135550Nguyễn Minh Hoàng27/10/1983
91HNT-00163940Nguyễn Văn Châu01/05/1992
92HNT-00143150Nguyễn Công Đoan19/10/1993
93HNT-00163941Nguyễn Thành Luân20/02/1988
94HNT-00163942Nguyễn Công Vinh27/10/1998
95HNT-00006502Hà Hữu Phước25/11/1973
96HNT-00022041Trần Quang Vinh11/01/1978
97HNT-00155387Nguyễn Quốc Hưng01/04/1987
98HNT-00163943Hồ Quốc Triệu01/01/1996
99HNT-00163944Bùi Thanh Sang20/03/1997
100HNT-00163945Nguyễn Ngọc Quí05/03/1997
101HNT-00163946Mai Hải Đăng30/11/1996
102HNT-00056641Cấn Minh Tuấn03/09/1986
103HNT-00163947Lê Văn Đào02/09/1987
104HNT-00129945Nguyễn Tuấn Vũ11/10/1994
105HNT-00163948Hồ Bão Thạch12/08/1990
106HNT-00163949Trần Văn Du01/02/1988
107HNT-00163950Châu Văn Hảo29/03/1995
108HNT-00163951Lê Hùng Hưng22/06/1993
109HNT-00163952Trần Văn Sỹ Đức26/09/1997
110HNT-00163953Nguyễn Tấn Lực20/02/1981
111HNT-00163954Lê Đạt Duy Phương09/10/1980
112HNT-00053993Nguyễn Văn Quang05/03/1980
113HNT-00163955Nguyễn Văn Anh30/10/1997
114HNT-00163956Đặng Ngọc Thạo05/11/1993
115HNT-00161000Hoàng Xuân Tạo22/12/1985
116HNT-00018234Nguyễn Hải Sơn08/03/1979
117HNT-00145095Nguyễn Thanh Hải09/04/1995
118HNT-00014905Trần Việt Bằng23/10/1980
119HNT-00163957Phạm Xuân Tú02/08/1981
120HNT-00015508Phan Phú Huynh20/12/1974
121HNT-00090332Lâm Thanh Bình04/07/1988
122HNT-00163958Nguyễn Hồng Nhàn06/10/1986
123HNT-00163959Nguyễn Tuấn14/05/1985
124HNT-00163960Phạm Huy Khánh06/10/1980
125HNT-00135778Bùi Huy Khánh21/10/1988
126HNT-00163961Phạm Quang Thanh08/09/1989
127HNT-00051916Trịnh Xuân Tân06/10/1986
128HNT-00120779Nguyễn Khắc Duy18/10/1987
129HNT-00093017Trần Mạnh Linh08/06/1986
130HNT-00093020Phạm Chí Tâm24/05/1986
131HNT-00021494Bùi Văn Lộc26/10/1980
132HNT-00130241Nguyễn Phúc Nhân12/08/1990
133HNT-00163962Lê Tấn Hữu27/12/1990
134HNT-00083424Nguyễn Ngọc Hiển04/04/1984
135HNT-00130462Nguyễn Ngọc Duy25/10/1988
136HNT-00080730Phạm Viết Đức20/11/1992
137HNT-00163963Lê Thanh Quang06/08/1986
138HNT-00163964Lê Văn Cường14/11/1994
139HNT-00088210Trương Hùng Cường10/11/1988
140HNT-00163965Võ Tấn Lực10/05/1991
141HNT-00045529Trịnh Thái Công10/08/1988
142HNT-00163966Nguyễn Văn Hữu01/03/1989
143HNT-00163967Lê Anh Tuấn21/06/1992
144HNT-00163968Phùng Văn Mãn10/11/1986
145HNT-00133799Huỳnh Thị Ngọc Oanh04/11/1995
146HNT-00163969Lê Quang Phẩm09/06/1983
147HNT-00163970Phan Xuân Tuân15/08/1985
148HNT-00100179Trần Văn Thuật20/02/1980
149HNT-00163971Võ Thanh Long25/02/1986
150HNT-00067806Phan Phước Vĩnh31/05/1991
151HNT-00163972Quách Trọng Nghĩa25/08/1982
152HNT-00163973Trần Tuấn Thành06/02/1995
153HNT-00071795Nguyễn Văn Hoạt06/03/1990
154HNT-00070322Tạ Minh Hà20/04/1985
155HNT-00071064Nguyễn Hoàng Chương08/10/1980
156HNT-00163974Trương Tấn Phát05/08/1984
157HNT-00163975Nguyễn Thành Luân22/09/1988
158HNT-00163976Nguyễn Tuấn Anh21/11/1986
159HNT-00163977Quách Trần Hữu Ninh25/04/1986
160HNT-00163978Lê Thị Hoài24/01/1991
161HNT-00163979Hoàng Lộc06/03/1991
162HNT-00158173Nguyễn Chính Hưng14/11/1990
163HNT-00087417Bùi Chí Hòa27/04/1990
164HNT-00133801Nguyễn Ngọc Khánh16/08/1993
165HNT-00163980Đoàn Đình Thọ28/09/1992
166HNT-00159896Cao Hòa Hiệp20/01/1977
167HNT-00163981Nguyễn Thanh Huyền31/10/1986
168HNT-00163982Nguyễn Thanh Văn02/09/1996
169HNT-00157998Hoàng Mạnh Tiến01/02/1985
170HNT-00163983Trương Minh Tú10/01/1990

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 10/2023/QĐ -VACC ký ngày 20/03/2023 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!