DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2023/QĐ-VACC NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 204 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm Sinh
1HNT-00163050Đỗ Thị Huyền Trang08/06/1987
2HNT-00041420Phan Công Cường28/01/1979
3HNT-00163140Nguyễn Trí Tùng05/06/1987
4HNT-00149894Nguyễn Việt Hồng12/04/1985
5HNT-00039075Vũ Mạnh Tân09/10/1986
6HNT-00163141Nguyễn Trí Thức08/11/1992
7HNT-00051029Thái Thuần Chính28/10/1964
8HNT-00163142Nguyễn Viết Quân10/02/1988
9HNT-00096831Nguyễn Anh Tuấn18/06/1992
10HNT-00157787Nguyễn Đình Minh Sơn29/10/1978
11HNT-00006071Phan Công Toàn10/09/1988
12HNT-00040956Đặng Nguyễn Hoàng Nam14/01/1982
13HNT-00147928Nguyễn Đức Toản15/09/1974
14HNT-00133948Nguyễn Minh Toàn07/03/1994
15HNT-00163143Mai Văn Khoa01/07/1985
16HNT-00163144Trần Vĩnh Toàn24/10/1984
17HNT-00055668Duy Tấn Đỉnh04/08/1980
18HNT-00103109Nguyễn Tấn Mỹ14/05/1991
19HNT-00163145Vương Duy Hưng30/05/1995
20HNT-00163146Trương Thanh Hoàng02/09/1980
21HNT-00163147Lại Thành Công14/08/1982
22HNT-00163148Nguyễn Quang Trung27/11/1980
23HNT-00163149Trần Quang30/07/1992
24HNT-00163150Dương Ngọc Phố16/06/1979
25HNT-00163151Trương Quang Sỹ20/08/1980
26HNT-00163152Trần Cảnh Hoàng20/04/1979
27HNT-00098093Nguyễn Quốc Anh02/05/1969
28HNT-00145603Nguyễn Xuân Bình02/02/1980
29HNT-00163153Nguyễn Công Nhật03/09/1986
30HNT-00163154Hoàng Công Sang15/05/1990
31HNT-00163155Nguyễn Văn Tuấn08/10/1979
32HNT-00163156Trần Hữu Tùng27/12/1991
33HNT-00125926Trịnh Thị Huệ29/12/1994
34HNT-00003153Phạm Nguyễn Hoàn10/10/1983
35HNT-00163157Lê Mạnh Cường20/02/1989
36HNT-00163158Trương Văn Thống10/10/1975
37HNT-00014329Đinh Quang Đông14/09/1980
38HNT-00163159Lâm Văn Thanh15/07/1968
39HNT-00163160Nguyễn Anh Tuấn27/02/1985
40HNT-00163161Đới Sỹ Quyền19/03/1994
41HNT-00163162Trần Thanh Tuyến25/04/1993
42HNT-00163163Lê Bá Thọ05/07/1987
43HNT-00163164Lâm Tuấn Dương02/05/1983
44HNT-00072360Nguyễn Tiến Dũng09/02/1979
45HNT-00163165Vũ Hoàng Minh17/08/1981
46HNT-00083221Bùi Đình Quân30/04/1981
47HNT-00163166Hoàng Hùng Mạnh18/03/1988
48HNT-00163167Vũ Hưng Thiện24/09/1978
49HNT-00163168Vũ Tiến Đức09/10/1973
50HNT-00163169Nguyễn Thọ Hoàng27/05/1977
51HNT-00163170Nguyễn Thành Vũ14/04/1984
52HNT-00043153Trần Quang Đức19/09/1982
53HNT-00163171Đoàn Ngọc Sáng14/01/1983
54HNT-00163172Lê Ngọc Hân01/01/1984
55HNT-00163173Lê Công Toàn06/09/1980
56HNT-00163174Lã Văn Kiên11/05/1980
57HNT-00013171Phương Văn Cường24/09/1985
58HNT-00098778Nguyễn Quang Minh02/05/1970
59HNT-00163175Nguyễn Văn Sáng10/11/1992
60HNT-00055111Bùi Văn Trung14/10/1992
61HNT-00163176Nguyễn Thái Hoàng03/08/1980
62HNT-00163177Nguyễn Văn Nghiêm26/06/1994
63HNT-00163178Trần Quang Tính13/12/1993
64HNT-00163179Nguyễn Văn Hiển05/03/1989
65HNT-00163180Kiều Đình Phúc16/02/1993
66HNT-00163181Phạm Văn Ngọ13/04/1990
67HNT-00163182Hà Xuân Nam13/11/1997
68HNT-00005888Nguyễn Mạnh Cường31/12/1980
69HNT-00163183Trần Việt Đồng18/07/1982
70HNT-00163184Nguyễn Xuân Anh03/12/1983
71HNT-00126593Lê Hữu Tiến06/11/1984
72HNT-00163185Trần Văn Quý13/04/1986
73HNT-00163186Cầm Văn Quân26/07/1991
74HNT-00120463Tô Hiến Mỹ15/06/1989
75HNT-00024792Nguyễn Văn Vỹ07/02/1971
76HNT-00073157Phạm Vũ Cường02/08/1992
77HNT-00163187Lê Hồng Quân06/11/1980
78HNT-00047445Cấn Duy Long13/11/1988
79HNT-00163188Trần Đức Cảnh18/02/1988
80HNT-00009878Nguyễn Văn Thắng10/10/1975
81HNT-00163189Lê Kim Nam25/06/1997
82HNT-00114613Đỗ Minh Thạo06/02/1982
83HNT-00018080Lê Hoàng Việt22/10/1979
84HNT-00152662Ngô Văn Cường13/03/1981
85HNT-00007319Đỗ Bá Võ10/02/1963
86HNT-00119144Đặng Bá Thi24/10/1980
87HNT-00014783Nguyễn Hải Bằng27/04/1978
88HNT-00163190Chung Văn Thành05/07/1979
89HNT-00026306Nguyễn Bá Phinh26/03/1983
90HNT-00011915Nguyễn Chí Đức28/08/1991
91HNT-00163191Nguyễn Tuấn Thu13/07/1997
92HNT-00163192Nguyễn Thành Đạt11/06/1998
93HNT-00163193Đặng Văn Hoàng07/11/1989
94HNT-00083965Nguyễn Chí Minh27/11/1992
95HNT-00163194Ngô Đức Anh27/05/1979
96HNT-00163195Đỗ Anh Quang28/10/1992
97HNT-00163196Nguyễn Danh Vinh18/07/1996
98HNT-00020057Nguyễn Quốc Anh27/10/1985
99HNT-00020058Nguyễn Trọng Sinh24/12/1983
100HNT-00020059Nguyễn Xuân Trường20/03/1983
101HNT-00028849Vũ Trọng Đại29/04/1983
102HNT-00163197Ngô Thế Hoàng08/06/1984
103HNT-00163198Tạ Diên Hào04/07/1990
104HNT-00163199Nguyễn Hải Lâm13/06/1995
105HNT-00163200Đinh Xuân Quỳnh12/08/1989
106HNT-00163201Mai Văn Thao29/06/1993
107HNT-00163202Lương Văn Hợp15/09/1986
108HNT-00102398Đào Văn Trang23/05/1996
109HNT-00161483Cao Huy Bắc22/12/1980
110HNT-00061999Nguyễn Đỗ Quang Huy15/10/1986
111HNT-00163203Phan Văn Chí04/01/1983
112HNT-00015498Đặng Thành Chung28/04/1965
113HNT-00163204Đoàn Văn Dũng14/08/1994
114HNT-00162080Nguyễn Văn Công27/04/1984
115HNT-00163205Đặng Thái Sơn12/03/1964
116HNT-00002798Đinh Văn Hồ20/08/1979
117HNT-00163206Nguyễn Đức Nghĩa01/05/1991
118HNT-00076854Nguyễn Văn Nhàn16/03/1984
119HNT-00163207Phạm Hải Thành19/02/1982
120HNT-00163208Nguyễn Văn Quyết11/05/1984
121HNT-00163209Hồ Hữu Phúc20/06/1992
122HNT-00002199Trần Ngọc Hà03/12/1976
123HNT-00163210Trịnh Xuân Phúc15/09/1996
124HNT-00125876Nguyễn Quang Trung22/04/1991
125HNT-00163211Vũ Hồng Hà09/07/1987
126HNT-00163212Đoàn Văn Chánh10/08/1987
127HNT-00163213Nguyễn Hữu Phong26/03/1992
128HNT-00163214Phan Duyên Anh23/04/1982
129HNT-00163215Ngô Xuân Trường17/08/1994
130HNT-00049795Lê Văn Cường03/11/1991
131HNT-00015949Đoàn Quang Vinh08/03/1978
132HNT-00163216Dương Thành Nam25/01/1997
133HNT-00163217Trần Văn Hùng02/06/1983
134HNT-00021146Hà Đức Trí18/05/1976
135HNT-00009590Võ Ngọc Thiện18/08/1972
136HNT-00112221Nguyễn Văn Lập31/10/1994
137HNT-00163218Trần Văn Dũng02/01/1985
138HNT-00163219Phan Văn Vinh21/01/1990
139HNT-00163220Nguyễn Bá Hùng16/11/1992
140HNT-00163221Nguyễn Văn Thìn20/07/1989
141HNT-00122188Lê Thanh Hồng05/01/1985
142HNT-00163222Mai Văn Bảy30/09/1988
143HNT-00163223Nguyễn Xuân Hạnh19/07/1994
144HNT-00163224Lê Thanh Tú15/08/1998
145HNT-00163225Vương Khắc Toàn27/05/1998
146HNT-00163226Vũ Văn Long02/06/1994
147HNT-00068463Bùi Huy Thông28/09/1985
148HNT-00068459Lã Văn Đại11/08/1988
149HNT-00163227Nguyễn Quang Trung22/11/1980
150HNT-00163228Nguyễn Duy Thuận19/08/1991
151HNT-00037596Tống Nguyên Thương05/05/1985
152HNT-00163229Nguyễn Ngọc Quý23/03/1993
153HNT-00011693Thái Bá Dũng01/11/1987
154HNT-00037593Phan Văn Liền07/01/1984
155HNT-00163230Nguyễn Bá Hùng08/01/1986
156HNT-00163231Nguyễn Mạnh Hùng10/11/1971
157HNT-00163232Nguyễn Văn Phương08/09/1978
158HNT-00163233Tạ Văn Đoàn29/10/1987
159HNT-00163234Nguyễn Văn Đức07/09/1990
160HNT-00137421Nguyễn Phong Thức07/01/1993
161HNT-00009458Vũ Quốc Tiệp01/05/1985
162HNT-00163235Nguyễn Văn Mạnh22/08/1995
163HNT-00163236Vũ Khắc Chiến15/07/1985
164HNT-00163237Trần Hữu Tuyên30/08/1989
165HNT-00163238Vũ Bá Thành08/09/1989
166HNT-00163239Ninh Văn Thuật08/11/1986
167HNT-00017846Đoàn Hữu Hiệp15/10/1981
168HNT-00163240Nguyễn Thái Cường12/05/1988
169HNT-00163241Bùi Anh Thư12/04/1990
170HNT-00126591Bùi Minh Đức12/03/1981
171HNT-00163242Nguyễn Khắc Hùng01/05/1980
172HNT-00163243Trần Việt Long06/12/1996
173HNT-00163244Trần Quang Thiện14/04/1982
174HNT-00083969Kiều Xuân Vinh24/01/1988
175HNT-00014780Nguyễn Công Hoan07/06/1981
176HNT-00163245Nguyễn Duy Trung22/09/1990
177HNT-00155520Đồng Tú Anh03/10/1990
178HNT-00163246Trịnh Phúc Hoàn05/10/1997
179HNT-00163247Nguyễn Hải Long12/09/1981
180HNT-00131386Nguyễn Văn Cường23/07/1986
181HNT-00163248Ngô Thị Thu Hòa02/12/1982
182HNT-00163249Nguyễn Việt Hùng29/07/1974
183HNT-00016281Đoàn Văn Thiều01/08/1971
184HNT-00048155Nguyễn Đoàn Trường Xuân12/03/1970
185HNT-00163250Lê Nam Long08/10/1995
186HNT-00163251Tạ Văn Cương22/04/1995
187HNT-00163252Trịnh Xuân Thắng24/10/1994
188HNT-00163253Nguyễn Văn Nguyên23/07/1993
189HNT-00111740Hoàng Văn Hùng20/08/1987
190HNT-00157318Hoàng Thanh Hải15/05/1986
191HNT-00019706Nguyễn Huệ22/05/1976
192HNT-00019708Nguyễn Tiến Nam17/10/1978
193HNT-00163254Văn Mạnh Cường04/12/1987
194HNT-00163255Vũ Hoài Nam22/12/1986
195HNT-00163256Đào Văn Quân25/09/1986
196HNT-00163257Doãn Tất Thành19/07/1978
197HNT-00163258Phạm Huy Ngũ03/05/1988
198HNT-00163259Phùng Danh Quận19/09/1986
199HNT-00163260Nguyễn Trung Dũng22/06/1986
200HNT-00163261Nguyễn Trọng Mạnh07/05/1994
201HNT-00163262Hoàng Văn Sang30/04/1985
202HNT-00142035Hà Văn Minh20/06/1986
203HNT-00099173Nguyễn Mạnh Hòa01/10/1980
204HNT-00163263Phạm Văn Hải08/08/1978

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 08/2023/QĐ -VACC ký ngày 09/03/2023 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!