Ngày 22/03/2019 tại Hà Nội, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành đầu tiên
của năm 2019. Buổi họp với sự tham gia của đông đủ các thành viên trong Ban chấp hành VACC. Tại cuộc họp Ông Dương Văn Cận – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACC đã trình bày các kết quả đạt được của năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Các đại biểu dự họp cũng đóng góp nhiều ý kiến xây dựng để các hoạt động của VACC năm 2019 sẽ ngày càng gần hơn với các nhà thầu, mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho các nhà thầu. Trong buổi họp Ông chủ tịch Nguyễn Quốc Hiệp cũng thông báo tới các thành viên ban chấp hành về việc năm 2019 VACC sẽ tiến hành bình xét vinh danh “Các nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam”. Các thành viên ban chấp hành cũng đưa ra các ý kiến góp ý về các tiêu chí của cuộc bình chọn. VACC rất mong sẽ các nhà thầu xây dựng Việt Nam sẽ nhiệt tình hưởng ứng để cuộc bình chọn lần đầu tổ chức sẽ thành công tốt đẹp và mang lại những ý nghĩa thiết thực cho các nhà thầu.