Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng tháng 06/2022

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh tham dự đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội như sau:

8h00 Sáng Thứ 6 ngày 03/06/2022

8h00 Sáng Thứ 7 ngày 04/06/2022

Địa điểm: Văn phòng đào tạo của Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam tại: số 124a Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết.

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo./.