Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã tham dự khóa họp thường niên năm 2017 tại Thái Lan. Tham dự khóa họp có đầy đủ các thành viên của Hiệp hội nhà thầu Đông Nam Á (ACF). Về phía đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hiệp Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu cùng Lãnh đạo là giám đốc đại diện cho các nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam như Công ty  Coteccons, Hòa Bình, Vinaconex, Delta.

Tại cuộc họp các  nước thành viên đã thông  báo tình hình đầu tư và xây dựng, kinh nghiệm hoạt động của mỗi nước đến hội nghị. Thay mặt Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hiệp đã có bài phát biểu về sự phát triển và xu hướng chuyển đổi theo cơ chế thị trường của các doanh nghiệp xây dựng  Việt Nam, vấn đề đánh giá và xếp hạng năng lực của các nhà thầu. Từ đó chia sẻ để để có sự trao đổi từ kinh nghiệm từ các nước bạn trong Hiệp hội ACF. Các doanh nghiệp Coteccons, Hòa bình cũng  đem đến Hội nghị bài giới thiệu về doanh nghiệp để chia sẻ với các thành viên. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam hy vọng trong thời gian tới các hoạt động của ACF sẽ thiết thực hơn đối với các thành viên, tạo điều kiện để các nước tham gia có thể trao đổi học hỏi kinh nghiệm và giúp nhau cùng phát triển./.