DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/QĐ-VACC NGÀY 03 THÁNG 09 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 158 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00101383Nguyễn Văn Huy10/03/1983Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
2HNT-00102029Nguyễn Đức Dũng02/08/1985Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
3HNT-00102030Nguyễn Quang Nguyện27/05/1979Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
4HNT-00102031Nguyễn Bình Khiêm23/11/1983Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
5HNT-00102032Đặng Văn Chinh20/11/1983Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
Quản lý dự ánII
6HNT-00102033Nguyễn Văn Thắng12/10/1983Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
7HNT-00102034Nguyễn Sơn Dương04/04/1994Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
8HNT-00102035Nguyễn Khiêm20/09/1985Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
9HNT-00102036Nguyễn Tuấn Anh02/05/1990Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
10HNT-00102037Nguyễn Văn Lực10/01/1990Thiết kế cơ – điện công trìnhII
11HNT-00102038Nguyễn Văn Trang02/11/1977Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
12HNT-00102039Nguyễn Việt Hà04/12/1974Khảo sát địa chấtIII
13HNT-00102040Nguyễn Hải Hưng31/12/1978Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
14HNT-00090005Phạm Văn Tuy20/08/1975Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
15HNT-00102041Trần Trọng Hải01/10/1985Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Quản lý dự ánII
16HNT-00102042Vũ Thế Long16/01/1974Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
Quản lý dự ánIII
17HNT-00102043Nguyễn Hồng Sơn14/06/1967Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
18HNT-00102044Nguyễn Công Định08/08/1980Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
19HNT-00102045Nguyễn Việt Hưng06/10/1981Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
20HNT-00101386Vũ Thị Hoa12/12/1984Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
21HNT-00102046Ngô Xuân Thiên09/12/1991Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
22HNT-00102047Nguyễn Thành Hưng04/07/1983Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
23HNT-00102048Hoàng Anh Vĩnh15/05/1993Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
24HNT-00102049Lê Thế Lương04/05/1987Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
25HNT-00102050Lê Việt Hà01/01/1981Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
26HNT-00102051Trần Bá Trọng30/04/1995Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
27HNT-00102052Trịnh Khắc Tới26/07/1988Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
28HNT-00102053Ngô Văn Tiến17/04/1991Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
29HNT-00102054Trần Quốc Thản26/08/1976Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
30HNT-00102055Nguyễn Xuân Trường08/07/1978Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
31HNT-00102056Lê Trọng Định16/08/1979Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
Thiết kế cơ – điện công trìnhII
32HNT-00021463Lê Xuân Thành11/09/1982Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
33HNT-00102057Phan Văn Vĩnh06/02/1973Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
34HNT-00102058Trần Văn Sách30/06/1986Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
Quản lý dự ánIII
35HNT-00102059Tạ Thị Ngọc Phúc02/12/1993Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
36HNT-00102060Nguyễn Đình Vinh27/04/1993Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
37HNT-00102061Đinh Quang Huy05/09/1978Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Quản lý dự ánII
38HNT-00039150Phạm Ngọc Kiệm04/11/1988Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (Thủy điện)II
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
39HNT-00102062Nguyễn Bỉnh Thảo07/12/1994Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kVIII
40HNT-00101387Vũ Xuân Hùng25/05/1985Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
41HNT-00102063Nguyễn Hồng Hải10/08/1983Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Khảo sát địa hìnhIII
42HNT-00102064Đỗ Viết Cường25/05/1992Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
43HNT-00102065Võ Mạnh Tú08/08/1973Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Quản lý dự ánII
44HNT-00101388Nguyễn Trung Tình07/09/1992Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
45HNT-00072441Nguyễn Trọng Dũng18/10/1994Quản lý dự ánIII
46HNT-00102066Lê Minh Hải20/08/1982Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
47HNT-00102067Cao Văn Thọ10/07/1990Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
48HNT-00102068Nguyễn Trường An25/11/1983Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
49HNT-00102069Nguyễn Văn Hùng29/05/1983Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
50HNT-00102070Nguyễn Anh Hùng26/10/1991Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
51HNT-00102071Nguyễn Thị Mai Liên22/01/1987Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
52HNT-00102072Đinh Văn Hải22/01/1987Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
53HNT-00102073Chu Văn Thuấn21/01/1984Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
54HNT-00102074Đặng Quang Tuấn25/04/1983Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
55HNT-00102075Đặng Quang Tuấn17/03/1987Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
56HNT-00088828Đỗ Văn Hưng04/03/1988Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
57HNT-00102076Nguyễn Phương Thanh25/01/1985Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
58HNT-00058005Nguyễn Văn Thành02/10/1976Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
59HNT-00102077Nguyễn Văn Sơn01/10/1979Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
60HNT-00102078Nguyễn Đại Tuân18/06/1979Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
61HNT-00088186Lê Văn Cát15/01/1970Thiết kế xây dựng công trình Giao thôngII
62HNT-00102079Bùi Tiến Quân25/07/1992Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
63HNT-00102080Lê Đình Hiếu06/06/1966Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
64HNT-00073776Nguyễn Việt Mẫn11/02/1985Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
65HNT-00102081Nguyễn Duy Trinh14/09/1985Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
66HNT-00102082Lê Văn Trường20/06/1991Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
67HNT-00102083Ngô Xuân Công03/04/1985Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
68HNT-00102084Phạm Văn Quang01/10/1983Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Quản lý dự ánIII
69HNT-00102085Trần Duy Phú10/11/1991Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
70HNT-00102086Vũ Đức Liêm19/12/1969Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
71HNT-00102087Nguyễn Huy Thiện31/08/1974Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
72HNT-00102088Đinh Quang Dương12/11/1984Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Thiết kế Cấp – thoát nước công trìnhII
73HNT-00014388Đỗ Duy Sơn07/02/1980Khảo sát địa hìnhII
Thiết kế xây dựng công trình Giao thôngII
74HNT-00102089Nguyễn Văn Phú17/08/1983Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
75HNT-00102090Nguyễn Hưng Nam26/07/1981Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (Thủy điện)II
76HNT-00102091Lâm Thiên Khôi01/02/1977Thiết kế Cơ – Điện công trìnhII
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
77HNT-00102092Nguyễn Xuân Trường05/03/1982Thiết kế Cơ – Điện công trìnhII
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
78HNT-00102093Nguyễn Thị Yến20/11/1987Thiết kế công trình Công nghiệp (Thủy điện)II
Thiết kế công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
79HNT-00102094Phí Hồng Long08/03/1990Thiết kế công trình Công nghiệp (Thủy điện)II
Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (Thủy điện)II
Thiết kế công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
80HNT-00102095Bùi Duy Vũ06/11/1991Thiết kế công trình Công nghiệp (Thủy điện)II
Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (Thủy điện)II
Thiết kế công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
81HNT-00102096Phạm Văn Dương27/10/1986Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
82HNT-00102097Nguyễn Phú Đoàn03/11/1977Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
83HNT-00102098Bùi Minh Khang29/10/1990Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
84HNT-00102099Nguyễn Mạnh Dũng13/09/1983Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
85HNT-00102100Nguyễn Tiến Trung21/08/1990Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
86HNT-00102101Đinh Quang Trung30/06/1987Quản lý dự ánII
87HNT-00102102Nguyễn Hoàng Bắc08/10/1970Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
88HNT-00075953Dương Quang Vũ08/09/1992Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
89HNT-00102103Đặng Ngọc Sáng08/03/1983Quản lý dự ánII
90HNT-00102104Đào Văn Trung13/01/1984Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệpII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
91HNT-00094373Vũ Khắc Điệp09/06/1984Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
92HNT-00102105Đào Văn Hiên08/07/1984Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
93HNT-00102106Đỗ Văn Sáu18/10/1976Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
94HNT-00102107Lê Đình Đáp19/02/1974Quản lý dự ánII
95HNT-00102108Hoàng Văn Khanh25/10/1979Thiết kế công trình công nghiệp (Thủy điện)II
Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp (Thủy điện)II
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệm và phát triển nông thônII
96HNT-00004665Nguyễn Trung Kiên22/04/1984Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNTII
97HNT-00102109Nguyễn Văn Thọ04/08/1977Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
98HNT-00038797Đinh Quang Linh14/12/1983Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNTIII
Quản lý dự ánIII
99HNT-00031085Nguyễn Ngọc Văn14/01/1965Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNTIII
100HNT-00102110Hoàng Trung Hiếu12/02/1984Quản lý dự ánIII
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNTIII
101HNT-00102111Lê Biên Hòa27/02/1986Quản lý dự ánIII
102HNT-00102112Trần Mạnh Tuân14/11/1985Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
103HNT-00102113Phạm Tô Hiệu20/07/1984Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
104HNT-00102114Đỗ Hùng Cường02/06/1964Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
105HNT-00102115Lê Hoài Nam31/08/1987Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNTII
106HNT-00046539Nguyễn Cát Huy13/04/1987Quản lý dự ánII
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNTII
107HNT-00102116Đỗ Văn Quý30/01/1990Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
108HNT-00102117Trần Viết Quang07/10/1990Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Quản lý dự ánII
109HNT-00102118Vũ Hà Tuyên01/02/1993Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
110HNT-00102119Nguyễn Văn Đông22/11/1983Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
111HNT-00102120Nguyễn Thành Chuyên12/10/1978Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
112HNT-00102121Nguyễn Quang Tiệp21/05/1984Quản lý dự ánII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
113HNT-00102122Nguyễn Quốc Toàn25/03/1992Quản lý dự ánIII
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
114HNT-00102123Đỗ Xuân Đức05/08/1977Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Quản lý dự ánII
115HNT-00102124Đỗ Hải Hân23/08/1970Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
116HNT-00102125Vũ Văn Trường08/04/1979Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Quản lý dự ánII
117HNT-00077060Nguyễn Thế Vịnh16/09/1987Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
118HNT-00082625Bùi Bá Dũng10/12/1979Quản lý dự ánIII
119HNT-00102126Lê Xuân Hưởng12/12/1981Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
120HNT-00102127Đinh Nguyễn Hoài Nam24/09/1981Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
Khảo sát địa hìnhIII
Thiết kế công trình giao thôngIII
121HNT-00102128Hoàng Văn Công02/01/1982Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
122HNT-00102129Phan Duy Hùng04/08/1979Thiết kế Cơ – Điện công trìnhII
123HNT-00067858Dương Minh Đoàn24/07/1985Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
Quản lý dự ánII
124HNT-00102130Trần Quang Vinh20/04/1984‘Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
125HNT-00102131Nguyễn Văn Như21/05/1986Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
126HNT-00102132Nguyễn Văn Quyết25/06/1989Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
127HNT-00102133Hoàng Văn Tích20/07/1989Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
128HNT-00102134Đỗ Huy Minh01/01/1983Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
129HNT-00102135Trần Thị Thu Hằng02/09/1980Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
130HNT-00102136Thiều Quang Cường17/10/1989Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
131HNT-00102137Nguyễn Viết Hiếu02/10/1989Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
132HNT-00102138Vũ Đức Du23/03/1976Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
133HNT-00102139Nguyễn Ngọc Thắng24/09/1983Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
134HNT-00102140Đặng Xuân Phong14/03/1990Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
135HNT-00102141Trần Văn Ngọc14/09/1989Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
136HNT-00102142Trần Anh Tuấn29/12/1989Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Quản lý dự ánII
137HNT-00102143Nguyễn Văn Trọng24/03/1990Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
138HNT-00011713Nguyễn Hoàng Long23/05/1988Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
139HNT-00102144Lê Minh Trường30/10/1978Khảo sát địa hìnhII
140HNT-00102145Đoàn Văn Hân11/05/1984Quản lý dự ánII
141HNT-00102146Mai Văn Vượng04/03/1983Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
142HNT-00102147Phạm Thế Hòa18/12/1989Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
143HNT-00102148Nguyễn Quang Tước05/08/1976Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
144HNT-00102149Nguyễn Văn Quảng21/06/1974Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNTII
145HNT-00073171Nguyễn Văn Hoan03/04/1991Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
146HNT-00102150Nhữ Văn Châu12/02/1985Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thôngII
147HNT-00102151Trần Văn Huy23/05/1984Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
148HNT-00102152Đoàn Thị Thanh Giác29/03/1984Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
149HNT-00102153Hán Thành Hữu06/11/1982Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
150HNT-00102154Trần Văn Hoài03/02/1991Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
151HNT-00102155Đỗ Phong Đăng06/12/1987Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thôngII
152HNT-00102156Lê Văn Sự04/02/1977Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
153HNT-00102157Phạm Trường Giang06/06/1974Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
154HNT-00102158Phùng Đình Nghiệp20/06/1970Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
155HNT-00102159Dương Xuân Long22/08/1982Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
156HNT-00102160Phạm Anh Tuấn14/08/1978Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
157HNT-00102161Ngô Đức Sửu14/12/1985Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
158HNT-00102162Nguyễn Sỹ Bắc03/08/1978Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
Quản lý dự ánII

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.
Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.
Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:
Ngọc Lan: 0941 064 900
Lan Hương: 0983 045 822
Thanh Mai: 0974 144 726
Kim Hiền: 0334 660 395
Kim Oanh: 0933 926 806