DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2022/QĐ-VACC NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2022

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 247 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00154222Button 2 Hoàng Minh Tuấn21/08/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
2HNT-00154223Võ Anh Tú21/09/1984Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nươc
3HNT-00154224Tạ Ngọc Quyền06/03/1997Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
4HNT-00154225Nguyễn Chí Công20/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
5HNT-00151588Trần Văn Thái10/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
6HNT-00003884Trần Hùng Mạnh28/01/1977Kỹ sư Kinh tế xây dựng
7HNT-00154226Lê Thiện Đức04/11/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
8HNT-00154227Đào Xuân Bắc17/11/1966Kỹ sư Kỹ thuật thi công
9HNT-00154228Trịnh Thanh Hải19/07/1997Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
10HNT-00084975Trần Văn Dự11/02/1977Kỹ sư Thủy lợi (Thủy nông – cải tạo đất); Thạc sĩ Kỹ thuật
11HNT-00154229Phan Đình Tuấn17/03/1978Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
12HNT-00015985Nguyễn Thế Sang25/06/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
13HNT-00154230Đỗ Mạnh Toàn13/05/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
14HNT-00088178Triệu Văn Nhường28/05/1991Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
15HNT-00154231Trần Đức Thiện15/10/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
16HNT-00154232Nguyễn Minh Tiệp23/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
17HNT-00154233Mai Khắc Biểu08/07/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường – Xây dựng cầu đường bộ
18HNT-00015960Nguyễn Thanh Trường26/06/1986Kỹ sư xây dựng
19HNT-00154234Phùng Văn Hòa25/03/1985Kỹ sư xây dựng
20HNT-00154235Nguyễn Xuân Thọ17/01/1989Kỹ sư Hệ thống điện
21HNT-00038526Nguyễn Văn Đạt19/05/1977Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
22HNT-00154236Phan Đình Dương29/10/1980Cao đẳng Xây dựng Cầu đường bộ
23HNT-00125176Vũ Đức Quang12/06/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
24HNT-00154237Nguyễn Lương Đức11/09/1982Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
25HNT-00030309Trần Khôi Nguyên21/02/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành xây dựng Cầu – Đường)
26HNT-00083659Trần Ngọc Hưng10/10/1974Kỹ sư xây dựng đường bộ
27HNT-00002162Nguyễn Hương Thảo03/12/1986Kỹ sư cấp thoát nước
28HNT-00154238Vũ Đức Triệu09/06/1974Kỹ sư xây dựng công trình
29HNT-00154239Bùi Việt Dũng23/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
30HNT-00154240Vũ Văn Minh20/10/1982Kỹ sư Bảo toàn an toàn đường thủy
31HNT-00154241Phạm Văn Cường28/12/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
32HNT-00154242Trần Công Đoàn02/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
33HNT-00154243Phùng Thế Tùng25/10/1980Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
34HNT-00154244Vũ Đình Chinh06/05/1978Kỹ sư hệ thống Điện
35HNT-00154245Trịnh Đức Dũng11/10/1976Kỹ sư Công trình Thủy Lợi
36HNT-00016048Trần Văn Chánh02/01/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
37HNT-00154246Nguyễn Quốc Huy06/01/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
38HNT-00154247Lê Quang Anh19/05/1997Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
39HNT-00002734Nguyễn Tiến Trung07/01/1980Kỹ sư Xây dựng Đường bộ – Xây dựng Cầu đường
40HNT-00154248Mai Xuân Hải18/09/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
41HNT-00154249Phạm Minh Sơn01/08/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
42HNT-00154250Lương Cao Trung02/12/1984Kỹ sư xây dựng công trình
43HNT-00058966Mai Duy Tuyển04/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
44HNT-00154251Đinh Văn Thắng05/03/1976Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
45HNT-00154252Thái Hoàng Giang06/10/1973Kỹ sư xây dựng cầu đường
46HNT-00154253Lê Đức Tùng10/02/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
47HNT-00154254Vũ Văn Trình06/08/1983Kỹ sư công trình Thủy lợi
48HNT-00154255Nguyễn Chí Tình20/12/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
49HNT-00154256Đỗ Mạnh Hải26/09/1984Cao đẳng Xây dựng Cầu đường
50HNT-00154257Đỗ Mạnh Hòa26/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
51HNT-00154258Nguyễn Viết Ngọc24/11/1982Kỹ sư Xây dựng Đường bộ
52HNT-00154259Phạm Tiến Dũng17/09/1990Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng
53HNT-00154260Phạm Minh Tự19/06/1967Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
54HNT-00032079Trần Bá Toàn03/03/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
55HNT-00154261Đoàn Văn Phú17/05/1980Kỹ sư ô tô – ngành Cơ khí
56HNT-00154262Nguyễn Viết Duy20/12/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình
57HNT-00154263Vi Việt Dũng22/04/1960Kỹ sư chế tạo máy – máy công cụ; Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
58HNT-00154264Từ Viết Cường19/12/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng; Cao đẳng xây dựng cầu đường bộ
59HNT-00154265Dương Trí Dũng28/03/1986Kỹ sư công nghệ nhiệt – Điện lạnh
60HNT-00154266Tăng Xuân Thuận21/10/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
61HNT-00154267Trần Lê Thanh07/01/1977Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
62HNT-00154268Vũ Anh Thư21/12/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
63HNT-00030781Đào Mạnh Hà03/03/1973Kỹ sư xây dựng – Môi trường nước, cấp thoát nước
64HNT-00154269Nguyễn Xuân Hồng13/05/1968Kỹ sư Công trình thủy
65HNT-00154270Lê Thanh Trung01/01/1986Kỹ sư Điện kỹ thuật
66HNT-00154271Trịnh Quốc Việt30/01/1990Kỹ sư Cấp thoát nước
67HNT-00007404Nguyễn Hoàng Anh Khải20/06/1988Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
68HNT-00028492Nguyễn Nho Dũng30/10/1974Kỹ sư Điện kỹ thuật
69HNT-00154272Nguyễn Viết Đức14/06/1981Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
70HNT-00070195Lê Thành Công29/08/1981Kỹ sư Công nghệ – Xây dựng dân dụng và công nghiệp
71HNT-00154273Trần Cao Đôn15/09/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
72HNT-00154274Nguyễn Huy Hoàng03/07/1982Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
73HNT-00154275Võ Quốc Hoàng08/10/1987Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
74HNT-00154276Phạm Quang Bảy18/03/1996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
75HNT-00002698Phạm Cao Tuyến30/03/1965Tiến sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ sư Kinh tế Thủy lợi
76HNT-00120407Lê Quang Toàn03/03/1988Kỹ sư công trình Thủy lợi
77HNT-00154277Hà Hồng Quang28/02/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
78HNT-00154278Nguyễn Văn Vương30/09/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ – Hệ Liên thông
79HNT-00154279Trương Minh Trí23/11/1989Kỹ thuật công trình xây dựng (ngành dân dụng công nghiệp)
80HNT-00146964Nguyễn Triết Lý08/05/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
81HNT-00154280Nguyễn Lê Phong11/01/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
82HNT-00154281Trần Thanh Hiếu Để07/10/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
83HNT-00005191Nguyễn Văn Lộc25/09/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
84HNT-00119398Trịnh Thành Nhân23/05/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
85HNT-00154282Nguyễn Đàm22/08/1981Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
86HNT-00151610Nguyễn Văn Hòa12/05/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
87HNT-00055997Thái Việt Thái19/05/1985Kỹ sư Xây dựng công trình
88HNT-00154283La Thanh Tuyền01/01/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
89HNT-00154284Nguyễn Trọng Trường15/05/1973Kỹ sư kinh tế xây dựng; Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
90HNT-00154285Trần Thanh Xoan12/11/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
91HNT-00154286Lê Ngọc Dũng09/02/1990Kỹ sư xây dựng Công trình thủy
92HNT-00143180Nguyễn Phước Toàn07/09/1971Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
93HNT-00000994Trần Thị Hồng Hà25/09/1981Thạc sỹ xây dựng Cầu hầm, Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
94HNT-00137299Lê Ly Na17/06/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
95HNT-00154287Trần Quang Thủ23/03/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
96HNT-00154288Trần Xuân Lương20/10/1982Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
97HNT-00154289Nguyễn Duy Thế10/06/1997Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
98HNT-00094417Lê Văn Tuấn11/11/1979Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
99HNT-00154290Huỳnh Nguyên Vương10/05/1984Kỹ sư xây dựng Cầu – đường
100HNT-00154291Trần Văn Phương04/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng dân dụng và Công nghiệp
101HNT-00154292Lê Xuân Anh16/05/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
102HNT-00154293Ninh Văn Tín06/10/1997Kỹ sư Kỹ thuật công trình thủy
103HNT-00154294Nguyễn Gia Quang24/04/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
104HNT-00154295Bùi Viễn Dương10/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật Điện
105HNT-00154296Đỗ Phú Thanh31/05/1978Kỹ sư Xây dựng cầu đường
106HNT-00154297Huỳnh Vĩnh Tiến15/01/1982Kỹ sư Xây dựng cầu đường
107HNT-00154298Tống Văn Lợi20/04/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
108HNT-00127437Lý Thiện07/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
109HNT-00154299Lê Mỹ Cường25/10/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
110HNT-00154300Nguyễn Văn Trung13/11/1996Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
111HNT-00154301Cáp Kim Sinh31/07/1981Kỹ sư sản xuất tự động
112HNT-00154302Bùi Văn Thành28/10/1994Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
113HNT-00154303Nguyễn Đình Hóa08/03/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
114HNT-00154304Trần Quốc Dũng12/05/1987Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh
115HNT-00154305Nguyễn Hữu Quốc16/04/1984Kỹ sư Cầu đường ngành Kỹ thuật xây dựng công trình
116HNT-00154306Võ Khắc Luận20/02/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
117HNT-00001250Nguyễn Văn Hòa30/04/1986Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
118HNT-00154307Nguyễn Văn Nghĩa15/06/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
119HNT-00154308Lê Ngọc Anh03/09/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
120HNT-00154309Nguyễn Hồ Đức Hải08/10/1984Kỹ sư Công trình thủy lợi
121HNT-00154310Bùi Khánh Toàn21/09/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
122HNT-00154311Nguyễn Quang Thuận13/07/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
123HNT-00154312Mai Xuân Thắng01/11/1992Kỹ sư xây dựng cầu đường
124HNT-00154313Đoàn Văn Công27/06/1965Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật trắc địa
125HNT-00154314Hồ Quang Vinh19/06/1971Trung học chuyên nghiệp Trắc địa công trình
126HNT-00001251Nguyễn Đức Thương06/10/1967Kỹ sư Thủy lợi – Công trình thủy lợi
127HNT-00154315Ngô Đa Kít31/01/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình; Thạc sỹ Xây dựng công trình dân dụng và công gnhiệp
128HNT-00067580Nguyễn Đức Vũ01/01/1979Kỹ sư xây dựng Cầu đường
129HNT-00154316Nguyễn Duy Vĩ24/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
130HNT-00154317Nguyễn Mậu Khuyên01/11/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
131HNT-00154318Cao Quảng Lợi20/11/1991Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường
132HNT-00152303Võ Chí Công03/11/1980Kỹ sư xây dựng cầu đương bộ
133HNT-00154319Nguyễn Văn Hùng12/11/1984Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – bản đồ
134HNT-00154320Nguyễn Đức Chiều17/11/1995Kỹ sư Kỹ thuật địa chất
135HNT-00154321Nguyễn Văn Thiết12/06/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình – Xây dựng dân dụng và công nghiệp
136HNT-00154322Hoàng Việt Cường12/02/1984Kỹ sư Xây dựng ngành Kỹ sư Kinh tế và Quản lý đô thị
137HNT-00154323Vũ Văn Khang27/11/1968Kỹ sư xây dựng ngành Cảng
138HNT-00154324Trịnh Đình Hùng08/01/1982Kỹ sư Bảo đảm an toàn đường thủy
139HNT-00154325Nguyễn Đức Thuận21/08/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
140HNT-00154326Bùi Trung Sơn12/03/1974Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
141HNT-00154327Đặng Khánh Ngọc25/10/1983Kỹ sư Bảo đảm an toàn đường thủy
142HNT-00154328Phạm Hồng Ngọc20/06/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
143HNT-00154329Lê Quý Thái27/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
144HNT-00154330Tạ Văn Hải30/11/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
145HNT-00154331Hà Xuân Quyên10/06/1978Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện
146HNT-00154332Hà Hữu Tình28/02/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
147HNT-00154333Trần Mạnh Hà08/04/1985Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Hệ thống điện
148HNT-00009184Phạm Huy Đức22/04/1985Kỹ sư xây dựng Cầu đường – Xây dựng Cầu hầm
149HNT-00154334Nguyễn Văn Thủy26/04/1984Kỹ sư xây dựng cầu hầm – Xây dựng Cầu đường
150HNT-00154335Nguyễn Thanh Lộc22/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
151HNT-00154336Trương Tấn Thái Hòa10/07/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
152HNT-00154337Hoàng Văn Đức05/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
153HNT-00154338Trương Bá Duy02/01/1976Kỹ sư Máy xây dựng và xếp dỡ – Cơ khí chuyên dùng
154HNT-00154339Trần Cao Thành04/01/1984Kỹ sư cơ khí động lực
155HNT-00154340Đặng Ngọc Bách27/02/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
156HNT-00154341Trần Văn Tuân12/12/1990Trung cấp Chuyên nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp
157HNT-00154342Phạm Thị Thúy Hà10/06/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển
158HNT-00154343Lê Duy Việt22/12/1996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
159HNT-00154344Nguyễn Danh Lưu26/01/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
160HNT-00154345Trần Đình Trang17/10/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
161HNT-00013423Chu Phú Vân01/03/1967Kỹ sư xây dựng cầu đường
162HNT-00013424Ngô Ngọc Quyết08/12/1974Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường sắt
163HNT-00013427Phạm Đình Tấn07/03/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường sắt
164HNT-00154346Nguyễn Quang Thành12/02/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
165HNT-00154347Đỗ Trọng Nhất19/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
166HNT-00154348Vũ Văn Luận24/01/1987Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng
167HNT-00154349Vương Văn Nguyên05/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
168HNT-00154350Chu Minh Thắng07/11/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
169HNT-00154351Nguyễn Ngọc Thái27/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
170HNT-00113230Nguyễn Vũ Long31/08/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
171HNT-00154352Khuất Văn Hải03/11/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
172HNT-00154353Mai Đức Bình02/10/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
173HNT-00154354Nguyễn Bá Tâm10/11/1993Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
174HNT-00154355Nguyễn Quốc Phúc17/06/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
175HNT-00154356Nguyễn Văn Vinh09/09/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt – lạnh
176HNT-00154357Đào Ngọc Nam02/12/1992Kỹ sư hệ thống điện
177HNT-00154358Hoàng Thị Quyết06/09/1992Kỹ sư cấp thoát nước
178HNT-00154359Mai Văn Tề31/12/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
179HNT-00154360Nguyễn Trung Nghĩa29/12/1993Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
180HNT-00154361Đinh Thế Hiên26/03/1983Kỹ sư địa chất thủy văn – Địa chất công trình
181HNT-00154362Tống Khánh Duy30/10/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
182HNT-00154363Trần Mạnh Đạt27/11/1989Kỹ sư cấp thoát nước
183HNT-00154364Trần Văn Quang25/06/1992Kỹ sư cấp thoát nước
184HNT-00154365Mai Văn Thuyết04/02/1980Kỹ sư xây dựng Thuỷ lợi – Thuỷ điện
185HNT-00001847Đồng Văn Lụa10/03/1959Kỹ sư thi công
186HNT-00154366Nguyễn Hữu Ngọc18/02/1978Kỹ sư xây dựng – Vật liệu và cấu kiện xây dựng
187HNT-00154367Phan Đăng Hùng27/02/1982Kỹ sư Xây dựng
188HNT-00154368Nguyễn Tất Thắng22/04/1979Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp
189HNT-00154369Nguyễn Nam Trung04/02/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
190HNT-00154370Nguyễn Công Hoan20/02/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
191HNT-00124767Phạm Hồng Kiên10/09/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
192HNT-00141380Nguyễn Văn Dũng19/05/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường – Xây dựng cầu đường bộ
193HNT-00154371Lê Duy Huy22/12/1986Kỹ sư Công trình thủy điện
194HNT-00154372Nguyễn Văn Dũng19/07/1984Kỹ sư xây dựng Cầu đường
195HNT-00154373Nguyễn Trung Liêm10/11/1968Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
196HNT-00118022Trần Tiến Tùng10/10/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
197HNT-00154374Nguyễn Anh Tuấn24/08/1970Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
198HNT-00080579Đỗ Trung Kiên19/05/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
199HNT-00154375Nguyễn Thái Hữu16/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
200HNT-00154376Lê Đình Hiếu06/08/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
201HNT-00154377Nguyễn Viết Chúc21/09/1973Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
202HNT-00154378Trần Nguyên Bình23/11/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
203HNT-00154379Phạm Ngọc Khanh04/02/1983Kỹ sư xây dựng – Kỹ thuật công trình – Xây dựng dân dụng và công nghiệp
204HNT-00072578Trương Quang Thủy18/09/1989Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
205HNT-00154380Phạm Quốc Khánh01/11/1980Kỹ sư kinh tế xây dựng
206HNT-00154381Tạ Ngọc Lương28/10/1984Kỹ sư xây dựng ngành Cấp thoát nước
207HNT-00154382Nguyễn Hồng Anh18/10/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
208HNT-00154383Phùng Minh Tuyến24/10/1982Kỹ sư Xây dựng ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng
209HNT-00154384Nguyễn Ngọc Long28/09/1986Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
210HNT-00154385Đặng Đình Đại15/08/1970Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ, Thạc sỹ kỹ thuật công trình giao thông
211HNT-00050844Đỗ Thanh Thủy12/12/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
212HNT-00154386Lê Văn Tuấn07/01/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
213HNT-00154387Phan Vũ Thanh Tùng22/05/1992Kỹ sư kỹ thuật XD – xây dựng công trình giao thông
214HNT-00154388Phùng Việt Hưng26/02/1989Kiến trúc sư kiến trúc
215HNT-00154389Đặng Trung Thành23/09/1986Kỹ sư Xây dựng cầu đường
216HNT-00154390Nguyễn Quang Nam17/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
217HNT-00152173Phùng Văn Hải12/11/1988Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
218HNT-00154391Trần Văn Khoa09/08/1986Kỹ sư Xây dựng cầu đường
219HNT-00154392Nhâm Xuân Tùng24/02/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
220HNT-00154393Đỗ Thành Công17/05/1982Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
221HNT-00154394Chu Văn Thao01/05/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
222HNT-00154395Trần Đức Chiến20/09/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
223HNT-00154396Trần Xuân Tùng06/11/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
224HNT-00154397Chu Đức Mạnh28/03/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
225HNT-00154398Nguyễn Viết Hùng02/10/1994Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
226HNT-00154399Nguyễn Đăng Ninh11/03/1996Kỹ sư Kỹ thuật điện
227HNT-00154400Nguyễn Văn Nhạ08/04/1964Trung cấp Xây lắp đường dây và trạm điện
228HNT-00046113Vũ Văn Tùng23/11/1983Cử nhân cao đẳng Thủy lợi
229HNT-00043146Nguyễn Văn Lượng28/02/1986Kỹ sư Công trình thủy lợi
230HNT-00154401Nguyễn Tiến Dũng07/03/1980Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
231HNT-00154402Nguyễn Văn Tiệp13/03/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
232HNT-00154403Đinh Cao Tường09/09/1991Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
233HNT-00154404Đoàn Văn Cường01/01/1977Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
234HNT-00154405Lê Tôn Cương02/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
235HNT-00154406Vương Tuấn Anh24/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dưng
236HNT-00154407Nguyễn Hữu Duẩn06/09/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
237HNT-00154408Phạm Văn Thùy04/10/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
238HNT-00154409Ngô Trọng Tuấn05/09/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
239HNT-00154410Đỗ Xuân Chiến30/04/1956Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
240HNT-00154411Nguyễn Văn Hiếu01/01/1984Trung cấp trắc địa
241HNT-00154412Phạm Đỗ Hải02/01/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
242HNT-00154413Đinh Văn Duy27/07/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
243HNT-00154414Bùi Xuân Sơn05/06/1997Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
244HNT-00143734Lưu Thị Thêu09/03/1981Kỹ sư Kinh tế xây dựng
245HNT-00133993Võ Xuân Thái10/05/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
246HNT-00154415Trần Thanh Hiền01/01/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
247HNT-00154416Nguyễn Gia Chinh09/04/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội