DANH SÁCH CÁ CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 1 THI NGÀY 06/06/2019 và 08/06/2019

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 6/06/2019 và 08/06/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát xây dựng cho 62 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

 

STT

 

Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
 

 

 

1

Vũ Quang Dư 1981 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00062852
 

 

 

2

Phùng Đăng Thọ 1978 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00062853
 

 

3

Nguyễn Thanh Tùng 1976 Kỹ sư xây dựng HNT-00062854
 

 

 

4

Nguyễn Đình Tài 1973 Kỹ sư xây dựng HNT-00062855
 

 

 

5

Đào Ngọc Khánh 1974 Kỹ sư xây dựng HNT-00062856
 

 

 

6

Đỗ Nhật Chiêu 1968 Kỹ sư xây dựng HNT-00062857

 

 

 

 

7

Phùng Văn Hùng 1990 Kỹ sư xây dựng HNT-00062858
 

 

 

8

Nguyễn Trung Huy 1979 Kỹ sư xây dựng HNT-00062859
 

 

 

9

An Đình Thành 1983 Kỹ sư công trình HNT-00062860
 

 

 

10

Trần Ngọc Anh 1976 Xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00062861
 

 

11

Mầu Hồng Hợp 1989 Kỹ thuật xây dựng HNT-00062862
 

 

12

Lê Đức Hay 1979 Kỹ sư xây dựng HNT-00062863
 

 

13

Đoàn Văn Lịch 1991 Kỹ sư xây dựng HNT-00062864
 

 

14

Trần Văn Bách 1986 Kỹ sư xây dựng HNT-00062865
 

 

15

Phan Quang Trưởng 1991 Kỹ sư kỹ thuật công trình Giao thông HNT-00062866
 

 

 

16

Lê Thế Thảo 1978 Kỹ sư kỹ thuật công trình Giao thông HNT-00062867
 

 

17

Nguyễn Minh Đức 1990 Kỹ sư dân dụng và công nghiệp HNT-00062868
 

 

18

Đinh Thế Phong 1992 Kỹ sư xây dựng công trình biển – dầu khí HNT-00062869
 

 

19

Lưu Trọng Vĩnh 1980 Kỹ sư công trình thủy HNT-00062870
 

 

20

Ngô Tiến Thành 1968 Kỹ sư công trình thủy HNT-00062871
 

 

21

Nguyễn Anh Tuấn 1981 Kỹ sư Điện tử tin học HNT-00062872
 

 

22

Phạm Trọng Bằng 1979 Kỹ sư xây dựng HNT-00062873
 

 

23

Hoàng Đức Huy 1981 Kỹ sư xây dựng HNT-00062874
 

 

 

 

24

Nguyễn Viết Ban 1987 Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00062875
 

 

 

 

 

25

Mai Đại Dương 1985 Xây dựng cầu đường HNT-00062876
 

 

 

 

 

26

Đinh Văn Lê Duy 1983 Xây dựng thủy lợi, thủy điện HNT-00062877
 

 

 

27

Nguyễn Bảo Trung 1989 Xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00062878
 

28

Hồ Đức Trí 1986 Kỹ thuật đô thị HNT-00062879
 

 

29

Trần Văn Tuấn 1983 Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp HNT-00062880
 

30

Bùi Thị Lường 1977 KS thủy lợi HNT-00062881
 

 

31

Nguyễn Tiến Nam 1981 kỹ sư cầu đường bộ HNT-00062882
 

 

32

Lê Thành Công 1989 Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00062883
 

 

33

Đào Mạnh Hùng 1989 Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00062884
 

 

34

Đặng Thế Nghiệp 1985 Công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-00062885
 

 

35

Nguyễn Lương Lệ Khánh 1983 Quản lý tài nguyên nước HNT-00062886
 

 

36

Trịnh Thị Thúy Hồi 1982 Kỹ sư Thủy Lợi HNT-00062887
 

 

37

Nguyễn Thái Hiệp 1977 Đại học giao thông vận tải HNT-00062888
 

38

Nguyễn Văn Sơn 1980 Đại học Thủy lợi HNT-00062889
 

 

39

Trịnh Minh Thắng 1988 Đại học Thủy lợi HNT-00062890
 

 

40

Phạm Đức Lâm 1983 Kỹ sư thủy lợi HNT-00062891
 

 

41

Phạm Trung Nam 1979 Kỹ sư thủy lợi HNT-00062892
 

 

42

Nguyễn Tuấn Anh 1986 Kỹ sư kinh tế xây dựng HNT-00062893
 

 

43

Nguyễn Minh Điệp 1990 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông HNT-00062894
 

 

 

44

Bùi Quang Dũng 1969 Xây dựng đường ô tô HNT-00062895
 

 

45

Lê Linh Chi 1981 Xây dựng công trình thủy HNT-00062896
 

 

46

Vũ Mạnh Hùng 1982 Xây dựng công trình thủy HNT-00062897
 

 

47

Nguyễn Văn Duy 1988 Thủy văn- môi trường HNT-00062898
 

 

48

 

Đồng Xuân Huy 1981 Kỹ sư thủy lợi HNT-00062899
 

 

49

Bùi Đức Lương 1981 Công trình thủy lợi HNT-00062900
 

 

50

Phạm Hoàng Lan 1984 Kỹ thuật tài nguyên nước HNT-00062901
 

51

Phạm Công Đức 1987 Xây dựng Cầu – Đường HNT-00062902
 

 

52

Đào Vinh Quang 1983 Kiến trúc xây dựng HNT-00062903
 

 

53

Đào Thanh Tú 1981 Kỹ sư kinh tế xây dựng HNT-00043810
 

 

54

Đặng Hiền Lương 1983 Tin học xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00043808
 

 

55

Nguyễn Thanh Khiết 1974 Công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-00043814
 

 

56

Lê Đức Lương 1977 Công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-000438113
 

 

 

57

Nguyễn Ngọc Tuyến 1980 Công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-00043807
 

 

 

 

58

Doãn Văn Tỉnh 1983 Xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00043815
 

 

 

59

Phạm Huy Khải 1982 Kỹ sư Thủy Lợi HNT-00043809
 

 

 

60

Lã Quang Trung 1985 Kỹ sư Dân dụng công nghiêp HNT-00043811
 

 

61

Nguyễn Quốc Trung 1981 Kỹ sư cầu đường HNT-00043812
 

62

Lê Hạnh Chi 1979 Công nghệ và môi trường HNT-00062904

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Ngọc Lan: 0941 064 900

Thanh Mai: 0974 144 726

Kim Hiền: 0334 660 395

Hồng Nhung: 094 804 6668