Triển khai Quyết định số 680/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về công nhận Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam có đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động động xây dựng cho tổ chức.

Ngày 18/10/2022, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (viết tắt là Hiệp hội) đã họp phiên đầu tiên để góp ý kiến về Quy chế và hướng dẫn thực hiện xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động động xây dựng cho tổ chức. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến sát thực về các tiêu chí đánh giá để tài liệu hướng dẫn hoàn thiện sát với thực tế hơn.Tại cuộc họp, Hiệp hội đã thông qua Quyết định thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động động xây dựng cho tổ chức. Hội đồng có 10 thành viên:

Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng,

Ông Dương Văn Cận – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký – Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó TGĐ Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn  – Phó Chủ tịch Hội đồng