DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/QĐ-VACC NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 434 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00108000Vũ Hoàng21/03/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
2HNT-00111772Bùi Minh Đức09/05/1979Kỹ sư thủy lợi
3HNT-00111773Dương Văn Kiên06/08/1985Kỹ sư công trình thủy lợi
4HNT-00111774Lê Huy Tuyến17/05/1979Kỹ sư xây dụng cầu đường
5HNT-00111775Đặng Quang Huy04/08/1988Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
6HNT-00111776Khúc Chí Thường24/05/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
7HNT-00111777Nguyễn Thế Trung13/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
8HNT-00111778Nguyễn Cẩm Dinh21/04/1982Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
9HNT-00111779Phan Trung Tín10/07/1988Kỹ thuật công trình
10HNT-00111780Đào Văn Toàn09/09/1988Kỹ sư kỹ thuật Hạ tầng đô thị
11HNT-00111781Đinh Hoàng Nguyên23/01/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
12HNT-00111782Đinh Thanh Chính14/01/1983Kỹ sư Xây dựng
13HNT-00019732Lê Ngọc Thanh30/11/1981Kỹ sư xây dựng Cầu đường
14HNT-00111783Trần Mạnh Cường14/04/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
15HNT-00007627Lương Văn Sáu30/10/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
16HNT-00111784Nguyễn Quang Thiệp18/04/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
17HNT-00111785Đinh Văn Hải28/04/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
18HNT-00111786Phạm Tuấn Dũng05/10/1982Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
19HNT-00111787Lê Hữu Duyên08/01/1980Kỹ sư thủy lợi
20HNT-00111788Lê Đình Đảm10/04/1980Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
21HNT-00111789Nguyễn Công Thành04/10/1982Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
22HNT-00111790Dương Ngọc Cảnh21/01/1992Kỹ sư Hệ thống điện
23HNT-00111791Văn Trọng Tiệp18/01/1992Kỹ sư Hệ thống điện
24HNT-00005888Nguyễn Mạnh Cường31/12/1980Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
25HNT-00111792Hồ Toàn Thắng25/07/1975Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
26HNT-00111793Đoàn Duy Trinh10/09/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
27HNT-00088654Phạm Hồng Thắng13/03/1984Kỹ sư công trình Thủy lợi
28HNT-00111794Lê Đức Thạch01/07/1986Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí
29HNT-00111795Ngô Cao Cường03/05/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
30HNT-00111796Lê Doãn Quang Minh12/11/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
31HNT-00111797Trần Hữu Soạn29/05/1980Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ
32HNT-00111798Lưu Văn Minh12/12/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
33HNT-00111799Nguyễn Sỹ Hùng27/01/1980Kỹ sư xây dựng công trình Biển – Dầu khí
34HNT-00111800Nguyễn Bá Sen20/11/1981Kỹ sư công trình Thủy Lợi
35HNT-00111801Trần Ngọc Phúc22/02/1987Kỹ sư xây dựng cầu -đường
36HNT-00111802Trần Hải Đăng21/11/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
37HNT-00111803Đặng Quang Tuấn15/07/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
38HNT-00111804Nguyễn Minh Sơn15/10/1961Kỹ sư xây dựng cầu đường
39HNT-00111805Lương Minh Ngọc28/07/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
40HNT-00111806Trần Mạnh Đức13/11/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
41HNT-00108860Nguyễn Văn Quang30/01/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
42HNT-00072348Hà Trung Kiên27/07/1980Kỹ sư điện khí hóa Xí nghiệp mỏ và dầu khí
43HNT-00111807Trần Ngọc Thanh20/10/1994Cao đẳng nghề Hệ thống điện
44HNT-00111808Hoàng Minh Quang29/04/1992Kỹ sư kỹ thuật địa chất
45HNT-00111809Nguyễn Duy Kiên26/05/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
46HNT-00049801Mai Ngọc Chung02/11/1984Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
47HNT-00111810Nguyễn Tiến Khương20/12/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
48HNT-00111811Giang Thư15/11/1977Kỹ sư công trình thủy lợi
49HNT-00111812Trần Bảo Nghĩa04/09/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
50HNT-00049655Đỗ Nhất Linh04/07/1980Kỹ sư Xây dựng dân dụng, công nghiệp
51HNT-00111813Nguyễn Việt Huy07/11/1980Kỹ sư điện, điện tử
52HNT-00111814Nguyễn Đình Tùng17/03/1985Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
53HNT-00111815Trần Văn Điệp08/02/1988Kỹ sư Xây dựng cầu đường
54HNT-00055763Dương Hữu Danh24/02/1977Kỹ sư xây dựng Cầu đường
55HNT-00028148Lương Văn Kim09/02/1975Kỹ sư Xây dựng công trình
56HNT-00111816Nguyễn Cát Âu06/03/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
57HNT-00111597Nguyễn Minh Việt18/07/1973Kỹ sư Công trình thủy lợi
58HNT-00111599Trần Thị Hương10/10/1979Kỹ sư thủy nông cải tạo đất
59HNT-00111600Tạ Tuấn Anh22/12/1975Kỹ sư Thủy nông cải tạo đất
60HNT-00111601Nguyễn Đắc Khánh20/11/1977Kỹ sư công trình thủy lợi
61HNT-00111602Nghiêm Xuân Hùng29/11/1975Kỹ sư công trình thủy lợi
62HNT-00111603Nguyễn Thị Thùy Dương19/10/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình dây dựng
63HNT-00042350Phạm Anh Tuấn06/03/1983Thạc sỹ quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
64HNT-00086347Nguyễn Trọng Long29/04/1976Kỹ sư công trình thủy lợi
65HNT-00111604Lê Việt Nam05/07/1978Kỹ sư thuỷ lợi
66HNT-00111817Bùi Huy Hiếu24/10/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
67HNT-00111818Đào Văn Khương11/05/1974Kỹ sư thủy nông cải tạo đất
68HNT-00102101Đinh Quang Trung30/06/1987Kỹ sư xây dựng đường Ô tô và Sân bay
69HNT-00111819Nguyễn Ngọc Minh08/05/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
70HNT-00111820Đỗ Quang Phan26/06/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
71HNT-00111821Vương Khả Tú11/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
72HNT-00111822Trần Phong04/11/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
73HNT-00043658Phan Quốc Hùng13/03/1966Kỹ sư công trình thủy
74HNT-00111823Phạm Văn Hữu20/09/1985Kỹ sư xây dựng công trình thủy
75HNT-00111824Ngô Hải Vân24/10/1982Kỹ sư xây dựng công trình thủy
76HNT-00111825Ngô Xuân Đàn01/10/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
77HNT-00111826Đoàn Văn Lâm04/05/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường
78HNT-00111827Ngô Trung Đông09/07/1970Kỹ sư xây dựng cầu đường
79HNT-00111828Phạm Văn Khôi23/04/1990Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
80HNT-00111829Phạm Văn Lương20/08/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
81HNT-00111830Vũ Văn Hiệp01/03/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
82HNT-00111831Trịnh Tiến Thường21/06/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
83HNT-00111832Lương Văn Hương17/03/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
84HNT-00111833Hồ Văn Thảo10/09/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
85HNT-00011698Hà Văn Thái21/05/1987Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ
86HNT-00107439Đinh Quang Tùng26/01/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
87HNT-00111834Trương Trần Minh12/02/1993Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng
88HNT-00111835Trần Trí Long20/10/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
89HNT-00111836Nguyễn Văn Đặng22/08/1983Kỹ sư xây dựng đường bộ
90HNT-00111837Nguyễn Văn Sơn02/09/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
91HNT-00111838Nguyễn Ngọc Cung09/10/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
92HNT-00111839Nguyễn Xuân Phong18/11/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
93HNT-00111840Trần Xuân Quyền18/10/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
94HNT-00111841Nguyễn Trường Thái06/08/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
95HNT-00111842Vũ Văn Vinh09/09/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
96HNT-00111843Đàm Hữu Vũ17/05/1986Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
97HNT-00111844Thân Năng Thi10/11/1986Kỹ sư Xây dựng
98HNT-00111845Đặng Thanh Giang20/12/1979Thạc sỹ kỹ thuật hạ tầng đô thị
99HNT-00111846Bùi Văn Đạt02/04/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
100HNT-00111847Cao Văn Nam11/12/1990Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
101HNT-00111848Vũ Thái Hà08/07/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
102HNT-00111849Phạm Ngọc Anh08/10/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
103HNT-00111850Đinh Văn Phường18/11/1990Kỹ sư Cấp Thoát Nước
104HNT-00111851Bùi Văn Hải22/11/1974Kỹ sư xây dựng Cầu đường
105HNT-00101208Nguyễn Văn Thái29/04/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
106HNT-00111852Đào Ngọc Hùng16/05/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
107HNT-00111853Hoàng Linh10/02/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
108HNT-00111854Nguyễn Công Đoàn26/11/1995Kỹ sư cấp thoát nước
109HNT-00111855Hoàng Văn Bình02/07/1961Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
110HNT-00111856Phạm Ngọc Tuyển01/04/1974Kỹ sư xây dựng
111HNT-00111857Nguyễn Văn Tuấn22/02/1981Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện
112HNT-00111858Trần Quang Hưng05/10/1985Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
113HNT-00111859Lê Anh Hải25/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
114HNT-00111860Nguyễn Quốc Hùng02/02/1987Kỹ sư Kỹ thuật CTXD – Xây dựng DD&CN
115HNT-00111861Phạm Mạnh Cường26/04/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
116HNT-00111862Nguyễn Văn Thuyên06/12/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
117HNT-00111863Đỗ Thái Hòa16/06/1977Kỹ sư thủy lợi
118HNT-00088913Ngô Thị Thúy12/08/1994Kỹ sư Kinh tế Xây dựng.
119HNT-00111864Trần Văn Lý15/03/1992Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
120HNT-00111865Lê Minh Đức19/05/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
121HNT-00111866Nguyễn Tiến Dũng02/06/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
122HNT-00111867Nguyễn Văn Vũ17/08/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
123HNT-00111868Nguyễn Như Thanh15/12/1990Kỹ sư xây dựng cầu – đường
124HNT-00111869Vũ Viết Huân25/09/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
125HNT-00076596Lê Văn Cường16/08/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
126HNT-00081252Đoàn Mạnh Tường05/06/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
127HNT-00111870Trần Anh Văn24/03/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
128HNT-00111871Nguyễn Văn Bình24/01/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
129HNT-00104460Hoàng Văn Thắng03/10/1984Kỹ sư môi trường Đô thị và Khu công nghiệp
130HNT-00111872Nguyễn Văn Huy23/02/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
131HNT-00111873Phùng Văn Tân15/12/1993Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
132HNT-00017023Đoàn Danh Cường20/02/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
133HNT-00111874Nguyễn Thành Long26/07/1984Kỹ sư địa chất công trình-ĐKT
134HNT-00085946Nguyễn Văn Vượng29/09/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
135HNT-00111875Nguyễn Văn Thuyên03/06/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
136HNT-00111876Lương Ngọc Khương29/01/1976Kỹ sư hệ thống điện
137HNT-00111877Phạm Ngọc Hùng13/01/1983Kỹ sư hệ thống điện
138HNT-00111878Vũ Quý Dũng19/04/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
139HNT-00111879Đặng Thanh Tùng10/08/1979Kỹ sư tin học quản lý
140HNT-00111880Trần Hùng Nghiêm15/01/1969Kỹ sư công nghệ thông tin
141HNT-00111881Trần Quang Hiển20/06/1983Kỹ sư kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
142HNT-00111882Đỗ Thanh Tuấn06/01/1985Kỹ sư Xây dựng công trình
143HNT-00111883Đỗ Văn Cương03/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển
144HNT-00111884Chu Đức Sơn04/12/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
145HNT-00111885Vũ Thị Nguyệt Ánh25/12/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
146HNT-00111886Đào Cư Thuần25/02/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
147HNT-00111887Trần Hữu Tuyên27/01/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
148HNT-00111888Đào Cư Vượng08/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
149HNT-00111889Nguyễn Đức Minh10/07/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
150HNT-00111890Nguyễn Mạnh Thắng03/05/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
151HNT-00111891Nguyễn Huy Tuấn20/11/1990Kỹ sư dân dụng và công nghiệp
152HNT-00111892Vũ Quốc Toản21/07/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
153HNT-00082400Nguyễn Văn Đạt10/02/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
154HNT-00053590Đỗ Minh Công06/09/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
155HNT-00111893Nguyễn Duy Hiếu19/02/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
156HNT-00111894Nguyễn Sơn Hà06/04/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
157HNT-00111895Bùi Hữu Trung25/06/1992Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
158HNT-00111896Nguyễn Văn Thành27/08/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
159HNT-00111897Phạm Hồng Văn16/10/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
160HNT-00111898Phí Mạnh Quang26/09/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
161HNT-00111899Vũ Quang Diệu05/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – bản đồ
162HNT-00111900Vũ Văn Quyết03/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
163HNT-00057529Hoàng Thành11/05/1986Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện
164HNT-00111901Phạm Hữu Chính02/04/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
165HNT-00111902Trịnh Văn Minh10/10/1982Khảo sát địa hình
166HNT-00111903Cấn Trung Hiếu29/06/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
167HNT-00111904Bùi Đình Tuân17/09/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
168HNT-00111905Vũ Hải Thanh15/01/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
169HNT-00111906Lê Đình Hiền26/11/1986Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
170HNT-00111907Nguyễn Đức Hiến07/06/1976Cao đẳng – cầu đường sắt bộ
171HNT-00111908Nguyễn Quốc Tuấn14/09/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
172HNT-00111909Nguyễn Văn Chinh27/05/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
173HNT-00111910Phạm Văn Công20/10/1988Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ
174HNT-00111911Ngô Tuấn Đại22/05/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình cầu đường
175HNT-00111912Triệu Đức Hiếu16/05/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình cầu đường
176HNT-00111913Phùng Trung Kiên05/10/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
177HNT-00111914Nguyễn Văn Hiếu17/09/1990Kỹ sư xây dựng công trình thủy
178HNT-00111915Dương Văn Lợi26/05/1981Kỹ sư hệ thống điện
179HNT-00111916Bùi Văn Phương30/01/1978Kỹ sư hệ thống điện
180HNT-00111917Trần Quang Trường04/05/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
181HNT-00032838Trần Minh Kiến01/10/1956Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
182HNT-00111918Ngô Đình Hòa22/01/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
183HNT-00111919Trần Minh Kỳ13/06/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
184HNT-00111920Đỗ Trần Quốc Tuấn30/05/1992Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn
185HNT-00111921Nguyễn Ngọc Quý09/09/1978Kỹ sư cơ khí
186HNT-00111922Phùng Đức Hiếu20/11/1989Kiến Trúc Sư
187HNT-00063597Dương Mạnh Tuấn28/11/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
188HNT-00111923Cao Văn Thông19/07/1986Kỹ sư xây dựng
189HNT-00111924Trần Văn Thành17/09/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
190HNT-00111925Lê Anh Dũng17/05/1989Kỹ sư cấp thoát nước
191HNT-00111926Lại Hải Đăng17/11/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệp
192HNT-00111927Phan Văn Công16/03/1993Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
193HNT-00111928Bùi Tiến Long29/06/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
194HNT-00111929Nguyễn Hữu Cường01/05/1980Kỹ sư Công trình thủy
195HNT-00111930Ngô Thị Kim Liên24/03/1974Kỹ sư Công trình thủy
196HNT-00111635Hoàng Mạnh Điệp03/08/1980Kỹ sư kinh tế xây dựng
197HNT-00111636Nguyễn Văn Thơi01/08/1970Kỹ sư cơ khí Nông nghiệp
198HNT-00111637Ngô Trí Chung11/02/1983Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước) thủy lợi
199HNT-00105091Nguyễn Đức Mạnh08/11/1979Kỹ sư cơ khí
200HNT-00111638Vũ Quốc Việt05/08/1982Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
201HNT-00111639Nguyễn Ngọc Anh15/06/1984Kỹ sư máy và thiết bị công nghệ hóa chất, dầu khí
202HNT-00111931Lê Ngọc Hòa07/03/1988Kỹ sư máy và thiết bị công nghiệp hóa chất – dầu khí
203HNT-00111932Hoàng Vũ22/08/1987Kỹ sư Xây Dựng
204HNT-00111933Lê Anh Tuấn28/06/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
205HNT-00111934Đỗ Đăng Hải23/12/1975Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
206HNT-00111935Nguyễn Bình Minh19/05/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
207HNT-00111936Lê Văn Thịnh14/10/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
208HNT-00111937Đỗ Cai Thủy01/09/1978Kỹ sư điều khiển tự động
209HNT-00111938Nguyễn Thành Luân12/10/1989Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử
210HNT-00111939Đặng Ngọc Dương12/11/1989Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
211HNT-00111940Nguyễn Văn Hà05/10/1994Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
212HNT-00111941Nguyễn Văn Hiệp10/11/1992Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
213HNT-00111942Nguyễn Hoàng Long12/04/1982Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
214HNT-00111943Nguyễn Ngọc Chung21/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
215HNT-00111944Trần Văn Đề25/05/1990Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
216HNT-00111945Lê Văn Thanh08/02/1978Cử nhân cao đẳng xây dựng Cầu đường bộ
217HNT-00073169Đỗ Hồng Hà03/05/1986Kỹ sư công trình xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệp
218HNT-00111946Vũ Văn Huynh11/11/1983Kỹ sư Xây dựng
219HNT-00111947Đào Xuân Thu28/10/1975Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
220HNT-00111948Đinh Quang Hưng13/08/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
221HNT-00046432Nguyễn Đức Quân27/02/1990Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
222HNT-00111949Tô Xuân Hòa27/12/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
223HNT-00111950Nguyễn Phương Tâm08/06/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
224HNT-00012561Dương Văn Viện16/04/1977Kỹ sư công trình thủy lợi
225HNT-00111640Trương Bá Thìn03/05/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
226HNT-00111951Vũ Công Tuân11/06/1980Kỹ sư Công trình Thủy lợi
227HNT-00111952Nguyễn Kim Hoàng24/03/1977Kỹ sư Điều khiển tự động
228HNT-00111953Nguyễn Văn Nhất10/02/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
229HNT-00111954Nguyễn Viết Lượng20/09/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
230HNT-00111646Nguyễn Minh Trực06/05/1987Kỹ sư Công trình thủy điện
231HNT-00111645Nguyễn Thành Ngạn23/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
232HNT-00111955Lê Thành Vinh20/02/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
233HNT-00111956Nguyễn Văn Sỹ26/02/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
234HNT-00111957Nguyễn Minh Truyết01/12/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
235HNT-00111958Trần Trung Quân27/10/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
236HNT-00111959Trịnh Anh Tuấn24/12/1981Kỹ sư Công trình Nông thôn
237HNT-00111960Lê Hồng Tuyến07/06/1985Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
238HNT-00111961Đào Duy Văn13/03/1989Kỹ sư công trình xây dựng dân dụng
239HNT-00111962Phan Văn Hoài08/03/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
240HNT-00111963Nguyễn Thoàn05/01/1967Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
241HNT-00111964Mai Văn Huy04/03/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
242HNT-00111965Hoàng Liên Sơn17/07/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
243HNT-00111966Phạm Văn Quyền16/01/1976Kỹ sư Kỹ thuật công trình
244HNT-00111967Phạm Hồng Sơn12/02/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình
245HNT-00111968Trần Võ Trung05/03/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
246HNT-00111969Phạm Thái Bình03/10/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
247HNT-00111970Trần Minh Triệu04/02/1992Kỹ sư xây dựng công nghiệp và dân dụng
248HNT-00106602Đậu Xuân Thành23/08/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
249HNT-00111971Nguyễn Hải Đăng15/04/1992Kỹ sư xây dựng cầu đường
250HNT-00111972Hoàng Văn Kiên25/09/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình
251HNT-00111973Lê Tiến Hoàng01/01/1991Kỹ sư Công nghiệp
252HNT-00111974Nguyễn Minh Tình04/03/1982Kỹ sư xây dựng cầu – đường
253HNT-00111975Huỳnh Thanh Tịnh20/10/1984Kỹ sư xây dựng (Dân dụng & Công nghiệp)
254HNT-00111976Trương Khánh Thiện16/10/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
255HNT-00111977Tạ Quang Vang20/05/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
256HNT-00111978Phan Công Linh12/08/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
257HNT-00111979Vũ Trọng Tuấn10/02/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
258HNT-00080731Phạm Đức Lộc15/07/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
259HNT-00111980Trần Bá Hà29/12/1976Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
260HNT-00111311Nguyễn Liêm Chính27/11/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
261HNT-00103371Phùng Xuân Linh25/09/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
262HNT-00111981Lê Minh Hải14/12/1983Kỹ sư xây dựng công trình thủy
263HNT-00111982Trần Văn Toàn25/12/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
264HNT-00111983Đào Văn Nhu23/06/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
265HNT-00111984Lương Ngọc Vương18/08/1991Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
266HNT-00106944Võ Tấn Dương20/09/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
267HNT-00106922Phan Văn Thắng25/07/1989Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
268HNT-00111985Trần Viết Biển17/09/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
269HNT-00111986Lê Thanh Phong18/05/1992Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
270HNT-00111987Nguyễn Trần Trọng Nghĩa06/10/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công trình
271HNT-00111988Dương Song Thao15/12/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
272HNT-00111989Vương Văn Vũ23/05/1982Kỹ sư xây dựng
273HNT-00111990Đào Danh Nhân13/07/1973Kỹ sư xây dựng cầu đường
274HNT-00111991Nguyễn Trọng Song24/07/1989Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
275HNT-00111992Hồ Văn Thìn19/06/1988Kỹ sư công nghệ nhiệt – điện lạnh
276HNT-00106951Chu Quốc Quân22/05/1984Kỹ sư điện, điện tử
277HNT-00106950Lưu Đình Ký14/09/1989Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
278HNT-00106948Trần Minh Tình07/03/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
279HNT-00033899Đới Hùng Cường23/11/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
280HNT-00111993Võ Thanh Tòng18/04/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
281HNT-00111994Đặng Văn Viên15/06/1977Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
282HNT-00023496Nguyễn Hữu Linh15/07/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
283HNT-00111995Hà Đức Thiện06/04/1984Kỹ sư xây dựng Cầu -đường
284HNT-00009276Phạm Hoàng Trí27/05/1985Kỹ sư xây dựng
285HNT-00003826Trần Ngọc Khánh26/02/1979Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
286HNT-00111996Lê Đình Dũng20/01/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
287HNT-00077084Nguyễn Đức Anh20/05/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
288HNT-00111997Nguyễn Danh Huy22/04/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
289HNT-00111998Đỗ Quang Tưởng22/01/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
290HNT-00111999Lê Văn Kiếm17/06/1982Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
291HNT-00112000Hồ Minh Vỹ20/04/1980Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ
292HNT-00112001Nguyễn Quang Trưởng10/11/1985Kỹ sư thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
293HNT-00112002Võ Ngọc Tuấn05/09/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
294HNT-00112003Hồ Sỹ Đức27/11/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
295HNT-00112004Võ Văn Tới10/01/1989Kỹ sư Kỹ thuật Điện
296HNT-00112005Hồ Anh Lễ27/11/1980Kỹ sư điện khí hóa & cung cấp điện
297HNT-00112006Lê Hoàng Nam25/10/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
298HNT-00087561Lý Duy Linh07/03/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
299HNT-00112007Phạm Hồng Thái18/08/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
300HNT-00087560Đặng Minh Quân11/06/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
301HNT-00112008Nguyễn Thanh Thế Năng01/09/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
302HNT-00112009Đặng Văn Du02/03/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng giao thông
303HNT-00040516Dương Minh Thông14/09/1987Kỹ sưKkỹ thuật xây dựng
304HNT-00112010Hồ Thành Minh21/01/1988Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
305HNT-00112011Nguyễn Võ Tường Đức01/08/1983Kỹ sư kỹ thuật Điện – Điện tử
306HNT-00112012Nguyễn Quốc Đạt04/12/1985Cử nhân cao đẳng Kỹ thuật điện
307HNT-00112013Đặng Hữu Lợi27/05/1976Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
308HNT-00112014Nguyễn Đặng Minh Tú05/12/1979Kỹ sư Công nghiệp
309HNT-00112015Nguyễn Đình Tân11/07/1963Kỹ sư kỹ thuật công trình
310HNT-00112016Nguyễn Trọng Tiến25/11/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
311HNT-00112017Nguyễn Văn Tiến20/03/1991Kỹ sư Công nghệ điện tử, truyền thông
312HNT-00112018Phan Công Thắng20/10/1985Kỹ sư công nghệ Nhiệt – Lạnh
313HNT-00112019Trần Văn Trung13/01/1984Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
314HNT-00112020Trần Văn Võ20/11/1970Kỹ sư kỹ thuật công trình
315HNT-00112021Nguyễn Trọng Nghĩa13/07/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
316HNT-00112022Nguyễn Cao Trí12/08/1992Kỹ sư xây dựng cầu đường
317HNT-00112023Trần Văn Ánh01/01/1989Cao đẳngcông nghệ kỹ thuật xây dựng
318HNT-00112024Mai Huy An25/06/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
319HNT-00112025Bùi Quốc Phương20/07/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
320HNT-00112026Nguyễn Quang Thanh10/07/1982Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
321HNT-00041738Nguyễn Tấn Vân10/11/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
322HNT-00112027Phạm Quốc Duy20/07/1981Kỹ sư Điện khí hóa & cung cấp điện
323HNT-00112028Trần Thanh Phương27/02/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
324HNT-00112029Nguyễn Trường Thành01/05/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Nhiệt – Lạnh
325HNT-00112030Võ Anh Tuấn10/06/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
326HNT-00112031Nguyễn Văn Thành03/02/1973Kỹ sư cầu đường
327HNT-00112032Diệp Minh Hiền24/03/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình
328HNT-00112033Nguyễn Ngọc Quang07/06/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
329HNT-00112034Lê Thiên Phước23/06/1981Kỹ sư Kỹ thuật công trình
330HNT-00097394Bùi Đức Huy03/06/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
331HNT-00112035Đặng Minh Cường26/08/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
332HNT-00059514Nguyễn An Thông01/07/1980Kỹ sự xây dựng Cầu – Đường
333HNT-00112036Nguyễn Quang Minh22/09/1983Kỹ sự xây dựng cầu đường
334HNT-00059506Trương Thành Tân21/11/1982Kỹ sự xây dựng cầu đường
335HNT-00112037Võ Vũ Trung11/01/1976Kỹ sư xây dựng cầu – đường
336HNT-00087245Nguyễn Thái Nhật Hưng07/08/1993Kỹ sư kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
337HNT-00112038Nguyễn Xuân Nguyên15/09/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
338HNT-00099684Nguyễn Văn Cường10/01/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
339HNT-00095324Trần Văn Hiếu28/07/1987Cao đẳng Cấp thoát nước & Môi trường
340HNT-00112039Ngô Sơn Trường13/02/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
341HNT-00112040Phạm Minh Hùng03/02/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
342HNT-00112041Đặng Ngọc Hòa22/12/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
343HNT-00112042Lê Văn Nam15/04/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
344HNT-00011008Phạm Văn Sáng03/11/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
345HNT-00112043Trương Lê Sang28/02/1991Kỹ sư kỹ thuật cơ – điện tử
346HNT-00003448Phạm Trọng Kiền20/11/1977Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
347HNT-00112044Trần Triệu Bách28/02/1968Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
348HNT-00112045Nguyễn Thế Linh16/02/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
349HNT-00112046Phan Tấn Phát24/08/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
350HNT-00112047Nguyễn Vũ Trường17/10/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
351HNT-00111641Nguyễn Văn Linh29/11/1992Kỹ sư Kỹ thuật điện – điện tử
352HNT-00111642Nguyễn Thế Tuấn Anh27/03/1973Kỹ sư Điện – Điện tử
353HNT-00112048Nguyễn Văn Nhật Bình19/05/1981Kỹ sư Xây dựng cầu đường
354HNT-00112049Nguyễn Thành Tuấn11/11/1992Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
355HNT-00112050Đặng Thúy Anh21/05/1977Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
356HNT-00086122Vũ Mạnh Tiến12/03/1988Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
357HNT-00112051Lâm Bách Chiến20/05/1987Kỹ sư Xây dựng (Trắc Địa)
358HNT-00112052Đoàn Đức Thiện05/03/1975Kỹ sư Trắc địa
359HNT-00112053Nguyễn Tấn Tâm02/04/1988Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
360HNT-00112054Hoàng Thái Sơn12/09/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
361HNT-00112055Trần Ngọc Điền30/08/1979Cử nhân Cao Đẳng Cơ điện
362HNT-00112056Biện Văn Toàn12/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật Điện, điện tử
363HNT-00112057Đoàn Quốc Tuấn10/06/1979Kỹ sư xây dựng Dân dụng công nghiệp
364HNT-00112058Nguyễn Xuân Hòa07/10/1981Kỹ sư xây dựng Dân dụng công nghiệp
365HNT-00112059Hoàng Minh Tuyên04/08/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
366HNT-00112060Vũ Trọng Úy21/01/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
367HNT-00112061Nguyễn Phụ Kỳ20/01/1984Kỹ sư Công trình Thủy Lợi
368HNT-00112062Nguyễn Đức Viết02/03/1982Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
369HNT-00112063Nguyễn Đức Hoàn26/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
370HNT-00086662Nguyễn Đình Ninh Hải31/07/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng
371HNT-00112064Phạm Văn Tường07/04/1985Kỹ sư Kỹ thuật điện
372HNT-00112065Phan Đan Trường18/10/1980Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
373HNT-00112066Nguyễn Viết Thụy10/11/1982Thạc sỹ kỹ thuật
374HNT-00112067Lê Thế Kỳ08/03/1986Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
375HNT-00112068Trần Minh Cường05/05/1981Kỹ sư cơ khí Chế tạo máy
376HNT-00112069Hoàng Đào Tuyên08/01/1981Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
377HNT-00112070Vũ Tiến Hưng09/07/1990Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
378HNT-00112071Nguyễn Văn Tùng23/11/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
379HNT-00112072Nguyễn Hoàng Giang27/01/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
380HNT-00112073Lữ Văn Luân08/01/1989Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
381HNT-00112074Lữ Bảo Kiếm01/04/1972Kỹ sư xây dựng Cầu đường
382HNT-00112075Lại Văn Bình02/10/1978Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
383HNT-00112076Đỗ Ngọc Thường10/09/1969Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
384HNT-00112077Bùi Đức Chiến21/09/1973Kỹ sư xây dựng
385HNT-00112078Nguyễn Đức Hưng02/04/1971Kỹ sư thủy lợi
386HNT-00102288Vũ Thành Vinh27/05/1994Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
387HNT-00112079Uông Minh Cương01/08/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp
388HNT-00112080Nguyễn Tùng Linh16/12/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp
389HNT-00112081Trần Thanh Hải10/07/1978Cử nhân công nghệ điện tử – viễn thông
390HNT-00112082Nguyễn Ngọc Hà10/07/1985Kỹ sư công trình thủy lợi
391HNT-00112083Mai Văn Tráng05/11/1987Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
392HNT-00112084Hoàng Văn Thanh17/09/1965Kỹ sư xây dựng
393HNT-00095582Đào Hùng Dũng25/09/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
394HNT-00112085Nguyễn Hồng Quân20/07/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
395HNT-00112086Nguyễn Bùi Đình Thành12/06/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
396HNT-00112087Nguyễn Trần Thắng24/03/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
397HNT-00112088Trần Thanh Bình09/03/1993Kiến trúc sư
398HNT-00112089Phùng Tiến Dũng16/08/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
399HNT-00112090Lê Xuân Hoàng06/07/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
400HNT-00112091Trần Duy Thắng20/10/1985Kỹ sư xây dựng Cầu đường
401HNT-00112092Nguyễn Huy Hoàng12/01/1980Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
402HNT-00112093Hoàng Văn Quảng10/04/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
403HNT-00112094Đỗ Ngọc Tân19/03/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
404HNT-00112095Cấn Hoàng Giang26/10/1987Đại học – Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
405HNT-00112096Mai Quang Long24/12/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
406HNT-00112097Nguyễn Trọng Tấn07/09/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
407HNT-00112098Nguyễn Văn Lợi23/05/1976Kỹ sư Xây dựng cầu đường
408HNT-00112099Vũ Tiến Đức24/05/1976Kỹ sư Xây dựng cầu đường
409HNT-00112100Nguyễn Tuấn Anh06/01/1990Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình
410HNT-00112101Phan Huy Hải30/10/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
411HNT-00112102Nguyễn Xuân Huy21/05/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
412HNT-00112103Phan Văn Khu13/11/1993Xây dựng dân dụng và công nghiệp
413HNT-00112104Phạm Văn Thành05/09/1991Kiến trúc sư
414HNT-00046310Nguyễn Văn Truyền08/03/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
415HNT-00112105Hoàng Văn Hải05/09/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
416HNT-00112106Phạm Văn Chung17/11/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
417HNT-00112107Nguyễn Mạnh Hiền02/06/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
418HNT-00112108Nguyễn Thị Thi13/10/1990Kỹ sư Công nghệ thông tin
419HNT-00111653Đinh Văn Duy29/05/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp
420HNT-00111652Trần Xuân Dũng16/02/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
421HNT-00112109Lê Ngọc Sơn15/11/1988Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
422HNT-00112110Hà Tiến Sơn28/01/1985Kỹ Sư Kỹ thuật Điện-Điện tử
423HNT-00112111Nguyễn Khắc Quỳnh15/12/1994Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
424HNT-00112112Vũ Hồng Quang11/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật Điện
425HNT-00112113Ngô Thị Thùy Dung08/04/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình
426HNT-00107371Nguyễn Trung Kiên15/05/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
427HNT-00112114Nguyễn Tuấn Anh01/05/1990Kỹ sư xây dựng cầu đường
428HNT-00112115Trần Vũ Bảo18/02/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
429HNT-00111663Tạ Danh Lộc16/07/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
430HNT-00112116Lê Văn Bảy15/06/1989Kỹ sư trắc địa và bản đồ
431HNT-00112117Đặng Văn Hùng16/05/1983Kỹ sư tự đống hóa thiết kế cầu đường
432HNT-00086192Đỗ Đức Hải12/02/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
433HNT-00101590Từ Phước Hợi10/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
434HNT-00101379Phạm Vĩnh Nghiệp14/02/1984Kiến trúc sư

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội