DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-VACC NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2021

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 660 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00023376Vũ Thái Hiệp25/12/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
2HNT-00111602Nghiêm Xuân Hùng29/11/1975Kỹ sư thủy lợi
3HNT-00023407Trịnh Quốc Thịnh20/06/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
4HNT-00111598Nguyễn Xuân Định28/08/1986Kỹ sư công trình thủy lợi
5HNT-00111600Tạ Tuấn Anh22/12/1975Kỹ sư thủy lợi
6HNT-00042350Phạm Anh Tuấn06/03/1983Kỹ sư thủy lợi
7HNT-00111601Nguyễn Đắc Khánh20/11/1977Kỹ sư thủy lợi
8HNT-00023366Trương Viết Cường24/06/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
9HNT-00111603Nguyễn Thị Thùy Dương19/10/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
10HNT-00086347Nguyễn Trọng Long29/04/1976Kỹ sư thủy lợi
11HNT-00023415Đào Quang Vui18/11/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
12HNT-00111604Lê Việt Nam05/07/1978Kỹ sư thủy lợi
13HNT-00111599Trần Thị Hương10/10/1979Kỹ sư thủy nông – cải tạo đất
14HNT-00111597Nguyễn Minh Việt18/07/1973Kỹ sư thủy lợi
15HNT-00114307Mai Bá Cường03/02/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
16HNT-00114308Đào Huy Điệp06/11/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
17HNT-00114309Nguyễn Văn Hiển16/02/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
18HNT-00114310Nguyễn Chí Linh12/12/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
19HNT-00114311Phạm Đức Nghĩa06/07/1972Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
20HNT-00114312Trịnh Đình Việt01/05/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
21HNT-00114313Lê Trung Hải22/04/1978Kỹ sư xây dựng công trình
22HNT-00114314Bùi Văn Thời29/07/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
23HNT-00114315Trần Viết Lưu25/05/1995Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
24HNT-00059980Đoàn Việt Dũng15/01/1983Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
25HNT-00114316Bùi Minh Cường02/10/1982Kỹ sư – Công trình thủy
26HNT-00114317Hồ Phi Hoàng27/09/1988Cao Đẳng – Xây dựng cầu đường
27HNT-00114318Nguyễn Quốc Hùng10/04/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
28HNT-00114319Bùi Xuân Thái24/10/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
29HNT-00106482Bùi Xuân Tiến24/07/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
30HNT-00114320Hoàng Phúc Thọ31/10/1971Kỹ sư Xây Dựng
31HNT-00114321Hoàng Anh Tuấn04/11/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
32HNT-00114322Phạm Hồng Quân06/05/1986Kỹ sư điện – Điện tử
33HNT-00076260Nguyễn Văn Lâm01/01/1990Thạc sỹ Quản lý xây dựng
34HNT-00057375Nguyễn Huỳnh Việt Xô28/03/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
35HNT-00114323Trần Minh Sơn02/11/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
36HNT-00108085Phạm Thanh Bình21/01/1984Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng
37HNT-00114324Nguyễn Huỳnh Vĩnh Thanh07/08/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
38HNT-00114325Phạm Quốc Hùng10/01/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
39HNT-00114326Nguyễn Thành Trung Duy19/07/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
40HNT-00068852Nguyễn Bá Thế22/05/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
41HNT-00114327Phạm Đăng Khoa23/08/1987Kỹ sư trắc địa và bản đồ
42HNT-00106802Cao Khả Trung04/10/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
43HNT-00008076Lương Đức Thông10/10/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
44HNT-00078537Nguyễn Ngọc Hến20/10/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
45HNT-00083882Võ Thanh Hoài22/11/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
46HNT-00114328Trịnh Đình Viên19/10/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
47HNT-00114329Lê Văn Dũng28/12/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
48HNT-00114330Nguyễn Huy Quang11/11/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
49HNT-00114331Đỗ Khắc Vũ20/12/1981Kỹ sư điện
50HNT-00114332Trần Đắc Huy26/01/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
51HNT-00114333Trần Viên Minh29/06/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
52HNT-00114334Nguyễn Văn Tiến15/04/1979Kỹ sư xây dựng
53HNT-00114335Lưu Phước Quốc18/11/1993Kỹ sư xây dựng cầu đường
54HNT-00114336Nguyễn Phước Nguyên25/07/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
55HNT-00114337Đỗ Hoàng Tùng12/12/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
56HNT-00114338Phùng Duy Quang14/01/1987Kỹ sư xây dựng cầu – hầm
57HNT-00114339Phùng Văn Thành17/03/1985Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
58HNT-00114340Trịnh Sơn Tùng16/11/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
59HNT-00114341Hồ Văn Tuấn Anh26/11/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
60HNT-00114342Nguyễn Hoàng Minh Nhựt09/10/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
61HNT-00114343Nguyễn Văn Đông27/09/1973Kỹ sư xây dựng cầu đường
62HNT-00114344Phạm Nguyễn Duy Hải18/10/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình
63HNT-00087079Vũ Duy Tùng26/01/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
64HNT-00114345Hoàng Văn Hoan15/03/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
65HNT-00061592Bùi Phúc Đủ15/12/1982Kỹ sư xây dựng cầu – đường
66HNT-00064772Dương Trường Thành08/05/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường
67HNT-00099058Phan Minh Tuấn10/04/1988Kỹ sư xây dựng cơ sở hạ tầng
68HNT-00061128Trần Gia Thế15/04/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
69HNT-00003459Trần Thanh Dũng30/10/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
70HNT-00075578Nguyễn Quốc Hạo18/05/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
71HNT-00004982Lê Duy Thoan13/11/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
72HNT-00114346Nguyễn Tuấn Kiệt16/01/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
73HNT-00114347Nguyễn Thị Vân Anh15/07/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình
74HNT-00031815Vũ Ngọc Sáng09/02/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình
75HNT-00033148Nguyễn Văn Hiệp26/01/1982Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
76HNT-00114348Nguyễn Văn Kiều24/07/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
77HNT-00114349Huỳnh Lê Quốc Sang02/12/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
78HNT-00114350Thái Ngọc Linh30/03/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
79HNT-00114351Đoàn Thành Cường01/05/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
80HNT-00114352Trương Tiến Dũng09/08/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
81HNT-00073736Bành Mạnh Hữu14/10/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
82HNT-00114353Huỳnh Thanh Hiển11/11/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
83HNT-00114354Nguyễn Mạnh Bảo Minh25/01/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
84HNT-00114355Nguyễn Đình Tuấn20/07/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
85HNT-00114356Trần Đức Phổ22/01/1979Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
86HNT-00114357Dương Văn Thi13/03/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình
87HNT-00014812Nguyễn Thanh Trúc22/05/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
88HNT-00114358Nguyễn Quốc Công06/06/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường
89HNT-00114359Tô Văn Hà20/10/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
90HNT-00111342Lương Đại Hùng23/11/1974Kỹ sư xây dựng cầu đường
91HNT-00095040Nguyễn Văn Hiếu06/10/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
92HNT-00114360Phạm Gia Vĩnh12/12/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
93HNT-00050438Võ Đình Dũng27/10/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
94HNT-00114361Lữ Thanh Quý17/12/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
95HNT-00114362Nguyễn Văn Quý19/05/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
96HNT-00014867Trịnh Minh Hưng22/02/1990TN ngành XD dân dụng và CN. Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
97HNT-00114363Nguyễn Thông29/08/1991Kỹ sư xây dựng
98HNT-00114364Nguyễn Ngọc Quí27/09/1992Kỹ sư xây dựng
99HNT-00114365Phan Thái Bảnh23/11/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
100HNT-00114366Hồ Văn Nghĩa20/02/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
101HNT-00114367Ma Văn Danh07/09/1989Kỹ sư kinh tế xây dựng
102HNT-00114368Nguyễn Nhật Duy02/04/1986Cao đẳng xây dựng dân dụng công nghiệp
103HNT-00091717Nguyễn Ngọc Thi08/10/1986Kỹ sư xây dựng Cầu đường
104HNT-00061997Nguyễn Phước Tùng29/01/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
105HNT-00114369Trương Công Cường25/11/1976Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
106HNT-00114370Quách Tiến Huân10/10/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
107HNT-00114371Trần Văn Thắng20/02/1985Kỹ sư Xây dựng
108HNT-00114372Đặng Công Tấn24/01/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
109HNT-00114373Lê Văn Trình01/07/1988Kỹ sư kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
110HNT-00114374Nguyễn Văn Thịnh26/06/1992Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
111HNT-00114375Lê Văn Thọ27/06/1992Cao đẳng Xây dựng cầu đường
112HNT-00114376Dương Tấn Vũ20/06/1990Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
113HNT-00114377Hồ Xuân Trông06/04/1993Kỹ sư Xây dựng Công trình giao thông
114HNT-00114378Nguyễn Hoàng Thiện30/05/1995Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
115HNT-00114379Phạm Minh Nghiệp20/06/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
116HNT-00114380Bùi Thế Hiển15/02/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình
117HNT-00114381Phạm Thanh Phong30/03/1993Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
118HNT-00114382Đào Nguyễn Huy Tòng11/06/1989Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
119HNT-00114383Đào Công Định01/01/1983Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
120HNT-00114384Nguyễn Thành Đồng04/02/1979Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
121HNT-00039814Phạm Minh Vũ14/06/1980Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
122HNT-00114385Cao Ngọc Thơ27/02/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
123HNT-00114386Đặng Quang Nhã05/08/1986Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
124HNT-00114387Hoàng Ngọc Long18/10/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
125HNT-00114388Lê Văn Tùng02/02/1982Kỹ sư kỹ thuật môi trường
126HNT-00114389Lương Nhịt Sáng19/10/1978Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
127HNT-00114390Nguyễn Đức Tài10/05/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
128HNT-00114391Nguyễn Nhật Thanh20/12/1988Kỹ sư xây dựng
129HNT-00114392Nguyễn Phan Hải Hậu16/05/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
130HNT-00114393Nguyễn Quang Hinh24/08/1983Kỹ sư kinh tế thủy lợi
131HNT-00114394Nguyễn Văn Cường01/01/1981Kỹ sư công nghệ & quản lý môi trường
132HNT-00114395Trần Ngọc Dương24/02/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
133HNT-00114396Trần Thị Đào17/02/1988Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
134HNT-00114397Trần Văn Hiền25/03/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
135HNT-00114398Nguyễn Văn Dũng28/08/1979Kiến trúc sư
136HNT-00114399Dương Thế Sung11/08/1989Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
137HNT-00114400Hà Minh Biện03/10/1991Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
138HNT-00114401Lê Ngọc Minh Hương04/04/1976Kỹ sư xây dựng
139HNT-00114402Nguyễn Quang Sinh03/01/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
140HNT-00114403Phạm Thanh Tuấn06/07/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
141HNT-00114404Đoàn Trần Công Định01/11/1992Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
142HNT-00114405Nguyễn Hoàng Nhân28/04/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
143HNT-00114406Phùng Quốc Thới30/04/1983Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
144HNT-00114407Lê Khắc Tuấn05/02/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
145HNT-00114408Phan Văn Trà16/02/1972Kỹ sư xây dựng cầu đường
146HNT-00056572Nguyễn Công Phi27/04/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
147HNT-00114409Nguyễn Văn Tuấn10/06/1984Kỹ sư xây dựng (cầu đường)
148HNT-00034220Lê Minh Toàn30/01/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
149HNT-00114410Nguyễn Hữu Trường26/06/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
150HNT-00114411Trần Xuân Dương04/04/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
151HNT-00114412Lê Công Đảo15/05/1978Kỹ sư kinh tế xây dựng
152HNT-00114413Vũ Văn Thời26/05/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
153HNT-00114414Vũ Hiếu Phương01/10/1990Kỹ sư Xây dựng Công trình giao thông
154HNT-00114415Nguyễn Văn Giáp10/06/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
155HNT-00054321Mai Đỗ Thiên Ân09/04/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình
156HNT-00114416Nguyễn Lương Quốc Hùng24/12/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
157HNT-00114417Lê Sỹ Đạo27/12/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt – lạnh
158HNT-00114418Nguyễn Hữu Tùng28/11/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
159HNT-00114419Lê Quang Vinh04/02/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
160HNT-00114420Nguyễn Mạnh Tường06/07/1990Kỹ sư điện – điện tử
161HNT-00114421Trần Hoài Sơn18/11/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
162HNT-00114422Phan Huy20/08/1989Kỹ sư cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
163HNT-00114423Võ Thành Duy19/08/1983Kỹ sư điện công nghiệp
164HNT-00114424Phạm Hoàng Phương15/02/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
165HNT-00029327Nguyễn Sin Cô12/02/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
166HNT-00090662Nguyễn Khắc Bình01/01/1992Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
167HNT-00090661Phạm Trung Kỳ23/03/1991Kỹ sư kinh tế xây dựng
168HNT-00114425Nguyễn Minh Trọng10/10/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
169HNT-00114426Lê Minh Bảo16/10/1986Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
170HNT-00114427Lâm Thành Ngoan10/11/1978Kỹ sư xây dựng công trình
171HNT-00114428Nguyễn Anh Tuân10/02/1990Cao đẳng xây dựng Cầu Đường
172HNT-00114429Nguyễn Quốc Đoàn01/01/1984Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
173HNT-00114430Bùi Văn Duyệt20/02/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
174HNT-00114431Hoàng Sỹ Phú05/05/1981Kỹ sư xây dựng Cầu Đường bộ
175HNT-00114432Huỳnh Trung Chánh28/01/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
176HNT-00114433Lê Thanh Hải07/01/1986Cử nhân địa chính
177HNT-00114434Nguyễn Đắc Toản25/02/1981Kỹ sư kỹ thuật CTXD – xây dựng DD&CN
178HNT-00114435Nguyễn Đình Thi06/08/1971Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
179HNT-00114436Nguyễn Quang Hà06/01/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
180HNT-00114437Phan Chí Vương09/02/1987Kỹ sư xây dựng
181HNT-00114438Trương Quốc Minh10/07/1991Kỹ sư công nghệ nhiệt – điện lạnh
182HNT-00114439Phạm Bá Lai16/11/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
183HNT-00103183Trần Tiến Dũng22/01/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
184HNT-00050677Đặng Văn Huy10/02/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
185HNT-00098398Trần Trọng Thái14/10/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
186HNT-00114440Kiều Quang Phúc18/10/1993Cao đẳng Quản lý xây dựng
187HNT-00114441Đoàn Như Biển04/10/1983Kỹ sư xây dựng
188HNT-00114442Dương Quang Hải25/08/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường
189HNT-00114443Hồ Văn Cảnh09/09/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
190HNT-00114444Nguyễn Văn Thân20/12/1976Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
191HNT-00086484Nguyễn Hữu An02/06/1987Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông
192HNT-00114445Nguyễn Hoàng Nguyên12/03/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
193HNT-00114446Nguyễn Tài Tuấn04/10/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
194HNT-00114447Nguyễn Văn Vương16/06/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
195HNT-00114448Đỗ Văn Chung20/08/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
196HNT-00114449Phạm Văn Cường10/07/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
197HNT-00114450Nguyễn Văn Cảnh11/10/1986Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
198HNT-00114451Hoàng Trọng Tài28/06/1971Kỹ sư xây dựng cầu đường
199HNT-00114452Nguyễn Hồ Tín02/04/1980Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
200HNT-00114453Trần Văn Huấn04/11/1977Kỹ sư xây dựng Cầu đường
201HNT-00114454Phùng Ngọc Tình02/09/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
202HNT-00114455Nguyễn Tấn Ngọ31/12/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
203HNT-00114456Nguyễn Tấn Hưng31/12/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
204HNT-00114457Nguyễn Viết Phước02/03/1959Trung cấp ngành Thiết kế thi công
205HNT-00114458Bùi Gia Viễn07/01/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
206HNT-00114459Đoàn Ngọc Thái24/07/1983Kỹ sư quản lý xây dựng
207HNT-00114460Tống Duy Thanh01/06/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
208HNT-00114461Đỗ Viết Tuấn13/05/1995Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
209HNT-00114462Nguyễn Thanh Lịch28/02/1992Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
210HNT-00114463Trương Quang Doanh19/11/1987Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Cầu Đường
211HNT-00114464Trần Văn Tâm16/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
212HNT-00114465Nguyễn Ngọc Hoàng26/07/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
213HNT-00114466Trần Hồ Đăng Nguyên15/05/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
214HNT-00087277Nguyễn Ngọc Long07/10/1978Kỹ sư Xây dựng
215HNT-00087177Lương Lê Hiển24/01/1976Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường bộ
216HNT-00114467Lê Ngọc Toàn21/04/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
217HNT-00064660Nguyễn Thái Thông20/04/1975Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
218HNT-00114468Văn Cao Thắng16/03/1977Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
219HNT-00114469Nguyễn Trần Thanh Đông09/10/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
220HNT-00114470Ngô Hoàng Nguyên11/11/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
221HNT-00114471Bùi Hoàng Quỳnh Lam16/12/1988Kỹ sư xây dựng đường bộ
222HNT-00114472Trần Thế Khang02/01/1992Kỹ sư xây dựng cầu đường
223HNT-00114473Dương Hoàng Phương Ly15/02/1986Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
224HNT-00114474Thân Thị Thu Hà15/05/1958Kỹ sư địa chất
225HNT-00114475Nguyễn Thị Hồng Hằng06/11/1990Cử nhân địa chất
226HNT-00114476Vũ Hoàng Sơn29/12/1986Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
227HNT-00114477Trần Quang Huy25/12/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
228HNT-00075914Phan Bá Nguyên01/07/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
229HNT-00114478Phan Xuân Duy24/05/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
230HNT-00018293Lê Quốc đạt25/12/1981Kỹ sư xây dựng -Cấp thoát nước
231HNT-00044452Nguyễn Hữu Tiến15/06/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
232HNT-00114479Nguyễn Việt Tân20/06/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
233HNT-00114480Lê Công Điệp02/08/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
234HNT-00114481Nguyễn Thị Thanh Trâm12/04/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
235HNT-00114482Bùi Thành Triêm20/11/1990Kỹ sư kỹ thuật Trắc địa -Bản đồ
236HNT-00114483Trần Văn Định16/04/1992Kỹ sư Quản lý đất đai
237HNT-00114484Nguyễn Ngọc Thạch05/07/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
238HNT-00114485Thái Bửu Kỳ01/05/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
239HNT-00114486Thái Huy Công19/03/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
240HNT-00114487Đặng Đình Duy08/02/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
241HNT-00114488Trần Vũ Tuấn13/08/1981Kỹ sư Điện kỹ thuật
242HNT-00114489Hồ Chí Hận11/03/1986Kỹ sư xây dựng công nghệ kỹ thuật xây dựng
243HNT-00114490Đỗ Thành Long21/07/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp
244HNT-00028388Lê Văn Phong20/06/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
245HNT-00114491Trần Nguyễn Thanh Việt17/05/1989Cao đẳng xây dựng Cầu đường
246HNT-00114492Trần Văn Thuận07/03/1988Cao đẳng công trình thủy lợi
247HNT-00114493Đinh Hoàng Doanh27/11/1977Kỹ sư Xây dựng
248HNT-00114494Ngô Cao Trị15/02/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
249HNT-00114495Trần Minh Nhật28/07/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
250HNT-00067703Vũ Đình Lĩnh04/10/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
251HNT-00044944Nguyễn Hùng Mến10/04/1986Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
252HNT-00114496Nguyễn Thanh Tùng08/07/1980Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
253HNT-00114497Nguyễn Quốc Thái07/11/1976Kỹ sư Xây dựng công trình
254HNT-00114498Phan Trọng Nghĩa11/12/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
255HNT-00114499Phạm Văn Á20/08/1967Kỹ sư xây dựng cầu đường
256HNT-00114500Hoàng Ngọc Huy05/08/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
257HNT-00114501Vương Viết Vấn21/07/1977Kỹ sư xây dựng Cầu đường
258HNT-00114502Dương Thanh Thiện16/08/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
259HNT-00031020Mạc Duy Đức12/01/1989Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
260HNT-00114503Nguyễn Hồng Dương15/09/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
261HNT-00105036Trần Văn Duy20/10/1982Kỹ sư thiết bị điện – điện tử
262HNT-00028496Nguyễn Hoàng Hiệp12/08/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
263HNT-00114504Đào Tuấn Hải28/06/1976Kỹ sư xây dựng Cầu đường
264HNT-00114505Nguyễn Đình Khánh02/09/1956Kỹ sư xây dựng
265HNT-00114506Nguyễn Thành Lượng07/04/1988Kỹ sư cấp thoát nước
266HNT-00114507Nguyễn Thành Nam29/06/1970Kỹ sư Kỹ thuật điện
267HNT-00114508Trần Hải Nam17/07/1977Kỹ sư môi trường nước – cấp thoát nước
268HNT-00114509Đào Anh Vũ21/02/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
269HNT-00114510Nguyễn Như Tiến27/11/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường
270HNT-00114511Nguyễn Văn Minh20/05/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng – công nghiệp
271HNT-00114512Lê Duy Chính01/05/1990Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật giao thông
272HNT-00114513Nguyễn Xuân Cường28/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
273HNT-00114514Phạm Ngọc Nguyên27/11/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường
274HNT-00114515Đỗ Ngọc Định20/10/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
275HNT-00114516Đào Đức Anh04/12/1993Kỹ sư kinh tế xây dựng
276HNT-00114517Nguyễn Quốc Hùng20/07/1972Kỹ sư kinh tế xây dựng
277HNT-00114518Đỗ Ngọc Duy07/10/1989Kỹ sư xây dựng cầu – đường
278HNT-00114519Nguyễn Công Nam20/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
279HNT-00114520Vũ Mạnh Đức06/11/1988Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật giao thông
280HNT-00114521Trần Văn Anh20/03/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
281HNT-00114522Phạm Duy Mạnh02/01/1988Kỹ sư xây dựng cầu – đường
282HNT-00114523Trần Quang Huy14/07/1980Kỹ sư kỹ thuật điện năng
283HNT-00114524Nguyễn Thùy Dương26/03/1983Kỹ sư hệ thống điện
284HNT-00014749Ngô Đình Trúc13/10/1983Kỹ sư hệ thống điện
285HNT-00114525Nguyễn Minh Đức02/02/1986Kỹ sư hệ thống điện
286HNT-00114526Nguyễn Hoàng Duy19/08/1990Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
287HNT-00114527Ngô Quang Vinh12/10/1985Kỹ sư xây dựng
288HNT-00114528Nghiêm Xuân Đức26/08/1979Kỹ sư Xây dựng công trình
289HNT-00114529Chu Đình Tú01/08/1985Kỹ sư Xây dựng
290HNT-00114530Bùi Đình Sâm24/08/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
291HNT-00114531Lê Văn Hướng22/11/1982Kỹ sư kinh tế xây dựng
292HNT-00114532Nguyễn Quốc Hưng09/08/1977Kỹ sư kinh tế xây dựng
293HNT-00114533Nguyễn Quốc Huy10/09/1982Kỹ sư xây dựng cầu – đường
294HNT-00114534Bùi Văn Sang03/10/1981Kỹ sư Xây dựng
295HNT-00114535Hồ Trọng Bính08/07/1986Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
296HNT-00114536Trương Ngọc Nguyên29/12/1972Kỹ sư cầu đường
297HNT-00114537Phạm Văn Nam28/10/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
298HNT-00086797Nguyễn Như Khiêm18/11/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
299HNT-00055194Hoàng Mạnh Đức01/08/1972Kỹ sư xây dựng cầu đường
300HNT-00055193Nguyễn Văn Bắc22/11/1982Kỹ sư Địa chất công trình
301HNT-00034900Nguyễn Đức Bẩy25/04/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường
302HNT-00114538Nguyễn Văn Huy12/01/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
303HNT-00114539Nguyễn Thanh Bình04/08/1971Kỹ sư xây dựng cầu đường
304HNT-00114540Lưu Huy Huấn19/08/1979Kỹ sư thuật xây dựng công trình giao thông
305HNT-00114541Lại Huy Toàn05/07/1985Kỹ sư Điện, điện tử
306HNT-00114542Nguyễn Vương Ái26/11/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
307HNT-00114543Nguyễn Duy Tuấn28/04/1988Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
308HNT-00114544Trần Văn Hồng18/03/1958Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
309HNT-00114545Phạm Xuân Trường26/03/1984Kỹ sư công trình thủy
310HNT-00114546Đào Văn Hiệu06/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật điện – Điện tử- Tự động hóa
311HNT-00114547Nguyễn Hồng Quân23/03/1976Kỹ sư Điện khí hóa – Cung cấp điện
312HNT-00114548Nguyễn Thành Xuân27/07/1971Kỹ sư hệ thống điện
313HNT-00084208Nguyễn Ngọc Hà04/08/1979Kỹ sư hệ thống điện
314HNT-00114549Vũ Văn Hiệp01/02/1963Kỹ sư Điện khí hóa – Cung cấp điện
315HNT-00114550Trần Việt Hùng17/04/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
316HNT-00114551Nguyễn Văn Dũng15/10/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
317HNT-00114552Nguyễn Duy Mỹ04/02/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
318HNT-00114553Phạm Trung Kiên17/04/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
319HNT-00114554Phùng Quang Mạnh12/12/1983Kỹ sư địa chất thủy văn – ĐCCT
320HNT-00114555Nguyễn Bảo Trung18/02/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
321HNT-00114556Tô Tuấn Kiên16/07/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
322HNT-00114557Phan Thanh Bình17/10/1984Kỹ sư xây dựng cảng – đường thủy
323HNT-00055116Đoàn Trung Điệp06/10/1987Kỹ sư Điện khí hoá
324HNT-00051100Lê Việt Cường19/12/1979Kỹ sư Điện khí hoá Mỏ
325HNT-00111620Đào Văn Tú18/09/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
326HNT-00114558Lê Đình Hưng17/07/1986Kỹ sư Tự động hóa XNCN
327HNT-00114559Trương Văn Đạt17/12/1989Kỹ sư Tự động hóa XNCN
328HNT-00114560Vũ Đức Tiến01/11/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
329HNT-00114561Bùi Thọ Lâm12/06/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
330HNT-00114562Cồ Văn Đam30/10/1987Kỹ sư Trắc Địa
331HNT-00114563Nguyễn Từ25/09/1976Kỹ sư Đường Bộ
332HNT-00114564Trịnh Ngọc Hòa23/10/1965Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
333HNT-00114565Trần Đức Hậu19/08/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
334HNT-00114566Trần Văn Dần26/10/1974Kỹ sư xây dựng cầu đường
335HNT-00114567Dương Văn Sang18/09/1994Cao đẳng công nghệ kỹ thuật Xây Dựng
336HNT-00058194Phan Thanh Hải17/05/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
337HNT-00114568Nguyễn Đình Linh28/02/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
338HNT-00114569Nguyễn Quốc Đạt25/10/1975Kỹ sư Thủy Lợi
339HNT-00114570Lê Đức An18/09/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
340HNT-00114571Trương Thanh Châu15/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
341HNT-00114572Nguyễn Văn Thạch07/01/1987Kỹ sư công nghệ Kỹ Thuật giao thông
342HNT-00114573Nguyễn Đức Cương22/12/1984Kỹ sư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông
343HNT-00027805Trần Khắc Hùng10/11/1985Kỹ sư Xây Dựng
344HNT-00114574Chu Đức Long01/07/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
345HNT-00062875Nguyễn Viết Ban20/06/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
346HNT-00114575Trần Văn Thao13/08/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
347HNT-00111621Trương Văn Long12/07/1986Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
348HNT-00044368Lưu Văn Sỹ22/08/1987Kỹ sư địa kỹ thuật công trình giao thông
349HNT-00114576Trần Quang Thắng25/01/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
350HNT-00114577Nguyễn Hoàng Linh10/05/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
351HNT-00108077Lê Minh Sỹ25/02/1993Kỹ sư cấp thoát nước
352HNT-00114578Nguyễn Ngọc Thái01/10/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
353HNT-00114579Nguyễn Văn Ngà05/01/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
354HNT-00114580Trần Xuân Sang12/07/1982Kỹ sư Điện – Tự động hóa XNCN
355HNT-00114581Đỗ Đặng Tuấn14/03/1984Kỹ sư điện, điện tử
356HNT-00114582Nguyễn Trung Tuyến05/08/1985Kỹ sư cơ khí
357HNT-00114583Nguyễn Văn Điểm30/03/1984Kỹ sư cơ khí
358HNT-00114584Nguyễn Minh Dũng18/10/1986Kỹ sư hệ thống điện
359HNT-00114585Hoàng Văn Thắng31/01/1971Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
360HNT-00114586Trần Đình Quang29/09/1971Kỹ sư thủy nông – cải tạo đất
361HNT-00114587Phạm Hoàng Bách30/12/1971Kiến trúc sư
362HNT-00114588Lê Tiến Dũng25/07/1969Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
363HNT-00114589Phạm Văn Nam04/07/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
364HNT-00114590Giáp Bằng Ngọc31/08/1954Kỹ sư Công nghiệp hóa sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
365HNT-00114591Đào Quang Trung10/02/1976Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
366HNT-00114592Lê Hồng Phú06/09/1974Kỹ sư xây dựng cảng – đường thủy
367HNT-00114593Lê Văn Việt18/04/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
368HNT-00114594Nguyễn Văn Nam06/01/1980Kỹ sư Hệ thống điện
369HNT-00114595Nguyễn Hoàng Linh16/11/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
370HNT-00114596Trần Huy Thành07/09/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
371HNT-00114597Nguyễn Văn Dũng01/01/1982Kỹ sư Hệ thống điện
372HNT-00103187Phùng Duy Long02/09/1983Kỹ sư công trình thủy lợi
373HNT-00114598Nguyễn Hồng Sơn26/02/1983Kỹ sư công trình thủy lợi
374HNT-00114599Trần Đức Tâm31/10/1984Kỹ sư xây dựng công trình
375HNT-00114600Trần Mạnh Hùng05/10/1985Kỹ sư công trình thủy lợi
376HNT-00114601Trần Đặng Bình18/01/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
377HNT-00022855Nguyễn Viết Nam23/10/1983Kỹ sư xây dựng công trình
378HNT-00114602Nguyễn Văn Bính06/06/1986Kỹ sư Kỹ thuật điện, Điện tử
379HNT-00114603Nguyễn Văn Gióng02/06/1983Kỹ sư Điện, Điện Tử
380HNT-00114604Phạm Văn Duy05/08/1988Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin liên lạc
381HNT-00114605Nguyễn Đắc Hạnh12/04/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
382HNT-00107994Nguyễn Xuân Pha28/02/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường
383HNT-00114606Cao Thanh Tình20/12/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
384HNT-00114607Hoàng Ngọc Ánh28/06/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
385HNT-00114608Huỳnh Chính Nghĩa17/06/1979Thạc sỹ kiến trúc
386HNT-00114609Hoàng Minh Đức28/01/1971Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
387HNT-00114610Nguyễn Văn Tính15/05/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình – Dân dụng & Công nghiệp
388HNT-00114611Nguyễn Văn Hà15/07/1976Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
389HNT-00114612Đỗ Văn Huy01/01/1994Kiến trúc sư
390HNT-00114613Đỗ Minh Thạo06/02/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
391HNT-00018081Ngô Phương Trà01/10/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường
392HNT-00114614Nguyễn Anh Tuấn05/11/1987Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
393HNT-00018080Lê Hoàng Việt22/10/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ
394HNT-00114615Nguyễn Đình Thịnh01/07/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
395HNT-00114616Nguyễn Quang Phẩm06/12/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường
396HNT-00114617Phan Hoằng Minh10/10/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường
397HNT-00114618Nguyễn Thanh Sơn03/11/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
398HNT-00067860Hoàng Xuân Hợp04/02/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
399HNT-00114619Phạm Thành Long06/07/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
400HNT-00013424Ngô Ngọc Quyết08/12/1974Kỹ sư xây dựng cầu – đường sắt
401HNT-00013427Phạm Đình Tấn07/03/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường sắt
402HNT-00114620Văn Ngọc Liêm09/11/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
403HNT-00114621Trần Công Thời08/01/1985Kỹ sư xây dựng cầu – đường
404HNT-00114622Nguyễn Tiến Linh01/08/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
405HNT-00114623Phạm Công Sơn02/08/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
406HNT-00114624Đỗ Sơn23/08/1981Kỹ sư Xây dựng cầu đường
407HNT-00114625Nguyễn Hoàng Sơn16/08/1992Kỹ sư cấp thoát nước
408HNT-00114626Ngô Bá Hùng22/09/1995Kỹ sư xây dựng
409HNT-00114627Nguyễn Đăng Doanh12/07/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
410HNT-00114628Vũ Công Dũng13/02/1959Kỹ sư xây dựng
411HNT-00114629Đoàn Tuấn Anh22/10/1980Kỹ sư công trình thủy điện
412HNT-00114630Lê Đăng Công02/09/1980Kỹ sư công trình thủy điện
413HNT-00114631Lê Phú Đạt07/10/1985Kỹ sư công trình thủy điện
414HNT-00114632Nguyễn Đăng Thìn02/11/1989Kỹ sư kỹ thuật thuỷ điện và năng lượng tái tạo
415HNT-00114633Bùi Ngọc Thư05/09/1984Kỹ sư công trình thủy điện
416HNT-00114634Hoàng Tiến Huy28/12/1986Kỹ Sư Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt – ạnh
417HNT-00114635Lê Ngọc Trung30/07/1982Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
418HNT-00034896Bùi Văn Huấn09/01/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
419HNT-00114636Trần Văn Vương06/07/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
420HNT-00114637Nguyễn Ngọc Châu05/10/1988Kỹ sư xây dựng cầu – đường
421HNT-00114638Dương Ngô Hưng28/05/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
422HNT-00114639Vũ Hoàng31/10/1976Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông
423HNT-00114640Nguyễn Trung Kiên09/11/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
424HNT-00114641Nguyễn Ngọc Hùng27/05/1983Kỹ sư Kinh tế xây dựng
425HNT-00114642Trần Quốc Trình16/02/1988Kỹ sư xây dựng cầu – đường
426HNT-00114643Trần Quyết Thắng19/12/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
427HNT-00114644Nguyễn Văn Giáp12/02/1984Cao đẳng xây dựng cầu đường bộ
428HNT-00114645Nguyễn Bá Linh14/04/1988Kỹ sư công nghệ tự động
429HNT-00114646Trần Thanh Bình18/07/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
430HNT-00114647Trịnh Phú Dũng18/04/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
431HNT-00114648Phạm Văn Nam20/12/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp
432HNT-00114649Trương Công Chường02/08/1989Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
433HNT-00114650Đỗ Văn Cảnh01/09/1992Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp
434HNT-00088828Đỗ Văn Hưng04/03/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
435HNT-00114651Trần Duy Át27/07/1987Kỹ sư Công Nghệ Tự Động
436HNT-00104559Đinh Quốc Hoàn15/10/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
437HNT-00114652Giáp Văn Huân15/09/1987Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt
438HNT-00114653Lại Văn Đồng10/02/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
439HNT-00114654Trịnh Ngọc Khoa19/12/1986Kỹ sư Công trình giao thông công chính
440HNT-00114655Nguyễn Văn Vinh16/12/1976Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
441HNT-00114656Trần Văn Nghĩa04/01/1987Cao đẳng Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
442HNT-00114657Nguyễn Văn Lệ20/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
443HNT-00114658Nguyễn Văn Nam26/05/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
444HNT-00114659Trương Văn Tuấn02/03/1984Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
445HNT-00114660Phí Hữu Lâm27/02/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
446HNT-00114661Nguyễn Đức Kiên12/08/1982Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
447HNT-00114662Đinh Tiến Thành06/12/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
448HNT-00114663Lê Đình Tiến21/11/1990Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
449HNT-00114664Lê Anh Tuấn11/11/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
450HNT-00111636Nguyễn Văn Thơi01/08/1970Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
451HNT-00114665Nguyễn Mạnh Hùng09/07/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
452HNT-00114666Khuất Trần Thanh04/01/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
453HNT-00114667Trần Ngọc Hiển30/01/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
454HNT-00114668Lê Phi Long25/05/1985Kỹ sư xây dựng
455HNT-00114669Lã Trí Thành19/05/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
456HNT-00114670Nguyễn Bá Đạt12/04/1985Kỹ sư công trình thủy lợi
457HNT-00114671Nguyễn Chí Kiên12/01/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
458HNT-00114672Phạm Văn Quỳnh24/05/1988Kỹ sư kỹ thuật trắc địa – bản đồ
459HNT-00114673Nguyễn Văn Hiệp09/09/1984Kỹ sư hệ thống kỹ thuật trong công trình
460HNT-00114674Nguyễn Tiến Long24/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
461HNT-00114675Trịnh Văn Dương01/06/1984Cao đẳng công trình thủy lợi – thủy điện
462HNT-00114676Lưu Ngọc Khánh02/09/1983Kỹ sư Kỹ thuật CTXD – xây dựng DD&CN
463HNT-00114677Nguyễn Văn Công13/03/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
464HNT-00114678Trần Văn Kỷ09/10/1985Kỹ sư xây dựng Cầu đường
465HNT-00114679Nguyễn Trọng Nghĩa20/10/1983Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
466HNT-00114680Nguyễn Quốc Vinh19/01/1988Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng
467HNT-00114681Trần Mạnh Hoạch05/10/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
468HNT-00114682Nguyễn Văn Nam16/08/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
469HNT-00114683Nguyễn Quốc Quang12/05/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
470HNT-00114684Hà Khắc Duy15/11/1983Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
471HNT-00114685Nguyễn Xuân Tùng09/11/1985Kỹ sư giao thông
472HNT-00043619Nguyễn Văn Ninh20/07/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
473HNT-00085814Phan Hữu Trị10/04/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
474HNT-00114686Hoàng Đình Phương15/09/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
475HNT-00114687Lê Ngọc Cảnh10/06/1979Kỹ sư xây dựng Cầu đường
476HNT-00114688Đào Ngọc Diễn18/02/1983Kỹ sư xây dựng đường bộ
477HNT-00114689Dương Văn Nhơn23/05/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
478HNT-00114690Đoàn Trường Giang11/07/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
479HNT-00114691Nguyễn Xuân Thắng16/09/1970Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
480HNT-00114692Lê Đình Nghĩa19/07/1973Kỹ sư công trình Thủy lợi
481HNT-00114693Trần Minh Tuấn04/06/1976Kỹ sư địa chất công trình
482HNT-00114694Vũ Bá Ân10/07/1954Kỹ sư đô thị
483HNT-00114695Đào Văn Quang23/12/1985Cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật XD cầu đường
484HNT-00114696Nguyễn Đồng Hùng24/11/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệp
485HNT-00114697Nguyễn Duy Lượng25/11/1983Kỹ sư kinh tế xây dựng
486HNT-00114698Hồ Tuấn Anh18/10/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp
487HNT-00114699Nguyễn Văn Hoàn21/08/1979Kỹ sư kỹ thuật viễn thông
488HNT-00114700Hoàng Minh Thắng15/05/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
489HNT-00114701Trương Xuân Hương07/09/1975Cử nhân cao đẳng Kỹ thuật điện tử – VT
490HNT-00114702Đào Văn Linh23/05/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
491HNT-00114703Nguyễn Thành Hưng06/05/1990Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ
492HNT-00114704Mai Xuân Chính26/03/1973Kỹ sư xây dựng Cầu Đường bộ
493HNT-00114705Nguyễn Duy Khoa06/03/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
494HNT-00114706Nguyễn Văn Hiển01/08/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
495HNT-00114707Lê Ngọc Đông10/10/1981Kỹ sư thủy lợi
496HNT-00114708Nguyễn Văn Hoạt15/10/1981Kỹ sư địa chính
497HNT-00114709Nguyễn Tiến Thuần18/02/1988Kỹ sư Trắc địa – Bản đồ
498HNT-00114710Nguyễn Tuấn Anh05/09/1994Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
499HNT-00097463Nguyễn Hồng Thái25/10/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
500HNT-00114711Trần Thành Công01/10/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
501HNT-00114712Đinh Tuấn Doãn04/10/1986Kỹ sư Trắc địa
502HNT-00114713Nguyễn Văn Tạo06/03/1980Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ
503HNT-00114714Đặng Công Điệp04/04/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
504HNT-00114715Phạm Mạnh Cường20/04/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
505HNT-00114716Đoàn Minh Sở09/10/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
506HNT-00114717Nguyễn Văn Nhân29/09/1973Kỹ sư xây dựng cầu đường
507HNT-00114718Bùi Mạnh Dương20/12/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
508HNT-00114719Lê Thế Long17/04/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
509HNT-00114720Đỗ Trọng Hiệp28/10/1977Thac sỹ quản lý xây dựng
510HNT-00114721Nguyễn Văn Hùng17/10/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
511HNT-00057353Nguyễn Trọng Hưng11/11/1977Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
512HNT-00114722Đỗ Đức Tùng27/09/1986Thac sỹ kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
513HNT-00114723Đỗ Mạnh Tuấn15/10/1990Kỹ sư kỹ thuật nhiệt
514HNT-00114724Đào Quang Đức20/01/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
515HNT-00114725Nguyễn Văn Hồng11/07/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
516HNT-00114726Nguyễn Hồng Dương21/08/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
517HNT-00114727Lê Minh Đức01/09/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
518HNT-00114728Nguyễn Văn Thắng10/04/1976Kỹ sư xây dựng cầu – đường
519HNT-00114729Phạm Văn Diện21/01/1988Kỹ sư kinh tế xây dựng
520HNT-00114730Đỗ Văn Tín26/11/1969Kỹ sư thủy lợi
521HNT-00114731Vũ Văn Tân17/08/1965Kỹ sư công trình thủy lợi
522HNT-00114732Lê Anh Đức03/01/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình
523HNT-00114733Đoàn Thăng Long19/05/1972Kỹ sư công trình Thủy lợi
524HNT-00114734Nguyễn Văn Vĩnh13/11/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
525HNT-00114735Lê Nguyên Cầu08/04/1961Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
526HNT-00114736Nguyễn Quốc Dũng21/10/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
527HNT-00107868Dương Lê Cầu12/06/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
528HNT-00114737Nguyễn Gia Hưng13/12/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ/Thạc sỹ dân dụng và công nghiệp
529HNT-00114738Phạm Văn Khuê20/09/1992Kỹ sư cấp thoát nước
530HNT-00114739Tạ Xuân Luận22/02/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
531HNT-00114740Trần Quốc Đạt20/11/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
532HNT-00114741Tạ Hồng Thương25/04/1983Kỹ sư xây dựng cầu hầm
533HNT-00114742Nguyễn Duy Minh25/10/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
534HNT-00114743Nguyễn Đăng Khoa06/11/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
535HNT-00114744Phạm Trung Châu10/03/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
536HNT-00114745Nguyễn Hữu Hiền13/07/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
537HNT-00114746Phạm Hữu Văn20/01/1977Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
538HNT-00053544Nguyễn Văn Thịnh18/04/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
539HNT-00053543Nguyễn Văn Nhất23/10/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
540HNT-00088464Dương Văn Bách01/04/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
541HNT-00114747Nguyễn Văn Sáu26/04/1987Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
542HNT-00114748Nguyễn Quang Huy16/11/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
543HNT-00114749Đỗ Ngọc Tú02/06/1990Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
544HNT-00114750Phạm Văn Tuy04/01/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
545HNT-00035846Nguyễn Thái Hậu16/10/1977Kỹ sư thủy lợi
546HNT-00111874Nguyễn Thành Long26/07/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
547HNT-00114751Đỗ Bình Giang19/08/1968Kỹ sư xây dựng đường ô tô
548HNT-00114752Phí Thị Điệp09/03/1980Kỹ sư kinh tế xây dựng
549HNT-00114753Trần Đức Quyền16/07/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
550HNT-00114754Trần Ngọc Hoàng31/10/1991Kỹ sư kỹ thuật mỏ
551HNT-00114755Phạm Đắc Dương24/10/1984Kỹ sư cấp thoát nước
552HNT-00114756Hồ Công Duyên16/06/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
553HNT-00053550Đỗ Tiến Lâm16/05/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
554HNT-00114757Nguyễn Xuân Dũng28/12/1960Kỹ sư Chế tạo máy
555HNT-00114758Nguyễn Hữu Long16/04/1977Kỹ sư kỹ thuật thông tin
556HNT-00114759Đỗ Văn An02/04/1983Kỹ sư xây dựng
557HNT-00043620Trịnh Xuân Quang07/10/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
558HNT-00114760Hoàng Quốc Vương01/01/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
559HNT-00114761Bùi Quang Liệu05/12/1983Kỹ sư kinh tế xây dựng
560HNT-00114762Phạm Sỹ Bá18/04/1991Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ
561HNT-00114763Nguyễn Hồng Quân30/01/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
562HNT-00114764Nguyễn Hồng Thắng15/07/1989Kỹ sư Cấp thoát nước
563HNT-00038048Nguyễn Văn Thỏa22/12/1971Kỹ sư kỹ thuật điện tử – viễn thông
564HNT-00114765Thái Mạnh Hồng22/02/1970Kỹ sư kỹ thuật điện tử – viễn thông
565HNT-00114766Vũ Sinh Bản13/01/1956Kỹ sư Hữu tuyến điện
566HNT-00038049Lê Trung Dũng01/05/1976Kỹ sư điện tử – viễn thông
567HNT-00038053Nguyễn Thị Hương Hà01/12/1974Kỹ sư kỹ thuật điện tử – viễn thông
568HNT-00035287Trần Thị Trà My01/05/1973Cử nhân Công nghệ điện tử – viễn thông
569HNT-00114767Đào Thị Hồng Thắm18/10/1976Cử nhân Công nghệ điện tử – viễn thông
570HNT-00035278Trần Thị Phương Lý06/12/1975Cử nhân Công nghệ điện tử – viễn thông
571HNT-00114768Đỗ Lê Mai27/05/1976Cử nhân Công nghệ điện tử – viễn thông
572HNT-00114769Lã Trung Đức26/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử, truyền thông
573HNT-00111606Bùi Cao Thắng31/10/1991Kỹ sư CNTT – Công nghệ viễn thông
574HNT-00111608Đào Thị Thanh Hải13/11/1975Kỹ sư kỹ thuật điện tử – Viễn thông
575HNT-00114770Đàm Việt Dũng15/02/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
576HNT-00111610Trần Viết Bình23/04/1978Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin liên lạc
577HNT-00114771Nguyễn Thế Lân15/09/1975Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
578HNT-00114772Vũ Văn Nam25/12/1983Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)
579HNT-00114773Trần Chung Chinh02/04/1988Kỹ sư Kỹ thuật Công trình
580HNT-00114774Nguyễn Đình Thuận14/09/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
581HNT-00114775Phạm Ngọc Cảnh03/02/1993Kỹ sư Xây dựng Cảng và công trình Biển
582HNT-00114776Đoàn Đình Công13/02/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
583HNT-00114777Đặng Xuân Trường28/01/1981Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
584HNT-00114778Nguyễn Thùy Dương20/01/1981Kỹ sư Cấp thoát nước đô thị
585HNT-00114779Nguyễn Ngọc Hưng01/12/1985Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
586HNT-00114780Trần Lê Nam27/07/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
587HNT-00114781Lê Anh Vũ18/05/1992Kỹ sư kỹ thuật Xây dưng
588HNT-00114782Nguyễn Văn Huy25/08/1990Kỹ sư Cấp thoát nước
589HNT-00114783Mai Văn Hiếu12/12/1990Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật giao thông
590HNT-00114784Vũ Viết Luận12/10/1992kỹ sư công nghệ Kỹ thuật điện
591HNT-00114785Nguyễn Ngọc Hoàn31/05/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình Giao thông
592HNT-00114786Hoàng Trọng Nam14/03/1984Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
593HNT-00114787Nguyễn Viết Huy Cường12/02/1985Kỹ sư xây dựng công trình giao thông công chính
594HNT-00114788Kiều Thanh Nguyên20/10/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
595HNT-00114789Mai Văn Thắng12/10/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
596HNT-00114790Bùi Công Luận14/12/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
597HNT-00114791Hoàng Tiến Đông15/11/1979Kỹ sư công trình thủy điện; Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
598HNT-00111643Nguyễn Lý Mạnh10/10/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
599HNT-00114792Đoàn Trần Hiếu04/06/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
600HNT-00114793Nguyễn Mạnh Linh06/07/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
601HNT-00114794Trịnh Đình Hải10/10/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
602HNT-00114795Nguyễn Anh Tuấn28/02/1982Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
603HNT-00114796Lê Hoàng Trung01/01/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
604HNT-00049721Nguyễn Trí Định18/10/1977Kỹ sư xây dựng công trình
605HNT-00114797Lê Tân19/09/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
606HNT-00114798Thái Minh Đạt16/08/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
607HNT-00070393Phạm Thanh Hà19/08/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
608HNT-00114799Nguyễn Quý Đôn08/01/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
609HNT-00114800Nguyễn Xuân Dũng08/11/1977Kỹ sư cơ khí
610HNT-00049706Đỗ Như Huỳnh27/02/1988Kỹ sư xây dựng công trình Biển – Dầu khí
611HNT-00114801Lê Đức Anh15/01/1993Kỹ sư tin học xây dựng
612HNT-00114802Nguyễn Ngọc Định02/07/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
613HNT-00114803Nguyễn Thanh Huy24/12/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
614HNT-00114804Đào Hùng Dũng27/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
615HNT-00114805Trịnh Văn Khuyên03/04/1986Kỹ sư Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
616HNT-00114806Nguyễn Ngọc Thẩm11/04/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
617HNT-00114807Nguyễn Tấn Lực17/12/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
618HNT-00111647Hà Trọng Tùng23/08/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
619HNT-00114808Nguyễn Hữu Vương12/09/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
620HNT-00114809Ngô Văn Dương23/11/1988Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
621HNT-00114810Cao Văn Huấn25/06/1976Kỹ sư cơ giới hóa xây dựng giao thông
622HNT-00114811Nguyễn Hữu Du19/07/1971Kỹ sư hệ thống điện
623HNT-00114812Nguyễn Lân Dũng05/02/1990Kỹ sư Xây dựng cầu đường
624HNT-00114813Nguyễn Văn Vinh13/10/1982Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
625HNT-00114814Nguyễn Vũ Tiến15/03/1980Kỹ sư xây dựng
626HNT-00111644Cái Quốc Bình25/09/1976Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện
627HNT-00114815Nguyễn Văn Thưởng24/04/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
628HNT-00114816Đoàn Quang Thắng11/02/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
629HNT-00114817Vũ Duy Tuấn10/03/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
630HNT-00114818Bùi Đức Giang18/09/1978Kỹ sư công trình thủy lợi
631HNT-00114819Bùi Xuân Dương16/09/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
632HNT-00114820Nguyễn Đình Hoàn03/03/1969Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
633HNT-00114821Lương Quốc Tuấn11/06/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
634HNT-00076925Mai Việt Hồng07/05/1972Kỹ sư Nhiệt Công nghiệp
635HNT-00072492Đỗ Đình Thung20/04/1991Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
636HNT-00114822Đào Trọng Hải06/08/1980Kỹ sư xây dựng công trình thủy
637HNT-00114823Nguyễn Hữu Ngọ01/08/1954Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
638HNT-00114824Nguyễn Đắc Hiển28/05/1988Kỹ sư xây dựng
639HNT-00114825La Trần Hiển22/06/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
640HNT-00114826Trần Quốc Khánh28/04/1973Kỹ sư cấp thoát nước
641HNT-00114827Nguyễn Văn Dương04/12/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
642HNT-00114828Phạm Văn Khoa20/10/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
643HNT-00107518Nguyễn Hoài Nam25/06/1980Kỹ sư môi trường nước – cấp thoát nước
644HNT-00001494Tô Duy Cường26/06/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
645HNT-00114829Trần Duy Linh27/04/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
646HNT-00114830Nguyễn Trọng Vương19/04/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
647HNT-00110876Lê Đức Thắng15/03/1975Kỹ sư hệ thống điện
648HNT-00114831Nguyễn Hữu Thức27/03/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
649HNT-00114832Trịnh Trọng Hưng01/01/1987Kỹ sư Điện – Tự động hóa XNCN
650HNT-00114833Phạm Ánh Ngọc09/10/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
651HNT-00114834Lữ Tâm Hồng Thành20/03/2989Kỹ sư Kỹ thuật điện – Điện tử
652HNT-00114835Phạm Thị An18/09/1959Kỹ sư Xây dựng
653HNT-00114836Võ Trần Hiền01/11/1979Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
654HNT-00114837Trương Ánh Đại25/02/1981Trung cấp cầu -đường bộ
655HNT-00087370Nguyễn Ngọc Minh10/08/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
656HNT-00087349Bùi Thanh Lam02/01/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
657HNT-00020419Nguyễn Ngọc Anh04/09/1983Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông công chính
658HNT-00041071Nguyễn Trọng Duyên03/02/1978Kỹ sư Xây Dựng Cầu Đường
659HNT-00101247Nguyễn Tuấn Vũ10/01/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
660HNT-00038051Đinh Quốc Khanh28/12/1980Kỹ sư vô tuyến điện và thông tin liên lạc

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội