DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/QĐ-VACC NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2021.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 362 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00122006Vũ Xuân Tùng15/09/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
2HNT-00122007Nguyễn Ngọc Biên21/01/1984Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
3HNT-00122008Phùng Văn Thái07/10/1985Kỹ sư hệ thống điện
4HNT-00122009Vũ Tiến Hưng13/09/1989Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
5HNT-00122010Triệu Văn Khoa01/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
6HNT-00122011Lê Bá Thoan01/09/1981Thạc sĩ bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
7HNT-00122012Phan Văn Quyết10/05/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiêệp
8HNT-00043209Nguyễn Thanh Tuấn16/11/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
9HNT-00044816Trần Đức Độ06/01/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
10HNT-00122013Nguyễn Hữu Thịnh18/04/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
11HNT-00081252Đoàn Mạnh Tường05/06/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
12HNT-00122014Nguyễn Đức Bình29/11/1997Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
13HNT-00122015Trịnh Huy Trọng10/04/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng; Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
14HNT-00122016Nguyễn Thái Hoàng13/08/1980Kỹ sư xây dựng cảng đường thủy
15HNT-00122017Nguyễn Tùng Lâm17/08/1991Kỹ sư khai thác vận tải
16HNT-00122018Nguyễn Thành Trung11/01/1987Kỹ sư xây dựng Cầu đường
17HNT-00122019Chử Mạnh Hùng01/12/1991Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
18HNT-00051583Nguyễn Xuân Thế01/12/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
19HNT-00122020Mai Xuân Trưởng31/07/1982Cử nhân cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình giao thông
20HNT-00122021Trịnh Xuân Hải03/06/1982Kỹ sư xây dựng Cầu đường
21HNT-00122022Nguyễn Phú Phương29/08/1986Kỹ sư Xây dựng
22HNT-00100698Tống Khánh Linh18/08/1974Kỹ sư kinh tế xây dựng
23HNT-00122023Lê Văn Huế11/09/1989Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
24HNT-00122024Lương Ngọc Hưng08/02/1975Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
25HNT-00122025Hoàng Phan Minh10/09/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
26HNT-00122026Nguyễn Văn Du29/09/1986Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
27HNT-00122027Phạm Bá Thoại29/04/1978Kỹ sư xây dựng công trình
28HNT-00122028Lê Văn Định15/09/1970Kỹ sư kinh tế xây dựng
29HNT-00122029Hà Hữu Hòa22/12/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
30HNT-00122030Phạm Quang Chiến27/08/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
31HNT-00122031Trương Nho Luân09/03/1993Cao đẳng xây dựng cầu đường
32HNT-00122032Cao Văn Hải04/10/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
33HNT-00122033Lữ Minh Thành27/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
34HNT-00122034Trịnh Đình Lực12/09/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
35HNT-00122035Lê Việt Anh10/11/1986Kỹ sư kinh tế và quản lý đô thị
36HNT-00122036Khuất Văn Nội25/02/1983Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
37HNT-00122037Vũ Lệnh Tôn20/05/1963Kỹ sư xây dựng cầu đường
38HNT-00088874Lê Hồng Hanh03/09/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
39HNT-00011766Lê Minh Phúc01/03/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
40HNT-00122038Nguyễn Bá Hồi23/06/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
41HNT-00122039Nguyễn Văn Toàn07/06/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
42HNT-00122040Vũ Tiến Phước05/02/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
43HNT-00122041Trần Văn Hiếu07/11/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
44HNT-00020198Nguyễn Khắc Chiến14/04/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
45HNT-00099528Nguyễn Văn Cường02/06/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
46HNT-00122042Phùng Anh Trung10/06/1986Kỹ sư Hệ thống điện
47HNT-00122043Lê Ngọc Long01/03/1986Kỹ sư Điện – Điện tử
48HNT-00099533Vũ Văn Sỹ21/08/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
49HNT-00122044Phạm Cao Cường18/05/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
50HNT-00122045Lê Đình Ngọc15/06/1985Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
51HNT-00122046Đinh Văn Tân26/10/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
52HNT-00122047Nguyễn Thanh Bình30/09/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
53HNT-00122048Nguyễn Bá Tĩnh02/07/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
54HNT-00122049Đỗ Văn Viễn10/08/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
55HNT-00122050Nguyễn Trung Hậu23/02/1986Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay
56HNT-00121745Đinh Văn Đăng02/04/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
57HNT-00122051Lê Duy Khánh19/09/1993Kỹ sư kỹ thuật điện
58HNT-00122052Lê Minh Thịnh24/07/1973Kỹ sư hệ thống điện
59HNT-00122053Lê Văn Nam24/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
60HNT-00122054Trần Minh Công28/11/1989Kỹ sư công nghệ tự động
61HNT-00122055Nguyễn Cao Thế10/10/1992Kỹ sư kỹ thuật điều kiển và tự động hóa
62HNT-00122056Nguyễn Quốc Chính29/07/1985Kỹ sư hệ thống điện
63HNT-00122057Phạm Văn Nghĩa26/02/1987Kỹ sư thiết bị – điện tử
64HNT-00122058Nguyễn Trọng Nghĩa17/02/1988Kỹ sư hệ thống điện
65HNT-00122059Hoàng Thanh Tú08/09/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
66HNT-00080313Nguyễn Thanh Thúy22/05/1979Kỹ sư xây dựng Cầu đường
67HNT-00119348Vũ Minh Quang16/12/1991Kỹ sư Quản lý xây dựng
68HNT-00122060Phạm Ngọc Thạch25/05/1976Kỹ sư công trình thủy điện
69HNT-00084062Vũ Thị Quỳnh Trang20/08/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
70HNT-00122061Nguyễn Đức Bình03/06/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
71HNT-00122062Trần Hữu Trung07/01/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiêệp
72HNT-00122063Nguyễn Tiến Toàn12/08/1974Kỹ sư xây dựng cầu đường
73HNT-00122064Nguyễn Văn Sơn25/09/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
74HNT-00122065Ngô Văn Chiến23/07/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
75HNT-00122066Nguyễn Mạnh Ước23/06/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
76HNT-00122067Nguyễn Ngọc Dũng04/02/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
77HNT-00122068Trần Thị Hà02/10/1995Kỹ sư kỹ thuật đô thị
78HNT-00122069Lê Thị Thuần01/05/1988Kỹ sư kỹ thuật Điện, điện tử
79HNT-00001809Bùi Lê Sơn25/10/1986Kỹ sư xây dựng cảng đường thủy
80HNT-00122070Ngô Đại Hải18/02/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
81HNT-00122071Nguyễn Đăng Thịnh25/03/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
82HNT-00082659Nguyễn Văn Thuấn08/11/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
83HNT-00122072Lê Văn Tuân07/12/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
84HNT-00122073Lê Bá Toàn23/01/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
85HNT-00122074Trần Văn Chiến08/07/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
86HNT-00122075Nguyễn Văn Khái27/10/1988Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
87HNT-00119337Nguyễn Tuấn Đạo17/12/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
88HNT-00122076Lê Chí Nguyện15/02/1977Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông
89HNT-00122077Lê Quang Tùng20/12/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
90HNT-00122078Lê Huy Long28/07/1979Kỹ sư xây dựng đường bộ
91HNT-00122079Bùi Hồng Đảm27/08/1988Kỹ sư xây dựng cầu – đường
92HNT-00122080Trần Lê Huy18/11/1977Kỹ sư công trình Thủy Lợi
93HNT-00122081Trần Ngọc Anh27/04/1981Kỹ sư công trình Thủy Lợi
94HNT-00122082Nguyễn Huy Tự03/08/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
95HNT-00122083Phạm Hữu Huy09/06/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
96HNT-00122084Vũ Ngọc Ân07/09/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
97HNT-00122085Lê Ngọc Tuấn06/07/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
98HNT-00122086Đinh Nguyên Dương06/09/1981Kỹ sư điện
99HNT-00122087Bùi Quang Tuấn28/02/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
100HNT-00122088Vũ Văn Công22/08/1995Kỹ sư kỹ thuật đô thị
101HNT-00122089Nguyễn Thành Nam11/11/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
102HNT-00080312Cao Thị Thu Thủy27/06/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
103HNT-00080314Nguyễn Dương Hiệu02/03/1981Kỹ sư xây dựng
104HNT-00055763Dương Hữu Danh24/02/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
105HNT-00108076Hoàng Ngọc Tú03/01/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
106HNT-00122090Lê Hữu Huân02/04/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
107HNT-00122091Nguyễn Thị Bích Ngọc24/09/1984Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng cấp – thoát nước
108HNT-00122092Nguyễn Trọng Luân10/01/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
109HNT-00122093Lưu Hải Tùng01/01/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
110HNT-00014457Ngô Huy Bình14/01/1984Kỹ sư xây dựng Công trình Biển – Dầu khí
111HNT-00122094Nguyễn Văn Thú20/08/1982Kỹ sư xây dựng Cầu Đường Bộ
112HNT-00122095Huỳnh Sơn Cường21/11/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
113HNT-00122096Lâm Văn Sỹ20/02/1989Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
114HNT-00017087Đoàn Công Tuấn26/04/1990Kỹ sư kỹ thuật điện – điện tử
115HNT-00122097Đặng Thị Thanh Lan19/02/1993Kỹ sư cấp thoát nước
116HNT-00122098Nguyễn Trần Quỳnh11/08/1984Kỹ sư Máy và Thiết bị Nhiệt – Lạnh; Thạc sỹ kỹ thuật nhiệt
117HNT-00122099Đinh Văn Nam17/10/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
118HNT-00122100Phạm Văn Sơn20/01/1990Kỹ sư kỹ thuật Địa chất
119HNT-00122101Trần Bá Quyết30/05/1990Kỹ sư kỹ thuật Địa chất
120HNT-00122102Lưu Đức Huy02/10/1994Kỹ sư Quản lý xây dựng
121HNT-00122103Phùng Tuấn Anh11/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo
122HNT-00122104Lê Ngọc Bính26/03/1986Kỹ sư Kỹ thuật giao thông
123HNT-00054979Hoàng Thanh Tùng23/12/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
124HNT-00122105Đỗ Văn Quân30/01/1981Kỹ sư Hệ thống điện
125HNT-00122106Phạm Trung Hiếu31/03/1987Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
126HNT-00122107Nguyễn Xuân Thắng26/01/1980Kỹ sư Hệ thống điện
127HNT-00122108Vũ Văn Hào12/08/1979Kỹ sư Trắc địa; Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
128HNT-00122109Phạm Văn Chậm06/12/1992Kỹ sư Xây dựng dân dựng và Công nghiệp
129HNT-00122110Nguyễn Nhật Huy21/06/1993Kỹ sư Hệ thống điện
130HNT-00122111Ngô Văn Khôi14/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật điện
131HNT-00122112Nguyễn Thanh Tùng26/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dưng
132HNT-00122113Lê Hữu Thụy08/05/1989Cao đẳng công nghệ kỹ thuật trắc địa
133HNT-00122114Phạm Văn Biểu01/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng va
134HNT-00122115Phạm Văn Khương12/03/1985Kỹ sư Xây dựng
135HNT-00122116Nguyễn Trọng Anh24/08/1959Kỹ sư thông tin đường sắt
136HNT-00122117Nguyễn Hoàng Sơn02/07/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
137HNT-00122118Lê Tiến Công07/11/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
138HNT-00122119Võ Xuân Long28/08/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
139HNT-00122120Nguyễn Nam Hải19/11/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
140HNT-00122121Lã Thành Luân11/05/1985Kỹ sư xây dựng công trình
141HNT-00122122Lê Ngọc Hiền14/04/1995Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
142HNT-00068952Nguyễn Hoàng Long21/09/1978Thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng
143HNT-00122123Trần Quang Hạnh15/01/1960Kỹ sư xây dựng cầu đường
144HNT-00122124Dương Anh Tài27/04/1977Kỹ sư xây dựng
145HNT-00122125Nguyễn Khắc Viết20/05/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
146HNT-00088484Trần Mạnh Thắng02/06/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Giao Thông
147HNT-00122126Nguyễn Huy Quí19/09/1984Kỹ sư xây dựng Cầu Đường Bộ
148HNT-00122127Nguyễn Thanh Bình03/02/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
149HNT-00122128Dương Hùng Cường14/08/1986Kỹ sư địa chất công trình – ĐKT
150HNT-00122129Bùi Phó Dân17/01/1992Kỹ sư kỹ thuật đô thị
151HNT-00122130Bùi Thức Dục08/04/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
152HNT-00122131Vũ Đức Anh11/09/1991Kỹ sư kỹ thuật Hạ tầng đô thị
153HNT-00122132Bùi Gia Hòa20/08/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân cao đẳng kỹ thuật điện
154HNT-00122133Trần Mạnh Cường09/01/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
155HNT-00122134Trần Ngọc Lâm09/02/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
156HNT-00122135Nguyễn Văn Nhàn29/01/1983Kỹ sư Công trình thủy điện
157HNT-00122136Trần Tuấn Khanh16/03/1984Kỹ sư Khai thác mỏ
158HNT-00122137Nguyễn Thanh Linh28/01/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
159HNT-00122138Phan Anh Khoa18/07/1989Kỹ sư kỹ thuật điện
160HNT-00122139Phan Thế Hải15/05/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
161HNT-00122140Hoàng Văn Bích14/04/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
162HNT-00122141Phan Văn Thượng06/01/1977Kỹ sư Đo lường – Điều khiển
163HNT-00122142Đỗ Minh Đức14/03/1980Kỹ sư Cấp thoát nước
164HNT-00122143Nguyễn Đức Hiệp13/08/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
165HNT-00071903Trịnh Văn Mạnh09/06/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
166HNT-00110429Hoàng Như Sơn08/08/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiêp
167HNT-00122144Nguyễn Văn Hòa07/10/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
168HNT-00050809Phạm Văn Trung28/12/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
169HNT-00122145Nguyễn Văn Vũ19/08/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
170HNT-00122146Nguyễn Văn Cường01/11/1995Kỹ sư Cấp thoát nước
171HNT-00122147Phạm Xuân Thường05/12/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
172HNT-00122148Trần Quốc Dũng22/06/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
173HNT-00122149Vũ Đăng Khoa18/04/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
174HNT-00122150Trần Văn Thắng08/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
175HNT-00122151Bùi Đăng Pháp02/05/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
176HNT-00122152Nguyễn Văn Phúc22/07/1987Kỹ sư xây dựng công trình thủy
177HNT-00122153Phùng Anh Tuấn16/09/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
178HNT-00071985Hà Tuấn Minh08/07/1987Kỹ sư Hệ thống điện
179HNT-00122154Nguyễn Tiến Thành13/10/1987Kỹ sư hệ thống điện
180HNT-00122155Vũ Khánh Duy08/10/1994Cao đẳng hệ thống điện
181HNT-00122156Trần Thị Kiều Ngọc20/12/1982Kỹ sư Hệ thống điện
182HNT-00122157Phương Minh Thư12/10/1985Kỹ sư thuật điện
183HNT-00122158Ngô Mạnh Hùng09/08/1979Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệp
184HNT-00122159Trần Đăng Thái27/02/1976Kỹ sư công nghệ hóa vô cơ
185HNT-00119003Bùi Đức Tùng20/02/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
186HNT-00122160Nguyễn Mạnh Cường23/05/1987Kỹ sư xây dựng công trình biển – dầu khí
187HNT-00122161Nguyễn Hồng Thuận06/02/1978Thạc sĩ kỹ thuật; Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
188HNT-00122162Thân Văn Chính09/02/1979Kỹ sư Tự Động Hóa xí nghiệp Công Nghiệp
189HNT-00122163Trương Thanh Nghị24/10/1984Kỹ sư công nghệ hữu cơ – hóa dầu
190HNT-00122164Nguyễn Hồng Hải23/11/1967Kỹ sư xây dựng công nghiệp và dân dụng
191HNT-00122165Hứa Văn Sơn08/11/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
192HNT-00096713Nguyễn Minh15/12/1975Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
193HNT-00122166Đặng Xuân Huy13/07/1977Kỹ sư Thủy lợi
194HNT-00060185Hoàng Văn Ngưu16/08/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
195HNT-00080023Nguyễn Xuân Nam27/09/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
196HNT-00037350Nguyễn Văn Bình30/08/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
197HNT-00064732Lưu Văn Rổ25/07/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình
198HNT-00122167Nguyễn Văn Kha16/01/1992Kỹ sư Kỹ thuật dầu khí
199HNT-00122168Hà Văn Định01/01/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
200HNT-00122169Cam Văn Du03/09/1988Kỹ sư hệ thống điện
201HNT-00122170Phùng Quang Hải15/05/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
202HNT-00122171Nguyễn Văn Tú01/05/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
203HNT-00122172Nguyễn Văn Hoàng01/11/1989Kỹ sư Kỹ thuật Tài Nguyên Nước
204HNT-00122173Nguyễn Văn Huy01/11/1989Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ
205HNT-00122174Nguyễn Mạnh Hùng16/12/1977Kỹ sư cấp thoát nước – môi trường nước
206HNT-00122175Hoàng Anh Tú21/07/1980Kỹ sư cấp thoát nước – môi trường nước
207HNT-00122176Nguyễn Văn Hạnh13/08/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
208HNT-00122177Nguyễn Hữu Quang10/11/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
209HNT-00122178Trần Hồng Quân31/08/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
210HNT-00122179Nguyễn Tuấn Anh16/12/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
211HNT-00122180Đặng Văn Lâm10/11/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
212HNT-00098026Trần Huy Chiến29/07/1983Kỹ sư Cấp thoát nước
213HNT-00122181Trần Huy Bắc15/11/1986Cử nhân Địa kỹ thuật – Địa môi trường
214HNT-00122182Đặng Văn Thành18/09/1985Kỹ sư hệ thống điện
215HNT-00122183Nguyễn Văn Thiện25/10/1976Kỹ sư Xây dựng cầu đường
216HNT-00122184Nguyễn Văn Thụ27/02/1984Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)
217HNT-00069023Phạm Ngọc Quỳnh10/08/1983Kỹ sư Xây dựng
218HNT-00122185Vũ Đức Hải10/09/1979Kỹ sư Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất – Dầu khí
219HNT-00122186Nguyễn Văn Quân20/12/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
220HNT-00122187Trần Văn Toàn17/12/1977Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
221HNT-00066454Hoàng Đình Tôn28/10/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
222HNT-00122188Lê Thanh Hồng05/01/1985Kỹ sư Xây dựng Thủ lợi – Thủy điện
223HNT-00122189Roãn Văn Định03/10/1987Kỹ sư cơ khí động lực – máy và tự động thủy khí
224HNT-00122190Trần Văn Kiên04/07/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
225HNT-00122191Vũ Ngọc Minh27/04/1968Kỹ sư xây dựng thủy điện
226HNT-00122192Nguyễn Quốc Tuấn27/12/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
227HNT-00122193Trần Thế Viện12/04/1982Kỹ sư hệ thống điện
228HNT-00076757Hoàng Quốc Thịnh05/04/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
229HNT-00122194Nguyễn Toàn Thiện30/01/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
230HNT-00122195Bùi Cao Cường22/07/1980Kỹ sư xây dựng Cảng đường thủy
231HNT-00092908Vũ Xuân Thành11/12/1978Kỹ sư xây dựng cầu hầm
232HNT-00122196Lê Anh Vương12/02/1978Kỹ sư xây dựng môi trường nước – cấp thoát nước
233HNT-00122197Trần Hải Đức08/07/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
234HNT-00122198Đinh Quang Lộc31/08/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
235HNT-00122199Nguyễn Thành Dũng03/01/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
236HNT-00122200Vũ Thế Bảy16/04/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
237HNT-00064988Phạm Quốc Trình24/05/1982Thạc sĩ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
238HNT-00122201Lê Thanh Tâm19/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
239HNT-00122202Nguyễn Xuân Phương17/10/1975Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
240HNT-00122203Đinh Hồng Phong24/08/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
241HNT-00002868Nguyễn Thanh Hường24/09/1967Kỹ sư Điện năng
242HNT-00002866Nguyễn Tất Giang17/12/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
243HNT-00122204Hoàng Diệp Tùng01/11/1985Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng CT dân dụng và công nghiệp
244HNT-00002865Lê Phi Hùng18/06/1978Kỹ sư công nghệ môi trường
245HNT-00122205Nguyễn Thị Thanh Tú24/07/1980Kỹ sư Công nghệ môi trường
246HNT-00122206Nguyễn Thị Thu Hà20/09/1988Thạc sỹ khoa học môi trường
247HNT-00122207Bùi Thành Nam01/09/1977Kỹ sư cơ khí động lực
248HNT-00122208Trần Văn Viễn17/11/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
249HNT-00122209Trần Văn Tuyên01/01/1991Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
250HNT-00122210Nguyễn Thanh Tùng26/01/1991Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
251HNT-00122211Phạm Mạnh Cường06/08/1983Kỹ sư cơ – Điện tử
252HNT-00122212Tạ Văn Tiến17/08/1989Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật giao thông
253HNT-00122213Đặng Hải Triều14/05/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
254HNT-00122214Nguyễn Trọng Bằng13/10/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
255HNT-00028846Phạm Như Tùng23/10/1976Kỹ sư xây dựng Cầu đường
256HNT-00122215Nguyễn Tiến Quân22/02/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
257HNT-00122216Lê Xuân Trường14/04/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
258HNT-00122217Phạm Huy Hợp20/11/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
259HNT-00122218Vũ Kiên Trung04/01/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
260HNT-00122219Nguyễn Tùng Anh04/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
261HNT-00122220Nguyễn Văn Hòa01/01/1985Kỹ sư địa chất công trình – ĐKT
262HNT-00122221Trịnh Tuấn Nam01/08/1993Kỹ sư hệ thống điện
263HNT-00122222Nguyễn Duy Cường15/09/1985Kỹ sư quản lý xây dựng đô thị
264HNT-00122223Giang Văn Năm03/04/1961Kỹ sư xây dựng
265HNT-00122224Trần Văn Hoằng15/07/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
266HNT-00122225Chu Tuấn Long11/11/1987Kỹ sư kỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp
267HNT-00122226Vũ Bá Việt10/10/1970Kỹ sư xây dựng cầu đường
268HNT-00122227Lê Giới Hải02/05/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
269HNT-00122228Nguyễn Trí Tuân26/04/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
270HNT-00122229Trần Quang Vũ14/09/1991Kỹ sư kỹ thuật điện
271HNT-00122230Đỗ Tuấn Thành26/07/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
272HNT-00122231Kiều Thanh Hải18/12/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
273HNT-00122232Mai Tuấn Tú24/03/1982Kỹ sư hệ thống điện
274HNT-00122233Nguyễn Anh Dũng15/06/1982Kỹ sư Trắc Địa
275HNT-00106397Bùi Văn Ngọc03/06/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
276HNT-00122234Trần Quang Đông22/11/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
277HNT-00122235Vũ Trung Tuyến10/10/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
278HNT-00122236Đào Văn Hiện14/12/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
279HNT-00122237Nguyễn Việt Hưng11/06/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
280HNT-00122238Đậu Tam Dũng20/01/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
281HNT-00122239Hoàng Văn Châu06/07/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
282HNT-00122240Hoàng Minh Thái08/08/1985Kỹ Sư Xây Dựng
283HNT-00122241Lê Đức Anh26/03/1984Kỹ sư Cầu đường
284HNT-00122242Bùi Đức Giang24/03/1985Kỹ sư xây dựng đường bộ
285HNT-00122243Nguyễn Văn Thường03/08/1987Kỹ sư Xây dựng
286HNT-00122244Phạm Hoàng Phú15/02/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
287HNT-00122245Ngô Thanh Hoàn18/08/1995Kỹ sư Kỹ Thuật địa Chất
288HNT-00046160Nguyễn Công Ánh18/06/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
289HNT-00122246Lê Xuân Trường12/03/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
290HNT-00108808Trần Văn Tú18/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)
291HNT-00122247Trần Minh Khang02/08/1960Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
292HNT-00111622Nguyễn Phạm Hùng Sơn27/12/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
293HNT-00111625Cấn Anh Tú29/05/1982Kỹ sư Xây dựng cầu đường
294HNT-00122248Đặng Ngọc Tuấn03/01/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
295HNT-00122249Phạm Văn Thịnh19/03/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
296HNT-00122250Vũ Minh Quang18/10/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
297HNT-00122251Trần Hữu Hoàng06/11/1984Kỹ sư công trình giao thông công chính
298HNT-00084975Trần Văn Dự11/02/1977Kỹ sư Thủy lợi
299HNT-00080866Hoàng Thế Dinh02/05/1994Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
300HNT-00121173Hoàng Đình Vinh19/05/1959Kỹ sư xây dựng
301HNT-00122252Lê Đức Tuấn10/01/1972Kỹ sư địa chất công trình
302HNT-00122253Trần Quang Định19/09/1962Kỹ sư địa chất công trình thủy văn
303HNT-00122254Phạm Tiến Hỷ21/09/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình thủy
304HNT-00122255Nguyễn Văn Đức12/09/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
305HNT-00114316Bùi Minh Cường02/10/1982Kỹ sư Công trình thủy
306HNT-00122256Nguyễn Hữu Hảo25/09/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng vào công nghiệp
307HNT-00122257Lý Hồng Việt17/09/1976Thạc sỹ kỹ thuật; Kỹ sư thủy lợi
308HNT-00122258Nguyễn Thanh Bình21/05/1980Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
309HNT-00122259Lê Yến Phương21/11/1994Thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng
310HNT-00122260Nguyễn Hùng Mạnh09/01/1980Kỹ sư Địa chất công trình – Địa kỹ thuật
311HNT-00122261Phạm Văn Hoạt01/11/1964Kỹ sư trắc địa
312HNT-00122262Hoàng Văn Vượng06/03/1982Kỹ sư kỹ thuật Địa chất
313HNT-00122263Nguyễn Thị Tâm13/02/1989Kiến trúc sư
314HNT-00122264Ngô Ngọc Phôn24/11/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
315HNT-00122265Nguyễn Hữu Hải14/05/1971Kỹ sư Điện tử viễn thông
316HNT-00028665Đỗ Mạnh Hùng12/01/1975Kỹ sư xây dựng
317HNT-00122266Nguyễn Trọng Từ21/09/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
318HNT-00122267Đặng Văn Dũng28/04/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
319HNT-00122268Dương Văn Chương06/03/1988Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị
320HNT-00122269Nguyễn Văn Trực08/08/1988Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm đô thị
321HNT-00122270Nguyễn Duy Phông26/11/1985Kỹ sư công trình thủy lợi
322HNT-00122271Đinh Văn Tuệ20/04/1979Kỹ sư vận tải kinh tế đường sắt
323HNT-00071982Bành Phước Chung05/06/1973Kỹ sư Hệ thống điện
324HNT-00071984Phạm Hữu Mạnh07/10/1974Kỹ sư Tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp
325HNT-00122272Nguyễn Anh Dũng12/09/1978Kỹ sư kỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp
326HNT-00067872Lê Trung Thành01/09/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
327HNT-00011680Lương Ngọc Vinh01/09/1988Kỹ sư cấp thoát nước
328HNT-00011678Vũ Trường Quân28/06/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
329HNT-00122273Trịnh Thị Phượng12/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
330HNT-00122274Vũ Đức Thái14/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
331HNT-00104758Nguyễn Minh Khôi07/08/1982Kỹ su Đô thị
332HNT-00034904Nguyễn Mạnh Tiến30/12/1988Kỹ sư kỹ thuật CTXD – Xây dựng DD & CN
333HNT-00122275Hoàng Đa Lộc13/08/1988Kỹ sư điện tử – viễn thông
334HNT-00122276Khuất Đức Dương25/01/1989Thạc sỹ cơ học kỹ thuật
335HNT-00122277Nguyễn Hồng Hà09/12/1980Kỹ sư Địa chất công trình – Địa kỹ thuật
336HNT-00122278Bùi Văn Thành07/08/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
337HNT-00122279Dương Văn Chình20/05/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
338HNT-00122280Vũ Ngọc Tuyên28/04/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
339HNT-00122281Phạm Văn Tuấn02/02/1986Kỹ sư xây dựng
340HNT-00122282Bùi Anh Đức26/08/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
341HNT-00122283Vũ Xuân Tuyên07/07/1977Kỹ sư hệ thống điện
342HNT-00122284Lê Văn Dương08/06/1969Kỹ sư xây dựng đường bộ
343HNT-00050794Bùi Văn Tuyên20/12/1979Kỹ sư điện – tự động hóa XNCN
344HNT-00026097Khổng Hữu Mạnh03/06/1973Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
345HNT-00040398Phạm Thị Thu Hường11/01/1971Kỹ sư xây dựng cầu đường
346HNT-00122285Vũ Thị Duyên22/02/1996Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
347HNT-00122286Trương Đình Hiếu01/11/1981Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
348HNT-00122287Cao Tiến Phú01/09/1990Kỹ sư xây dựng cầu đường
349HNT-00111626Nguyễn Hương Hùng26/10/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
350HNT-00122288Nguyễn Xuân Hà12/09/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
351HNT-00122289Nguyễn Kim Văn09/08/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
352HNT-00122290Nguyễn Đức Kỳ Anh01/10/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
353HNT-00037356Nguyễn Trác Mạnh22/08/1977Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
354HNT-00122291Phạm Đức Cường10/11/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
355HNT-00122292Phạm Trường Huy19/01/1985Kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng
356HNT-00122293Dương Văn Hoàn18/05/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
357HNT-00122294Phan Công Lộc06/10/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
358HNT-00122295Đỗ Văn Thi15/01/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
359HNT-00122296Phạm Thắng Lợi21/12/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
360HNT-00111643Nguyễn Lý Mạnh10/10/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
361HNT-00122297Nguyễn Thế Duyệt19/02/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
362HNT-00122298Nguyễn Văn Mạnh02/05/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội