Sáng ngày 25.03.2021,  tại Tp. Hồ Chí Minh, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (viết tắt là Hiệp hội) đã tổ chức buổi họp Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2015-2020) để tổng kết công tác năm 2020 và bàn  thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ V (2021-2025). Hơn 20 ủy viên Ban Chấp hành đã có mặt tham dự buổi họp.

Chủ tịch Hiệp hội, Ông Nguyễn Quốc Hiệp báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ IV

Trọng tâm buổi họp thảo luận các dự thảo các báo cáo để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội toàn quốc Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ V (2021-2025). Tại buổi họp, Ban Chấp hành đã thông qua:

  • Dự thảo báo cáo và các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội Nhiệm kỳ V (2021-2025)
  • Dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ V (2021-2025)
  • Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội.
  • Thống nhất danh sách dự kiến Ban Chấp hành, Ban thường vụ và Ban kiểm tra nhiệm kỳ V
  • Thống nhất định hướng phát triển hội viên mới
  • Và một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, Ban chấp hành đã bàn góp ý và thống nhất nhiều nội dung liên quan đến việc tổ chức để các hoạt động của Hiệp hội có hiệu quả trong nhiệm kỳ V. Hoàn thiện tổ chức các Hiệp hội khu vực và các tổ chức tại hiệp hội địa phương.

Hội nghị kết thúc lúc 12h cùng ngày.