Để thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 76 Nghị đinh số 15/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và để nâng cao chất lượng công tác cấp chứng chỉ của Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (viết tắt là Hiệp hội) đề nghị thống nhất hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chi tiết cụ thể mời quý bạn đọc xem thông báo dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1Pszy69a37lKpTieg0z_0S6hkXaesqKLa/view?usp=sharing