DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2023/QĐ-VACC NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 81 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 47/2023/QĐ-VACC ngày 08/12/2023)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00179094Đào Xuân Tùng04/03/1988Kỹ sư kỹ thuật điện-điện tử- tự động hoáGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
2HNT-00179095Ngô Minh Tiến13/03/1978Kỹ sư Điện tử- tự động hóaGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
3HNT-00179096Tạ Hoàng Nam14/01/1981Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
4HNT-00038355Đỗ Văn Khâm01/10/1984Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện,điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
5HNT-00179097Phan Công Khiêm06/09/1977Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
6HNT-00179098Võ Thế Châu30/07/1978Kỹ sư điện – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
7HNT-00179099Nguyễn Thế Anh07/04/1980Kỹ sư điện kỹ thuậtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
8HNT-00179100Ngô Hiếu Toàn20/02/1982Kỹ sư điện khí hoá và cung cấp điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
9HNT-00179101Phan Thanh Sơn27/02/1989Kỹ sư Kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
10HNT-00179102Trần Văn Lâm23/10/1975Kỹ sư kỹ thuật Điện- Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
11HNT-00085621Trần Xuân Cảnh18/06/1994Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtIII
12HNT-00179103Đặng Ngọc Duy Linh13/05/1998Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
13HNT-00029236Đinh Thanh Duy08/06/1980Kỹ sư xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
14HNT-00179104Trần Quang Hiển12/01/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
15HNT-00075263Ngô Trí Thành15/06/1993Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
16HNT-00160006Lê Ngọc Thụ16/07/1990Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
17HNT-00160010Trần Hữu Tuấn10/03/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
18HNT-00179105Nguyễn Thái Dương02/01/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
19HNT-00157191Trần Hữu Nghị19/05/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
20HNT-00179106Trần Hữu Tân19/09/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
21HNT-00155741Trần Quốc Toàn01/04/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
22HNT-00179107Trịnh Hồng Sơn09/11/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
23HNT-00179108Tô Phạm Kinh Kha13/11/1984Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
24HNT-00179109Nguyễn Đình Hải12/08/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtIII
25HNT-00179110Hà Quang Tạo18/04/1982Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
26HNT-00179111Phạm Trường Sinh Học05/10/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
27HNT-00179112Đoàn Văn Quàng02/03/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
28HNT-00179113Lê Viết Tâm24/05/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
29HNT-00179114Võ Tấn Lộc21/03/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
30HNT-00179115Võ Anh Sơn01/12/1984Kỹ sư xây dựng (cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
31HNT-00062044Nguyễn Công Thiện02/07/1977Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
32HNT-00179116Trần Thiện Hiếu20/05/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtIII
33HNT-00179117Đinh Văn Cường04/09/1991Kỹ sư xây dựng cầu- đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
34HNT-00179118Nguyễn Đình Tài02/10/1994Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
35HNT-00179119Lê Đình Trình01/01/1987Cử nhân cao đẳng ngành xây dựng DD và CNGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
36HNT-00179120Võ Thúy An19/05/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
37HNT-00179121Nguyễn Lam Điền25/03/1985Kỹ sư ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
38HNT-00034323Nguyễn Hoàng Anh14/06/1984Kỹ sư ngành kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
39HNT-00034324Lê Văn Bạo04/04/1963Kỹ sư ngành kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
40HNT-00158883K’ Vrong01/05/1991Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nướcQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
41HNT-00170289Bùi Phú An07/11/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
42HNT-00179122Nguyễn Văn Bình01/01/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
43HNT-00179123Trần Văn Tân20/06/1987Cử nhân Cao đẳng xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
44HNT-00028213Lê Đăng Thủy05/06/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường – Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
45HNT-00179124Khúc Ngọc Bốn15/05/1975Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
46HNT-00176049Đặng Văn Lợi12/06/1990Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
47HNT-00048541Nguyễn Lý Hóa20/01/1964Kỹ sư công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
48HNT-00179125Nguyễn Hoàng Long18/11/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
49HNT-00179126Lưu Ngọc Toàn08/10/1975Kỹ sư kỹ thuật công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
50HNT-00179127Phạm Văn Cường29/02/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
51HNT-00064211Phan Văn Dũng11/11/1988Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
52HNT-00179128Phạm Văn Hướng17/06/1985Kỹ sư kỹ thuật công nghiệpThiết kế cơ – điện công trìnhII
53HNT-00095399Nguyễn Hữu Định11/03/1984Kỹ sư kỹ thuật đô thịQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
54HNT-00179129Trần Quang Nam24/08/1977Kỹ sư kỹ thuật công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
55HNT-00179130Trần Đình Hoài16/11/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
56HNT-00134744Nguyễn Tiến Dũng15/09/1990Kỹ sư ngành kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
57HNT-00179131Phạm Xuân Tuân31/07/1983Cử nhân cao đẳng kỹ thuật điện – điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhIII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
58HNT-00179132Lê Đình Biên06/07/1982Kỹ sư địa chất – Dầu khí (Địa kỹ thuật)Khảo sát địa chất công trìnhII
59HNT-00095045Cao Hoài Hưng12/10/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtIII
60HNT-00179133Lê Văn Công10/04/1984Kỹ sư Vật liệu xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
61HNT-00179134Hồ Anh Tuấn20/07/1970Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
62HNT-00179135Nguyễn Tuấn Anh31/05/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
63HNT-00179136Đào Văn Lạng30/09/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Khảo sát địa hìnhIII
64HNT-00040535Đặng Đức Hiền15/07/1980Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
65HNT-00136655Đinh Ngọc Bình10/06/1968Kỹ sư Xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
66HNT-00032569Huỳnh Quốc Dũng30/07/1980Kỹ sư Xây dựng thủy lợi – TĐQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
67HNT-00134887Nguyễn Tấn Phong16/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
68HNT-00052339Trần Minh Đức12/11/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
69HNT-00032571Trương Cao Huy Vũ14/06/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
70HNT-00179137Nguyễn Hoàng Mạnh24/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
71HNT-00179138Nguyễn Minh Duy Bằng31/01/1997Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
72HNT-00179139Nguyễn Quốc Huy05/09/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
73HNT-00179140Lê Minh Lai21/07/1984Cử nhân cao đẳng điện công nghiệpThiết kế cơ – điện công trìnhIII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
74HNT-00179141Trà Minh Hiếu12/05/1986Cao đẳng kỹ thuật điện – điện tử (Điện công nghiệp)Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
75HNT-00174262Lê Chí Nguyện17/03/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
76HNT-00041073Lê Văn Sơn20/10/1966Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
77HNT-00023759Thái Hữu Lâm28/05/1973Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
78HNT-00179142Huỳnh Ngọc Luyến26/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhIII
79HNT-00179143Lê Công Hậu02/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
80HNT-00179144Ngô Ngọc Hải10/10/1983Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
81HNT-00179145Nguyễn Trí Ngọc13/03/1991Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtIII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 47/2023/QĐ -VACC ký ngày 08/12/2023 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!