DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/QĐ-VACC NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 245 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00103339Vũ Mạnh Cường22/03/1983Kỹ sư Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên
2HNT-00103340Phạm Trường Nam01/01/1985Kỹ sư Cấp thoát nước
3HNT-00103341Lê Văn Hải16/06/1980Kỹ sư Nông học
4HNT-00093413Lê Thành Hiếu14/11/1984Kỹ sư Lâm học
5HNT-00103342Bùi Anh Đức16/08/1992Kỹ sư Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
6HNT-00103343Lê Đức Thọ06/06/1989Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
7HNT-00103344Phạm Thanh Tài16/08/1989Kỹ sư Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
8HNT-00103345Huỳnh Văn Nhơn14/04/1985Kỹ sư cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
9HNT-00103346Trần Xuân Thành17/12/1986Kỹ sư Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
10HNT-00103347Huỳnh Thanh Cảnh22/10/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
11HNT-00103348Vũ Sĩ Kỳ Tùng30/03/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
12HNT-00103349Trương Bá Linh20/11/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
13HNT-00103350Trần Văn Đạo23/05/1990Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
14HNT-00050471Bùi Dự Thảnh30/12/1979Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
15HNT-00004769Nguyễn Toàn Thắng06/12/1975Kỹ sư Xây dựng
16HNT-00095409Nguyễn Xuân Quảng22/05/1983Kỹ sư cấp thoát nước
17HNT-00103351Nguyễn Văn Hải03/08/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
18HNT-00103352Nguyễn Tấn Thanh Luân06/02/1990Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – Lạnh
19HNT-00103353Hoàng Công Cường25/07/1988Kỹ sư Điện công nghiệp
20HNT-00061743Phan Văn Xuyên15/10/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
21HNT-00103354Nguyễn Thiết Sanh28/04/1984Kỹ sư Kỹ thuật điện, Điện tử và Viễn thông
22HNT-00014202Lê Hùng Anh11/11/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
23HNT-00066658Nguyễn Văn Nghĩa06/10/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
24HNT-00103355Nguyễn Trung Trực12/04/1973Thạc sỹ Kỹ Thuật Điện Tử
25HNT-00103356Nguyễn Xuân Trí27/07/1994Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
26HNT-00103357Phạm Duy Thường11/02/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
27HNT-00103358Trần Hán Quang10/03/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
28HNT-00103359Bùi Trọng Nhân26/07/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
29HNT-00103360Đỗ Đăng Khoa10/01/1984Kỹ sư cấp thoát nước môi trường nước
30HNT-00103361Đỗ Khắc Lâm26/05/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
31HNT-00103362Đỗ Quốc Tuấn08/08/1988Kỹ sư Xây dựng công trình
32HNT-00103363Lê Minh Hiếu07/12/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình
33HNT-00103364Hà Thanh Vân06/11/1965Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
34HNT-00103365Nguyễn Phạm Thành Nhân05/03/1992Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
35HNT-00103366Trần Hoàng Tuấn22/06/1983Kỹ sư cơ khí chế biến bảo quản NSTP
36HNT-00103367Trần Xuân Bách04/03/1988Kỹ sư điện dân dụng và công nghiệp
37HNT-00103368Trịnh Tiến Dũng15/08/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
38HNT-00103369Trần Thanh Lộc29/05/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
39HNT-00103370Nguyễn Duy Thắng18/05/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
40HNT-00103371Phùng Xuân Linh25/09/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
41HNT-00103372Nguyễn Thành Công22/10/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
42HNT-00103373Đinh Hoài Tân22/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
43HNT-00103374Cao Ngọc Huy10/03/1990Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
44HNT-00103375Phan Lê Anh Dũng11/08/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình Giao thông
45HNT-00062163Bùi Sĩ Cường13/12/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
46HNT-00103376Đoàn Nguyễn Thành Đạt30/04/1990Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
47HNT-00062621Bùi Đình Chung28/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
48HNT-00103377Trần Trung Hiếu21/05/1993Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng
49HNT-00083490Trịnh Quốc Chính01/11/1980Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
50HNT-00103378Nguyễn Thanh Nam07/02/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
51HNT-00103379Nguyễn Thế Quang01/07/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
52HNT-00103380Đặng Văn Minh24/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
53HNT-00103381Phạm Văn Thọ01/03/1988Cử nhân sư phạm kỹ thuật
54HNT-00103382Nguyễn Hoàng Vũ19/09/1983Kỹ sư xây dựng Đường bộ
55HNT-00103383Nguyễn Duy Khánh05/03/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
56HNT-00085621Trần Xuân Cảnh18/06/1994Kỹ sư kinh tế xây dựng
57HNT-00103384Nguyễn Tiến Sĩ16/02/1991Kỹ sư xây dựng Cầu đường
58HNT-00103385Phạm Phúc Xuân Toàn15/03/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
59HNT-00085166Lê Hà Quốc Tĩnh25/08/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
60HNT-00103386Lê Văn Trung19/10/1986Kỹ sư Điện – Điện tử
61HNT-00103387Khổng Quốc Đại25/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy
62HNT-00103388Võ Văn Nhẫn10/11/1972Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
63HNT-00103389Trịnh Bá Dương15/02/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
64HNT-00070247Lê Thành Nguyện25/03/1986Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng
65HNT-00084806Vũ Văn Thọ14/02/1986Kỹ sư Kỹ thuật điện
66HNT-00103390Huỳnh Nở28/04/1989Kỹ sư Cảnh quan và kỹ thuật Hoa Viên
67HNT-00103391Nguyễn Thái Huy04/07/1980Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
68HNT-00103392Nguyễn Văn Hùng27/02/1989Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
69HNT-00103393Vòng Cá Sầu10/04/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
70HNT-00103394Nguyễn Lâm Trực10/07/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
71HNT-00103395Vũ Tài Nguyên08/01/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
72HNT-00103396Trần Minh Quang27/05/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
73HNT-00103397Phan Thanh Hoàng Anh23/12/1980Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện
74HNT-00103398Đặng Văn Tín23/03/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
75HNT-00103399Phan Văn Hữu18/11/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
76HNT-00103400Thái Bá Quyết23/08/1990Cao Đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
77HNT-00103401Huỳnh Thanh Liêm23/01/1987kỹ sư xây dựng Cảng & công trình biển
78HNT-00103402Lê Hoàng Anh25/09/1987Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
79HNT-00103403Đỗ Tuấn Giang12/11/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
80HNT-00103404Phạm Văn Quý17/08/1994Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
81HNT-00103405Nguyễn Văn Tuấn12/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn
82HNT-00103406Vũ Minh Ngọc30/11/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
83HNT-00103407Nguyễn Văn Thể04/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
84HNT-00103408Hà Ngọc Chính27/11/1984Kỹ sự Xây dựng Cầu – Đường
85HNT-00103409Dư Đình Tùng10/12/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
86HNT-00103410Nguyễn Minh Tú01/11/1983Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
87HNT-00103411Đỗ Đăng Chung22/12/1974Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
88HNT-00103412Vũ Anh Quang11/10/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
89HNT-00103413Bùi Đức Kiên08/08/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
90HNT-00103414Phan Văn Ba19/11/1985Kỹ sư máy xây dựng; Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây dựng
91HNT-00103415Phạm Văn Nam10/08/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
92HNT-00103416Trần Đình Thanh20/12/1977Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
93HNT-00103417Lê Văn Thọ21/08/1990Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
94HNT-00066533Kiều Văn Nhâm11/02/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
95HNT-00103418Trần Nam Giang09/08/1977Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
96HNT-00103419Mai Thế Đức08/02/1987Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
97HNT-00103420Nguyễn Văn Chiến28/12/1983Kỹ sư Trắc địa Mỏ – Công trình
98HNT-00103421Doãn Thanh Bình20/04/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
99HNT-00103422Đỗ Văn Nghiệp30/07/1984Kỹ sư Xây dựng
100HNT-00103423Trần Đắc Tiệp16/07/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
101HNT-00103424Trần Xuân Doanh21/02/1974Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
102HNT-00013180Nguyễn Mạnh Cường16/07/1981Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
103HNT-00013178Hoàng Văn Trung23/08/1984Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
104HNT-00013179Nguyễn Đăng Tĩnh26/05/1978Kỹ sư Máy Xây Dựng thiết bị Thủy Lợi
105HNT-00103425Nguyễn Ngọc Ân10/05/1984Kỹ sư Xây dựng
106HNT-00013176Đỗ Văn Việt30/09/1982Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
107HNT-00103426Vũ Long Hải02/12/1982Kỹ sư cơ điện tử
108HNT-00103427Hoàng Văn Tuệ25/11/1988Kỹ sư Máy và Thiết bị mỏ
109HNT-00103428Phạm Thị Dung16/07/1983Kỹ sư xây dựng
110HNT-00103429Bùi Văn Lộc30/04/1990Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
111HNT-00103430Vũ Bách Khoa18/04/1988Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
112HNT-00103431Hoàng Lệ Ninh19/09/1979Kỹ sư điện năng
113HNT-00103432Nguyễn Việt Hưng20/04/1973Kỹ sư Thủy văn Môi trường; Thạc sỹ Kỹ thuật
114HNT-00040353Hồ Xuân Đức09/08/1977Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
115HNT-00103433Nguyễn Thế Giang04/01/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
116HNT-00103434Trần Thế Mạnh05/06/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
117HNT-00103435Vũ Văn Sợi16/04/1978Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
118HNT-00103436Vũ Đức Sự25/05/1974Kỹ sư Xây dựng
119HNT-00002735Nguyễn Đăng Độ24/02/1984Kỹ sư Xây dựng
120HNT-00103437Bùi Quang Trung17/01/1977Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
121HNT-00103438Tạ Đình Lê18/10/1982Trung cấp chuyên nghiệp Xây dựng dân dụng & công nghiệp
122HNT-00103439Vũ Thị Hồng10/10/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
123HNT-00103440Tạ Thị Hà26/10/1986Trung cấp chuyên nghiệp Xây dựng dân dụng & công nghiệp
124HNT-00103441Vũ Huy Tiến21/07/1987Kỹ sư Kinh tế xây dựng
125HNT-00089400Mạc Văn Huyến19/01/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
126HNT-00089397Hoàng Phúc Hưng20/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
127HNT-00089398Trần Văn Hoàn12/09/1994Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông
128HNT-00089399Vũ Bá Hà22/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
129HNT-00103442Nguyễn Văn Chiến22/04/1981Kỹ sư cầu – đường bộ
130HNT-00099307Phạm Hữu Khải02/10/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
131HNT-00103443Nguyễn Văn Hồi13/10/1990Cao đẳng xây dựng Công trình thủy
132HNT-00082655Lê Bá Long27/12/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng, công nghiệp và nông nghiệp
133HNT-00082657Nguyễn Văn Hiếu12/09/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình
134HNT-00103444Đào Thị Huệ08/07/1995Kỹ sư kinh tế xây dựng
135HNT-00103445Vũ Ngọc Duẩn18/03/1994Kỹ sư xây dựng công trình điện
136HNT-00082650Vũ Quốc Dũng06/03/1979Kỹ sư điều khiển tự động
137HNT-00103446Lê Thị Thanh Bình01/12/1983Kỹ sư xây dựng cấp thoát nước
138HNT-00103447Nguyễn Trọng Lợi12/11/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
139HNT-00103448Vũ Đức Hưng16/02/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
140HNT-00082648Nguyễn Văn Long07/05/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
141HNT-00082653Nguyễn Tuấn Vũ28/10/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
142HNT-00082656Bế Văn Dương28/11/1991Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
143HNT-00082660Nguyễn Việt Dũng04/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
144HNT-00082664Bùi Đào Dương03/10/1984Kỹ sư máy và tự động thủy khí
145HNT-00082666Hồ Cảnh Vịnh03/06/1991Kỹ sư xây dựng công trình thủy
146HNT-00103449Đinh Xuân Phương22/05/1983Kỹ sư thủy lợi
147HNT-00103450Trần Văn Bình21/07/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
148HNT-00103451Phạm Văn Cường14/04/1994Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
149HNT-00103452Phạm Văn Lượng07/10/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
150HNT-00103453Lê Thành Trung07/05/1985Kỹ sư công nghệ KTĐ – Chuyên ngành hệ thống điện
151HNT-00103454Bùi Văn Nho14/04/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
152HNT-00076213Dương Văn Đức27/10/1985Kỹ sư xây dựng
153HNT-00103455Phạm Văn Hưởng12/02/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
154HNT-00103456Hoàng Quang Tuấn18/09/1977Kỹ sư Xây dựng
155HNT-00103457Lê Anh Tuấn10/10/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
156HNT-00103458Phan Tiến Kiên22/08/1993Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
157HNT-00103459Nguyễn Tuấn Nam09/11/1982Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng Đô thị
158HNT-00103460Nguyễn Mạnh Hùng13/03/1982Kỹ sư Đô thị
159HNT-00103461Nguyễn Thị Hồng Vân07/02/1987Kỹ sư KT công trình -Cấp thoát nước
160HNT-00057813Trần Anh Tuấn27/08/1986Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
161HNT-00103462Nguyễn Văn Tuấn21/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
162HNT-00103463Tô Thế Hồng24/02/1995Kỹ sư Quản lý xây dựng
163HNT-00080022Trịnh Văn Trung25/09/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
164HNT-00103464Phạm Thế Anh16/03/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
165HNT-00103465Lê Mạnh Tuấn12/10/1977Kiến trúc sư
166HNT-00068787Trần Thanh Hải04/11/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
167HNT-00080095Nguyễn Bá Quân29/08/1987Kỹ sư kỹ thuật điện- điện tử
168HNT-00078908Hoàng Văn Đức19/08/1989Kỹ sư điện- điện tử
169HNT-00103466Nguyễn Trọng Khanh11/04/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
170HNT-00103467Tạ Văn Hòa10/07/1991Kỹ sư Cấp thoát nước
171HNT-00103468Lê Việt Toàn06/09/1988Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước)
172HNT-00103469Lê Quang Thành30/08/1967Kỹ sư Cấp thoát nước
173HNT-00103470Nguyễn Thành Thơ18/10/1981Kỹ sư Xây dựng – môi trường nước cấp thoát nước
174HNT-00103471Nguyễn Đình Tuyên20/06/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
175HNT-00103472Nguyễn Đình Trung20/02/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
176HNT-00103473Nguyễn Văn Tiến10/03/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
177HNT-00001879Nguyễn Xuân Thu01/08/1983Kỹ sư Công Trình Thủy Điện
178HNT-00103474Trần Nam Phú06/07/1981Kỹ Sư Thủy Lợi
179HNT-00103475Lê văn Trị05/05/1973Kỹ sư Hệ Thống Điện
180HNT-00103476Nguyễn Hoài Nam21/01/1982Kỹ sư kinh tế nông nghiệp
181HNT-00103477Nguyễn Thành Công28/08/1984Kỹ sư công trình thủy
182HNT-00103478Nguyễn Quốc Hưng23/08/1993Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
183HNT-00103479Phùng Đức Nam01/02/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
184HNT-00051207Trương Thành Long14/09/1976Kỹ sư thiết bị điện
185HNT-00051206Chu Đình Hưng25/07/1980Kỹ sự Hệ thống điện
186HNT-00103480Nguyễn Ngọc Toán09/05/1965Kỹ sư hệ thống điện
187HNT-00103481Cao Hiếu23/11/1979Kỹ sư Hệ thống điện
188HNT-00103482Phạm Việt Thái21/10/1988Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông
189HNT-00051205Hoàng Đình Lâm15/07/1967Kỹ sư Hệ thống điện
190HNT-00103483Mai Tiến Uy08/12/1989Kỹ sư Hệ thống điện
191HNT-00103484Vũ An Chung11/01/1974Kỹ sư Hệ thống điện
192HNT-00103485Nguyễn Tuấn Anh06/04/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
193HNT-00103486Nguyễn Văn Dương08/08/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình
194HNT-00017008Nguyễn Hữu Linh04/08/1987Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
195HNT-00103487Thân Thế Sinh02/07/1947Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
196HNT-00103488Ngô Duy Chinh25/10/1982Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện
197HNT-00103489Lâm Thành Lê26/12/1982Kỹ sư kỹ thuật xây công trình xây dựng
198HNT-00103490Ngô Đức Thọ08/02/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường
199HNT-00103491Đỗ Hữu Duyệt05/03/1992Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
200HNT-00095470Trần Văn Hiếu09/10/1985Kỹ sư điện công nghiệp
201HNT-00103492Nguyễn Thái Học20/04/1991Kỹ sư kỹ thuật điện – điện tử
202HNT-00103493Trần Xuân Phong10/07/1969Kỹ sư đô thị
203HNT-00103494Vũ Thanh Tùng05/06/1986Kỹ sư công nghệ thông tin
204HNT-00103495Lê Đình Chiến27/06/1987Kỹ sư công nghiệp nông thôn
205HNT-00103496Nguyễn Bình Sơn07/11/1976Kiến trúc sư quy hoạch đô thị, nông thôn
206HNT-00103497Nguyễn Quốc Thành03/07/1983Kỹ sư điện
207HNT-00103498Phan Trọng Huy10/10/1990Kiến trúc sư quy hoạch đô thị
208HNT-00103499Nguyễn Văn Khương10/06/1971Kỹ sư xây dựng
209HNT-00103500Lê Việt Hùng11/05/1987Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
210HNT-00103501Nguyễn Duy Hải15/03/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
211HNT-00103502Nguyễn Cao Cường01/11/1988Kỹ sư điện tự động công nghiệp
212HNT-00036055Bùi Văn Kiên25/07/1979Kỹ sư xây dựng Cầu đường
213HNT-00103503Phạm Ngọc Hà10/06/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
214HNT-00103504Nguyễn Văn Thức20/05/1981Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện
215HNT-00103505Nguyễn Văn Phụng06/11/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
216HNT-00103506Chu Văn Lực03/02/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
217HNT-00103507Đỗ Tùng Linh20/07/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
218HNT-00103508Phạm Văn Duy26/11/1987Kỹ sư Kỹ thuật Địa chất
219HNT-00103509Vũ Hải Triều23/12/1984Kỹ sư Địa chất thủy văn – ĐCCT
220HNT-00103510Trần Thế Hưng09/06/1984Kỹ sư Xây dựng Thủy Lợi – Thủy Điện
221HNT-00103511Nguyễn Văn Chung29/10/1993Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
222HNT-00103512Trịnh Văn Thục11/05/1982Kỹ sư Tự động hóa thiết kế cầu đường
223HNT-00103513Vũ Ngọc Quyền20/05/1982Kỹ sư công trình Thủy Lợi
224HNT-00103514Trịnh Khắc Lâm26/04/1993Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
225HNT-00103515Mai Văn Thọ04/06/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu đường ôtô và sân bay
226HNT-00103516Nguyễn Văn Pha13/03/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
227HNT-00103517Nguyễn Ngọc Thắng04/02/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
228HNT-00103518Nguyễn Văn Tiến20/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
229HNT-00103519Trần Văn Lâm03/10/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
230HNT-00103520Nguyễn Ngọc Tùng18/06/1982Kỹ sư Hệ thống điện
231HNT-00101397Phan Đức Phẩm19/08/1987Kỹ sư Xây dựng công trình Giao thông
232HNT-00103521Hoàng Xuân Ngọc29/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
233HNT-00103522Vũ Đình Thi17/07/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
234HNT-00059069Nguyễn Đình Tới23/12/1983Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
235HNT-00103523Nguyễn Văn Dương15/07/1991Kỹ sư xây dựng Công trình Giao thông
236HNT-00103524Nguyễn Quốc Đạt04/10/1989Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
237HNT-00003312Huỳnh Văn Phạm21/12/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
238HNT-00103525Nguyễn Đức Bình26/10/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
239HNT-00103526Nguyễn Tất Phong02/11/1981Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
240HNT-00078262Nguyễn Tấn Hà01/04/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
241HNT-00103548Hồ Văn Nghĩa05/04/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
242HNT-00059567Trần Văn Đằng02/07/1981Kiến trúc sư quy hoạch
243HNT-00037721Nguyễn Thành Hợp10/11/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đường
244HNT-00103527Phạm Thanh Tùng04/12/1981Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
245HNT-00096368Bùi Hữu Nghĩa03/08/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ sư kỹ thuật điện

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát,

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội