Ngày 15 tháng 05 năm 2023, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-VACC về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings về thi công công tác xây dựng công trình lĩnh vực:

  • Công nghiệp năng lượng thủy điện Hạng III.

Mời Quý bạn đọc xem chi tiết Quyết định Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings tại văn bản dưới đây: