Ngày 15 tháng 05 năm 2023, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-VACC về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Hà Nội về thi công công tác xây dựng công trình lĩnh vực:

  • Công nghiệp năng lượng đường dây và trạm biến áp Hạng III.

Mời Quý bạn đọc xem chi tiết Quyết định Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Hà Nội tại văn bản dưới đây: