DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/QĐ-VACC NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 317 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00097298Nguyễn Công Diễn01/08/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
2HNT-00109736Lục Văn Thiêm09/07/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
3HNT-00109737Nguyễn Công Trình25/03/1988Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
4HNT-00109738Trần Văn Quân20/12/1992Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật giao thông
5HNT-00109739Nguyễn Tiến Thành26/04/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
6HNT-00097297Tô Văn Cường08/04/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7HNT-00109740Nguyễn Đình Tứ12/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
8HNT-00109741Lê Trọng Vững07/10/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình
9HNT-00107410Trần Trung Kiên03/02/1989Kỹ sư Kinh tế xây dựng
10HNT-00109742Hà Quang Đồng24/08/1988Kỹ sư Kỹ thuật điện
11HNT-00109743Nguyễn Quốc Việt08/07/1974Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
12HNT-00109744Trương Trung Kiên05/05/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
13HNT-00109745Phan Văn Hoạt02/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
14HNT-00109746Lê Anh Tùng09/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
15HNT-00109747Nguyễn Doãn Tuân10/01/1986Kỹ thuật Công nghiệp Phát triển nông thôn
16HNT-00109748Lê Thanh Bình07/01/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
17HNT-00109749Đỗ Thị Hân20/12/1984Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
18HNT-00077062Nguyễn Sinh Cung27/03/1992Kỹ sư Kinh tế xây dựng
19HNT-00109750Nguyễn Hưng Thắng12/06/1984Kiến trúc sư
20HNT-00107464Nguyễn Văn Dũng17/10/1989Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
21HNT-00109751Nguyễn Hồng Hải26/01/1973Kỹ sư xây dựng cầu đường
22HNT-00109752Trịnh Đình Quang21/03/1989Cao đẳng Công Nghệ Kỹ thuật giao thông
23HNT-00109753Phan Đăng Tuyên24/06/1987Kỹ sư Điện Công nghiệp và Dân dụng
24HNT-00109754Bùi Bằng Đông23/11/1977Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
25HNT-00109755Bùi Xuân Thắng04/09/1982Kỹ sư Công trình Thủy lợi
26HNT-00109756Nguyễn Đức Cường08/02/1988Xây dựng dân dụng và công nghiệp
27HNT-00109757Đỗ Xuân Hải01/01/1993Kỹ sư Kỹ thuậtcông trình xây dựng
28HNT-00109758Dương Quang Nhã15/09/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
29HNT-00096213Dương Văn Nam29/03/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
30HNT-00109759Lê Quốc Đạt22/12/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
31HNT-00109760Nguyễn Thành Mạnh20/10/1981Thạc sỹ quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
32HNT-00109761Phạm Đình Nguyên15/04/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
33HNT-00089633Đặng Văn Hùng30/08/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
34HNT-00109762Vũ Minh Thịnh02/02/1991Kỹ sư Kỹ thuật điện
35HNT-00109763Phạm Văn Khánh26/10/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
36HNT-00109764Nguyễn Tuấn Vũ13/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
37HNT-00109765Đặng Xuân Nam19/09/1972Kỹ sư Kinh tế xây dựng
38HNT-00109766Chu Ánh Ngọc25/02/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
39HNT-00109767Giáp Thế Anh06/12/1984Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
40HNT-00109768Cấn Việt Cường09/07/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
41HNT-00109769Ngô Văn Toàn20/03/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu dường bộ
42HNT-00068176Đinh Văn Tuy13/12/1974Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
43HNT-00055492Hoàng Linh10/10/1987Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ.
44HNT-00075856Trần Duy Hải22/09/1985Kỹ sư cơ khí
45HNT-00109770Tạ Quang Tuấn22/01/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)
46HNT-00109771Quách Đức Dũng19/07/1982Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
47HNT-00109772Trần Văn Hạnh08/10/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
48HNT-00109773Nguyễn Tài Hùng13/11/1993Kỹ sư Cấp thoát nước
49HNT-00109774Trần Đăng Hòa26/06/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
50HNT-00109775Lê Xuân Thắng04/12/1973Kỹ sư Xây dựng cầu đường
51HNT-00109776Nguyễn Chí Linh30/07/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
52HNT-00109777Nguyễn Quang Sáng23/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
53HNT-00109778Đỗ Văn Lộc16/01/1993Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
54HNT-00109779Lê Văn Cương08/10/1991Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
55HNT-00109780Trần Viết Cường27/12/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
56HNT-00109781Lê Ngọc Dũng16/10/1979Cao đẳng xây dựng
57HNT-00109782Nguyễn Hoàng Tiến29/10/1978Kỹ sư Xây dựng cầu đường
58HNT-00109783Nguyễn Đức Huấn14/08/1973Kỹ sư Xây dựng
59HNT-00109784Nguyễn Phi Long10/09/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
60HNT-00109785Trương Văn Thắng05/06/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
61HNT-00109786Đậu Đức Phong27/05/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
62HNT-00109787Lê Quang Thái11/11/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
63HNT-00109788Nguyễn Văn Sự24/06/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
64HNT-00109789Bùi Quang Khuê17/03/1983Kỹ sư Điện – Tự động hóa
65HNT-00109790Đặng Ngọc Chung15/10/1973Kỹ sư công trình Thủy lợi
66HNT-00109791Nguyễn Hữu Ngoan15/05/1964Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
67HNT-00109792Phạm Công Tuấn21/02/1982Kỹ sư Hệ thống điện
68HNT-00109793Phan Văn Nhân22/11/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
69HNT-00109794Hoàng Nhật Hòa03/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
70HNT-00109795Trần Trọng Thực13/03/1975Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
71HNT-00101021Vũ Văn Lập18/12/1984Kỹ sư Xây dựng
72HNT-00109796Nguyễn Văn Tùng09/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
73HNT-00109797Nguyễn Ngọc Vĩ12/01/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường
74HNT-00011687Lê Thị Minh Hà23/02/1972Kỹ sư Xây dựng công trình biển
75HNT-00107461Trần Đức Hiếu13/03/1985Kỹ sư an toàn đường thủy
76HNT-00109798Võ Xuân Hải27/12/1968Kỹ sư Xây dựng cầu đường
77HNT-00109799Trương Ngọc Hân04/10/1980Kỹ sư Xây dựng đường bộ
78HNT-00109800Lê Văn Hòa22/10/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
79HNT-00109801Lê Nguyễn Tuấn07/05/1978Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử
80HNT-00109802Nguyễn Anh Huy25/08/1968Kỹ sư Điện kỹ thuật
81HNT-00044551Nguyễn Công Luân20/01/1987Kỹ sư xây dựng Cầu đường
82HNT-00107458Nguyễn Thanh Lâm20/09/1974Kỹ sư Điện kỹ thuật
83HNT-00109803Tô Thanh Hùng25/07/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
84HNT-00087342Đỗ Hữu Nhất Huy12/12/1982Kỹ sư Xây dựng cầu đường
85HNT-00087303Phan Bảo Quốc01/01/1983Kỹ sư Xây dựng
86HNT-00109804Phùng Ngọc Chinh22/06/1987Kỹ sư Xây dựng daab dụng và công nghiệp
87HNT-00109805Nguyễn Đỗ Mạnh Tường02/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
88HNT-00109806Hồ Văn Tú11/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
89HNT-00109807Phan Tấn Hải25/05/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
90HNT-00048203Trịnh Thế Công09/10/1977Kỹ sư Xây dựng cầu đường
91HNT-00109808Lê Quang Tuấn17/10/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
92HNT-00044453Phan Anh Tùng16/11/1973Kỹ sư Xây dựng
93HNT-00109809Phạm Viết Thụy13/07/1996Cao đẳng Điện công nghiệp
94HNT-00109810Nguyễn Ngọc Miền20/08/1985Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
95HNT-00109811Trương Thế Tài04/09/1983Kỹ sư xây dựng
96HNT-00109812Nguyễn Quốc Vương22/08/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
97HNT-00109813Lê Đức Ngọ24/01/1991Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông
98HNT-00109814Nguyễn Hữu Tiến Thành27/12/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
99HNT-00109815Nguyễn Văn Đại08/05/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
100HNT-00109816Huỳnh Việt Trung23/02/1976Kỹ sư Xây dựng cầu đường
101HNT-00109817Đặng Quốc Mỹ02/12/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
102HNT-00109818Đỗ Chí Trung30/11/1988Kỹ thuật xây dựng
103HNT-00109819Trần Thanh Bình02/11/1991Kỹ thuật Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
104HNT-00109820Nguyễn Trọng Quý20/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
105HNT-00099674Phạm Duy Hải05/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
106HNT-00109821Phạm Trung Sỹ13/01/1972Kỹ sư Xây dựng công trình
107HNT-00109822Trần Công Quyết20/09/1992Kỹ sư Xây dựng cầu đường
108HNT-00109823Trần Trung Dũng01/11/1990Kỹ sư Điện công nghiệp
109HNT-00109824Đặng Ngọc Châu20/10/1964Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
110HNT-00013271Nguyễn Văn Hổ02/03/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
111HNT-00109825Nguyễn Tiện29/06/1980Kỹ sư Cơ khí chế tạo
112HNT-00109826Nguyễn Vinh20/10/1966Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
113HNT-00109827Nguyễn Quốc Tiến26/12/1974Kỹ sư Điện kỹ thuật
114HNT-00109828Nguyễn Văn Khỏe23/10/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
115HNT-00109829Bùi Văn Kiều15/03/1983Kỹ sư Điện – Tự động hóa
116HNT-00109830Nguyễn Anh Trúc14/08/1988Kỹ sư Xây dựng cầu đường
117HNT-00109831Phan Xuân Phấn23/09/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
118HNT-00109832Phạm Lê Luân03/02/1989Cao đẳng Cấp thoát nước và môi trường
119HNT-00109833Trần Anh Vũ21/05/1965Kỹ sư Xây dựng
120HNT-00109834Trần Lý Huỳnh08/10/1991Cao đẳng Quản lý xây dựng
121HNT-00109835Nguyễn Quốc Dũng05/10/1989Kiến trúc sư
122HNT-00109836Đặng Thành Tuân01/01/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
123HNT-00107455Võ Đình Điền13/01/1976Kỹ sư Xây dựng
124HNT-00107456Trần Thanh Bình25/03/1975Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
125HNT-00107457Bùi Phát Đạt04/03/1987Kỹ sư Xây dựng cầu đường
126HNT-00109837Lê Văn Phong25/12/1982Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
127HNT-00109838Nguyễn Huy Ngọc10/11/1972Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
128HNT-00109839Lương Văn Phương19/11/1977Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
129HNT-00109840Nguyễn Mạnh Thắng27/11/1989Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
130HNT-00109841Nguyễn Hồng Sơn15/02/1973Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
131HNT-00109842Vũ Xuân Quý30/04/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
132HNT-00109843Nguyễn Văn Anh16/12/1965Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
133HNT-00109844Dương Văn Hoạt05/04/1988Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
134HNT-00057833Vũ Minh Tuấn05/09/1985Kỹ sư xây dựng Cảng – đường thủy
135HNT-00098547Nguyễn Ngọc Hưng17/08/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
136HNT-00109845Dương Văn Tuấn13/01/1987Kỹ sư Kỹ thuật Công trình biển
137HNT-00109846Trần Đức Thể20/10/1984Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử
138HNT-00109847Nguyễn Đức Mạnh01/12/1984Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
139HNT-00109848Phạm Việt Anh15/08/1984Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao thông
140HNT-00109849Bùi Minh Đức05/08/1988Kỹ sư trắc địa Mỏ công trình
141HNT-00109850Nguyễn Huy Tuấn Anh25/07/1982Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
142HNT-00107463Vũ Quốc Hưng03/10/1982Kỹ sư Xây dựng Cảng – đường thủy
143HNT-00109851Nguyễn Đức Thắng05/09/1973Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
144HNT-00109852Huỳnh Nguyễn Huy Thịnh23/03/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
145HNT-00109853Trần Thanh Tùng10/06/1992Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng
146HNT-00109854Nguyễn Trúc Lâm21/03/1989Kỹ sư Xây dựng cầu đường
147HNT-00109855Phạm Thái Hòa02/04/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
148HNT-00109856Lê Ngọc Diệp28/11/1992Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
149HNT-00051309Nguyễn Hữu Sự02/04/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
150HNT-00109857Nguyễn Văn Tiến31/05/1983Kỹ sư Điện công nghiệp
151HNT-00109858Phạm Thành Văn21/12/1991Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệp
152HNT-00109859Tạ Ngọc Phương Nam02/10/1987Kỹ sư Hệ thống năng lượng
153HNT-00109860Tiêu Minh Tuấn30/10/1981Kỹ sư Khai thác máy tàu biển
154HNT-00109861Vũ Đức Thắng08/08/1981Kỹ sư Khai thác máy tàu biển
155HNT-00109862Bùi Minh Hải08/10/1959Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện
156HNT-00109863Nguyễn Tiến Khanh23/11/1987Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
157HNT-00109864Âu Dương Kiệt19/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật địa chất
158HNT-00109865Đặng Văn Kiểm23/12/1994Công nghệ kỹ thuật giao thông
159HNT-00109866Đinh Xuân Tùng16/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
160HNT-00109867Mai Tấn Hào16/07/1996Công nghệ Kỹ thuật điện , điện tử
161HNT-00109868Nguyễn Duy Hải16/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
162HNT-00109869Nguyễn Văn Trúc16/11/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
163HNT-00044911Đào Vũ Xuân Nam02/01/1985Trung cấp Công nghệ kỹ thuật công trình giao thông – Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
164HNT-00056489Nguyễn Hoàng Chương10/02/1984Kỹ sư xây dựng
165HNT-00109870Nguyễn Hoàng Phúc21/05/1982Kỹ sư Xây dựng cầu – đường bộ
166HNT-00072459Nguyễn Anh Khoa03/10/1988Thạc sỹ quản lý xây dựng
167HNT-00056565Trần Cẩm Hồng Nhi25/08/1993Kỹ sư Kinh tế xây dựng
168HNT-00012500Lê Văn Khôi16/04/1970Kỹ sư xây dựng
169HNT-00109871Phạm Văn Hiếu07/05/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
170HNT-00109872Nguyễn Văn Đán06/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
171HNT-00109873Lê Văn Pháp10/09/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
172HNT-00109874Võ Thanh Bình13/02/1976Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
173HNT-00107466Nguyễn Đặng Thế Huy10/03/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
174HNT-00109875Nguyễn Đặng Nhật Huy02/01/1979Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
175HNT-00109876Nhang Huỳnh Thạch17/02/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
176HNT-00109877Nguyễn Hoàng Anh16/03/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
177HNT-00109878Trần Chí Thông18/06/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
178HNT-00109879Nguyễn Thanh Tâm01/06/1987Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
179HNT-00109880Võ Đại Dương10/02/1986Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
180HNT-00109881Nguyễn Quốc Việt21/04/1991Kỹ sư Kỹ thuật Điện
181HNT-00109882Nguyễn Ngọc Minh28/06/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
182HNT-00109883Đinh Văn Đô03/05/1992Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
183HNT-00109884Đặng Nguyễn Đức Anh17/05/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
184HNT-00109885Nguyễn Bùi Gia Nguyên07/10/1981Kỹ sư Điện – Điện tử
185HNT-00109886Trần Vũ Văn Hòa29/07/1991Kỹ sư xây dựng Kỹ thuật Trắc địa và Bản đồ
186HNT-00109887Đậu Văn Linh05/03/1992Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
187HNT-00109888Nguyễn Tiến Tuấn24/02/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu dường
188HNT-00109889Phan Vũ Linh22/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
189HNT-00109890Nguyễn Văn Hữu05/01/1990Kỹ sư Cấp thoát nước
190HNT-00109891Bùi Thanh Thọ15/07/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
191HNT-00109892Nguyễn Việt Tiệp24/07/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
192HNT-00109893Hoàng Văn Đáp19/11/1979Kỹ sư Công trình Thủy
193HNT-00109894Nguyễn Văn Định09/12/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu dường
194HNT-00109895Lê Vũ Hoàn24/06/1980Kỹ sư Xây dựng CT ngầm và mỏ
195HNT-00109896Nguyễn Văn Thành23/03/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao thông
196HNT-00109897Lê Hồng Lĩnh22/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
197HNT-00109898Phạm Quốc Hùng06/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
198HNT-00109899Lê Kim Lĩnh10/02/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
199HNT-00109900Nguyễn Quốc Bảo01/09/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
200HNT-00109901Vũ Thành Duy24/06/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
201HNT-00109902Chu Trọng Quân08/01/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
202HNT-00109903Bùi Văn Vũ25/05/1991Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
203HNT-00109904Nguyễn Hữu Ngọc20/02/1990Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
204HNT-00109905Phan Ngọc Minh Thiện08/02/1982Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
205HNT-00109906Nguyễn Phú Quốc26/03/1992Kinh Tế Xây dựng
206HNT-00109907Phạm Đình Đức14/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
207HNT-00109908Trần Thanh Vinh14/02/1987Kỹ sư Trắc địa
208HNT-00109909Lê Thanh Hải13/02/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
209HNT-00109910Lê Phương Cảnh01/01/1991Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
210HNT-00109911Trần Hoàng Lâm21/02/1990Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
211HNT-00109912Nguyễn Minh Tuấn15/06/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
212HNT-00109913Mai Đắc Kiểu10/02/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp
213HNT-00109914Hoàng Minh Thái15/07/1977Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
214HNT-00109915Nguyễn Thanh Tuấn18/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng giao thông
215HNT-00109916Phạm Thành An02/10/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
216HNT-00109917Lâm Quang Việt02/05/1989Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
217HNT-00109918Mai Xuân Thực25/10/1981Kỹ sư Nhiệt lạnh
218HNT-00109919Lê Xuân Đạt20/10/1974Cử nhân Cao đẳng tin học
219HNT-00109920Đỗ Công Hoan17/10/1991Kỹ sư Xây dựng Kỹ thuật địa chính
220HNT-00109921Bùi Mạnh Chiến28/05/1986Kỹ sư Điều khiển và tự động hóa
221HNT-00109922Lê Văn Thái02/03/1980Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
222HNT-00109923Bùi Tiến Đạt21/05/1990Thạc sĩ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
223HNT-00058512Nguyễn Trung An25/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
224HNT-00104058Đoàn Ngọc Vượng28/03/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
225HNT-00109924Phạm Thị Thu Phương13/01/1980Kỹ sư Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp
226HNT-00109925Phạm Ngọc Tuấn16/07/1982Kỹ sư Xây dựng cầu đường
227HNT-00109926Kiều Duy Hiếu04/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
228HNT-00089612Nguyễn Hải Đăng02/09/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
229HNT-00109927Nguyễn Khắc Tình15/08/1983Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
230HNT-00103706Đào Đức Huynh20/03/1968Kỹ sư Xây dựng
231HNT-00109928Cao Tiến Đường05/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
232HNT-00030590Lê Quang Trung25/05/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
233HNT-00109929Trần Anh Phương02/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt – điện lạnh
234HNT-00109930Trần Thanh Sang24/04/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
235HNT-00109931Nguyễn Châu Vĩnh10/12/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
236HNT-00109932Tô Bá Quyết20/09/1987Kỹ sư Công trình thủy lợi
237HNT-00109933Trần Ngọc Tuấn18/11/1987Kỹ sư Xây dựng (Dân dụng & Công nghiệp)
238HNT-00109934Lê Minh Nhựt18/05/1986Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
239HNT-00069911Nguyễn Ngọc Nguyên02/05/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình
240HNT-00069881Võ Văn Trung06/03/1977Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường bộ
241HNT-00069879Nguyễn Hoàng Lập20/08/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
242HNT-00109935Vũ Văn Hiếu09/08/1990Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
243HNT-00109936Nguyễn Hồng Quân30/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
244HNT-00074998Nguyễn Thành Niên16/06/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
245HNT-00066509Tô Quang Trọng11/10/1972Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
246HNT-00109937Trần Văn Hùng20/10/1970Kỹ sư Xây dựng
247HNT-00109938Nguyễn Công Mạnh03/07/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
248HNT-00103869Phạm Quang Thức12/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
249HNT-00109939Nguyễn Văn Phúc04/07/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
250HNT-00109940Nguyễn Thanh Sơn13/03/1968Kỹ sư Xây dựng cầu đường
251HNT-00109941Trương Đình Vân16/09/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
252HNT-00013750Trần Văn Huy10/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
253HNT-00109942Vũ Kim Quân20/12/1973Kỹ sư Xây dựng cầu đường
254HNT-00109943Lê Ngọc Hưng23/10/1965Kỹ sư Xây dựng kiến trúc nhà cửa
255HNT-00109944Nguyễn Danh Nam21/09/1972Kỹ sư Xây dựng Đường bộ
256HNT-00071497Trần Thế Phú10/05/1991Kỹ thuật Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
257HNT-00109945Nguyễn Công Trung Kiên31/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
258HNT-00109946Trần Thanh Đảm15/02/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
259HNT-00080642Nguyễn Văn Quang05/03/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường
260HNT-00071834Võ Thanh Tuấn02/10/1990Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
261HNT-00002754Trần Xuân Điệp09/06/1983Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
262HNT-00107445Phan Thế Phiệt22/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
263HNT-00109947Đặng Văn Du02/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn
264HNT-00105227Đặng Ngọc Tuấn21/02/1984Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
265HNT-00109948Trịnh Xuân Tài17/04/1983Kiến trúc sư
266HNT-00109949Thái Bình Dương11/09/1988Cử nhân Kỹ thuật điện và điện tử
267HNT-00109950Nguyễn Quốc Dũng26/05/1982Kỹ sư Xây dựng dụng và công nghiệp
268HNT-00109951Nguyễn Xuân Hải11/10/1987Kỹ sư Kỹ thuật tuyển khoáng
269HNT-00109952Nguyễn Chí Minh27/04/1968Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
270HNT-00109953Nguyễn Phi Hùng05/01/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
271HNT-00109954Nguyễn Hữu Nghĩa10/10/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật – Chuyên nghành Hệ thống điện
272HNT-00109955Lưu Văn Tuấn01/05/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí
273HNT-00109956Đỗ Quang Duy13/11/1990Cử nhân Kỹ sư xây dựng
274HNT-00109957Trần Sơn Linh24/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
275HNT-00109958Nguyễn Công Nghiệp20/07/1978Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
276HNT-00109959Tôn Nữ Hồng Thư19/12/1979Thạc sỹ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
277HNT-00109960Lê Văn Huấn12/12/1986Kỹ sư Xây dựng công trình
278HNT-00109961Trần Thị Huyền Trân31/08/1990Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
279HNT-00109962Nghiêm Xuân Thủy08/08/1980Kỹ sư Xây dựng Công trình
280HNT-00054413Lê Văn Tiềm25/04/1982Kỹ sư Đô thị
281HNT-00109963Hoàng Văn Dư24/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
282HNT-00103871Nguyễn Quốc Đạt01/06/1982Kỹ sư Xây dựng
283HNT-00103861Nguyễn Chí Phương22/05/1984Kỹ sư Kỹ thuật Công trình
284HNT-00062038Trang Sĩ Hậu19/10/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
285HNT-00001494Tô Duy Cường26/06/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
286HNT-00109964Huỳnh Ngọc Sang08/03/1984Kỹ sư Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
287HNT-00109965Vũ Văn Sơn02/05/1984Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
288HNT-00109966Lê Duy Chung10/04/1983Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
289HNT-00109967Bùi Ngọc Phong29/07/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển
290HNT-00109968Nguyễn Thành Thiện10/05/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
291HNT-00109969Hà Huy Hiếu28/08/1982Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện – Cấp thoát nước
292HNT-00103868Nguyễn Sơn Lăng03/01/1977Kỹ sư Xây dựng
293HNT-00028046Lê Minh Tân19/04/1974Kỹ sư Điện khí hóa & cung cấp điện
294HNT-00107369Phạm Thanh Phong28/01/1978Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
295HNT-00109970Nguyễn Minh Nhựt13/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
296HNT-00109971Nguyễn Hồng Thư20/06/1988Kỹ sư Điện – Điện tử
297HNT-00109972Phan Thanh Trí17/01/1988Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy
298HNT-00109973Nguyễn Văn Tiến15/05/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
299HNT-00109974Lê Trung Hiếu03/02/1993Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
300HNT-00103870Bùi Văn Tư12/04/1970Kỹ sư xây dựng cầu đường
301HNT-00109975Lê Văn Duy20/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
302HNT-00064198Nguyễn Ngọc Thành22/07/1983Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
303HNT-00109976Hoàng Đình Cường20/02/1989Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự đông hóa
304HNT-00109977Vũ Xuân Vũ10/05/1977Kỹ sư Điện công nghiệp
305HNT-00109978Thái Văn Khoa19/03/1979Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
306HNT-00109979Lương Hưng Thịnh28/10/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
307HNT-00109980Võ Tuấn Anh20/08/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
308HNT-00050798Trần Văn Hiệu09/08/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
309HNT-00107452Đào Quang Cường25/05/1988Kỹ sư kinh tế xây dựng
310HNT-00109981Trương Hoàng Đông22/07/1982Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
311HNT-00007628Lê Văn Quý12/02/1984Kỹ sư cấp thoát nước
312HNT-00109982Lê Văn Út10/06/1980Kỹ sư Công trình thủy lợi
313HNT-00109983Nguyễn Văn Đính02/08/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
314HNT-00107462Nguyễn Quốc Thuấn06/05/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
315HNT-00040874Vũ Công Hòa13/04/1954Kỹ sư đường sắt
316HNT-00110066Trần Duy Khải13/01/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
317HNT-00061251Nguyễn Hải Long10/11/1980Kỹ sư Xây dựng

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội