Ngày 16/01/2018, chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam – ông Nguyễn Quốc Hiệp đã tham dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của ngành Xây dựng. Hội nghị được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chủ trì.