Category: Hội viên

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2024/QĐ-VACC NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2024

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2024/QĐ-VACC NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2024 Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật