Author: Hiếu Thảo Đặng

THÔNG BÁO PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ

Ngày 15/10/2021 Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã có văn bản gửi số 49/2021/CV-VACC gửi Quý hội viên Hiệp hội về việc thay đổi(giảm) mức thu phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo công văn thông báo của...

Read More

Hiệp hội nhà thầu có Văn Bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề xuất các giải pháp duy trì hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

           Vừa qua, Hiệp hội đã ghi nhận được nhiều phản ánh từ các doanh nghiệp xây dựng về việc doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid kéo dài như: Nhiều...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật