Tag: xây dựng

Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam (VACC) nhiệm kỳ IV (2016-2020)

Ngày 3/12/2015 tại Hà Nội, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt nam (VACC) đã long trọng tổ chức Đại hội niệm kỳ IV (2016-2020) với chủ đề “ Đổi mới và phát triển”.  Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu ra Ban chấp hành và các Ủy ban. Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam (VACC) nhiệm kỳ IV (2016-2020) và các Ủy ban) Download (kích vào đây để...

Read More

Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam: Đổi mới để phát triển

(Xây dựng) – Ngày 3/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) với chủ đề “Đổi mới và phát triển”. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu tại Đại hội. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thiên Trường) Đại hội đã bàn về các vấn đề liên quan đến quan điểm mới thể hiện vai trò của Hiệp hội như việc tập hợp, hỗ trợ các thành viên, liên kết...

Read More