Category: Giới thiệu

Bổ nhiệm Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung!

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và Căn cứ vào tờ trình của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam chi nhánh Miền Trung cũng như nhu cầu công tác tổ chức của Hiệp hội chi nhánh Miền Trung, ngày 25/06/2018, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam ông Nguyễn Quốc Hiệp đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung. Ông Trung là người đại diện Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tham gia các hoạt động của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam mong rằng trên cương vị mới là một trong những người lãnh đạo của Chi nhánh Miền Trung, ông Trung sẽ giúp cho hoạt động của chi nhánh Miền Trung ngày càng thiết thực và sôi nổi hơn nữa. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo!...

Read More

Thông báo về việc tiếp nhận Cố vấn Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam!

                                                    QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHẤP HÀNH                                                HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM                               V/v “ Tiếp nhận cố vấn Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam”   HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 13/1999/QĐ – TCCP ngày 27 tháng 5 năm 1999 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-BNV ngày 15 tháng 06 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam Xét nhu cầu về quan hệ công tác hỗ trợ hợp tác quốc tế của Hiệp hội Xét năng lực và nguyện vọng của cá nhân   QUYẾT ĐỊNH   Điều 1: Tiếp nhận Ông You Yong Gwon nguyên Trưởng đại diện Công ty Kunhwa Engineering & Consulting Co. Ltd tại Hà Nội,...

Read More

Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam: Đổi mới để phát triển

(Xây dựng) – Ngày 3/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) với chủ đề “Đổi mới và phát triển”. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu tại Đại hội. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thiên Trường) Đại hội đã bàn về các vấn đề liên quan đến quan điểm mới thể hiện vai trò của Hiệp hội như việc tập hợp, hỗ trợ các thành viên, liên kết...

Read More

Giới thiệu Điều lệ Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam

Điều lệ Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam được ban hành theo Quyết đinh số 76/2005/QĐ-BNV ngày 03/08/2005 của Bộ Nội vụ) Mục đích: Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hộ nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế trong cả nước được phép hành nghề xây dựng. Phạm vi hoạt động: Hiệp hội nhà thầu Việt Nam có trụ sở đóng tại Hà Nội và có các chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng và các nơi khác ở trong và ngoài nước khi có yêu cầu và theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước. Hiệp hội có chi hội tại các địa phương trong nước và các chi hội Nhà thầu Việt Nam ở nước ngoài khi được phép của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Địa vị pháp lý của hiệp hội: Hiệp hội Các Nhà thầu xây dựng Việt Nam hoạt động theo pháp lụât Việt Nam , được sự bảo trợ của Bộ xây dựng-cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng của Việt Nam. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật

Follow Us

Thống kê

  • 0
  • 104
  • 22,000
  • 6,327