Author: Hiếu Thảo Đặng

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình qua mạng trực tuyến

Thực hiện Quyết định số 680/QĐ-BXD ngày 09/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật