HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM

                   CHI NHÁNH PHÍA NAM

——–o0o——-

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

 

Hiệp Hội Nhà Thầu Xây Dựng Việt Nam Chi Nhánh Phía Nam; Hội Nhà Thầu Xây Dựng Tỉnh BÌNH THUẬN và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông TRẦN HỮU TẤN

SINH NĂM: 1957

–          Chủ tịch Hội nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Thuận;

–          Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

Đã từ trần lúc 03 giờ 50, ngày 01 tháng 02 năm 2018

( Nhằm ngày 16 tháng 12 năm Đinh Dậu ÂL)

HƯỞNG DƯƠNG: 61 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

NHẬP QUAN:  Lúc 16 giờ 15, Ngày 01 tháng 02 năm 2018

( Nhằm ngày 16 tháng 12 năm Đinh Dậu ÂL)

ĐỘNG QUAN:  Lúc 06 giờ 30, Ngày 03 tháng 02 năm 2018

( Nhằm ngày 18 tháng 12 năm Đinh Dậu ÂL)

Sau đó linh cửu được di quan đến: NGHĨA TRANG TP PHAN THIẾT

HẠ HUYỆT:      Lúc 08 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2018

Hiệp Hội Nhà Thầu Xây Dựng Việt Nam Chi Nhánh Phía Nam Kính Báo!

BAN TANG LỄ

* Nay thông báo cho các hội viên được biết và kết hợp với Ban Chấp Hành Phía Nam cùng đi phúng viếng (Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Ms.Hoa – SĐT: 090.230.9495_Thư ký Hiệp Hội Chi Nhánh Phía Nam).