Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam thông báo 25 cá nhân sau đây bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam cấp (từ năm 2020 -2023) do sử dụng bằng cấp, chứng chỉ bất hợp pháp.

Trân trọng thông báo  đến Quý độc giả.

CÁC CÁ NHÂN BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG DO SỬ DỤNG BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ BẤT HỢP PHÁP

STTSố chứng chỉHọ và tênNgày sinhLĩnh vực sát hạchHạng sát hạchLý do thu hồi  
1HNT-00089385Vũ Đình Hiếu08/06/1984Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
2HNT-00119144Đặng Bá Thi24/10/1980Quản lý dự ánIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
3HNT-00102145Đoàn Văn Hân11/5/1984Quản lý dự ánIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
4HNT-00111905Vũ Hải Thanh15/1/1974Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật IISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Quản lý dự ánIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
5HNT-00114807Nguyễn Tấn Lực17/12/1985Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
6HNT-00111979Vũ Trọng Tuấn10/2/1982Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
7HNT-00120518Nguyễn Xuân Hùng10/9/1984Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
8HNT-00032322Trương Văn Tuấn17/2/1981Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 49/2021/QĐ-VACC ngày 26/10/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
9HNT-00124069Lại Tiến Dũng12/10/1974Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 14/2022/QĐ-VACC ngày 20/04/2022 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật IIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 14/2022/QĐ-VACC ngày 20/04/2022 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
10HNT-00105642Trần Anh Sơn8/3/1979Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 04/2023/QĐ-VACC ngày 15/02/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
11HNT-00004259Vương Đình Vũ26/10/1984Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
12HNT-00129272Đinh Thế Mạnh21/9/1981Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
13HNT-00082654Phạm Duy Quân29/7/1985Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
14HNT-00082654Hoàng Anh Tú21/7/1980Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp nước – thoát nước; xử lý chất thải rắnIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
15HNT-00089300Phạm Đức Hướng9/3/1980Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát lắp đặt thiết bị công trìnhIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Quản lý dự án đầu tư xây dựngIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
16HNT-00120416Nguyễn Quang Khải10/12/1990Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Thiết kế kết cấu công trìnhIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-VACC ngày 03/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
17HNT-00138176Lê Văn Quý10/2/1989Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 16/2023/QĐ-VACC ngày 24/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
18HNT-00106944Võ Tấn Dương20/9/1988Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 16/2023/QĐ-VACC ngày 24/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
19HNT-00133820Tô Minh Tuấn29/7/1985Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 16/2023/QĐ-VACC ngày 24/04/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
20HNT-00122913Vũ Thành Trung28/7/1985Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 27/2023/QĐ-VACC ngày 31/07/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
21HNT-00149518Trần Khắc Luật10/10/1987Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 43/2023/QĐ-VACC ngày 30/11/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
22HNT-00089372Lê Anh Thắng01/04/1983Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 43/2023/QĐ-VACC ngày 30/11/2023 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
23HNT-00173658Nguyễn Nghĩa Hưng16/09/1981Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điềuIIISử dụng chỉ hạng I giảKèm theo Quyết định số: 01/2024/QĐ-VACC ngày 04/01/2024 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)IISử dụng chỉ hạng I giảKèm theo Quyết định số: 01/2024/QĐ-VACC ngày 04/01/2024 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
24HNT-00111832Lương Văn Hương17/3/1985Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 02/2024/QĐ-VACC ngày 09/01/2024 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 02/2024/QĐ-VACC ngày 09/01/2024 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)IISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 02/2024/QĐ-VACC ngày 09/01/2024 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
25HNT-00159010Bùi Thanh Sơn05/07/1981Thiết kế cơ – điện công trìnhIIISử dụng bằng đại học giảKèm theo Quyết định số: 03/2024/QĐ-VACC ngày 12/01/2024 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
    Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII Kèm theo Quyết định số: 03/2024/QĐ-VACC ngày 12/01/2024 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam