Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng Tháng 6/2019 đợt 2

Kính gửi: Các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng và Khảo sát xây dựng

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh tham dự đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ tháng 6 đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Thời gian thi sát hạch: 10h00 Sáng Thứ 7 Ngày 29/06/2019

2. Địa điểm tổ chức thi sát hạch:

Văn phòng đào tạo của Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam tại: số 124a Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết.

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo./.