DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2024/QĐ-VACC NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2024

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 552 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 21/2024/QĐ-VACC ngày 18/03/2024)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00184608Phạm Xuân Huynh21/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
2HNT-00184609Vũ Thị Hồng Nhung05/06/1985Kỹ sư Kỹ thuật điệnThiết kế cơ – điện công trìnhIII
3HNT-00169946Nguyễn Hồng Nam28/02/1982Kỹ sư Hệ thống điệnThiết kế cơ – điện công trìnhIII
4HNT-00171644Đỗ Văn Suốt01/04/1987Kỹ sư Hệ thống điệnThiết kế cơ – điện công trìnhIII
5HNT-00051165Nguyễn Hữu Thắng17/09/1983Kỹ sư Hệ thống điệnThiết kế cơ – điện công trìnhIII
6HNT-00184610Lê Văn Bắc02/09/1990Kỹ sư Điện dân dụngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
7HNT-00184611Trần Quốc Khánh20/04/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
8HNT-00184612Nguyễn Thế Tuyến16/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
9HNT-00096240Lê Quang Dũng07/03/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
10HNT-00184613Nguyễn Tuấn Anh11/07/1995Kiến trúc sư – Kiến trúcQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
11HNT-00184614Nguyễn Văn Dưỡng29/07/1984Kỹ sư Kinh tế Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
12HNT-00037294Khoa Kim Trọng15/10/1975Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
13HNT-00095501Phạm Văn Tân17/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
14HNT-00184615Phạm Hải Hà02/09/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
15HNT-00184616Đinh Thành Trung13/10/1993Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
16HNT-00184617Trần Công Đạt10/04/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
17HNT-00184618Nguyễn Thị Thúy Hằng11/07/1982Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
18HNT-00184619Võ Đình Lâm10/10/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
19HNT-00184620Nguyễn Ngọc Thảo18/11/1988Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
20HNT-00184621Nguyễn Lê Hoàng18/11/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
21HNT-00184622Nguyễn Văn Kiên27/10/1995Trung cấp chuyên nghiệp xây dựng Công trình Giao thông; Cao đẳng xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
22HNT-00184623Ngô Văn Dũng20/08/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
23HNT-00154379Phạm Ngọc Khanh04/02/1983Kỹ sư Xây dựng ngành KT Công trình – Xây dựng Dân dụng Công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
24HNT-00126192Hoàng Ngọc Linh02/10/1995Kỹ sư kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
25HNT-00184624Dương Ngọc Toàn11/12/1997Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện,điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
26HNT-00184625Nguyễn Văn Dương04/04/1998Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện,điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
27HNT-00184626Nguyễn Viết Hưng16/10/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
28HNT-00184627Vũ Thế Tuyền08/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
29HNT-00184628Phan Văn Diện24/04/1990Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
30HNT-00184629Trần Đình Quang21/02/1983Cử nhân cao đẳng xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
31HNT-00184630Phạm Huy Phương24/03/1979Kỹ sư xây dựng cầu hầm ngành xây dựng cầu hầmGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
32HNT-00177722Đỗ Thành Lợi12/09/1988Kỹ sư Kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
33HNT-00184631Duy Anh Đức10/05/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
34HNT-00184632Nguyễn Ngọc Cảnh17/10/1983Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
35HNT-00184633Hồ Đức Huy15/03/1977Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
36HNT-00184634Trần Văn Sâm20/03/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
37HNT-00184635Trịnh Ngọc Quảng26/11/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
38HNT-00184636Phạm Văn Tiến16/09/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
39HNT-00155582Bùi Tuấn Anh27/11/1982Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
40HNT-00184637Vũ Văn Hạnh20/11/1989Kỹ sư kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
41HNT-00184638Nguyễn Văn Luận08/04/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
42HNT-00184639Vũ Ngọc Hiên20/09/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chuyên ngành kỹ thuật cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
43HNT-00056749Nguyễn Ngọc Hiếu08/10/1984Kỹ sư Đường hầm và Metro -Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
44HNT-00043179Dương Khắc Dũng09/07/1988Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạoGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
45HNT-00184640Hoàng Văn Mạnh15/08/1994Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
46HNT-00184641Đoàn Việt Kông20/06/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
47HNT-00184642Đồng Quang Lượng10/03/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
48HNT-00032883Nguyễn Tiến Thành12/04/1979Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
49HNT-00024246Phạm Phú Phương04/09/1961Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
50HNT-00184643Vũ Hà Ngọc17/04/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
51HNT-00184644Vũ Ngọc Sơn19/05/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
52HNT-00184645Nguyễn Tiến Đại13/02/1986Kỹ sư xây dựng ngành hệ thống kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
53HNT-00058948Trương Mạnh Hà20/08/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
54HNT-00184646Đỗ Văn Tâm10/10/1985Kỹ sư Công trình Thủy LợiThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
55HNT-00184647Đỗ Văn Đông19/06/1987Kỹ sư kỹ thuật điện-điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
56HNT-00184648Nguyễn Đăng Hiếu20/05/1982Kỹ sư cơ tin kỹ thuật chuyên ngành cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
57HNT-00170693Phạm Minh Thắng04/12/1987Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp ngành điều khiển và tự động hóaGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
58HNT-00184649Ngô Quang Hòa20/07/1977Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
59HNT-00184650Vũ Tiến Duy19/10/1996Kỹ sư cấp thoát nướcGiám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước)III
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
60HNT-00184651Hoàng Hải Hoan16/04/1984Kỹ sư Trắc địa mỏ – Công trìnhKhảo sát địa hìnhII
61HNT-00184652Mai Thanh Hà09/06/1983Kỹ sư Công trình giao thông công chính ngành Xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
62HNT-00184653Võ Văn Hiếu13/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
63HNT-00184654Dương Quốc Khánh17/07/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
64HNT-00184655Đinh Văn Dũng08/01/1986Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
65HNT-00184656Phạm Duy Tuấn10/06/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
66HNT-00184657Phan Văn Nhật26/09/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaThiết kế cơ – điện công trìnhII
67HNT-00184658Bùi Thanh Long24/07/1996Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
68HNT-00184659Trần Vương Cường10/10/1978Kỹ sư hệ thống điện ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
69HNT-00161360Nguyễn Văn Hưng12/06/1984Kỹ sư ký thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
70HNT-00045931Bùi Hồng Quân15/12/1985Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
71HNT-00142967Lê Bá Hà08/02/1993Kỹ sư Kỹ Thuật Điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
72HNT-00184660Phạm Văn Kiên10/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
73HNT-00184661Vũ Văn Trường06/01/1983Kỹ sư Xây dựng – Ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
74HNT-00184662Đỗ Đình Phong09/03/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
75HNT-00161434Phan Huy Hoàng27/08/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
76HNT-00184663Bùi Văn Sơn01/10/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
77HNT-00184664Phạm Mạnh Tuấn25/09/1993Kỹ sư cấp thoát nướcThiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
78HNT-00133747Đậu Bá Giáp03/09/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
79HNT-00184665Tạ Anh Hùng27/10/1983Kỹ sư xây dựng – Máy xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
80HNT-00088853Vũ Lê Phong26/09/1984Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
81HNT-00184666Nguyễn Văn Thái11/02/1989Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
82HNT-00184667Trần Quốc Hùng18/09/1994Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
83HNT-00184668Phạm Bằng Giang17/05/1973Kỹ sư xây dựng cầu đường ngắn hạn 3.5 năm ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
84HNT-00184669Đặng Trần Kiên30/07/1971Trang thiết bị điện ngắn hạn 3.5 năm – Kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
85HNT-00124185Vũ Hữu Tài14/12/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
86HNT-00184670Lê Hùng Mạnh17/01/1990Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
87HNT-00182615Trần Trọng Ngọc Anh31/05/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
88HNT-00172242Ngô Sơn Tùng07/01/1998Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
89HNT-00184671Trần Công Tuyền15/01/1987Cử nhân Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
90HNT-00184672Vũ Trọng Huynh10/10/1984Kỹ sư thiết bị điện – Điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
91HNT-00184673Nguyễn Văn Chuyên08/02/1994Kỹ sư cấp thoát nướcThiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
     Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
92HNT-00184674Lê Viết Chiến18/09/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
93HNT-00184675Bùi Tiến Đạt12/08/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
94HNT-00184676Trần Xuân Hiệp20/02/1994Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hoáGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
95HNT-00123939Trần Mạnh Tuấn03/12/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
96HNT-00123942Đặng Đình Thái06/11/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
97HNT-00126028Trần Văn Thắng08/11/1996Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
98HNT-00184677Bùi Huy Thuần12/12/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
99HNT-00184678Nguyễn Ngọc Thái27/12/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
100HNT-00184679Đào Tiến Hải21/09/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắtII
101HNT-00184680Nguyễn Hữu Vũ01/09/1997Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
102HNT-00108847Trịnh Văn Toàn01/06/1987Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
103HNT-00184681Nguyễn Văn Hiển03/05/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
104HNT-00184682Đinh Thế Tuấn02/09/1975Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
105HNT-00184683Nguyễn Văn Linh10/10/1989Cao đẳng xây dựng Cầu – ĐườngKhảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
106HNT-00184684Đỗ Viết Triệu18/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
107HNT-00184685Nguyễn Đình Hùng03/04/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
108HNT-00035633Đỗ Viết Chính03/06/1985Kỹ sư công trình xây dựngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
109HNT-00184686Hoàng Văn Tài01/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật Công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
110HNT-00184687Cao Duy Hưng01/12/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
111HNT-00032898Hoàng Văn Chức02/04/1985Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
112HNT-00184688Trần Thanh Tùng12/02/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
113HNT-00184689Nguyễn Đức Mạnh10/04/1993Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
114HNT-00184690Nguyễn Thân Huân10/12/1983Kỹ sư Cầu Đường ngành KT công trình – Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
115HNT-00184691Nguyễn Hữu Phi22/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
116HNT-00184692Nguyễn Ngọc Võ15/05/1997Kỹ sư kỹ thuật điện- điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
117HNT-00167621Hoàng Quốc Thắng08/01/1994Kỹ sư Kỹ thuật Đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
118HNT-00082653Nguyễn Tuấn Vũ28/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
119HNT-00108877Trần Văn Hải01/02/1992Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
120HNT-00184153Nguyễn Văn Lực15/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
121HNT-00183454Trần Xuân Tiến14/03/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
122HNT-00184693Trần Anh Quân30/10/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
123HNT-00183452Phạm Văn Ngọc Công02/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
124HNT-00184694Trần Thanh Lịch30/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
125HNT-00184695Lê Công Quang07/02/1983Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân Dụng và Công Nghiệp)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
126HNT-00113965Bùi Duy Anh14/11/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
127HNT-00184696Đỗ Quang Trung16/10/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
128HNT-00184697Hoàng Văn Hiếu08/03/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
129HNT-00184698Lê Xuân Hiền20/01/1968Kỹ sư Xây dựng -Xây dựng Dân dụng Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
130HNT-00128859Phạm Mạnh Hùng26/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
131HNT-00184699Trần Quang Thanh02/06/1979Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
132HNT-00184700Phạm Quang Thắng29/04/1979Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
133HNT-00135622Nguyễn Quý Nhất29/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
134HNT-00184701Bùi Đức Trọng26/12/1998Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
135HNT-00027785Nguyễn Đức Thịnh17/12/1977Kỹ sư Xây dựng Dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
136HNT-00032737Lê Đình Hoàng12/07/1986Kĩ sư Xây dựng công trình ngầmGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
137HNT-00184702Trịnh Văn Việt20/06/1990Cao đẳng công nghệ kỹ thuật ĐiệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
138HNT-00184703Phạm Xuân Khá02/04/1978Kỹ sư Kỹ thuật điện – Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
139HNT-00154725Nguyễn Văn Tuân11/03/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
140HNT-00184704Nguyễn Quang Huy10/02/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
141HNT-00184705Trần Phú Quý26/03/1976Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
142HNT-00184706Ngô Hải Lương02/07/1983Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
143HNT-00184707Hoàng Mạnh Quyền25/02/1996Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
144HNT-00184708La Xuân Hoàng25/08/1996Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
145HNT-00049722Trần Nguyên Nam01/06/1978Kỹ sư xây dựng – XD Công trình trên sông – NM thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
146HNT-00184709Nguyễn Anh Việt08/02/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
147HNT-00035902Ngô Văn Tuấn04/12/1974Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
148HNT-00184710Đào Mạnh Tuấn25/11/1992Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
149HNT-00028917Hoàng Tâm08/12/1976Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
150HNT-00056778Đào Xuân Hoàn01/04/1978Kỹ sư Thuỷ lợi – Công trình Thuỷ lợiThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
151HNT-00184711Cao Tuấn Anh10/08/1997Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện , điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
152HNT-00184712Trần Đức Khiêm02/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
153HNT-00184713Lê Tuấn Anh14/12/1993Kỹ sư Kỹ thuật nhiệtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
154HNT-00184714Nguyễn Tiến Thành11/01/1995Kỹ sư công nghệp kỹ thuật nhiệtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
155HNT-00119032Nguyễn Ngọc Bách01/07/1972Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
156HNT-00184715Nguyễn Đức Huấn03/03/1988Kỹ sư Xây dựng – kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
157HNT-00184716Nguyễn Trung Thực07/05/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
158HNT-00184717Nguyễn Văn Học24/02/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
159HNT-00184718Mai Trọng Nam21/07/1988Kỹ sư Xây dựng – Tin học xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
160HNT-00000897Trương Thế Kiên13/03/1977Kỹ sư Xây dựng -Xây dựng Cảng – Đường thủyKhảo sát địa hìnhII
161HNT-00050053Nguyễn Thành Bắc22/08/1975Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
162HNT-00184719Lê Thanh Phượng02/03/1975Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắtII
163HNT-00184720Phạm Gia Phú26/12/1982Kỹ sư Công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
164HNT-00084847Nguyễn Đức Trưởng13/09/1985Kỹ sư Xây dựng – Công nghệ kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
165HNT-00184721Nguyễn Bùi Quang Lâm07/03/1986Cử nhân cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
166HNT-00184722Lâm Quang Thắng11/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
167HNT-00184723Trần Ngọc Phú17/09/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
168HNT-00184724Nguyễn Văn Đôn08/04/1979Kỹ sư Công nghệ môi trườngGiám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nướcII
     Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; chất thải rắnII
169HNT-00062412Nguyễn Đình Phong23/03/1979Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
170HNT-00184725Nguyễn Văn Phú28/02/1995Kỹ sư Kỹ thuật môi trườngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
171HNT-00184726Nguyễn Đức Việt05/07/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
172HNT-00040858Trần Văn Tuyên23/06/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
173HNT-00040856Vũ Văn Sơn20/10/1992Kỹ sư Công nghệ Kỹ Thuật Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
174HNT-00184727Phan Văn Hữu13/08/1983Kỹ sư xây dựng – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
175HNT-00184728Vương Văn Chí07/12/1982Kỹ sư Xây dựng – Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
176HNT-00057529Hoàng Thành11/05/1986Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
177HNT-00184729Đỗ Văn Quảng19/03/1989Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
178HNT-00184730Giang Đức Thắng03/04/1981Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
179HNT-00013723Nguyễn Quang Đông21/01/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
180HNT-00036759Nguyễn Xuân Tâm03/10/1982Kỹ sư Trắc địaKhảo sát địa hìnhII
181HNT-00110993Phạm Ngọc Thạch23/07/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
182HNT-00134609Vũ Ngọc Linh05/05/1985Kỹ sư Trắc địaKhảo sát địa hìnhII
183HNT-00184731Lưu Văn Chính30/10/1980Kỹ sư công trình giao thông công chính – ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
184HNT-00184732Ngô Phi Hùng25/01/1985Kỹ sư Kỹ thuật CTXD – Xây dựng DD và CNGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
185HNT-00184733Trần Văn Nam18/01/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
186HNT-00184734Phạm Văn Công15/03/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
187HNT-00184735Nguyễn Hà Duy10/05/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
188HNT-00184736Lương Đức Hạnh04/01/1973Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
189HNT-00184737Phan Văn Toản02/03/1990Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
190HNT-00184738Hoàng Anh Sơn10/12/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
191HNT-00184739Nguyễn Minh Toàn01/05/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
192HNT-00037866Bùi Hoài Nam09/01/1987Kỹ sư công nghệ tự độngThiết kế cơ – điện công trìnhII
193HNT-00040806Đặng Văn Sự01/01/1984Kỹ sư Hệ thống điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
194HNT-00184740Phạm Quang Hải01/02/1992Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm Đô thịThiết kế kết cấu công trìnhII
195HNT-00184741Trần Phúc Nhân12/12/1984Cử nhân cao đẳng xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
196HNT-00184742Võ Phúc Đoàn09/02/1996Cử nhân Kỹ thuật địa chấtKhảo sát địa hìnhIII
197HNT-00062631Trần Văn Hưng31/12/1968Kỹ sư Thủy lợi – Thuỷ điệnGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
198HNT-00018660Lê Văn Hưng15/10/1984Kỹ sư Cầu Đường – KT Công trình – Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
199HNT-00184743Hoàng Quốc Việt26/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
200HNT-00056889Nguyễn Quốc Tuấn22/11/1977Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
201HNT-00184744Nguyễn Xuân Bách12/06/1985Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
202HNT-00184745Võ Văn Thiết15/06/1988Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
203HNT-00120344Lê Minh Tuấn11/02/1976Kỹ sư Kinh tế Năng lượngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
204HNT-00149889Lưu Quốc Đạt22/12/1996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
205HNT-00184747Nguyễn Quang Lệ20/09/1986Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
206HNT-00184748Hồ Sỹ Hải18/07/1985Cử nhân Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
207HNT-00016811Đoàn Thế Linh04/05/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
208HNT-00184749Lê Văn Sáng27/11/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
209HNT-00184750Phạm Văn Vệ01/02/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
210HNT-00184751Nguyễn Hữu Trường23/04/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
211HNT-00184752Nguyễn Quang Tiến20/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
212HNT-00184753Nguyễn Tuấn Việt26/10/1983Kỹ sư điều khiển tự động – ĐiệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
213HNT-00184754Trần Duy Thắng02/03/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
214HNT-00184755Nguyễn Văn Tiến12/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
215HNT-00129102Đoàn Hữu Dư06/06/1988Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
216HNT-00184756Đỗ Văn Tuấn20/04/1969Kỹ sư Xây dựng ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
217HNT-00184757Nguyễn Công Hải01/08/1977Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
218HNT-00184758Nguyễn Sĩ Cường29/10/1982Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông công chính ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
219HNT-00184759Đỗ Xuân Báu22/06/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
220HNT-00184760Nguyễn Đình Dương21/02/1986Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
221HNT-00107525Trương Đức Thiện21/09/1973Kỹ sư Thuỷ lợi – Công trìnhKhảo sát địa hìnhII
222HNT-00184761Nguyễn Hồng Phi22/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
223HNT-00006457Nguyễn Hoài Nam01/11/1978Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
224HNT-00184762Hà Thắng Cảnh28/10/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
225HNT-00184763Phạm Long Hải23/04/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
226HNT-00037645Tiêu Quang Chỉnh19/11/1981Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
227HNT-00184764Phan Việt Anh17/09/1993Kỹ sư Cơ sở Hạ tầng giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
228HNT-00184765Trần Như Hải06/07/1985Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
229HNT-00058484Đỗ Xuân Tùng25/06/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
230HNT-00131015Lê Phú Đại26/06/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
231HNT-00111940Nguyễn Văn Hà05/10/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
232HNT-00078383Đặng Ngọc Điệp05/12/1959Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
233HNT-00129402Trần Văn Biên27/10/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
234HNT-00184766Lỗ Văn Chính05/11/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
235HNT-00184767Ngô Thế Sơn20/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
236HNT-00184768Trần Binh16/03/1994Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
237HNT-00184769Phạm Lâm Tới22/10/1997Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
238HNT-00184770Nguyễn Văn Sơn13/10/1977Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
239HNT-00034778Kiều Văn Hải09/09/1984Kỹ sư công trình thuỷ lợiThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
240HNT-00046499Nguyễn Văn Đồng18/12/1983Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường ngành xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
241HNT-00184771Nguyễn Thị Bích Thủy04/10/1985Kỹ sư công trình thủy điệnThiết kế kết cấu công trìnhII
242HNT-00184772Hoàng Văn Sơn15/08/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
243HNT-00184773Đoàn Hồng Đăng03/02/1981Kỹ sư công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
244HNT-00046461Nguyễn Huy Nam11/07/1985Kỹ sư Trang thiết bị Điện-Điện tử trong CN và GTVT ngành Kỹ thuật điện – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
245HNT-00042310Nguyễn Trung Thủy16/01/1980Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
246HNT-00047379Nguyễn Việt Cường03/10/1973Kỹ sư kỹ thuật điện – hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
247HNT-00184774Lê Khắc Tùng18/12/1997Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
248HNT-00184775Vũ Quang Tuyến17/12/1986Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
249HNT-00043608Phạm Văn Hùng19/06/1985Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhII
250HNT-00108483Nguyễn Văn Tùy18/03/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
251HNT-00184776Bùi Sỹ Tuân11/02/1995Cao đẳng Quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
252HNT-00011683Nguyễn Tiến Hoàn20/12/1987Kỹ sư Trắc địa mỏ – công trìnhKhảo sát địa hìnhII
253HNT-00184777Phạm Tùng Linh06/10/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình thủyQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trinh giao thôngIII
254HNT-00183450Trần Hữu Tuân04/09/1980Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
255HNT-00166493Nguyễn Nhật Huynh04/03/1997Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
256HNT-00184778Nguyễn Đức Sáng06/10/1982Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
257HNT-00184779Tạ Hữu Quang22/10/1980Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
258HNT-00184780Đặng Văn Dần23/07/1998Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nướcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
259HNT-00034060Lê Văn Tuấn02/06/1984Kỹ sư xây dựng – kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
260HNT-00184781Trần Văn Tuấn01/07/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây trình xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
261HNT-00036264Phạm Văn Thiện01/06/1973Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
262HNT-00184782Chu Văn Thủy24/08/1989Kỹ sư Kỹ thuật CTXD – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
263HNT-00184783Lê Xuân Thắng16/02/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
264HNT-00046928Nguyễn Văn Luyễn29/08/1973Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
265HNT-00095831Trần Văn Cường31/07/1981Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
266HNT-00184784Trần Văn Điệp28/10/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
267HNT-00134612Đỗ Đình Hùng08/09/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnKhảo sát địa hìnhIII
268HNT-00134130Chu Tiến Thành13/09/1995Kỹ sư Xây dựngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
269HNT-00126130Nguyễn Tất Nam21/10/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựngKhảo sát địa hìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
270HNT-00126131Nguyễn Văn Minh25/04/1993Kỹ sư Kỹ thuật điện Chuyên ngành Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
271HNT-00043614Trần Trung Kiên19/09/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
272HNT-00184785Nguyễn Văn Cương18/09/1986Kỹ sư cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
273HNT-00184786Nguyễn Quang Huy15/07/1992Kỹ sư cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
274HNT-00184787Phạm Tiến Thành20/09/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
275HNT-00184788Trần Đức Anh09/08/1995Kỹ sư Xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
276HNT-00184789Tạ Ngọc Dương20/09/1986Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
277HNT-00184790Lê Bá Danh05/09/1984Kỹ sư xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
278HNT-00184791Hoàng Văn Huy30/04/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
279HNT-00184792Đoàn Hồng Hợp14/10/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
280HNT-00167012Đặng Tuấn Anh08/12/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
281HNT-00011080Kiều Văn Sửu28/01/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
282HNT-00184793Giáp Văn Việt08/08/1986Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
283HNT-00184794Phạm Ngọc Duy17/10/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
284HNT-00184795Nguyễn Đình Thái15/07/1984Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng – xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
285HNT-00046943Trần Phương Nam03/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
286HNT-00127995Nguyễn Toàn Thắng11/01/1985Kỹ sư Xây dựng(Dân dụng & Công nghiệp)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
287HNT-00184796Dương Hữu Dương06/10/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
288HNT-00184797Trương Đình Lưu02/05/1990Kiến trúc sư – Kiến trúcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
289HNT-00184798Trần Thị Hồng Nhung14/04/1988Kỹ sư kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
290HNT-00184799Dương Thái Phiên04/06/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
291HNT-00184800Phạm Minh Sơn22/07/1974Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
292HNT-00129134Trần Hoài Dương23/08/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
293HNT-00184801Hà Tiến Dự05/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
294HNT-00040164Lương Thanh Toàn03/03/1964Kỹ sư Đường bộ ngành Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
295HNT-00184802Bạch Ngọc Phú21/10/1974Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
296HNT-00184803Ngô Mạnh Hùng02/10/1983Kỹ sư Xây dựng ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
297HNT-00184804Lê Văn Thông29/10/1984Cử nhân sư phạm công nghệ cơ khí ngành công nghệ cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
298HNT-00184805Đoàn Văn Hoan20/03/1987Kỹ sư công trình thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
299HNT-00184806Đỗ Thế Đoán03/02/1981Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
300HNT-00184807Hồ Sỹ Đạo15/10/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
301HNT-00184808Nguyễn Hữu Quân13/03/1984Kỹ sư Ô tô và xe chuyên dùng chuyên ngành cơ khí động lựcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
302HNT-00184809Trần Tất Lợi05/09/1981Kỹ sư cơ khí ô tô chuyên ngành cơ khí chuyên dùngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
303HNT-00184810Nguyễn Chí Dũng24/06/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
304HNT-00184811Nguyễn Văn Quy16/08/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
305HNT-00184812Mai Danh Khương06/11/1992Kỹ sư kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
306HNT-00184813Lê Văn Hoàng02/02/1996Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
307HNT-00184814Nguyễn Việt Dũng04/11/1994Kỹ sư kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
308HNT-00158987Phạm Văn Tùng21/10/1993Kỹ sư kỹ thuật trắc địa – bản đồ – Kỹ sư kỹ thuật xây dựngKhảo sát địa hìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
309HNT-00184815Phạm Xuân Lộc07/11/1997Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
310HNT-00184816Bùi Thế Mạnh28/09/1980Kỹ sư xây dựng cầu hầm ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
311HNT-00184817Lương Văn Dũng22/07/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
312HNT-00184818Nguyễn Quang Thái19/06/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
313HNT-00022247Đỗ Công Thành01/07/1983Kỹ sư xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
314HNT-00184819Nguyễn Hoàng Hiếu04/10/1982Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
315HNT-00184820Đào Văn Tám10/06/1983Kỹ thuật thi công ngành xây dựng dân dụngKhảo sát địa hìnhIII
316HNT-00184821Đàm Thanh Sơn11/11/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
317HNT-00133791Phùng Văn Phúc08/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
318HNT-00184822Lê Thị Minh Huệ02/08/1987Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
319HNT-00184823Đỗ Tiến Đạt16/12/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
320HNT-00043629Nguyễn Thị Phương Chính26/11/1984Kỹ sư Xây dựng đường bộ – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
321HNT-00002772Trần Hữu Thịnh05/02/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
322HNT-00046872Nguyễn Anh Thiết02/03/1988Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
323HNT-00006339Trần Việt Vương12/04/1980Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
324HNT-00046880Trần Phương Anh01/06/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
325HNT-00028751Phùng Văn Tiến14/10/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
326HNT-00172193Nguyễn Xuân Trường08/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
327HNT-00184824Trần Văn Tiện02/03/1986Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
328HNT-00167606Nguyễn Sỹ Phúc02/03/1971Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
329HNT-00184825Hoàng Đình Tuấn07/04/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
330HNT-00184826Nguyễn Văn Thịnh25/08/1981Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
331HNT-00184827Đinh Trọng Mạnh04/07/1980Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
332HNT-00137470Nguyễn Mạnh Hà24/03/1983Kỹ sư Công trình Giao thông công chính ngành Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
333HNT-00118966Mạc Duy Tuyên05/09/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
334HNT-00118967Mạc Duy Dương05/09/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
335HNT-00179484Trần Văn Huấn28/12/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
336HNT-00184828Nguyễn Đình Hiếu25/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
337HNT-00115355Nguyễn Thành Chung20/02/1976Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
338HNT-00184829Trần Hoàng Hải18/08/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
339HNT-00184830Chử Đức Hưng24/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
340HNT-00108076Hoàng Ngọc Tú03/01/1986Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
341HNT-00184831Phạm Quốc Hồng19/06/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
342HNT-00184832Nguyễn Văn Thông29/04/1987Kỹ sư Xây dựng Dân Dụng và Công NghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
343HNT-00184833Lê Xuân Trường23/11/1987Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
344HNT-00184834Tạ Văn Tuấn24/09/1978Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
345HNT-00184835Nguyễn Gia Việt11/07/1984Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
346HNT-00184836Phạm Anh Tú26/11/1970Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
347HNT-00184837Nguyễn Văn Quang18/01/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
348HNT-00184838Bùi Hải Phong01/11/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
349HNT-00184839Nguyễn Viết Tùng29/10/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
350HNT-00184840Phan Long Bình05/12/1983Kỹ sư xây dựng ngành KT công trình- Xây dựng DD & CNGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
351HNT-00184841Phạm Hoàng Minh Quang03/07/1984Cử nhân cao đẳng ngành xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
352HNT-00184842Vũ Thiên Hoàng03/01/1984Trung học Kỹ thuật thi công ngành xây dựng dân dụngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
353HNT-00184843Trần Quốc Vinh14/10/1971Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp ngành Điện khí hóa và cung cấp điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
354HNT-00032700Nguyễn Văn Tân01/10/1984Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
355HNT-00040934Tạ Thanh Xuân05/02/1983Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
356HNT-00184844Hoàng Thị Lệ Mỹ27/12/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
357HNT-00047708Nguyễn Công Lương07/07/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
358HNT-00184845Trần Đức Quỳnh27/11/1983Kỹ sư Trang thiết bị Điện – Điện tử trong CN và GTVT ngành Kỹ thuật Điện – Điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
359HNT-00184846Tống Văn Quang24/11/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
360HNT-00184847Đỗ Như Đàm11/09/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
361HNT-00121664Nguyễn Huy Du13/03/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu- ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
362HNT-00069878Bùi Ngọc Hoàng07/09/1989Kỹ sư Xây dựng ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trìnhThiết kế cơ – điện công trìnhII
363HNT-00184848Lê Hồng Phong19/12/1975Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
364HNT-00051642Nguyễn Cao Cường23/12/1983Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
365HNT-00184849Nguyễn Khắc Đạt15/09/1977Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
366HNT-00184850Đặng Văn Sơn15/07/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
367HNT-00184851Nguyễn Văn Duy15/12/1995Kỹ sư Cấp thoát nướcThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
368HNT-00184852Nguyễn Hữu Trung27/04/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
369HNT-00184853Hứa Văn Liêm01/05/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
370HNT-00184854Nguyễn Hải Dương02/02/1991Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
371HNT-00184855Nguyễn Xuân Thanh01/10/1981Kỹ sư xây dựng đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
372HNT-00184856Trần Lê Phúc12/11/1985Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
373HNT-00184857Nguyễn Huy Huyền05/10/1990Kỹ sư điện- điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
374HNT-00026287Cáp Ngọc Hoan11/01/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
375HNT-00184858Hoàng Mạnh Tân09/11/1986Kỹ sư xây dựng đường bộ ngành xây dựng cầu- đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
376HNT-00184859Lê Bá Huynh26/06/1986Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
377HNT-00184860Nguyễn Mạnh Hải24/01/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
378HNT-00184861Nguyễn Trường Sơn28/07/1994Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
379HNT-00058483Lưu Đình Thuận30/01/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
380HNT-00159342Nguyễn Thành Công16/08/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
381HNT-00184862Phạm Thế Năng26/09/1992Kỹ sư cấp thoát nướcGiám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtII
382HNT-00184863Đào Thị Phương Thảo16/06/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
383HNT-00092876Nguyễn Văn Thành06/10/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
384HNT-00184864Bùi Chí Công08/09/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
385HNT-00184865Hà Tuấn Anh08/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
386HNT-00184866Trần Văn Hướng31/12/1997Kỹ sư Kỹ thuật Điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
387HNT-00114007Phạm Tiến Doanh19/12/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtII
388HNT-00043340Đặng Trọng Sơn01/07/1975Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
389HNT-00101422Trần Mạnh Lân17/03/1982Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
390HNT-00184867Lê Văn Việt02/05/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
391HNT-00154412Phạm Đỗ Hải02/01/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
392HNT-00046148Nguyễn Thanh Quang14/12/1982Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
393HNT-00184868Bùi Văn Tưởng24/03/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
394HNT-00184869Nguyễn Ngọc Phương05/05/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
395HNT-00184870Vũ Văn Thăng10/10/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu- đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
396HNT-00184871Nguyễn Văn Hùng29/09/1978Kỹ sư Kinh tế – Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
397HNT-00184872Ngọ Văn Tuyến01/12/1982Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Cảng – Đường ThuỷGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
398HNT-00031101Nguyễn Chí Khang07/11/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
399HNT-00172665Lương Ngọc Hân05/10/1982Kỹ sư Xây dựng – Công nghệ Kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
400HNT-00041553Đoàn Trung Kiên21/08/1978Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
401HNT-00008461Hà Văn Toàn24/01/1982Kỹ sư sản xuất vật liệu, sản phẩm và kết cấu xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
402HNT-00003103Văn Thị Hồng Điệp12/07/1974Kiến trúc sư ngành kiến trúcQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
403HNT-00184873Bùi Đức Long02/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
404HNT-00184874Lê Tuấn Linh13/12/1997Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
405HNT-00046879Nguyễn Xuân Cảnh01/01/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
406HNT-00184875Phạm Văn Dũng08/06/1960Kỹ sư xây dựng – xây dựng cảngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
407HNT-00184876Nguyễn Anh Khánh20/09/1977Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
408HNT-00014011Đồng Tiến Đạt02/11/1971Kiến trúc sư ngành kiến trúcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
409HNT-00184877Nguyễn Hữu Phúc20/04/1980Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
410HNT-00184878Nguyễn Thế Hùng02/11/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
411HNT-00161874Nguyễn Khắc Cảnh08/01/1977Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
412HNT-00184879Phạm Văn Dũng03/05/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu Hầm – Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
413HNT-00099905Trần Đăng Khoa05/10/1970Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
414HNT-00184880Nguyễn Văn Tư24/07/1983Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
415HNT-00184881Phạm Văn Ninh10/02/1989Kỹ sư Cầu- đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
416HNT-00088793Nguyễn Quốc Hân15/09/1990Kỹ sư Xây dựng Cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
417HNT-00184882Phan Văn Nguyên10/10/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
418HNT-00045245Lê Xuân Dũng18/03/1984Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
419HNT-00184401Phạm Văn Luyện05/05/1977Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
420HNT-00137121Dương Thành Luân20/08/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
421HNT-00108862Hoàng Văn Toàn26/03/1985Trung cấp Xây dựng xây dựng dân dụngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
422HNT-00054478Nguyễn Minh Đức28/01/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
423HNT-00051217Nguyễn Văn Viết02/09/1979Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
424HNT-00184883Ninh Văn Phương01/01/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
425HNT-00184884Trần Văn Tùng12/05/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
426HNT-00184885Nguyễn Cao Cường21/12/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm ngành Xây dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
427HNT-00048672Ngụy Quốc Chương13/04/1975Kỹ sư Điện – Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
428HNT-00184886Mai Huy Phương01/12/1981Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
429HNT-00184887Trần Dũng27/12/1982Kỹ sư Cơ – Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
430HNT-00184888Diệp Thanh Phong28/01/1981Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
431HNT-00184889Ngô Xuân Hải28/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình Biển chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủyThiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa, hàng hảiII
432HNT-00184890Đặng Vũ Trường01/05/1990Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
433HNT-00164504Nguyễn Đình Tọa25/11/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
434HNT-00184891Hồ Nhựt Trung13/07/1986Kỹ sư Công nghệ cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
435HNT-00176869Võ Quốc Phong17/09/1979Kỹ sư Điện lạnh ngành Kỹ thuật Nhiệt (Điện Lạnh)Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
436HNT-00184391Đỗ Hoài Nam15/07/1984Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
437HNT-00184892Đinh Thị Bé18/02/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
438HNT-00126761Nguyễn Đình Hướng30/12/1977Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
439HNT-00184893Trần Quang Thắng24/05/1993Kỹ sư Quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
440HNT-00085167Trần Thành Đạt10/12/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
441HNT-00184894Lê Minh Đức26/11/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
442HNT-00184895Trương Nữ Trà My24/09/1990Kỹ sư kỹ thuật môi trườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
443HNT-00184896Nguyễn Hữu Thìn17/03/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu Đường)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
444HNT-00184897Nguyễn Tuấn Anh21/08/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
445HNT-00149182Nguyễn Doãn Long07/10/1985Kỹ sư Điện công nghiệpThiết kế cơ – điện công trìnhII
446HNT-00072212Đặng Thanh Phú06/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
447HNT-00181798Huỳnh Hữu Lợi03/05/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
448HNT-00184898Dương Hùng Chương18/02/1983Kỹ sư Điện – Điện tử Điện năngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
449HNT-00027066Trịnh Trường Sơn31/12/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
450HNT-00184899Phạm Long Xưởng26/03/1981Kỹ sư dân dụng – công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
451HNT-00184900Phan Thị Bích Trâm12/04/1994Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
452HNT-00035446Vũ Văn Duy05/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
453HNT-00184901Phạm Văn Tiến06/11/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
454HNT-00184902Lê Thái Bảo20/08/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
455HNT-00184903Nguyễn Đình Quý20/08/1986Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
456HNT-00158831Đặng Thế Cường10/02/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
457HNT-00184904Nguyễn Văn Sơn19/11/1989Kỹ sư Cơ khí chế tạo máyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
458HNT-00184905Châu Anh Dũng26/11/1983Kỹ sư xây dựng ngành xây dựngQuản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thôngII
459HNT-00184906Nguyễn Văn Nam20/08/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
460HNT-00184907Bùi Văn Luận06/07/1977Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
461HNT-00184908Nguyễn Văn Thật27/10/1997Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
462HNT-00184909Nguyễn Anh Thơ05/09/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
463HNT-00184910Dương Đình Trường07/05/1992Cao đằng Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
464HNT-00184911Nguyễn Văn Lộc17/05/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
465HNT-00184912Đặng Văn Tá17/08/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
466HNT-00184913Trần Thị Thắm04/10/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
467HNT-00184914Nguyễn Hiếu Đạt08/04/1997Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
468HNT-00175172Nguyễn Phúc Hậu21/12/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
469HNT-00184915Đoàn Duy Luân10/02/1993Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóaThiết kế cơ – điện công trìnhIII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
470HNT-00184916Nguyễn Hữu Minh Tâm26/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
471HNT-00184917Phạm Bảo Thạnh09/10/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
472HNT-00184918Nguyễn Thế Hùng16/11/1998Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
473HNT-00184919Tăng Thanh Dũng09/12/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
474HNT-00184920Nguyễn Ngọc Trung28/05/1990Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
475HNT-00150332Lê Văn Chuyển06/02/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu Đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
476HNT-00184921Đinh Quang Hải15/06/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
477HNT-00171812Lê Nhựt05/12/1964Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
478HNT-00184922Lê Anh Tuấn10/10/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
479HNT-00184923Phạm Duy Hiếu08/12/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
480HNT-00184924Nguyễn Bùi Đạt16/11/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnhThiết kế cơ – điện công trìnhII
481HNT-00184925Mai Xuân Dương02/11/1980Kỹ sư công trình giao thông công chính ngành Xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
482HNT-00012500Lê Văn Khôi16/04/1970Kỹ sư xây dựngThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
483HNT-00184926Phan Nhân Thông01/01/1984Kỹ sư xây dựng Dân Dụng & Công NghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
484HNT-00184927Trần Công Danh18/10/1975Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
485HNT-00184928Bùi Thanh Phương01/09/1983Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
486HNT-00044640Nguyễn Thế Truyền23/02/1977Cử nhân Khoa học ngành Địa chấtKhảo sát địa chất công trìnhIII
487HNT-00184929Huỳnh Khánh Tuân02/02/1998Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
488HNT-00115721Hồ Văn Luân10/06/1984Kỹ sư xây dựng Thủy lợi-Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
489HNT-00109391Nguyễn Quang Dũng03/12/1982Kỹ sư Nghành xây dựng Thủy lợi-Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
490HNT-00184930Nguyễn Quang Lượng10/05/1985Kỹ sư công trình giao thông Thành phố – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
491HNT-00050870Nguyễn Hồng Đức28/03/1979Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
492HNT-00184931Trần Văn Tú16/03/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhIII
493HNT-00184932Hoàng Văn Thưởng20/03/1973Kỹ sư Thủy lợi -Kinh tế thuỷ lợiKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
494HNT-00184933Lê Đăng Thống20/12/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
495HNT-00184934Đinh Công Thảo20/11/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
496HNT-00184403Bùi Út Nở08/06/1984Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng & Công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
497HNT-00184935Nguyễn Thụy Quân07/07/1995Kỹ sư Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
498HNT-00153583Lê Quyết Thắng23/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
499HNT-00184936Trần Văn Chiều13/10/1998Kỹ sư Kỹ thuật môi trườngThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcIII
500HNT-00184937Nguyễn Văn Tĩnh12/12/1971Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
501HNT-00184938Phạm Tấn Hùm06/10/1975Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
502HNT-00128522Trần Văn Vân17/10/1971Kỹ sư xây dựng xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
503HNT-00184939Bùi Văn Hiệp25/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật môi trườngThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
504HNT-00184940Trương Quang Khánh26/03/1992Kỹ sư xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
505HNT-00184941Nguyễn Minh Hiếu10/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
506HNT-00077502Hoàng Anh Dũng15/08/1959Kỹ sư Thủy nông & cải tạo đấtKhảo sát địa hìnhIII
507HNT-00135585Hoàng Văn Quyền03/07/1986Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Khảo sát địa hìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình giao thôngII
508HNT-00184942Nguyễn Tuấn Dũng14/07/1987Kỹ sư Quản lý đất đaiKhảo sát địa hìnhIII
509HNT-00066591Nguyễn Văn Minh10/06/1984Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng cảng – đường thủyGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Khảo sát địa hìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình giao thôngII
510HNT-00050608Trần Ngọc Mạnh19/09/1981Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
511HNT-00035531Nguyễn Văn Ba22/11/1977Kỹ sư Thủy lợi – Công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
512HNT-00184943Trần Hùng Cường21/08/1997Kỹ sư Kỹ thuật Cơ – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
513HNT-00184944Phan Đức Hùng13/11/1977Kỹ sư công trình – Công thônGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
514HNT-00184945Nguyễn Tuấn Hòa14/05/1994Kỹ sư Quản lý Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
515HNT-00184946Nguyễn Anh Tuấn12/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
516HNT-00184947Ngô Sỹ Duy27/04/1991Kỹ sư Cấp thoát nướcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
517HNT-00184948Nguyễn Thành Trung07/01/1981Kỹ sư kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
518HNT-00053435Nguyễn Đăng Hưng20/06/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
519HNT-00184949Nguyễn Quốc Việt13/03/1994Kỹ sư cấp thoát nướcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
520HNT-00184950Nguyễn Đức Thành12/06/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
521HNT-00184951Đàm Cao Dương17/05/1974Kỹ sư Thủy lợi – Công trình thuỷ lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
522HNT-00075884Bùi Xuân Pháp07/10/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
523HNT-00184952Nguyễn Vũ Linh25/04/1979Kiến trúc sư kiến trúc công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
524HNT-00105749Bùi Văn Quân10/11/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
525HNT-00184953Lã Văn Phương03/04/1982Kỹ sư Xây Dựng Dân Dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
526HNT-00184954Nguyễn Đình Hoạt04/10/1980Cử nhân Cao đẳng công nghệ điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
527HNT-00044622Lê Đức Đào12/12/1979Kỹ sư Hệ thống điện ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
528HNT-00184955Trần Huy Dân13/11/1978Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
529HNT-00039037Phạm Văn Tâm02/05/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
530HNT-00028566Nguyễn Ngọc Phương20/02/1989Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmIII
     Khảo sát địa hìnhIII
531HNT-00141750Trương Minh Tâm12/07/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình Giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
532HNT-00184956Nguyễn Tiến Dũng27/11/1980Kỹ sư Thủy nông – Cải tạo đấtQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
533HNT-00184957Nguyễn Trường Thiên An09/09/1997Kỹ sư Kỹ thuật điện (Hệ thống năng lượng)Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
534HNT-00184958Ngô Quang Tiến04/12/1974Kỹ sư Điện – Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
535HNT-00184959Nguyễn Văn Trình09/02/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – Điện tự độngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
536HNT-00035515Đinh Văn Thể23/12/1984Kỹ sư xây dựng- Xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
537HNT-00122879Trần Xuân Trường26/06/1987Kỹ sư Xây dựng- Cơ sở hạ tầng giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
538HNT-00184960Trương Vương Duy23/04/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
539HNT-00184961Lê Thị Hồng09/08/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
540HNT-00184962Lê Thanh Long24/02/1984Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
541HNT-00091792Trần Thị Nhung05/03/1986Kỹ sư Công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
542HNT-00184963Cấn Văn Giáp21/01/1990Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
543HNT-00081960Bùi Duy Thuyên02/04/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
544HNT-00184964Nguyễn Văn Thành13/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
545HNT-00184965Nguyễn Văn Tuấn03/07/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
546HNT-00079780Văn Viết Thuận06/01/1982Kỹ sư Công nghệ – ngành Xây dựng Dân dụng & CNGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
547HNT-00184966Hồ Minh Hoàng13/05/1995Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
548HNT-00049368Nguyễn Duy Thanh24/10/1976Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
549HNT-00184967Đỗ Quốc Hùng19/10/1981Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
550HNT-00184968Nguyễn Tiến Duy24/04/1981Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
551HNT-00037318Phạm Hoàng Vũ15/08/1986Kỹ sư Công trình thủyThiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa, hàng hảiII
552HNT-00184969Lê Tấn Phúc15/07/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 21/2024/QĐ -VACC ký ngày 18/03/2024 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!