Ngày 31 tháng 10 năm 2022 Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Thông báo và Tài liệu hướng dẫn: Về việc triển khai xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng II và III cho các tổ chức là hội viên của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Dưới đây là Thông báo kèm theo Tài liệu hướng dẫn đánh giá xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình. Mời Quý bạn đọc xem chi tiết. Các đơn vị có nhu cầu xin cấp chứng chỉ xin liên hệ với Hiệp hội để thực hiện.

https://drive.google.com/file/d/1lIUPlwo9813cQjEfbim8KXmAsThUgVJB/view?usp=sharing

Link tài liệu hướng dẫn đánh giá xét cấp chứng chỉ NL hoạt động thi công xây dựng CT

https://drive.google.com/file/d/1v7ZZo-TC9IOk3hRj7JXNdf6by52bAe-M/view?usp=sharing

Link Thông báo triển khai xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II và III cho các tổ chức là hội viên của Hiệp hội các nhà thầu XDVN