Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và Căn cứ vào tờ trình của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam chi nhánh Miền Trung cũng như nhu cầu công tác tổ chức của Hiệp hội chi nhánh Miền Trung, ngày 25/06/2018, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam ông Nguyễn Quốc Hiệp đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.

Ông Trung là người đại diện Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tham gia các hoạt động của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam mong rằng trên cương vị mới là một trong những người lãnh đạo của Chi nhánh Miền Trung, ông Trung sẽ giúp cho hoạt động của chi nhánh Miền Trung ngày càng thiết thực và sôi nổi hơn nữa.

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo!