Tạo ra “sân chơi” bình đẳng cho nhà thầu xây dựng!

Truyền hình Thông Tấn, chương trình “Tiêu điểm kinh tế” ngày 31/3/2019 phát sóng với chủ đề: “Tạo ra “sân chơi” bình đằng cho nhà thầu. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn độc giả:...

Read More