Danh mục các Văn bản về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Trang tin vacc.vn xin giới thiệu tới bạn đọc Danh mục các Văn bản về Quản lý chất lượng công trình xây dựng I. Các văn bản quy định về quản lý chất lượng 1. Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 3. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 4. Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Phân...

Read More